ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2692 вiд 17.11.2006 р.


 

Передмова

 

даний посібник призначений для курсантів І-ІІ курсів ВНЗ системи МВС України.

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для курсантів вищих навчальних закладів МВС України.

Мета посібника – розвинути навички читання, перекладу, усного мовлення, аудіювання, реферування; сформувати навички самостійної роботи з літературою за фахом, які спрямовані на вилучення необхідної інформації у межах заданої тематики, ведення бесід з використанням спеціальної юридичної термінології та відповідних грамматичних структур з тим, щоб по завершенню курсу виховати й підготувати соціально активних й інтелектуально розвинутих працівників правоохоронних органів.

Посібник розрахований на комплексне оволодіння курсантами англійської мови. Наприкінці вивчення курсу, курсанти мають знати основи граматики, словниковий запас загальновживаної лексики, вокабуляр спеціалізованих термінів та словосполучень, країнознавчу термінологію України, Великої Британіі, США (державний устрій, політичні партїї, виборчі, поліцейськи та правові системи, системи судочинства). Курсанти мають вміти читати та розуміти основний зміст іноземного тексту будь-якої складності зі словником; робити усний, прямий та зворотній переклад тексту; розуміти на слух іноземну мову і реагувати у формі монологу, діалогу та полілогу; брати участь у наукових конференціях з іноземної мови в обсязі передбаченого програмою матеріалу; писати реферати із фахових або країнознавчих питань.

Посібник складається з 4 розділів, які містять 4 модуля, що у свою чергу розподіляються на підрозділи (Units). Перший розділ присвячений повторенню і закріпленню фонетики, другий – базовий курс, третій – тексти для самостійного опрацювання, четвертий - граматичний довідник.

Посібник побудований на поступовому ускладненні фахового матеріалу. Правова лексика вводиться тематично і закріплюється в різноманітних вправах.

У першому розділі систематизовано фонетичний матеріал, який включає пояснення мовних явищ і правила вимови.

Усі підрозділи базового курсу ідентичні за структурою. Вони складаються з тексту, словника до нього, вправ на розуміння тексту та лексико-граматичних вправ. Засвоєння матеріалу цієї частини сприятиме виробленню твердих навичок і умінь читання та перекладу літератури за фахом та спілкування за темами, що відповідають програмі з іноземної мови для вищих навчальних закладів МВС України.

Тексти для самостійної роботи були обрані з оригінальних джерел і містять цікавий та корисний тематичний матеріал. Належне їх опрацювання сприятиме засвоєнню лексики і граматичного матеріалу.

Наприкінці посібника подається граматичний довідник та перелік слів, призначених для обов’язкового запам’ятування. Надається також додаток - "Таблиця неправильних дієслів".

Матеріали, що подаються у посібнику, є результатом ретельної підбірки, що відповідає прагненню авторів представити та опрацювати якомога більший спектр юридичної тематики.


Англійський алфавіт (the English alphabet or the ABC) складається з 26 літер, в тому числі 20 приголосних (consonants) і 6 голосних (vowels).

 

Aa [ ei ] Nn [ en ]

Bb [ bi: ] Oo [ ou ]

Cc [ si: ] Pp [ pi: ]

Dd [ di: ] Qq [ kju: ]

Ee [ i: ] Rr [ a: ]

Ff [ ef ] Ss [ es ]

Gg [ dʒi: ] Tt [ ti: ]

Hh [ eitʃ ] Uu [ ju: ]

Ii [ ai ] Vv [ vi: ]

Jj [ dʒei ] Ww [ `dʌbl `ju: ]

Kk [ kei ] Xx [ eks ]

Ll [ el ] Yy [ wai ]

Mm [ em ] Zz [ zed ]

Транскрипція –це система запису звуків мови. Знаки фонетичної транскрипціі пишуться в квадратних дужках [ ]. Знак двокрапка в транскрипції після голосної позначає подовження цієї голосної [:].


Ex. 1. Pronounce the following words correctly.

Deed, dark, tired, deep, term, flour, ten, first, sour, mete, turn, our, tin, fur, during, feet, cry, here, time, deer, herb, my, care, curl, pit, pine, pure, stern, five, mire, farm, bus, type, risk, window, noisy, yellow, scout, hair, food, feet, tool, icy, court, citizen, six, exam, ceremony, shy, wrest, bang, faith, lack, these, thin, theme, which, ring, what, whose, coy, look, pool, news, beer, voice, chill, quiz.

 

Ex. 2. Read the following complicated words.

De'velopment, in'dustrial, ex'periment, e'conomy, de'mocracy, e'xaminer, sig'nificance, re'publican, in'different, po'litical, a'cademy, ad'minister, in'vestigate, de'linquency, es'tablishment, par'ticipant, 'criminal, 'principle, 'family, a'bility, ad'minister, e'conomy, 'graduate, 'evident, 'policy, sig'nificant, tech'nology, psy'chology, phi'losophy, 'capital, 'enemy, sta'bility, for'mality, crimi'nology, natio'nality, uni'versity, re'sponsibility, regu'larity.

Ex.3. Read the words and explain the rules of reading the vowels and the vowels under stress.

Decrease, order, human, relation, close, crime, prevention, public, combat, petty, influence, try, turn, matter, concern, seek, scene, obtain, security, compare, join, new, outlook, envoy, sophomore, department, chair, shoot, gym, shirt, power, lay.

 

Ex. 4. Read the words and explain the rules of reading the underlined consonants and the combination of vowels and consonants.

Decrease, overcome, government, close, squads, concern, success, use, teenager, with, cadet, security, society, law-governed, legality, drug, light, ignorance, right, wonder, whose, language, where, chalk, mild, find, psychology, icy, small, cold, come, discovery.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти