ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 11. Усне монологічне і діалогічне мовлення загальноекономічного характеру.

Мета: розвивати і вдосконалювати навички усного монологічного і діалогічного мовлення в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації про економіку України, Великобританії, США, найважливіших аспектів організації та ведення бізнесу, основних аспектів макроекономіки, фінансових установ, світових фінансово-економічних організацій, а також в ситуаціях ділових контактів, а саме: вміння висловити й запитати судження під час обговорення теми, аргументувати свою точку зору на відповідні питання, переконання, згоду чи незгоду, використовуючи прості граматичні структури.


План вивчення теми

1. Робота в парах. Обговорення економіки України та країни, мова якої вивчається.

2. Рольова гра з теми «Організація бізнесу».

3. Обговорення проблемної ситуації з теми «Ведення бізнесу».

4. Робота в невеликих групах. Обговорення основних аспектів макроекономіки , фінансових установ та світових фінансово-економічніих організацій.

5. Ділові контакти (телефонні розмови).

Обладнання:навчальний посібник [6], магнітофон з аудіокасетою.

Методичні рекомендації

1. Працюючи в парах, порівняйте економіку України, Великобританії та США. Використайте матеріал тексту 2 “Industry and agriculture of the UK” (c.7), тексту 4 “Economy of the USA” (c.21). Література: [6].

2. Готуючись до рольової гри «Співбесіда роботодавця з претендентом на посаду секретаря компанії», згадайте матеріал, який міститься в текстах “Directors and Managers” (c.58), “Secretaries” (c.65). Література: [6].

3. Обговорюючи проблемну ситуацію «Розмова між бухгалтером і керівником компанії щодо сплати податків», ще раз зверніться до текстів “Taxes in the UK” (c.295), “Bookkeepers, accountants and controllers” (c.301). Література: [6].

4. Працюючи в невеликих групах, коротко скажіть що ви знаєте про банки, біржі, світові фінансово-економічні організації (СОТ, ЄЕС, МВФ, Всесвітній Банк).Література: [6].

(Кожен студент готує усне монологічне повідомлення на одну з тем).

5.Прослухайте, прочитайте і запам'ятайте фрази, які необхідні для того, щоб з’єднатися з кимось по телефону.

 

Can I speak to Mr Littlebury, please? Чи можу я поговорити з містером Літлбері?
Who is calling, please? Хто телефонує?
Hold on, please. Зачекайте, будь ласка.
I’ll put you through. Я вас з’єднаю.
Could I speak to the Sales Manager? Чи можу я поговорити з менеджером відділу продаж?
Who shall I say is calling? Хто я маю сказати дзвонить?
Hold the line, please. Не кладіть слухавку.
I’ll see if he is in. Я подивлюся, чи є він.
I'm putting you through. Я вас з’єдную.
Could you put me through to the Finance Department? З’єднайте мене, будь ласка, з відділом фінансів.
Who would you like to speak to? З ким би ви хотіли поговорити?
Sorry to keep you waiting. Вибачайте, що примушую вас чекати.
You're through. Ви з’єднані.
Go ahead. Говоріть.

Практичне заняття 4

 

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції

Змістовий модуль 4. Усне та письмове спілкування на теми загальноекономічного характеру

Тема 12. Інформативне читання текстів загальноекономічного характеру.

Мета заняття: Засвоїти лексичний матеріал та мовні зразки з теми. Навчитися використовувати мовний матеріал у монологічному та діалогічному мовленні. Навчитися розуміти основні факти та важливі деталі тексту.

Обладнання:навчальний посібник [1], англо-український, українсько-англійський словник

 

План вивчення теми

1. Усне реферування текстів.

2. Письмове реферування текстів.

3. Письмовий переклад текстів.

Методичні рекомендації

1. Коротко передайте зміст тексту 2 «Gross National Product» (с. 26 -27). Література: [1].

2. Складіть план тексту 3 «Productivity» (с. 27 – 29) у письмовій формі. Визначте ключові речення у кожному пункті плану та перекладіть їх на рідну мову. Література: [1].

3. Стисло передайте зміст тексту 13 «Taxes and spending» (с. 36 – 37) у письмовій формі. Література: [1].

4. Письмово перекладіть текст 9 «Human resource management» (с. 70).Література: [1].

 


Методичні рекомендації до виконання

Індивідуальних завдань

Згідно з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» (ДДФА, 2010 р.), індивідуальна робота студентів І курсу передбачаєнаписання особистого резюме, написання листа-запита та листа-пропозиції і складання бізнес-плану.

Індивідуальна робота студентів спрямована насамперед на розвиток їх індивідуальних здібностей, підготовку до участі в проектах, наукових конференціях тощо.

Тема 15. Написання особистого резюме.

Мета роботи:Написати резюме для влаштування на роботу в компанії.

План вивчення теми

1. Підготовка до написання резюме.

2. Написання резюме.

3. Редагування написаного резюме.

Методичні рекомендації

1. Резюме - це спроба викласти на одному аркуші все те, що претендент хотів би сказати членам експертної чи конкурсної комісії, аби переконати їх у тому, що саме він і ніхто інший, достойний бути переможцем. Отже, резюме слід розглядати як особистий маркетинговий інструмент претендента.

Специфіка резюме полягає в тому, що найкращий його варіант може написати лише той, кого стосується цей документ. Адже ніхто не знає попереднього життєвого, наукового чи професійного досвіду претендента краще за нього. Хороше резюме повинно привертати увагу до претендента, створювати позитивне враження про нього, чітко та стисло подавати його відповідні вміння та навички.

Існують два типи резюме: для працевлаштування та для академічних (навчальних, наукових) цілей. Резюме для працевлаштування є коротшим. Якщо до нього додати кілька розділів, то ми отримаємо так зване академічне резюме.

 

При написанні резюме слід дотримуватися таких порад:

 

- висловлюйтеся стисло;

- уникайте будь-чого, що є зайвим;

- оберіть та впорядкуйте основні категорії таким чином, щоби найбільш потрібна інформація була розташована у верхній частині вашого резюме, на яку буде звернено основну увагу читача;

- резюме не повинно містити друкарських чи граматичних помилок;

- дайте почитати ваше резюме досвідченій особі;

- друкуйте резюме на папері розміром А4 білого кольору;

- ніколи не надсилайте резюме без супровідного листа.

 

Розділи резюме

Контактна інформація.

 

Ваше ім'я та прізвище, а також контактна інформація мають бути у верхній частині резюме.

Ім'я та прізвище слід виділити більшим шрифтом. Наприклад, якщо ви користуєтесь шрифтом розміром 12 для написання резюме (загальноприйнятий розмір), то напишіть ім'я та прізвище шрифтом розміром 14. Можна також скористатися великими літерами та/або жирним шрифтом.

Якщо є тимчасова та постійна адреси, то варто надати обидві. Також не завадить вказати адресу електронної пошти (якщо така існує).

Під домашньою адресою або поруч з нею подайте ваш домашній номер телефону. Службовий номер телефону слід подавати лише в тому випадку, коли дзвінок від потенційного роботодавця не буде проблемою.

 

Мета пошуку роботи.

Мету, яку ви переслідуєте, шукаючи роботу, слід викласти дуже коротко – 1 – 2 реченнями, уникаючи клішованих або жаргонних виразів. У меті пошуку роботи ви повинні пояснити, що ви можете зробити для компанії, а не навпаки.

 

Освіта.

 

Перерахуйте отримані наукові ступені у зворотному хронологічному порядку. Останній здобутий ступінь подайте на початку.

Освітній розділ не слід обмежувати формальними навчальними програмами для отримання ступеня. У ньому, наприклад, можна також показати сертифікати, додаткові курси, інші спеціальні програми чи семінари, в яких ви брали участь.

Якщо у вас є три або більше нагород чи відзнак, виділіть для них окрему категорію. Якщо менше, то перечисліть їх в розділі "Освіта".

Професійний досвід.

 

Однією з найбільш критичних частин резюме є опис вашого професійного досвіду. Роботодавці хочуть знати щось про завдання та обов'язки, які ви виконували. Ви повинні подати цю інформацію так, щоб виглядати найкращим виконавцем.

 

Покажіть себе ініціативною та творчою особою, лідером та новатором. Майте на увазі те, що вам необхідно переконати читача в тому, що ви можете досягати успіхів, а не лише відповідати мінімальним вимогам.

Намагайтеся подати кількісні показники ваших досягнень там, де це можливо. Використовуйте відсотки та інші статистичні дані.

Професійний досвід необов'язково повинен бути постійно оплачуваною роботою. Ви можете долучити сюди стажування, літню роботу чи волонтерський досвід.

Цей розділ слід писати у зворотному хронологічному порядку. Кожен підпункт повинен містити назву посади, організацію, місто, дати.

Громадська діяльність, участь у професійних об'єднаннях, членство в організаціях.

У цьому розділі можна подати ваш цікавий життєвий досвід. Навіть, якщо він має мале відношення до подальшої кар'єри, він може справити позитивне враження при розгляді вашої кандидатури. Сюди можуть входити міжнародні поїздки (до певних країн), посвідчення водія чи володіння певним музичним інструментом. Проте, не слід вказувати ваших захоплень, якщо вони не мають жодного відношення до вашої подальшої кар'єри.

 

Навички, вміння.

Цей розділ є корисним, якщо ви маєте додаткові вміння чи навички, які не є очевидними з попередніх розділів вашого резюме. Зазвичай, у цьому розділі вказують володіння мовами, вміння працювати на комп'ютері та інші технічні навички.

Рекомендації.

В останньому рядку зазвичай відзначають наявність рекомендацій. Але не слід вказувати імена осіб, що вас рекомендують. Цю інформацію варто подавати на окремому аркуші або принести на співбесіду.

Обов'язково спитайте дозволу в особи, яку ви вказуєте як таку, що вас рекомендує. Дайте цій особі копію вашого резюме і повідомте про приблизну дату, коли з нею можуть зв’язатися.

Коли будете писати про свої досягнення, використовуйте активні дієслова на початку фраз чи речень, що описують ваші виконавські здібності. Уникайте надмірної пунктуації, опускайте по можливості артиклі (a, an, the).

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями та інформацією, одержаною з тексту 1 “Resume or Currulum vitae. Application form” на с. 92 – 94 (Література: [2]),складіть власне резюме.

3. Відредагуйте написане резюме.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти