ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теперішній тривалий час Пасивний стан

 

Форма:am/is/are + being + Past Participle

 

Ствердження / заперечення

I am/am not   being interviewed   at the moment.
He/she/it is / is not
We/you/they are /are not

Запитання

Am I   being interviewed   at the moment?
Is he/she/it
Are we/you/they

 

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка розгортається в момент мовлення Gill is very busy now, she is speakingwith the manager.
Дія або ситуація, яка є правдивою в даний період часу, однак не обов’язково розгортається в момент мовлення He is writing a play this autumn. Don't take this program. I'm working at it.
Майбутня запланована дія, особливо з дієсловами, що позначають рух:to, to come, to leave, to arrive, to start. We are leaving tomorrow. He is coming on Monday.    
Тривала дія, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу. What does he do when he is not working on the computer?

 

!! В тривалих часах вживаються лише такі дієслова, що виражають дію як процес, тобто дію, що відбувається в певний проміжок часу. Дієслова, що не виражають динамічної дії, не вживаються в часах Continuous. До таких належать:

1)дієслова, що виражають фізичне сприйняття: to see бачити, to hear чути, to measure мати розміри /вимірюватись, to tasteмати смак/смакувати, to smellмати запах/пахнути, to soundзвучати, to weigh мати вагу/важити;

2)дієслова, що виражають розумову діяльність: to believeвірити, to doubtсумніватись, to knowзнати, to realizeрозуміти, to recognizeвпізнавати, to rememberпам’ятати, to supposeприпускати, to thinkвважати, to understandрозуміти;

3)дієслова, що виражають бажання, почуття, волевиявлення: to agree погоджуватись, to hateненавидіти, to likeлюбити, подобатись, to loveлюбити, to objectзаперечувати, to preferнадавати перевагу, to refuseвідмовлятись, to wantхотіти, to wish, to desireбажати;

4)дієслова, що виражають відношення між предметами: to beбути, to belong toналежати, to concernстосуватись, to consist ofскладатись, to contain, to holdвміщувати, to depend onзалежати, to includeвміщувати, складатись з, to involveстосуватись, включати, залучати, to own, to possessволодіти, to resembleбути схожим на.

 

!! Обставини часу, що супроводжують теперішню тривалу дію: now, at the moment, these days.Слова always, continually, constantlyвживаються для підкреслення дії, яка відбувається часто і (іноді) неочікувано:

He is constantly giving people assignments which are very difficult.

 

 

THE PAST CONTINUOUS TENSE Active Voice

Минулий тривалий час Активний стан

Форма: was / were + Present Participle

 

Ствердження /заперечення

I/he/she/it was/was not watching the Olympic Games the whole day yesterday.
We/you/they were/were not

 

Запитання

Was I/he/she/it watching the Olympic Games the whole day yesterday?
Were we/you/they

 

The Past Continuous Tense Passive Voice

Минулий тривалий час Пасивний стан

Форма: was/were + being + Past Participle

 

Ствердження/ заперечення

I/he/she/it was/was not being watched during the test of the equipment.
We/you/they were/were not

Запитання

Was I/he/she/it being watched during the test of the equipment?
Were we/you/they

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка розгорталась у певний момент часу в минулому I was talking to a client at 5.The equipment was being tested at 7.
Дія, ситуація або стан, які мали місце протягом певного періоду в минулому My father was working for this company for twenty years. The audit was being performed during the last week.
Тривала дія, що відбувалась одночасно з іншою дією в минулому(тривалою або ні) While we were coming down the stairs the lift was being repaired.

!! Обставини часу, які вживаються в минулому тривалому часі: at 5 o'clock, at that time, from 6 till 7, the whole day long, etc.

PAST INDEFINITEчиPAST CONTINUOUS

Past Indefinite Past Continuous
Дія, повторювана, звична в минулому: I went to a sport club twice a week. I used towalk in this park when I wasa child. Дія, яка тривала в певний момент або період у минулому: I was playing golf at that time yesterday.
Закінчена дія, діяльність в минулому: I watched a film during the flight. Незакінчена дія, діяльність в минулому: I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)
Дія, яка відбувалась одночасно з іншою, тривалішою дією в минулому: When the telephone rangDan was reading a newspaper. Дія, яка тривала під час іншої одномоментної дії в минулому: When the telephone rang Dan was reading a newspaper

 

THE FUTURE CONTINUOUS TENSE Active Voice

Майбутній тривалий час Активний стан

Форма: shall be/will be + Present Participle

Ствердження/заперечення

I/he/she/it/ we/you/they will(‘ll) be writing a report from 6 to 8 tonight.
won’t be writing

 

Запитання

Will I/he/she/it/we/you/they be writing a report from 6to8 tonight?

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка триватиме у певний момент в майбутньому This time tomorrow I’ll be working on my report .

!! Форми пасивного стану Future Continuous не вживаються.

Обставини часу, які вживаються в майбутньому тривалому часі: at 5 o'clock, at that time, from 6 till/to 7, the whole day, etc.

 

THE PRESENT PERFECT TENSE Active Voice

Теперішній перфект ний/доконаний час Активний стан

Форма: have/ has+ Past Participle

Ствердження/заперечення

I/we/you/they have(‘ve)/have not(haven’t) written such reports before
He/she/it has(‘s)/has not(hasn’t)

Запитання

Have I/we/you/they written such reports before?
Has he/she/it      

 

The Present Perfect Tense Passive Voice

Теперішній перфект ний час Пасивний стан

Форма: have/has + been + Past Participle

Ствердження/заперечення

I/we/you/they have/have not been asked such questions before.
He/she/it has/has not

 

Запитання

Have I/we/you/they been asked such questions before?
Has he/she/it

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка відбувалася у невизначений момент часу в минулому, результат якої наявний у теперішньому часі I have finished the calculations. You may use them now. I've lost my text-book. Can you borrow me yours?
Дія, що почалася в минулому і тривала до моменту мовлення (up to now, lately, recently, so far, since, not yet) My friends have not arrived yet. Only these results have been examined so far.
Дія, яка відбулася в період часу, який ще не закінчився (today, this week, this year). He has finished school this year.  

!!Обставини, що вживаються з теперішнім перфектним часом(прислівники неозначеного часу і частотності)already, just, ever, never, before now, since, for, yet,seldom, often.

THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Active Voice

Теперішній перфектно-тривалий час Активний стан

Форма: have/ has+ been + Present Participle

Ствердження/заперечення

I/we/you/they have/have not been working all day long.
He/she/it has/has not

Запитання

Have I/we/you/they been working all day long?
Has he/she/it    

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка розгорталася у певний період часу в минулому, нещодавно закінчилась і, часто, спричинила наслідок, наявний в теперішньому часі I have been working in the garden all day. I'm tired. Your eyes are red. Have you been crying?
Дія, яка почалася в минулому, тривала певний період часу в минулому і продовжується зараз (з прийменниками for, since) I have been waiting for him for two hours and he hasn't come yet. She has been teaching at our school since 1980.

!!Форма пасивного стану не використовується.

Present Perfect Continuous чи Present Perfect

Present Perfect Continuous Present Perfect
Дія напротязі певного періоду часу: I've been studying English for two years. Дія закінчена: I've baked the cake.
Дія, яка передбачає тривалість (wait, work, play, try, learn, rain): I have been playing tennis for several hours. Дія короткочасна (find, start, buy, lose, break, stop): I've bought a new dictionary this week.
Тривала дія при невказаних числі та кількості:I've been reading all day today. Закінчена дія при вказанихї числі, кількості: I've read ten chapters.

!!З певними дієсловами (live, work, teach) можуть вживатися обидва часи, якщо вжиті обставини for і since:

She has been working with this corporation for ten years She has worked for this corporation for ten years.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти