ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Пасивний стан дієслова

 

Мета роботи: Уміти утворювати і розуміти речення з різними часовими формами дієслова у пасивному стані.

 

План вивчення теми

 

1. Формування поняття про пасивний стан.

2. Оволодіння часовими формами дієслова у пасивному стані.

3. Заперечна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.

4. Питальна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.

5. Формування навичок розуміння пасивних речень під час читання.

Методичні рекомендації

 

1. Як у рідній, так і в англійській мові існують деагентивні речення, тобто речення з відсутнім суб’єктом. Для вираження дії з відсутнім суб’єктом в англійській мові існує такий засіб, як пасивний стан (the Passive Voice).

Для усвідомлення сутності пасивного стану виконайте вправи 1, 2 (с. 67 – 68) Література:[3]. Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Заносьте інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики.

Мета наступного етапу – опанувати існуючі часові форми дієслова у пасивному стані.

2.1. Спочатку виконайте вправи 1, 2 (с. 69 – 70), точно дотримуючись наданих у них інструкцій. Потім порівняйте свої записи з таблицею 1 (с. 70), в якій в узагальненому вигляді представлені всі часові форми англійського дієслова у пасивному стані.

Для належного засвоєння часових форм англійського дієслова у пасивному стані виконайте вправи 3, 4 (с. 71 – 72). Обов’язково пояснюйте операції, які ви виконуєте (визначення наявності суб’єкта та об’єкта дії; визначення підмета англійського речення; встановлення стану та часової форми дієслова – присудка; співвіднесення присудка з формальними засобами вираження). Для подальшого удосконалення вживання Passive Voice виконайте вправи 5 – 9 (с. 72 – 74).

Попрактикуйте вживання пасивних форм дієслова у конкретній мовленнєвій ситуації вправа 10 (с. 75). Література:[3].

2.2. В інструкціях 1 - 3 (с. 75 – 78) представлені особливості вживання пасивного стану в англійській мові. Вивчіть уважно інструкції, виконуючи після кожної відповідну вправу (11, 12, 13). Не забудьте перевіряти себе за ключами. Література:[3].

3. Опанування заперечної форми пасивних речень почніть із вивчення інструкції 1 (с. 79). Потім потренуйтеся в утворенні заперечних форм пасивного речення, виконавши вправи 1 - 3 (с. 79 – 80). Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Вправа 3 є контрольною і оцінюється в 2 бали. Література:[3].

4. Роботу над утворенням питальних форм пасивного речення почніть з опрацювання інструкції 1 (с. 81).

Потренуйтеся в утворенні питальних форм пасивних речень, виконавши вправи 1, 2 (с. 81 – 82). Для подальшого удосконалення вживання Passive Voice виконайте вправи 3, 4 (с. 82 – 83). Попрактикуйте вживання пасивних речень у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправи 5, 6 на с. 83 – 84). Література:[3].

5. Оволодіння діями розпізнавання Passive Voice під час читання розпочніть з вивчення інструкції 1 (с. 85). Постарайтесь запам’ятати основні засоби передачі англійських пасивних речень українською мовою. Для набуття практичних навичок аналізу структури пасивних речень і формування вміння перекладати пасивні речення рідною мовою, виконайте вправи 1 - 3 (с. 85 – 87), точно дотримуючись наданих у них інструкцій. Вправа 3 є контрольною і оцінюється в 2 бали. З метою удосконалення набутих навичок розуміння пасивних речень виконайте вправи 4 – 10 (с. 88 – 91). Література:[3].

Тема 7. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

Інфінітив.

Мета: Сформувати поняття про неособові форми дієслова ( інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього та минулого часу). Знати часові форми інфінітива в активному і пасивному стані; навчитися вживати інфінітив у функціях підмета, частини присудка, додатка та у складі інфінітивних комплексів, у функції означення і обставини мети, результату та наслідку.

 

План вивчення теми

1. Часові форми інфінітива в активному і пасивному стані.

2. Інфінітив у функціях підмета і частини присудка.

3. Інфінітив у функціях додатка. Інфінітивні комплекси.

4. Інфінітив у функції означення і обставини мети, результату та наслідку.

 

Методичні рекомендації

 

1. Для того, щоб оволодіти формами інфінітива, виконайте вправи 1-3, вивчіть інструкцію 1 (с.12-14). Література:[4]

2.1. Для того, щоб навчитися вживати інфінітив у функціях підмета та частини іменного присудка, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с.14). Література:[5]

2.2.Для того, щоб навчитися вживати інфінітив у функції частини дієслівного присудка, вивчіть інструкцію 3 і виконайте вправу 5 (с.15-18). Література:[5]

3.1. Щоб навчитися вживати інфінітив у функції додатка, вивчіть інструкцію 4 і виконайте вправу 6 (с. 18 – 21). Література: [5]

3.2. Щоб навчитися вживати інфінітив у складі інфінітивних комплексів, вивчіть інструкції 5-8 і виконайте вправи 7-11, 13, 14, 15 (с.21-29). Вправа 13 (с. 26) є контрольною і оцінюється в 2 бали. Література: [5]

4.1. Щоб навчитися вживати інфінітив у функції означення, вивчіть інструкцію 9 і виконайте вправу 18 (с.31-32). Література: [5]

4.2. Щоб навчитися вживати інфінітив у функціях обставини мети, результату та наслідку, вивчіть інструкції 10, 11 і виконайте вправи 19, 20 (с.32-35). Вправа 21 (с. 35) є контрольною і оцінюється в 2 бали. Література: [5]

Питання для самоконтролю

 

1. Що єднає всі неособові форми дієслова?

2. Властивості яких частин мови поєднуються в інфінітиві?

3. У яких випадках інфінітив уживається без частки to?

 

Герундій

Мета роботи: Знати часові форми герундія в активному і пасивному стані; навчитися вживати герундій у функціях підмета, частини присудка і додатка. Навчитися вживати герундій у функціях означення і обставин.

 

План вивчення теми

 

1. Часові форми герундія в активному і пасивному стані.

2. Герундій у функціях підмета, частини присудка і додатка.

3. Герундій у функціях означення і обставин.

 

Методичні рекомендації

 

1. Для того, щоб оволодіти формами герундія, виконайте вправи 1-3, опрацюйте таблицю 2, і вивчіть інструкцію1 (с.34-35).Література: [5]

2.1.Щоб навчитися вживати герундій у функціях підмета та частини іменного присудка, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с. 38-40) Література: [5]

2.2.Щоб навчитися вживати герундій у функції додатка, вивчіть інструкцію 3 і виконайте вправи 5, 6, 7 (с.40-46). Література: [5]

3.Щоб навчитися вживати герундій у функціях означення і обставин, вивчіть інструкції 4,5 і виконайте вправи 8, 9 (с.44-45) Вправа 10 (с. 49-50) є контрольною і оцінюється в 2 бали. Література: [5]

 

Питання для самоконтролю

1. Властивості яких частин мови поєднуються в герундії?

2. Що є спільного між інфінітивом та герундієм?

 

Дієприкметник теперішнього часу

Мета роботи: Знати часові форми дієприкметника теперішнього часу в активному та пасивному стані; навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функціях означення і обставин. Навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі дієприкметникових комплексів.

План вивчення теми

 

1. Часові форми дієприкметника теперішнього часу в активному та пасивному стані.

2. Дієприкметник теперішнього часу у функціях означення та обставин.

3. Дієприкметникові комплекси.

Методичні рекомендації

 

1.Для того, щоб оволодіти формами дієприкметника теперішнього часу, виконайте вправи 1-3 і вивчіть таблицю 3, та інструкцію 1 (с.52-53) Література: [5]

2.1. Щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функції означення, вивчіть інструкцію 2 і виконайте вправу 4 (с.49-50) Література: [5]

2.2. Щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у функціях обставин, вивчіть інструкції 3-5 і виконайте вправи 5, 6 (с.55-59). Література: [5]

3.1.Для того, щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі номінативного дієприкметникового комплексу, виконайте вправу 7, вивчіть інструкцію 6, потім виконайте вправи 8, 9 (с. 55 – 57). Література: [5]

3.2. Для того, щоб навчитися вживати дієприкметник теперішнього часу у складі об’єктного дієприкметникового комплексу, виконайте вправу 10, вивчіть інструкцію 7 та виконайте вправи 11, 12 (с. 62– 64). Вправа 13 (с. 64-65) є контрольною і оцінюється в 1 бал.Література: [5]

Питання для самоконтролю

 

1. Властивості яких частин мови поєднуються в дієприкметникові теперішнього часу?

2. Що є спільного між герундієм та дієприкметником теперішнього часу?

 

 

Дієприкметник минулого часу

Мета роботи: Навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення.

План вивчення теми

 

1. Дієприкметник минулого часу.

 

Методичні рекомендації

 

1. Щоб навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення, вивчіть інструкції 1-3, потім виконайте вправи 1 – 4 (с.66-69). Вправа 4 (с. 69) є контрольною і оцінюється в1бал. Література: [5]

Питання для самоконтролю

 

1. Властивості яких частин мови поєднуються дієприкметникові минулого часу?

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти