ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Past Indefinite чи Present Perfect/Perfect Continuous

Past Indefinite Present Perfect/Perfect Continuous
Дія відбулася у закінчений період часу: We arrived last week. Дія відбулась у незакінчений період часу: I have lost my key today. I have been looking for this book all morning today.
Дія закінчилася і продовжуватися не буде: Shakespeare wrote thirty plays. Дія закінчена, але можливим є її продовження: My uncle has written several books (and can still write more). I I have been studying English for two years and still need some practice.
Вказаний час дії (минулий): I bought this book last month. Час дії невідомий, основне – її результат. I've bought this book and you may take it if you need.

THE PAST PERFECT TENSE Active Voice

Минулий перфектний час Активний стан

Форма:had + Past Participle

 

Ствердження/заперечення

I/he/she/it/we/you/they had/had not performed the audit by 6 pm yesterday.

Запитання

Had I/he/she/it/we/you/they performed the audit by 6 pm yesterday?

 

The Past Perfect Tense Passive Voice

Минулий перфектний час Пасивний стан

Форма: had + been + Past Participle

 

Ствердження/заперечення

I/he/she/it/we/you/they had/had not been invited to the meeting of the staff.

 

Запитання

Had I/he/she/it/we/you/they been invited to the meeting of the staff?

 

Вживання

Дія Приклад
Дія, яка відбулася перед іншою минулою дією Sam had left before we got there. All the documents had been examined before the meeting started.
Дія, яка закінчилася до певного моменту в минулому (by two o'clock, by that time) I had done my homework by 8 o'clock. My report had been submitted by the deadline.

THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Active Voice

Минулий перфектно-тривалий час Активний стан

Форма: had been + Present Participle

 

Ствердження/заперечення

I/he/she/it/we/you/they had/ had not been studying English for 10 years by then.

 

Запитання

Had I/he/she/it/we/you/they been studying English for 10 years by then?

 

 

Вживання:

 

Дія Приклад
Дія, яка тривала на протязі певного періоду часу до іншої минулої дії чи періоду часу в минулому We had been discussing that problem for two hours before Bill came.
Дія, яка тривала і закінчилась незадовго до певного моменту часу чи дії в минулому She looked very tired as she had been finishing the most important negotiations.

!!Форма пасивного стану не використовується.

THE FUTURE PERFECT TENSE Active Voice

Майбутній перфектний час Активний стан

Форма:shall/will have + Past Participle

 

Ствердження/заперечення

I/we shall/shall not have passed all exams by July.
He/she/it/you/they will/will not

 

Запитання

Shall I/we have passed all exams by July?
Will He/she/it/you/they

 

The Future Perfect Tense Passive Voice

Майбутній перфектний час Пасивний стан

Форма: shall/will have + been + Past Participle

 

Ствердження/заперечення

I/we shall/shall not have been examined by July.
He/she/it/you/they will/will not

 

Запитання

Shall I/we have been examined by July?
Will he/she/it/you/they

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка буде закінчена до певного моменту в майбутньому. Цей момент може позначатись 1) обставиною часу з прийменником by, 2) підрядним реченням часу, в якому дієслово-присудок вживається в одному з теперішніх часів. 1)We’ll have reconstructed the plant by next year. The plant will have been reconstructed by next year. 2) Everything will have been checked by the time they arrive. I shall have checked all the documents by the time he comesback from his business trip.

THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE Active Voice

Майбутній перфектно-тривалий час Активний стан

Форма:shall/will have been + Present Participle

 

Ствердження/заперечення

I/we shall/shall not have been checking the papers for 3 hours by then.
He/she/it/you/they will/will not

 

Запитання

Shall I/we have been checking the papers for 3 hours by then?
Will He/she/it/you/they

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка триватиме певний період часу, часто позначений обставиною з прийменником for, до певного моменту часу чи певної дії в майбутньому I shall have been conducting quality test for two weeks before they launch this new product.

!!Майбутній перфектно-тривалий час вживається дуже рідко.

Форма пасивного стану не використовується.

 

THE RULE OF SEQUENCE OF TENSES

Правило узгодження часів

Правило узгодження часів застосовується в складнопідрядних реченнях і полягає в наступному:

Якщо присудок головного речення виражений дієсловом в минулому часі (найчастіше в Past Indefinite), то присудок в підрядному реченні вживається в одному з минулих часів відповідно до дії, яку він описує.

Можливі 3 варіанти відношень між часом протікання дії в головному та підрядному реченнях.

I.Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються одночасно. Присудки вживаються в Past Indefiniteабо в Past Continuous. Підрядне речення перекладається на українську мову теперішнім часом. Приклад:

I was sure that he knew the company’s address (Past Indefinite).

Я був впевнений, що він знає адресу компанії.

I thought that she was working for that firm (Past Continuous).

Я вважав, що вона працює в тій фірмі.

II. Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються в різні періоди часу в минулому, причому дія в підрядному реченні відбулась раніше, ніж дія в головному. В цьому випадку присудок підрядного речення вживається в Past Perfect (active/passive)або в Past Perfect Continuous (active). Підрядне речення перекладається на українську мову минулим часом. Приклад:

We expectedthat he had checked all the documents (Past Perfect active). Ми очікували, що він перевірив всі документи.

We expected that all the documents had been checked (Past Perfect passive). Ми очікували, що всі документи були перевірені.

We expected that he had been checking the documents since the morning (Past Perfect Continuous).Ми очікували, що він перевіряв документи від ранку.

 

III. Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються в різні періоди часу, причому дія в підрядному реченні відбуватиметься пізніше, ніж дія в головному, тобто у відносному майбутньому щодо дії в головному реченні. В цьому випадку присудок в підрядному реченні вживається у формі Future-in-the-Past відповідного часу (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Форма Future-in-the-Past утворюється шляхом заміни допоміжних дієслів майбутнього часу shall→should, will→wouldу відповідному майбутньому часі. Підрядне речення перекладається на українську мову майбутнім часом. Приклад:

We decidedthat they would order the goods according to the contract (Future-in-the-Past Indefinite active). We decided that the goods would be ordered according to the contract (Future-in-the-Past Indefinitepassive). Ми вирішили, що вони замовлять товари згідно контракту. Ми вирішили, що товари будуть замовлені згідно контракту.

We thought that they would be checking the documents for three days (Future-in-the-Past Continuous active). Ми вважали, що вони перевірятимуть документи три дні.

We thought that they would have finished the negotiations by next Friday (Future-in-the-Past Perfect active). We thought that the negotiations would have been finished by next Friday (Future-in-the-Past Perfect passive). Ми вважали, що вони завершать переговори до наступної п’ятниці. Ми вважали, що переговори будуть завершені до наступної п’ятниці.

We believed that they would have been calculating the revenues all day long before they received the final results (Future-in-the-Past Perfect Continuous active). Ми вважали, що вони підраховуватимуть надходження цілий день, перш ніж отримають кінцеві результати.

!! Правило узгодження часів не застосовується в підрядних реченнях, які виражають загальновідомі факти. Приклад:

The children learned that water boils at 100ْ C.

We knew that Adam Smith published his “Wealth of Nations” in 1776.

 

 

DIRECT AND REPORTED SPEECH

Пряма та непряма мова

При перетворенні прямої мови в непряму утворюється складнопідрядне речення , в якому слова автора стають головним реченням, а пряма мова – підрядним додатковим. Якщо в словах автора дієслово вживається в теперішньому або в майбутньому часі, то в підрядному реченні час дієслова-присудка не змінюється. Якщо слова автора містять дієслово в минулому часі, то в підрядному реченні час присудка змінюється згідно правила узгодження часів. Зміна часів при перетворенні виглядає наступним чином:

 

Direct Speech пряма мова Reported Speech непряма мова
Present Indefinite Present Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous Past Indefinite Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous
Past Indefinite Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous
Future Indefinite Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future-in-the-Past Indefinite Future-in-the-Past Continuous Future-in-the-Past Perfect Future-in-the-Past Perfect Continuous

 

Зміна обставин часу і місця та деяких займенників при перетворенні прямої мови в непряму

 

Direct Speech Reported speech
now today yesterday tomorrow the day after tomorrow ago tonight last year last month next this these here then that day the day before the next day two days later before that night the year before the month before the next/the following that those there

 

При перетворенні прямої мови в непряму особові, присвійні та зворотні займенники змінюються відповідно до змісту. Приклад:

He said, “ I shall call on you at your place tonight”.

He told me that he would call on me at my place that night.

Розповідні речення.

При перетворенні розповідних речень з прямої мови в непряму застосовуються правила, описані вище. Приклад:

1. She said,” I want to visit this exhibition next Monday”.

She said that she wanted to visit that exhibition the following Monday.

2. He said, “I didn’t lend Mike any money yesterday”.

He said that he hadn’t lent Mike any money the day before.

З метою урізноманітнення мови вживаються такі дієслова мовлення як to tell, to report, to exclaim, to suggest, to whisper, тощо.

 

Накази, прохання, поради.

При перетворенні наказових речень з прямої мови в непряму дієслово в наказовому способі замінюється відповідним інфінітивом у стверджувальній або заперечній формі. Приклад:

1. The director said, “Enter this transaction into the ledger”.

The director ordered to enter that transaction into the ledger.

2. He said to me, “Don’t come tomorrow. I shall be very busy”.

He asked me not to come the next day as he would be very busy.

3. “Let’s go to the movies tonight”, he said.

He proposed to go to the movies that night.

З метою урізноманітнення мови вживаються такі дієслова мовлення як to ask, to request, to propose, to suggest, to order, to tell, тощо.

 

Запитання.

При перетворенні прямих питань у непрямі змінюється порядок слів і питальне речення перетворюється на розповідне з прямим порядком слів, а питальне слово стає сполучником. У випадку загальних питань допоміжне дієслово не вживається, а підрядне речення приєднується за допомогою сполучників if/whether. Приклад:

1. He asked, “ Do you prefer tea or coffee?”

He asked me if/whether I preferred tea or coffee.

2. He asked, “Where didyou orderthese goods?”

He wanted to know where we had ordered those goods.

3. She asked, “Whathaveyou boughtfor yourself?”

She wondered whatI had bought for myself.

Для урізноманітнення мовлення вживаються такі дієслова як to ask, to inquire, to wonder, to want to know, тощо.

 

ЗМІСТ

Module 1

Unit 1. What Is Economics?……………………..……………...............3

Unit 2. Fundamental Economic Notions……..………………………..12

Unit 3. Economic Systems…………………………...............................19

Module Control. Assignments for self-work…………………................ 27

Module 2

Unit 4. What Is Business?.…………………….…………………… …33

Unit 5. Forms of Business Organization…..……………………… ….41

Unit 6. Business Organization Structure……………………………..50 Module Conrol. Assignments for self-work……………………..............58

Module 3

Unit 7. Business Financing……………………………………………..63

Unit 8. Accounting………………….…………………………………..74

Unit 9. Auditing…………………………………………………............84 Module Control. Assignments for self-work..………………...................91

Module 4

Unit 10. International Business…...……………………………………95

Unit 11. International Trade………………………………………….104

Module Control. Assignments for self-work…………………..............112

Grammar reference……………...……………………………………116

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти