ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Система часів дієслова.

Тема 5. Модальні дієслова.

 

Мета заняття: Виділення й систематизація навчального матеріалу для коригування фонологічної, орфоепічної і орфографічної компетенцій; виділення й систематизація навчального матеріалу з морфології англійської мови; виділення й систематизація навчального матеріалу щодо вживання основних типів речення у дійсному способі, системи часів дієслова у стверджувальній, заперечній та питальній формах, засобів вираження вміння, здібності, здатності, дозволу, пропозиції, пропонування допомоги, прохання, обов'язку, необхідності, поради, рекомендації, невдоволення, обурення, відсутності необхідності, заборони, припущення, подиву, сумніву, недовіри, докору, жалю у продуктивних та рецептивних видах мовлення.

 

План вивчення теми

 

1. Поняття про звуки та букви. Правила читання. Поняття про інтонацію, мелодику, наголос і ритм.

2. Граматика: морфологія (іменник).

3. Типи та структура англійського речення.

4. Система часів дієслова.

5. Модальні дієслова.

Обладнання:навчальний посібник [2], навчальний посібник [3], навчальний посібник [4], магнітофон з аудіокасетою.

Методичні рекомендації

 

1.1. Ознайомтеся зі знаками фонетичної транскрипції та характеристикою англійських голосних звуків (табл. 2, с.5). Прослухайте і повторіть за диктором ці голосні звуки кілька разів. Література: [4]

1.2. Ознайомтеся зі знаками фонетичної транскрипції та характеристикою англійських приголосних звуків (табл. 3, с.6-7). Прослухайте і повторіть за диктором ці звуки кілька разів. Література: [4].

2. Працюючи в парах, напишіть і прочитайте вголос дані іменники у множині: cap, lake, day, country, industry, wife, life, Negro, dress, wish, fox, cargo, lorry, knife, wolf, life, shelf, calf, half, roof, safe, leaf.

Наприклад: cap – caps, lake – lakes.

3. Робота у мікрогрупах. Користуючись таблицею 2 і пояснюючи вголос операції, які виконуєте (визначення типу присудка, часу дієслова, числа та особи підмета), запишіть потрібну форму англійського присудка разом з підметом (вправа 6 на с. 27).Література: [4].

Наприклад:

Напишіть потрібну форму англійського присудка.

Я – студент фінансово-економічного інституту. – I am a student of the Finance and Economics Institute.

На І курсі у нас багато різних предметів. – We have (got)...

Всі вони дуже цікаві. – All of them are very interesting.

(Решту завдання виконайте вдома).

4. Робота у мікрогрупах. Користуючись таблицею 9 і пояснюючи вголос операції, які виконуєте (визначення назви дієслівноїформи, числа та особи підмета), напишіть англійською мовою підкреслену предикативну синтагму(вправа 6 на с. 27).Література: [4].

Наприклад:

Моя сестра працює в банку. – My sister works…

Я знаю цю дівчину. – I know…

Ми читаємо багато книг. – We read…

(Решту завдання виконайте вдома).

5. Робота у невеликих групах. Користуючись інструкціями 1-4, напишіть англійською мовою подані нижче речення (вправа 2 на с. 10).Література: [3].


Наприклад:

Він вмів їздити на велосипеді у три роки. – He could ride a bicycle when he was 3.

Його дочка вже вміє читати. – His daughter can red already.

Вона може пропливти кілометр. – She can swim a kilometre. Or: She is able to swim a kilometre.

(Решту завдання виконайте вдома).

Практичне заняття 2

 

Модуль 1. Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 6. Пасивний стан дієслова.

Тема 7. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

Тема 9. Лексика загальноекономічного характеру.

Мета заняття: виділити і систематизувати граматичний матеріал щодо вживання пасивного стану дієслова, неособових форм дієслова (інфінітива, герундія, дієприкметників теперішнього і минулого часу); виділити і систематизувати лексичний матеріал загальноекономічного характеру для самостійного засвоєння відносно економіки України, Великобританії, США, найважливіших аспектів організації та ведення бізнесу, основних аспектів макроекономіки, фінансових установ, світових фінансово-економічних організацій, а також в ситуаціях ділових контактів.

 

План вивчення теми

1. Пасивний стан дієслова.

2. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

3. Лексика загальноекономічного характеру.

 

Обладнання:навчальний посібник [3], навчальний посібник [4], магнітофон з аудіокасетою.

 

Методичні рекомендації

1.1. Робота у невеликих групах. Користуючись інструкцією 1 (с. 75), виконайте вправу 11 (с. 78).

Наприклад: Напишіть англійською мовою подані нижче речення.

Україну омивають Чорне та Азовське моря. – Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov.

Велика Британія відокремлена від континенту Ла-Маншем. – Great Britain is separated from the continent by the English Channel.

(Решту завдання виконайте вдома).

1.2. Користуючись інструкцією 3 (с. 77), виконайте вправу 13

(с. 78).

Наприклад: Напишіть перші два речення англійською мовою.

Ми друкуємо наші книги у Сінгапурі. – We have our books printed in Singapore.

Я збираюся перевірити свої очі. – I’m going to have (get) my eyes tested.

(Решту завдання виконайте вдома). Література: [3]

2.1. Робота у невеликих групах. Користуючись таблицею 1 та інструкціями 1-4, виконайте вправу 6 (с.20). Література:[4]

Наприклад: Напишіть речення англійською мовою.

Сподіваюсь, що мені підвищать зарплату. – I expect (hope) to be given a pay rise.

Вибачте, що говорю це, але ваша робота незадовільна. – I am sorry to say this, but your work is unsatisfactory.

(Решту завдання виконайте вдома).

2.2. Робота у невеликих групах Користуючись таблицею 2 і інструкціями 1, 2, 3, виконайте вправу 5 (с. 44) Література: [4]

Наприклад: Напишіть речення англійською мовою.

З приємністю чекаю на зустріч з вами наступного тижня. –I look forward to meeting you next week.

Ця реклама потребує перепроектування. – This advertisement needs redesigning.

(Решту завдання виконайте вдома).

2.3. Робота у невеликих групах. Користуючись інструкціями 1-3, виконайте вправу 1 (с.67). Література: [4]

Наприклад: Напишіть речення англійською мовою.

Південний схід Англії – найбільш густо заселена частина Британії. – Southern East of England is the most densely populated part of Britain.

Ви перевищили строк кредиту, який звичайно надається. – You have exceeded the credit term usually allowed.

(Решту завдання виконайте вдома).

3. Приступаючи до вивчення лексичних тем, вам необхідно опрацювати ключові лексичні одиниці. Для засвоєння лексики слідує виконати відповідні лексичні вправи. Наприклад:

1) Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам’ятати їх (завдання Vocabulary на с. 8-12). Література: [6].

2) Підберіть англійські еквіваленти до перших двох українських словосполучень (вправа “b” на с.12):

текстильна промисловість – textile industry

вугільна промисловість – coal industry

(Решту завдання виконайте вдома). Література: [6].

3) Підберіть українські еквіваленти до перших двох англійських словосполучень (вправа “а” на с.62):

a company’s note-paper – бланк компанії

limited liability company – компанія з обмеженою відповідальністю

(Решту завдання виконайте вдома). Література: [6].

4) Перекладіть наступні слова та словосполучення на рідну мову (вправа “a” на с.227):

to prospect – prospect – prospective – prospective sellers – prospective buyers – розвідувати – вид, перспектива – майбутній, очікуваний – потенційні продавці – потенційні покупці.

(Решту завдання виконайте вдома). Література: [6].

5)Швидко прочитайте текст 5 “Inflation and deflation” (с.171) і доберіть терміни до дефініцій (вправа “d” на с.173).Література: [6].

6)Прочитайте перший абзац тексту 5 “The World Trade Organisation” (с. 194), випишіть ключову лексику і дайте відповідь на запитання “What are the essential functions of the WTO?”.Література: [6].

 

Практичне заняття 3

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 4. Усне та письмове спілкування на теми загальноекономічного характеру

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти