ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні рекомендації щодо виконання завдань домашньої контрольної роботи

 

· Перед виконанням завдання І вивчіть знаки фонетичної транскрипції.

· Перед виконанням завдання ІІ опрацюйте теоретичний матеріал з теми 2 «Морфологія».

· Перед виконанням завдань ІІІ – IV опрацюйте теоретичний матеріал з теми 3 «Синтаксис (типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом)» та теми 4 «Система часів дієслова».

· Перед виконанням завдання V опрацюйте теоретичний матеріал з теми 5 «Модальні дієслова».

· Перед виконанням завдання VІ спочатку опрацюйте теоретичний матеріал з теми 6. «Пасивний стан дієслова».

· Перед виконанням завдань VІІ.1, VІІ.2 опрацюйте теоретичний матеріал з теми 7 «Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)».

· Перед виконанням завдання VІІІ, користуючись у разі потреби словником, перекладіть текст на рідну мову, а потім заповніть пропуски в реченнях необхідними за змістом словами.

· Приступаючи до виконанням завдань ІХ, Х, спочатку вивчіть структуру ділового листа та ознайомтеся з правилами написання листа-пропозиції та відповіді на нього.

 

 


Зразок варіанту домашньої контрольної роботи

 

ВАРІАНТ І

І. Напишіть транскрипцію та перекладіть на українську мову слова (0,5 бала):

1. borrower

2. efficient manner

3. borrowing opportunities

4. saver

5. institutions

6. market-oriented

7. convenient

8. loans

9. securities

10. assets

 

ІІ. Прочитайте речення та визначте якою частиною мовою є підкреслене слово (1 бал):

1. My father watches football on television.

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прикметник

2. At the weekend she gets up at twelve o’clock.

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прийменник

3. I want to do an English course by the Internet.

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прикметник

4. Hedidn’t arrive at the party late.

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прислівник

5. Howmany people attended the lecture?

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прислівник

6. Willthe examination session be in January or in February?

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прикметник

7. What happened to you last week?

a) іменник b) займенник c) числівник d) прикметник

8. Haven’t he heard about that article?

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прикметник

9. I work late on Friday night because I want to finish my work before the weekend.

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прийменник

10. Why did your brother go to Kyiv?

a) іменник b) дієслово c) числівник d) прикметник

ІІІ. Виберіть правильний варіант присудка для заповнення пропусків у реченнях (1 бал):


a) She ______ happy with him. b) ______ much sense in his words. c) My sister ______ any children yet. d) _______ a seminar in Macroeconomics tomorrow. e) We ______ tired. f) They ______ a wedding party. g) ______ very many people at yesterday’s party. h) Why _____ you absent yesterday? i) lake/ in this park? j) her parents/ a car? – Yes, they do. a) am b) is c) are d) was not e) were not f) am not going to be g) is not going to be h) are not going to be i) will not be j) have not got k) do …. have l) has not got m) does not have n) did not have o) will not have p) are not going to have q) is not going to have r) am not going to have s) there is not t) there is no u) there are not v) there are w) there was x) there were y) there were no z) there will not be

IV.Виберіть доречний англійський варіант перекладу українського речення (1 бал):

 

1. Я їду до Києва завтра.

а) I will go c) I am going

b) I will be going d) I was going

 

2. Я чекаю тебе вже півгодини.

a) I am waiting c) I wait

b) I have been waiting d) I had been waiting

 

 

3. Ми одружились місяць тому.

a) we have got married c) we got married

b) we had got married d) we will have got married

 

4. Знадобиться година, щоб закінчити роботу.

a) it takes c) it will have taken

b) it will take d) it took

 

5. Він читає газети щоранку.

a) he read c) he reads

b) he has read d) he is reading

 

6. Коли я прийшла, мама готувала обід.

a) had been cooking c) cooked

b) was cooking d) has cooked

 

7. Вони вже закінчили цю роботу.

a) they finished c) they were finishing

b) they had finished d) they have finished

 

8. Коли ти прийдеш, я вже закінчу реферат.

a) I will write c) S will be writing

b) I will have written d) I will have been writing

 

9. Я живу в цьому місті вже 5 років.

a) I have been living c) I live

b) I am living d) I was living

 

10. Коли я прокинулась, брат уже пішов на роботу.

a) my brother left c) my brother has left

b) my brother had left d) my brother will have left

V. Доберіть правильний варіант перекладу українського словосполучення (1 бал):

1. The students (повинні працювати) hard before the examination session.

a) are to work;

b) are able to work;

c) must have worked;

d) have to work;

e) should have worked.

 

2. (Не може бути, щоб він подорожував) now. I saw him yesterday in his office.

a) He mustn’t travel;

b) He can’t have travelled;

c) He can’t travel;

d) He can’t be travelling;

e) He wasn’t travelling.

3. They (слід поїхати) to the sea next summer.

a) must go;

b) are to go;

c) have to go;

d) should have gone;

e) ought to go.

 

4. Customers (можуть платити) cash or by credit card.

a) might have paid;

b) could pay;

c) ought to pay;

d) may pay;

e) are able to pay.

 

5. They (напевно, вже замовили) the flight.

a) might book;

b) have had to book;

c) should have booked;

d) could be booking;

e) must have booked.

 

6. Your sister (не слід було купувати) this car.

a) shouldn’t have bought;

b) mustn’t have bought;

c) oughtn’t to buy;

d) mustn’t buy;

e) didn’t have to buy.

 

7. You (мусиш прочитати) this book by Monday.

a) are to read;

b) are able to read;

c) have to read;

d) must have read;

e) should have read.

8. She (ніколи не доводилося носити) a uniform.

a) didn’t have to wear;

b) has never had to wear;

c) was never allowed to wear;

d) never had to wear;

e) must never wear.

 

9. We (мали зустрітися) near the Central Post Office.

a) were able to meet;

b) ought to meet;

c) must have met;

d) should have met;

e) were to meet.

 

 

10. Applicants (повинні прислати) their CV before May 1.

a) have to send;

b) should have sent;

c) must have sent;

d) must be sending;

e) are able to send.

VІ. Виберіть правильний варіант перекладу підкресленої частини речення (1 бал):

1. Лист надрукують завтра.

a) The letter is going to be printed…

b) The letter will be printing…

c) The letter are going to be printed…

d) The letter will print…

 

2. Цю проблему щойно вирішено на засіданні.

a) The problem is just solved…

b) The problem had just been solved…

c) The problem was just solving…

d) The problem has just been solved…

 

3. Бюлетені перераховували увесь день.

a) The ballots were recounted…

b) The ballots had been recounted…

c) The ballots were recounting…

d) The ballots were being recounted…

 

4. У цьому районі добувається багато вугілля.

a) A lot of coal are mined…

b) A lot of coal is mined…

c) A lot of coal has mined…

d) A lot of coal is mining…

 

5. Лондонським метро щодня користуються близько 10,000 пасажирів.

a) The London Underground is daily used…

b) The London Underground is daily being used…

c) The London Underground are daily used…

d) The London Underground has daily been used…

 


6. Зараз тут будується новий корпус інституту.

a) The new institute building is being built…

b) The new institute building is building…

c) The new institute building is built…

d) The new institute building has been building…

 

7. Цей замок був збудований у 17 столітті.

a) This castle had been built…

b) This castle has been built…

c) This castle was being built…

d) This castle was built…

 

8. Нам вже полагодили копіювальну машину.

a) The photocopier is repaired.

b) We’ve had the photocopier repaired.

c) We’ve repaired the photocopier.

d) We’ve been repaired the photocopier.

 

9. На жаль, ваша стаття ще не друкується.

a) … your article isn’t printing yet.

b) … your article hasn’t been printing yet.

c) … your article isn’t printed yet.

d) … your article isn’t being printed yet.

 

10. Вашу роботу перевірять завтра.

a) Your essay are going to be checked…

b) Your essay is going to be checked…

c) Your essay will be checking…

d) Your essay will check…

VІІ. 1. Заповніть пропуски згідно з правилами англійської граматики (1 бал):

1. They must … since last June.

a) to travel d) have been traveling;

b) travel e) have traveled;

c) be travelling f) have been traveled.

 

2. If the taxes … in time, we wouldn’t have had any problems last week.

a) were paid; d) have been paid;

b) had been paid; e) paid;

c) had paid; f) paying.

 


3. I regret … that we will not be able to give you the contract.

a) to say; d) having said;

b) saying; e) to be said;

c) to have said; f) being said.

 

4. He acts as if he … the answer to the question.

a) knew; d) had known;

b) will know; e) to know;

c) has know; f) knowing.

 

5. I would rather not … her yesterday.

a) to see; d) saw;

b) have seen; e) seen;

c) had seen; f) being seen.

 

VІІ. 2. Виберіть правильний варіант перекладу англійського речення (1 бал):

 

1. The government having introduced the new tariffs, the trade balance considerably increased.

a) Уряд, який ввів нові тарифи, значно підвищив торговий баланс.

b) Оскільки уряд має ввести нові тарифи, торговий баланс значно підвищився.

c) Після того, як уряд ввів нові тарифи, торговий баланс значно підвищився.

d) Уряд ввів нові тарифи після того, як торговий баланс значно підвищився.

 

2. It is very important that the customers should agree to discuss the terms of delivery.

a) Було дуже важливо, щоб замовники погодились обговорити умови поставки.

b) Це дуже важливо, що замовники погодились обговорити умови поставки.

c) Дуже важливо, щоб замовники погодилися обговорити умови поставки.

d) Дуже важливо обговорити з замовниками умови поставки.

 

3. I would rather that you had borrowed money from the bank.

a) Вважаю, буде краще якщо ви позичите гроші в банку.

b) Вважаю, за краще позичати гроші в банку.

c) Я хотів би, щоб ви позичали гроші в банку.

d) Вважаю, краще було б вам позичити гроші в банку.

 

4. I heard Mr. Brown telling the partners about the plans of our enterprise.

a) Я чув, як містер Браун розповідав партнерам про плани нашого підприємства.

b) Я чув, як містер Браун розповідав партнерам про плани нашого підприємства.

c) Я чую, як містер Браун розповідає партнерам про плани нашого підприємства.

d) Я чув містера Брауна, який розповідав партнерам про плани нашого підприємства.

 

5. The manager used to control the delivery of equipment every month, but now he doesn’t.

a) Менеджер раніше контролював доставку обладнання кожного місяця, але зараз він не робить цього.

b) Менеджер звик до контролю за щомісячною доставкою обладнання, але зараз такого контролю немає.

c) Менеджер використовував обладнання для щомісячного контролю за доставкою, але зараз він не робить цього.

d) Менеджер використовував контрольну доставку обладнання кожного місяця, але зараз він не робить цього.

 

VІІІ. Прочитайте текст і заповніть пропуски : (1 бал):

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти