ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення та вживання модальних дієслів

1. Can (could) –здатність, уміння; можливість, дозвіл; ввічливе прохання (could).

He can drive а car. You can wait in the hall.

2. May (might) – дозвіл; можливість.

May I go out? She told him that he might stay if he wished.

3. Must – обов’язок, повинність; необхідність; наказ, команда.

I am afraid I must be going. Justice must not only be done, it must be seen to be done.

4. Need (not) needn’t –відсутність необхідності.

You needn’t worry about it. Everything will be all right.

5. Ought (to) –необхідність, що пов’язана з моральним обов’язком, очікуванням, внутрішньой необхідністю.

You ought to come in. It is getting cold.

6. To have (to)– необхідність.

We have to take exams.

7. to be (to) –необхідність, що пов’язана з домовленністю, планом, розкладом.

We are to have meeting at 5 p. m.

 

Спосіб

(Mood)

Спосіб показує як той, хто говорить розглядає дію відносно дійсності. Як і в українській мові, в англійській мові існує три спосіба: дійсний, умовний та наказовий.

Дійсний спосіб (The Indicative Mood) показує, що той, хто говорить розглядає дію як реальний факт, який відноситься до теперешнього, минулого або майбутнього.

Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) показує, що той, хто говорить розглядає дію не як реальний факт, а як передбачену, бажану або можливу дію при наявності яких-нибудь умов. У сучасному англійському словнику є дуже невелика кількість простих (синтетичних) форм умовного способу, які прийшли з древньоанглійської мови. Більшість форм умовного способу є складними (аналітичними) формами. Велика частина форм умовного способу в сучасній англійській мові збігається з формами дійсного способу.

Наказовий спосіб (The Imperative Mood) виражає волю того, хто говорить, спонукання до дії, прохання або наказ. Наприклад:

 

Write down your name here! Напишить тут ваше прізвище!
Pass the dictionary, please. Передайте, будь ласка, словник.

 

Часи дієслів

(The Tenses of the verbs)

Система часів дієслова в англійській мові висловлює не тільки дію в теперешнєму, минулому та майбутньому часі, але й висловлює відношення дії до даного моменту часу або іншої дії.

До системи часів дієслова відносяться часиIndefinite, Continuous, Perfect. Основне значення цих часів наступне.

 

1. Indefinite Tenses. Дія, що відбувається в теперішньому, минулому або майбутньому часі, але не вказує на її характер, тривалість, завершеність чи передування іншій дії або певному моменту в минулому чи майбутньому. Можуть вживатися індикатори часу: usually, often, regularly, sometimes, every day, every month, once a week, last (next) week та ін. Наприклад:

He works in court. – Він працює в суді.

He worked in court in 1999. – Він працював в суді в 1999.

He will work in court next month. – Він буде працювати в суді наступного місяця.

 

2. Continuous Tenses. Дія, що триває в момент мовлення або в теперішній період часу, тривала в якийсь момент чи період часу в минулому, триватиме в певний момент чи період часу в майбутньому. Дія в розвитку. Можуть вживатися індикатори часу: now, at this moment, at that moment. Наприклад:

I am writing a law report now. – Я пишу доповідь з права зараз.

I was writing a law report at the moment you phoned. – Коли ти зателефонував, я писав доповідь з права.

I will be writing a law report at this time tomorrow. – У цей час завтра я писатиму доповідь з права.

 

3. Perfect Tenses. Дія, що відбувалася до певного моменту чи періоду в теперешньому часі, минулому чи майбутньому; завершена дія. Можуть вживатися індикатори часу: already, just, before, by that time, ever, never, lately та ін. Наприклад:

The investigator has already questioned prisoners. – Слідчий вже допитав в’язнів.

The investigator had questioned prisoners before the doctor submitted his report. – Слідчий допитав в’язнів до того, як лікар надав доповідь.

The investigator will have questioned prisoners by 7 o’clock tomorrow. – Слідчий допитав в’язнів до 7 ранку.

 

4. Perfect Continuous Tenses. Дія, що почалася до моменту мовлення в теперішньому часі або до моменту мовлення в минулому чи майбутньому часі і триває до цього моменту. Дія в розвитку. Можуть вживатися індикатори часу: since 5 o’clock, for a month, for a long time, by the 23rd of June 2004. Наприклад:

I have been stuuing Criminology for a few years. – Я вивчаю кримінологію кілька років.

I had been studying Criminology for two years when you came home. – Я вивчав кримінологію 2 роки, коли ви приїхали додому.

I will have been studying Criminology for two years by the end of the year. – До кінця року буде вже 2 роки, як я вивчаю кримінологію.

 

Таблиця часів дієсловаto write (писати)

у дійсному способі активного стану

  Теперешнє (Present) Минуле (Past) Майбутнє (Future) Майбутнє в минулому (Future in the Past)
         
Indefinite I write я пишу (звичайно) I wrote я писав (написав) I shall write я буду писати (напишу) I would write я буду писати (напишу)
         
Continious I am writing я пишу (зараз) I was writing я писав I shall be writing я буду писати I would be writing я буду писати
Perfect I have written я написав (вже)   I had written я написав I shall have written я напишу I would have written я напишу
Perfect Continious I have been writing я пишу I had been writing я писав I shall have been writing я буду Писати   I would have been writing я буду писати

 

Тільки два дієслівних часу – Present Indefinite и Past Indefinite - у стверджувальній формі утворюються без допоміжних дієслів. В інших часах форма дієслова складна, утворюються за допомогою допоміжних дієслів.

· Future Indefinite утворюється за допомогою допоміжних дієслівshall і will та інфінитива змістового дієслова без частки to.

· Часи Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be та дієприкметника I змістового дієслова.

· Часи Perfect утворюються за допомогою допоміжного дієслова to have та дієприкметника II змістового дієслова.

УТВОРЕННЯ

ТА ВИКОРИСТАННЯ

ЧАСІВ ДІЄСЛОВА

Неозначені часи

(The Indefinite Tenses)

теперешній неозначений час

The Present Indefinite Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write (писати) в Present Indefinite

Стверджувальна форма (Affirmative orm) Заперечна форма (Negative form) Питальна форма (Interrogative form)
  I write   I do not write   Do I write?
     
he   writes he   does not write Does     He  
she she She write?
it it It  
             
we   write we   do not write   Do   We  
you you You write?
they   they They  

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА переКЛАД

the Present Indefinite

Present Indefinite вживається для висловлювання:

1) повторюваної дії: I usually go to the University in the morning.

2) постійного стану: She lives in Ukraine.

3) незмінної істини,

загальновідомого факту: The Earth goes round the Sun.

Індикатори часу:usually, often, sometimes, seldom, always, every day (week, month, year…)

 

Минулий неозначений час

The Past Indefinite Tense

Past Indefinite правильних дієслів утворюється доданням закінчення -ed до основної форми дієслова.

 

Дієвідмінювання правильного дієсловаto work в Past Indefinite:

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they worked I he she it we you they did not work   Did I he she it we you they work?
             

 

Past Indefinite неправильних дієслів утворюється за допомогою ІІ форми дієслова (див. Додаток "Таблиця неправильних дієслів").

 

Дієвідмінювання неправильного дієсловаto write в Past Indefinite:

 

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they     wrote I he she it we you they did not write   Did I he she it we you they write?
             

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА переКЛАд

Past Indefinite

Past Indefinite вживається для висловлювання:

1) разової чи постійної дії в минулому: I studied Law at the University.

2) дій, що відбувалися в минулому одна за одною: She sealed the letter, put a stamp on it and posted it.

Індикатори часу: yesterday, the day before yesterday, last year, a month ago.

Майбутній неозначений час

The Future Indefinite Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write в Future Indefinite:

Стверджувальна Форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they shall will will will shall will will write I he she it we you they shall not will not will not will not shall not will not will not write shall will will will shall will will I he she it we you they       write?
                 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА переКЛАд

Future Indefinite

Future Indefinite вживається для висловлювання:

1) разової чи постійної дії в майбутньому: I shall turn on the light since it’s rather dark here.

2) дій, які (не)можуть відбутися в майбутньому: He’ll probably be late.

Індикатори часу: tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next year (month, week), in ... days (hours).

 

Тривалі часи

Continuous Tenses

(to be) Participle I

теперешній тривалий час

The Present Continuous Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write в Present Continuous:

 

Стверджувальна Форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they am is is is are are are writing I he she it we you they am not is not is not is not are not are not are not writing Am Is Is Is Are Are Are I he she it we you they   writing?
                 

 

ВИКОРИСТАННЯ

Present Continuous

Present Continuous вживається для висловлювання:

1) дії, що виконується в момент мовлення: He is discussing the matter.

2) запланованої дії в найближчому майбутньому: I am leaving for Kyiv tomorrow.

3) дій з прислівником always тощо, що виражають роздратування та критику: You are always interrupting me.

Індикатори часу: now, at the present moment, at this moment.

 

Present Continuous, як правило, не вживається з дієсловами, які висловлюють почуття: to love, to like, to hateтощо; сприйняття: to see, to hear, to feel, to know, to remember, to understandта ін.; а також з дієсловами to belong, to contain, to consist, to possess та ін.

минулий тривалий час

The Past Continuous Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write в Past Continuous:

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they was was was was were were were writing I he she it we you they was not was not was not was not were not were not were not   writing was was was was were were were I he she it we you they writing?  
                   

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА переКЛАд

Past Continuous

I. Past Continuous вживається для висловлювання:

1) дії, що відбувалася в певний момент у минулому: He was discussing the matter at that time yesterday.

 

2) емоційного підкреслення тривалості дії з такими означеннями часу, якall day (long), the whole morning, from 5 till 7, during (for) ... years (months)та ін.: It was raining all day yesterday and we had to stay indoors.

 

3) минулої дії в процесі, яка була перервана іншою дією: I was speaking on the phone when my mother came.

Індикатори часу: at that moment, at that time, at 5 o’clock yesterday.

 

МайБутній тривалий час

The Future Continuous Tense

Дієвідмінювання дієслова to write в Future Continuous:

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма  
I he she it we you they shall will will will shall will will   be writing I he she it we you they shall not will not will not will not shall not will not will not be writing shall will will will shall will will I he she it we you they be writing
                       

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА переклад

Future Continuous

Future Continuous вживається для висловлювання:

1) дії в процесі в певний час у майбутньому: I shall be discussing the matter all day tomorrow.

2) емоційного підкреслення тривалості дії з такими означеннями часу, якall day tomorrow, all the time, from 9 till 12:They will be working at the laboratory from 9 till 12.

3) іншою однократною дією, яка виражається дієсловом в Present Indefinite (замість Future Indefinite), в підрядному реченні часу або умови: When he turns east, the patrols will be searching the area where they lost him.

Індикатори часу: all day long, the whole evening, at 5 o’clock (to-morrow)та ін.

 

Досконалі часи

Perfect Tenses

(to have) Participle II

теперешній досконалий час

The Present Perfect Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write в Present Perfect:

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they have has has has have have have   written I he she it we you they have not has not has not has not have not have not have not written have has has has have have have I he she it we you they written?
                 

 

ВИКОРИСТАННЯ Present Perfect

Present Perfect вживається для висловлювання:

1. завершеної дії: I have already discussed the matter.

2.дії, що почалася в минулому та має результат на момен мовлення: She has changed a lot since last year.

3. дії, що закінчилася, але період часу, до якого вона має відношення, все ще продовжується. Використовуються такі означення часу, якtoday,this year,this month,this week, tonight,this morning: I haven’t seen him this month.

Індикатори часу: just, already, yet, ever, never, since, for.

минулий досконалий час

The Past Perfect Tense

Дієвідмінювання дієсловаto write в Past Perfect:

 

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
I he she it we you they had written I he she it we you they had not written had I had he had she had it had we had you had they written?
           

 

Використання

Past Perfect

Past Perfect вживається для висловлювання:

1. минулої дії, що була завершена до іншої дії в минулому: He had studied particular subjects at university before he started teaching law.

2. дії, що була завершена до певного моменту в минулому: She had discussed the matter by the time I got there.

Індикатори часу: by, by that time, by 3 o’clock, by the evening, by the end of the month.

 

СТАН

(VOICE)

Стан показує чи є персона або предмет, виражений іменником або займенником у функції підмета, виробником дії або сам зазнає на себе чиюсь дію. Це значення стану відбивається у формі дієслова.

Активний стан (The Active Voice) показує, что персона (або предмет), що відображено у реченні як підмет, вчиняє дію.

Popov invented the radio.
The Queen heads the country.

 

Пасивний стан (The Passive Voice) показує, що дія дієслова-присудка направлено на персону або предмет, виражений іменником або займенником у функції підмета.

 

The radio was invented by Popov.

The country is headed by the Queen.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти