ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

 
 

 

 


Олійник Л.Й., Денисова О.В.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗДН)

Посібник до самостійної роботи

Та виконання контрольних робіт

Одеса 2008


Олійник Л.Й., Денисова О.В. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів ІЗДН:

090520 Холодильні машини і установки

090507 Кріогенна техніка і технологія

092501 Автоматизоване управління технологічними процесами

091501 Комп’ютерні системи та мережі

080402 Інформаційні технології проектування

070801 Екологія та охорона навколишнього середовища

 

Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних робіт. Одеса, державна академія холоду, 2008 р. – 75 с.

Посібник призначено для студентів І і ІІ курсів заочної дистанційної роботи та методичні вказівки до їх виконання.

 

 

Рецензент: Молодіт О.В., ст. викладач кафедри іноземних мов Одеської державної академії холоду.

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Методичні вказівки мають на меті допомогти вам у вашій самостійній роботі над розвитком практичних навичок читання та перекладу англійської літератури за фахом.

Для того щоб досягти успіху, необхідно приступити до роботи над англійською мовою з перших же днів занять у вузі і займатися систематично.

Особливістю вивчення іноземної мови при заочній формі навчання є те, що більша частина мовного матеріалу повинна вивчатися самостійно. На аудиторні заняття відводиться 20 годин, на самостійну роботу 250 годин. Таким чином, кожному аудиторному заняттю в 2 години повинно передувати не менш 13 годин самостійної роботи.

 

І. ПРАВИЛА ЧИТАННЯ.

Перш за все необхідно навчитися правильно вимовляти і читати слова та речення. Щоб навчитися коректно вимовляти звуки і правильно читати тексти англійською мовою, слід засвоїти правила вимови окремих букв та буквосполучень, а також правила наголосу у слові і у цілому реченні; при цьому по-перше зверніть увагу на вимову тих звуків, які не мають аналогів у рідній мові: [h], [w], [Ɵ], [ð], [ŋ]; по-друге, регулярно практикуйтеся у читанні та вимові за допомогою відповідних розділів рекомендованих програмою підручників і навчальних посібників.

Для того щоб навчитися правильно читати і розуміти прочитане, слід використовувати технічні засоби навчання з відповідними аудіо та відео матеріалами, які допомагають набути навички правильної вимови.

При читанні необхідно ділити речення на смислові відрізки – синтагми, що забезпечить вірну техніку читання, необхідну для правильного розуміння тексту.

Запам’ятайте вимову і правила читання голосних.

 

Таблиця читання голосних

 

Букви Типи слога
  І відкритий і умовно-відкритий ІІ закритий ІІІ буква r після голосної IV буква r між голосними
а plate [et] lamp [æ] car [a:] care [Ɛǝ]
е he [i:j ten [e] her [ǝ:] here [ɪǝ]
о no [ou] not [ɔ] sport [ɔ:] more [ɔ:]
y, i my tie [aɪ]. it system [ɪ] first [ǝ:] tired tyre [aɪǝ]
u tube [ju:] cup [ʌ] turn [ǝ:] cure [jua]

 

 

ІІ. СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС

Щоб розуміти літературу за фахом, необхідно володіти певним запасом слів і виразів. З цією метою рекомендується регулярно читати навчальні тексти, газети та оригінальну літературу англійською мовою.

Роботу над закріпленням і збагаченням лексичного запасу рекомендуємо виконувати наступним чином:

а) Працювати зі словником. Для цього вивчіть англійський алфавіт, а також ознайомтесь з розбудовою словника, з системою умовних скорочень, прийнятих у даному словнику, прочитавши уважно передмову.

б) Слова записуйте у зошитах або на карточки у вихідній формі з відповідного граматичною характеристикою, тобто іменники – у однині, дієслова – у неозначеній формі (у інфінітиві), вказуючи для нестандартних дієслів три форми.

При перекладі з англійської мови треба пам’ятати, що труднощі викликають:

1. Багатозначність слів. Наприклад: слово right може виступати у ролі іменника право, а також у якості прикметника прямий, правий.

Підібрати необхідне значення слова можна тільки виходячи із контексту, тобто слів, що оточують дане слово. Наприклад:

Our working people have the right to work and study. (право)

A right angle equals 90 0. (прямий)

Go to the right. (направо)

When will you see our flat? (квартира).

2. Інтернаціоналізми. В англійській мові багато слів, що запозичені із інших мов, головним чином латинської та грецької мови. Ці слова набули широкого розповсюдження і стали інтернаціональними.

За коренем цих слів легко здогадатися про їх значення і переклад на українську мову, наприклад: mechanization механізація; atom атом тощо.

Однак слід пам’ятати, що є багато інтернаціоналізмів, які різняться у своєму значенні в українській та англійській мовах, тому їх часто називають «зрадливими друзями» перекладача. Наприклад, accurate точний, а не акуратний; resin смола, а не гума; control не тільки контролювати, але й управляти, керувати тощо.

3. Словотворення. Ефективним засобом розширення запасу слів у англійській мові є знання способів словоутворення. Вміння розділити слово на корінь, суфікс та префікс полегшує визначення та розпізнання незнайомого слова. Крім того, знаючи значення найбільш вживаних префіксів і суфіксів, ви можете без труднощів зрозуміти значення гнізда слів, що утворені від одного корінного слова, яке ви знаєте.

Зустрічаються префікси, що мають міжнародний характер, наприклад:

anti – антивоєнний, антифашистський

de – де – демілітаризація, демобілізація.

Основні суфікси іменників

Суфікси Приклади Переклади
- аnсе importance значення
- еnсе silence мовчання
-sion revision перегляд
-dom freedom свобода
-ion (-tion, -ation) revolution formation революція формування
-ment equipment обладнання
-ness softness м’якість
-shіp friendship дружба
-age voltage напруга
-er teacher викладач
-ty difficulty трудність

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти