ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Синтаксис (типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом).

Мета роботи:оволодіти поняттям «речення», знати його складові елементи; знати місце знаходження підмета та присудка у англійському реченні; навчитися виражати поняття «володіння об’єктом», «існування», «місцеперебування», «характеристика» та «номінація» предмета / особи / явища / події засобами англійської мови; вміти виражати заперечення;знати засоби утворення запитання та формулювання відповіді.

 

План вивчення теми

 

1. Поняття про речення та його складові елементи (типи речення, різновиди речень, структура англійського речення).

2. Речення, в яких виражається поняття «володіння об’єктом», «існування; місцеперебування», «характеристика», «номінація» предмета / особи / явища / події.

3. Вираження заперечення відносно «володіння об’єктом», «існування; місцеперебування», «номінації» та «характеристики» предмета / особи / явища / події.

4. Питальні речення (загальні та спеціальні запитання).

5. Поняття про особові, неозначено-особові і безособові речення.

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

1. Для того, щоб оволодіти поняттям про речення та його типи, різновиди, складові елементи та структуру, опрацюйте теоретичний матеріал і дайте відповіді на контрольні запитання, потім виконайте вправу 1 (с. 8 – 13). Література: [2].

2. Щоб навчитися виражати поняття «володіння об’єктом», «існування (наявність)», «місце або час перебування», «характеристика», «номінація» (називання) предмета / особи / явища / події, опрацюйте матеріал на с. 15 – 26, та виконайте вправи 6 – 8 (с. 27 – 28). Вправа 8 (с.28) є котрольною і оцінюється в 2 бали. Література: [2].

3. Вивчаючи засоби вираження заперечення відносно «володіння об’єктом», «існування», «місця або часу перебування», «номінації» та «характеристики» предмету / особи / явища / події, ознайомитеся з теоретичним матеріалом на с. 29 – 37, для розуміння особливостей вживання всіх існуючих заперечних форм, у тому числі скорочених, виконайте вправи 1 – 6.

Зверніть увагу на випадки вживання прийменника noдля вираження заперечення наявності та володіння, який за своїм значенням тотожний словосполученню not any,тобто вказує на повну відсутність особи / предмета / події / явища (вправи 2, 4).

Аналізуючи англійські речення і визначаючи заперечні форми, обов’язково записуйте свої відповіді у зошит, по завершенні чого перевірте їх за таблицею 3.

Щоб засвоїти визначені заперечні форми виконайте вправи 7 – 14 (с. 34 – 37). Вправа 8 (с.65) є котрольною і оцінюється в 2 бали.Література: [2].

4. Приступаючи до вивчення розділу «Питальні речення», опрацюйте теоретичний матеріал на с. 38 – 49.

Спочатку розберіть і засвойте форми утворення загального запитання та коротких відповідей на нього (інструкція 1, вправи 1 – 8), потім спеціального запитання (інструкції 2, 3, 4, 5, вправи 9 – 13). Вправа 13 (с. 49) є контрольною і оцінюється в 1 бал. Література: [2].

5. Для того, щоб оволодіти поняттям про особові, неозначено-особові і безособові речення, опрацюйте теоретичний матеріал (інструкції 1-3, таблицю 6) на с. 60-63 та виконайте вправи 1-8. Вправа 8 (с.65) є котрольною і оцінюється в 2 бали.

Питання для самоконтролю

1. Які властивості має речення?

2. Назвіть різновиди речень, які визначаються метою висловлювання?

3. Які ви знаєте члени речення?

4. Якими засобами в англійській мові виражається поняття „володіння об’єктом”?

5. Який тип англійського присудка використовується для вираження існування (наявності) предмета, характеристики предмета та номінації предмета?

6. Назвіть структуру спеціального запитання.

Тема 4. Система часів дієслова.

Мета роботи:уміти утворювати і розуміти речення з різними часовими формами дієслова, у тому числі складні речення.


План вивчення теми

1. План значень граматичних одиниць, які становлять систему часів англійського дієслова.

2. План вираження граматичних одиниць, які становлять систему часів англійського дієслова.

3. Заперечні речення у системі часів англійського дієслова.

4. Питальні речення у системі часів англійського дієслова.

5. Розуміння часових форм англійського дієслова у друкованому тексті.

6. Складні речення.

 

Методичні рекомендації

1. Система часів англійського дієслова складається з граматичних категорій часу, часової віднесеності та виду і відповідних їм родових категорій (Present / Past / Future для категорії часу, Non Perfect / Perfect для категорії часової віднесеності, Non Continuous / Continuous для категорії виду). Будь-яка часова форма дієслова будується саме з цих родових категорій. Необхідно усвідомити об’єктивне значення кожної граматичної категорії, що дасть вам можливість уживати потрібну часову форму в залежності від задуму висловлювання.

З цією метою виконайте вправи 1 – 12 (с. 66 – 73)у такій послідовності:

1 – усвідомлення об’єктивного значення граматичних категорій часу, часової віднесеності та виду і відповідних їм родових категорій, з одночасним установленням назви потрібної часової форми в залежності від задуму висловлювання (вправи 1 – 8, інструкції 1 – 4);

2 – засвоєння дії встановлення назви потрібної часової форми в залежності від задуму висловлювання – спочатку спираючись на таблицю 7 (вправа 9), потім без допоміжних засобів, але обов’язково з поясненням операцій, які ви виконуєте (вправа 10), і без такого пояснення (вправа 11).

Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Вправа 12 є контрольною, тому не має ключа.

Обов’язково заносьте усі інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики. Література: [2].

2. Якщо ви навчились установлювати назву потрібної часової форми, можна переходити до наступного етапу (с. 74 – 82). Його мета – опанувати конкретні часові форми англійського дієслова.

Спочатку опрацюйте уважно інструкцію 1. Щоб запам’ятати 3 варіанти вимови закінчення –ed управильних дієсловах, а також ІІ і ІІІ форми деяких неправильних дієслів, виконайте вправи 1, 2.

У таблиці 8 представлено всі форми англійського дієслова. Проаналізуйте ці форми і виконайте вправу 3.

Запам’ятайте часові форми англійського дієслова в узагальненому вигляді (таблиця 9).

Для належного засвоєння часових форм англійського дієслова виконайте вправи 4–7. Вправа 8 (с.79) є котрольною і оцінюється в 3 бали.

Обов’язково пояснюйте операції, які ви виконуєте (встановлення назви дієслівної форми, визначення числа та особи підмета), особливо протягом виконання вправ 4 і 5.

Для деяких часових форм характерні певні обставини часу. Вивчіть уважно інструкцію 2 і запам’ятайте ці обставини. Виконайте вправи 8, 9. Література: [2].

3. Опанування заперечних форм системи часів дієслова (с. 83 – 85) почніть з опрацювання інструкції 1.

Потім потренуйтеся в утворенні заперечних форм дієслова, у тому числі скорочених (вправи 1- 5). Вправа 5 (с.85) є котрольною і оцінюється в 1 бал.

Література: [2].

4. Роботу над утворенням питальних речень (с. 86 – 97) почніть з опрацювання інструкції 1.

Вивчіть і засвойте форми утворення загального запитання та коротких відповідей на нього (таблиця 11, вправи 1 – 4).

Для вираження подиву вживається заперечна форма загального запитання (інструкція 2, вправа 5).

Тепер ознайомтеся з правилами утворення спеціального запитання до підмета та його означення (інструкція 3) та до інших членів речення (інструкція4). Потренуйтеся в уживанні питальних слів (вправа 6).

Щоб засвоїти структуру спеціальних запитань, виконайте вправи 7,

8. Вправа 8 (с.91) є котрольною і оцінюється в 1 бал.

Попрактикуйте вживання спеціальних запитань у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправи 9 – 11).

Ознайомтеся із заперечною формою спеціального запитання (інструкція5). Потренуйтеся в її вживанні (вправа 12).

Особливості розділових запитань і відповідей на них представлені в інструкції 6. Зверніть увагу на те, як ми не погоджуємося з негативним твердженням у розділовому запитанні (починаємо відповідь зі слова Yes). Зверніть також увагу на варіанти інтонації у розділових запитаннях. Виконайте вправу 14.

Вивчіть структуру альтернативного запитання (інструкція 7), потім виконайте вправу 16.

Не забудьте занести всі інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики. Література: [2].

5. Для оволодіння діями розпізнавання часових форм англійського дієслова виконайте вправи 1 – 10, представлені в етапі VI (с. 101 – 107). Розпочніть роботу з аналізу структури англійського речення, алгоритм якого описано в інструкції 1 і таблиці 12.

Зверніть увагу на те, що присудок має більш надійні формальні ознаки (це особові форми дієслів), ніж підмет (тільки особовий займенник у називному відмінку має 100% ознаку підмета), тому аналіз речення необхідно завжди починати саме з присудка.

Для набуття практичних навичок аналізу структури англійського речення і формування вміння миттєво визначати його предикативну синтагму (підмет та присудок) виконайте вправи 1 – 4, точно дотримуючись наданих у них інструкцій.

Тепер перейдіть до формування вміння визначати назву часової форми дієслова-присудка у предикативній синтагмі і співвідносити останню з її лексико-граматичними значеннями, для чого виконайте вправи 5 та 6.

З метою практичного застосування набутих навичок виконайте вправи

7 – 10. Література: [2].

6. Вивчіть уважно інструкцію 2, намагаючись запам’ятати якомога більше сполучників та сполучних слів.

Зверніть увагу на ті випадки, коли сполучне слово при з’єднанні підрядного означального речення з головним може випускатися, і коли воно не може випускатися.

Для засвоєння засобів з’єднання речень виконайте вправи 11 – 14. Література: [2].

Тема 5. Модальні дієслова

Мета роботи: уміти утворювати і розуміти речення з різними модальними дієсловами та еквівалентними їм мовними засобами в залежності від часу.

 

План вивчення теми

 

1. Оволодіння поняття про модальність та модальні дієслова.

2. Оволодіння засобами вираження вміння, здібності, здатності виконати дію.

3. Оволодіння засобами вираження дозволу, запитання дозволу, прохання.

4. Оволодіння засобами вираження пропозиції виконати дію, пропонування допомоги.

5. Оволодіння засобами вираження обов'язку, необхідності, поради або рекомендації, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення або обурення з приводу необхідності виконати дію.

6. Оволодіння засобами вираження відсутності необхідності, заборони виконувати дію.

7. Оволодіння засобами вираження припущення, недовіри відносно дії або стану.

8. Оволодіння засобами вираження подиву або сумніву відносно певної дії або стану.

9. Оволодіння засобами вираження докору або жалю відносно минулої дії.

10. Формування навичок розуміння засобів вираження модальності під час читання.

 

Методичні рекомендації[2]

 

1. Модальні дієслова та їх еквіваленти передають певні відношення суб'єкта до конкретної дії чи стану. Самі по собі вони не позначають дію або стан, але у сполученні з інфінітивом смислового дієслова показують, що дія або стан, які виражає інфінітив, усвідомлюються як можливі, бажані, необхідні і т.ін.. Щоб правильно навчитися вживати модальні слова та інші споріднені з ними мовні засоби, треба насамперед навчитися розрізняти такі відношення суб’єкта до дії чи стану. З цією метою вивчіть інформацію і виконайте вправу 1 (с. 7). Перевірте себе за ключами, поданими у кінці посібника. Література: [3].

Мета наступного етапу - опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як вміння, здібності, здатності виконати дію.

2.1. Для усвідомлення можливих засобів вираження зазначених модальних відносин виконайте вправу 1 (с. 8 – 9). Інструкції 1 – 4, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 2 – 4 (с. 10 – 11). Перевіряйте свої дії за ключами.

2.2. Для усвідомлення засобів вираження заперечення відносно вміння здібності, здатності виконати дію проаналізуйте вправу 5 (с. 11 – 12). Інструкції 5 – 8, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 6 – 8 (с. 12 – 13). Перевірте свої дії за ключами.

2.3. Для усвідомлення можливих засобів вираження запитання відносно вміння, здібності, здатності виконати дію, виконайте вправу 9 (с. 13 – 15). Інструкція 9 узагальнює опрацьований матеріал. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 10 – 12 (с. 15 – 16). Перевірте свої дії за ключами. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як дозвіл виконати дію, запитання дозволу та прохання виконати дію. Література: [3].

3.1. Для усвідомлення можливих засобів вираження дозволу виконати дію проаналізуйте вправу 1 (с. 17 – 18). Інструкції 1 – 3, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 2 (с. 18). Перевірте свої дії за ключами.

3.2. Для усвідомлення можливих засобів вираження відсутності дозволу виконати дію, проаналізуйте вправу 3 (с. 19). Інструкція 4 узагальнює опрацьований матеріал. Занесіть цю інструкцію у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправу 4 (с. 19 – 20).

3.3. Для усвідомлення можливих засобів вираження запитання дозволу виконати дію, проаналізуйте вправу 5 (с. 20). Інструкцію 5, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправу 6 (с. 20 – 21). Перевірте свої дії за ключами.

3.4. Для усвідомлення засобів вираження прохання, виконайте вправу 7 (с.

21 – 22). Інструкцію 6, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 8 – 10 (с. 22 – 23). Перевірте свої дії за ключами. Вправа 10 є контрольною і оцінюється в 2 бали. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як вираження пропозиції виконати дію, пропонування допомоги.

4.1. Для усвідомлення можливих засобів вираження пропозиції виконати дію, проаналізуйте вправу 1 (с. 24). Інструкцію 1, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики.

4.2. Для усвідомлення можливих засобів вираження пропонування допомоги, виконайте вправу 2 (с. 25). Інструкцію 2, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 3 – 7 (с. 25 – 27). Перевірте свої дії за ключами. Вправа 7 є контрольною і оцінюється в 1 бал. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як вираження обов’язку, необхідності поради або рекомендації, запитання про доцільність дії чи стану, невдоволення або обурення з приводу необхідності виконати дію. Література: [3].

5.1. Для усвідомлення можливих засобів вираження обов’язку, необхідності виконати дію, виконайте вправи 1 – 2 (с. 29), 5 – 6 (с. 31 – 32). Інструкції 1 – 4, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 3 – 4 (с. 31), 7 – 8 (с. 32 – 33). Перевірте свої дії за ключами.

5.2. Для усвідомлення засобів вираження запитання відносно обов’язку, необхідності виконати дію, проаналізуйте вправу 9 (с. 33 – 34). Інструкцію 5, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 10 – 11 (с. 35). Перевірте свої дії за ключами.

5.3. Для усвідомлення можливих засобів вираження поради, рекомендації виконати дію, проаналізуйте вправу 12 (с. 36). Інструкцію 6, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики.

5.4. Для усвідомлення засобів запитання про доцільність дії чи стану, виконайте вправу 13 (с. 36 – 37). Інструкцію 7, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 14 – 15 (с. 37 – 38). Перевірте свої дії за ключами.

5.5. Для усвідомлення засобів вираження невдоволення або обурення щодо певної дії чи стану, виконайте вправу 16 (с. 38). Інструкцію 8, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 17 – 18 (с. 38). Перевірте свої дії за ключами. Вправа 18 є контрольною і оцінюється в 1 бал. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як відсутність необхідності, заборони виконати дію. Література: [3].

6.1. Для усвідомлення засобів вираження відсутності необхідності виконати дію, проаналізуйте вправи 1 – 3 (с. 40 – 41). Інструкції 1 – 3, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 4 - 5 (с. 41 - 42). Перевірте свої дії за ключами.

6.2. Для усвідомлення засобів вираження заборони виконати дію, проаналізуйте вправу 6 (с. 42). Інструкцію 4, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 7 – 10 (с. 43 - 44). Перевірте свої дії за ключами. Вправа 10 є контрольною і оцінюється в 1 бал. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як припущення, недовіра відносно дії або стану.

7.1. Для усвідомлення засобів вираження припущення відносно дії чи стану з більшою або меншою мірою впевненості, виконайте вправи 1 – 4 (с. 46 – 47), 8 – 9 (с. 48 – 49). Інструкції 1 - 2, в яких узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 5 – 6 (с. 47 - 48), 10 – 12 (с. 49 – 50). Перевірте свої дії за ключами.

7.2. Для усвідомлення засобів вираження недовіри відносно дії чи стану, проаналізуйте вправу 13 (с. 50). Інструкцію 3, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 14 - 17 (с. 51 - 52). Перевірте свої дії за ключами. Вправа 17 є контрольною і оцінюється в 1 бал. Література: [3].

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як подив або сумнів відносно певної дії або стану.

8. Для усвідомлення засобів вираження подиву або сумніву відносно певної дії або стану, виконайте вправу 1 (с. 54). Інструкцію 1, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправу 2 (с. 54). Перевірте свої дії за ключами.

Мета наступного етапу – опанувати засоби вираження таких модальних відносин, як докір або жаль відносно минулої дії.

9. Для усвідомлення засобів вираження докору або жалю відносно минулої дії, виконайте вправу 1 (с. 55). Інструкцію 1, в якій узагальнюється опрацьований матеріал, занесіть у спеціальний зошит з граматики. Щоб оволодіти навичками вживання мовних одиниць, виконайте вправи 2 - 4 (с. 55 - 56). Перевірте свої дії за ключами.

Мета наступного етапу – навчитися розуміти речення, в яких міститься модальне дієслово під час читання.

10.1. Оволодіння діями розпізнавання модальних дієслів та розуміння речень, в яких містяться модальні дієслова розпочніть з аналізу підкресленої частини присудка у наступних реченнях вправа 1 (с. 57 – 60).

10.2. Для набуття практичних навичок перекладу речень з модальними дієсловами та еквівалентними їм мовними засобами, виконайте вправу 2 – 3 (с. 61 – 62), 5 (с. 63 – 64). Література: [3].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти