ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Комп'ютеризація: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Комп'ютеризація - 721 статей..

II.3.3. Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер». Як працює Word. Кожній програмі свойственен свій стиль роботи і своя термінологія, і тут Word не є виключенням. Розглянемо основні терміни і концепції Word. III.6 Марковані і нумеровані списки III.10.2. Редагування таблиць III.13.1. Панель інструментів Equation Editor Формула III.13.2. Налаштування зовнішнього вигляду формул Введення інформації на робочий лист Редагування даних в осередку. Введені дані можна редагувати двома способами. IV.5.2. Формат відображення даних типу Дата IV.6 Побудова діаграм в середовищі Excel Рекомендації. Для гістограми, лінійчатої діаграми, графіка, діаграми з областями, поверхні або пелюсткової діаграми – виконуйте впорядковування даних за збільшенням значень аргументів (ось абсцис). IV.7.2. Побудова графіка функції заданої аналітично IV.9.1. Інтерпретація експериментальних даних IV.9.4. Вибір найбільш відповідної лінії тренда для даних IV.9.5. Апроксимація даних в середовищі Excel Загальні відомості про вимоги стандартів Надати основні способи підвищення завадостійкості ємнісних клавіатур. Навести основні функції аналогових клавіатур. Вправи на розвиток уміння користуватися Aufgabe 5. Finden Sie die richtige Bestimmung Порядок слів у простому розповідному та питальному реченнях Характеристики та приклади завдань до вправ, що вчать анотуванню та реферуванню текстів (практичне письмо) Методика навчання інформатика як наука і навчальний предмет у вищому педагогічному навч. Закладі. Особливості навчальної програми для ЗОШ навч. Заклад 12 річної школи. Методика вивчення Апаратного забезпечення інформаційної системи Методика вивчення комп’ютерних мереж. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ ІНФОРМАТИКА І КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА Кількість біржових установ в Україні Розділ 1. Робота на персональному комп’ютері Тема 1.1. Операційні системи ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ Заповніть пропуски відповідними формами дієслова sein. Заповніть пропуски відповідними формами дієслова haben. Вставте відповідний особовий займенник. Перекладіть діалог на німецьку мову Запишіть речення з модальними дієсловами. Тема 7. Орієнтація в місті. Опис дороги. Запишіть з означеним артиклем. Вставте прийменник, артикль або закінчення. Вставте означений артикль і закінчення, де потрібно. Die Wirtschaft in der Ukraine Вставте, де потрібно, частку zu. Тема 16. Іноземці у Німеччині. Поїздка за кордон. Тема 18. Співбесіда. Влаштування на роботу. 6 годин Тема 21. Порядок дня. Календар зустрічей. 6 годин ІІІ. Перекладіть речення на німецьку мову Тексти для самостійного опрацювання І. Прочитайте текст. Вкажіть, яке з поданих до тексту тверджень правильне “richtig”, а яке ні “falsch”. Вставте замість крапок означений чи неозначений артикль. Перекладіть вирази українською мовою, складіть з ними речення. Das Klima und der Umweltschutz in Deutschland Morgenstunde hat Gold im Munde. Bilden Sie die Steigerungsstufen von Adjektiven und Adverbien. Stellen Sie die Fragen. Gebrauchen Sie die Pronominaladverbien. Die Ukraine hat alles, nur die Leute nichts. Haben die Studenten das gesagt? ENTWICKLUNG DES STAHLBETONBAUS VIELSEITIGER HELFER DER MENSCHEN ELEKTRONENHIRNE STELLEN DIAGNOSE FACHRICHTUNG AUTOMATISIERUNG DAIMLERS WEG ZU EINEM NEUEN MOTOR PHARMAKOLOGISCHE UND PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN Злиття артикля з прийменником Ступені порівняння прикметників / die Komparation der Adjektive Наказовий спосіб / der Imperativ Складносурядне речення / die Satzreihe Поширене означення / das erweiterte Attribut Text A Read the texts and be ready to answer the questions that follow. Exercise 2. Identify characteristics of a scientist by matching the two columns. The first one is done for you: 1-F. Exercise 10. Read each passage and answer the questions that follow. Use context clues to determine the meaning of the unknown words. Exercise 2 Discuss the following point. Use an example provided below as possible response to the issue raised. Exercise 4. Read the text and try to appreciate its humor. Discuss the point with your colleagues. Exercise 4. Discuss the following point with your colleagues. Text B. Read the following passage, paraphrase it. Discuss the ways graphics affects people in workplace. Text A Read the text and be ready to answer the questions that follow. Exercise 3. Render the following passage into Ukrainian. REASON, CAUSE AND EFFECT (RESULT) Exercise 7 Render the following passage into Ukrainian. Pay special attention to logical connectors. TextA Read the text and be ready to answer the questions that follow. Text A. Read the text and be ready the answer the questions that follow. Exercise 2. Render the following passages into Ukrainian. Discuss the points with your colleagues. Minimum professional proficiency Exercise 9. Match the two columns. Text A Read the text and be ready to answer the questions about it. Exercise 4. Complete the sentences. Text A Read the text and be ready to answer the questions that follow Exercise 3. Translate the following sentences into Ukrainian Exercise 10. Read the passage and answer the questions that follow. Constructions with the Infinitive Exercise 7. Discuss the following point. Give your opinion. USE GERUND WITH THE FOLLOWING EXPRESSIONS Exercise 10. Read the text and answer the questions about it. Exercise 4. Translate the following sentences into Ukrainian. A checklist for information age OFFER OPINIONS AND GIVE INFORMATION Please complete in block letters (type or print) Verbs (tense, agreement or form) I. Read the passage and choose the one best answer to each question. III. Choose the one word or phrase that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. Функції мультимедійних кнопок Як відкрити програму «Проводник»? Як скопіювати файл у середовищі програми «Проводник? Від чого залежить інформативність повідомлення? Які типи запитів дозволяє створювати MS Access? Для чого призначена кнопка панелі інструментів програми Internet Explorer Обновить? Як виділити за один прийом один рядок в тексті документа ? Complete the definitions (4 – 9) with the highlighted words in the text. Complete these explanations with defining relative pronouns. Complete the sentences with the words from the box. Fill in the correct word derived from the words in bold. The first one has been done as an example. Match the jobs with the duties. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерными техническими устройствами. Как уменьшить неприятные последствия долгой работы за компьютером? Основные правила гигиены зрения Предложения и гигиенические обоснования. Основи охорони праці:17.1. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ Афендікова Лариса Анатоліївна Read the text. Give Ukrainian equivalents for the words in bold type. A British student about his feelings for the British Write as many words and expressions as you can think of to complete it. Fill in the puzzle and find the missing word. Use the clues to help you. Complete the following text with the words and expressions from the box. When you have completed the puzzle, the first letters of each word will spell Read the two case histories below and decide which offences Jack and Annete have committed. Translate this text into Ukrainian. THE POLICE SERVICE AND THE STATE Complete the following text by translating the words and expressions in brackets. Read the text and fill in the gaps with the words and phrases from the box below. Tudor and Stuart Times ADI 485-1714 THE POLICE AND THE YOUNG OFFENDER SCOTLAND YARD - ITS HISTORY AND ROLE ORGANISATION OF THE METROPOLITAN POLICE DISTRICT Робота з об’єктами. Програми Провідник та Мій комп’ютер. Службові та стандартні програми Windows. Запустіть програму Провідник. Закрийте усі вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти. Ввід тексту в таблицю здійснюється таким самим способом, як і ввід тексту в документ. Однак різниця існує в переміщенні в таблиці. Розмір 13, жирний, стиснутий 1,2 пт. Тому слова на склади не розбивати і переноси не робити – це редактор зробить краще. Створення запитів. Типи запитів Розрахунки в запитах. Steps in Mastering Nanotechnologies UNDERSTANDING A PRINTED TEXT Brain jelly - design and construction of an organic, brain-like computer D they are fast and can operate in a massively parallel way МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ДИСЦИПЛІНИ New words and words combinations THE BROWNS GIVE A DINNER PARTY State System of Ukraine - Державний устрій України Тема: Обчислення в електронній таблиці Тема: Налаштування текстового редактора MS Word Тема: Основи роботи з процесором електронних Тема: Робота з базами даних, автоматизація додатків у середовищі MS Excel Які основні елементи можна побачити на робочому столі WINDOWS? Комп'ютерний стенд розвал сходження 3D Lift VII Practise asking questions. Computers and Computer Systems Лінійні дешифратори. Функції алгебри логіки, таблиці істинності та структурна схема. Оцінка їх складності та швидкодії. Каскадування дешифраторів. Паралельні регістри та регістри зсуву. Їх структурні схеми, класифікація, різновидності, функціонування. Класифікація, різновидності, функціонування лічильників. Переваги та недоліки послідовних і паралельних схем лічильників. Їх швидкодія і складність. Двійкові та двійково-кодовані лічильники. ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Ріан- рація автомата пам’яті (тригер) ПРОЕКТУВАННЯ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ МІНІМІЗАЦІЯ ПЕРЕМИКАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ КЕРУЮЧИХ АВТОМАТІВ РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЇ ДІЛЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ ПРИКЛАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Побудова змістовного алгоритму виконання операції множення Побудова змістовного алгоритму виконання операції ділення З дисципліни «Програмне забезпечення Методи інтелектуальних обчислень Нейромережі в задачах відображення. Задачі прогнозування Адаптація нейромереж в режимах прогнозування Назвати форми представлення інформації. Описати яким чином відбувається перетворення інформації з аналогічного в цифрову і навпаки. Описати архітектуру мікропроцесора і8086. Історія розвитку обчислювальної техніки Структура й принципи функціонування ЕОМ Склад і призначення основних блоків Апаратні і програмні засоби. Класифікація ЕОМ Класифікація по рівню спеціалізації Робочі станції. Багатотермінальні системи. Сервери Двійкові, вісімкові та шістнадцяткові числа Прямий код. Обернений код. Доповняльний код. Способи представлення чисел Числа з фіксованою комою. Числа із рухомою комою Стандарт ІЕЕЕ-754. Розширений двійково-кодований десятковий код обміну EBCDIC Кодування та виконання команд в комп'ютері Виконання команд на рівні регістрів процессора. Відносна адресація. Базова адресація. Індексна адресація. Сторінкова адресація. Неявна адресація. Стекова адресація. Використання стекової адресації. Вимоги до процесора комп'ютера з простою системою команд. Базові принципи побудови процесора комп'ютера з простою системою команд. Виконання команд в процесорі комп'ютера з простою системою команд. Фаза вибирання команди. Фаза декодування команди. Мікродії ярусів конвеєрного процесора. Процесор векторного комп'ютера. Класифікація архітектури комп'ютера за рівнем суміщення опрацювання команд та даних. Операція заперечення. Логічна 1. Логічне АБО. Виключне АБО. Функції арифметико-логічного пристрою. Способи обробки даних в арифметико-логічному пристрої. Структура арифметико-логічного пристрою. Пристрій керування на основі таблиць станів. Пристрій мікропрограмного керування. Принцип ієрархічної організації пам'яті. Характеристики ефективності ієрархічної організації пам'яті Кеш пам'ять в складі комп'ютера. Порядок взаємодії процесора і основної пам'яті через кеш пам'ять Повністю асоціативне відображення Статичний та динамічний розподіл пам'яті. Розподіл основної пам'яті за допомогою базових адрес Основні правила сторінкової організації пам'яті. Реалізація сторінкової організації пам'яті Апаратна реалізація сторінкової таблиці Сегментна організація віртуальної пам'яті Захист пам'яті за значеннями ключів Типи передач і формати інформації що передається Адресація пристроїв і передача даних Конфігурування пристроїв SCSI Програмно-кероване введення-виведення. Прямий доступ до пам'яті. Введення-виведення під керуванням периферійних процесорів Використання принципів паралельної обробки інформації в архітектурі комп'ютера Багатопотокова обробка інформації. ОКР Класифікація Шора. Класифікація Фліна Організація комп'ютерних систем із спільною пам'яттю Комунікаційні мережі багатопроцесорних систем Дайте означення материнські плати Спеціальні регістри в мові Асемблер Основні принципи неймановського комп’ютера Магістральна архітектура міні- та мікрокомп’ютерів ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій Енергонезалежна пам’ять (CMOS-пам’ять, Complementary Metal-Oxid-Semicondactor) CPU Intel Pentium 4 670 3.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA За призначенням розрізняють носії Извлечение параметров из стека Циклічні зсуви в мові Асемблер ГЛАВА 1. Введение в семейство персональных компьютеров IBM PC ГЛАВА 2. Выполнение программ ГЛАВА 4. Ассемблирование и выполнение программ ГЛАВА 6. Программы в COM-файлах ГЛАВА 7. Логика и Организация Программы ГЛАВА 8. Экранные операции I: Основные свойства ГЛАВА 9. Экранные операции II: Расширенные возможности ГЛАВА 10. Экранные операции III: Цвет и графика ГЛАВА 11. Команды обработки строк ГЛАВА 12. Арифметические операции I: Обработка двоичных данных ГЛАВА 15. Дисковая память I: Организация ГЛАВА 16. Дисковая память II: Функции базовой версиии DOS ГЛАВА 17. Дисковая память III: Расширенные функции DOS ГЛАВА 18. Дисковая память IV: Функции BIOS ГЛАВА 21. Компановка программ ГЛАВА 22. Программный загрузчик ГЛАВА 23. Прерывания BIOS и DOS Методические указания по выполнению лабораторной работы № 4 Коэффициент передачи П-регулятора Время интегрирующего действия, коэффициент интегрирующего действия и коэффициент передачи ПИ-регулятора Модель системы регулирования на панели «Универсальный регулятор» Укажіть відмінності тригерів типів RS, JK, D і T. (70 ВОПРОС) Назвіть переваги синхронних тригерів порівняно з асинхронними.(51 вопрос) Дайте визначення суматора.(18 ВОПРОС) Створення зображень Малювання ліній Малювання геометричних об'єктів Видалення фрагментів і очищення малюнка Переваги та можливості Paint.NET New Technologies in Printing Modern printing technologies: offset printing, gravure and digital printing. International terrorism. Fight against terrorism Напрям 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» СКЛАД І НАЛАШТУВАННЯ ВІКНА CALC Як швидко змінити масштаб табличного поля Як задати відображення рядка стану
1 | 2 | 3 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти