ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Комп'ютеризація: 3 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Комп'ютеризація - 721 статей..

Заголовки стовпців і номера рядків Як перейти до потрібного аркуша таблиці Як задати точну висоту рядка Як виділити декілька стовпців підряд Як закріпити на екрані діапазон клітинок Як привласнити ім'я клітинці або діапазону клітинок Як настроїти відображення мітки примітки Як задати лінії рамки і стрілки примітки Як настроїти початкову дату для перетворення днів в числа Як застосувати стиль клітинки Як створити формулу масиву з декількома клітинками Комп’ютери, підключені до мережі, у літературі називають вузлами, абонентськими пунктами чи робочими станціями. Класифікація комп'ютерних мереж А.Спостережливість в спілкуванні. Правила ведення бесіди і дискусії. Тренінг для молодших підлітків Тебе обізвали. Твоя реакція? Тема: Урок-повторення. У комп’ютерному класі ІІІ. Вивчення нового матеріалу. VI. Узагальнення знань учнів. Підсумок уроку. Тема: 3 чого складається комп'ютер Повідомлення теми і мети уроку. II. Перевірка домашнього завдання. Самбірський технікум економіки та інформатики. Способи передачі та зберігання інформації. Носії інформації. Пристрої збереження та обміну інформацією. Прикладне програмне забезпечення. Мультипрограмна операційна система Windows. Робочий стіл Windows. Структура типового вікна. Головне меню ОС Windows. Робота з довідковою інформаціею. Зменшіть розміри вікна, щоб з'явились смуги і прокручування. Техніка роботи з вікнами . Піктограми меню. Робоча зона вікна., лінійка прокрутки. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Основні кнопки панелі форматування Скасування і повторення операцій Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню. Кнопки та швидкі клавіші вибору параметрів шрифту Форматування сторінок документа Керування показом презентацій, настроювання його часових параметрів. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій PowerPoint. Закрийте всі вікна і закінчіть роботу. Шаблони публікації. Структура публікацій. Основні поняття про електронну пошту Етикет електронного листування. Клієнти MSN Messenger і Windows Live Messenger Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Тема. Робота на форумах та участь в обговореннях Використання електронних посібників, навчальних програм, веб-енциклопедій та мультимедійних курсів з профільного предмету. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Інспектор об'єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритму. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм Програмний проект і файли, що входять до його складу. Подія і процедура обробки події TEdit - введення і відображення рядка Встановіть властивості даних компонент. Форма – головний компонент додатку СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ Мал. 4. Діалогове вікно вибору форми Приклад обробки виняткових ситуацій Використання списків для введення інформації Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю першого об’єкта та відцентруйте текстове поле вигляду функції, скориставшись вікном вирівнювань Alignment. Поняття алгоритму. Основні способи опису алгоритму. Лінійні алгоритми. Правила виконання. Операції в алгоритмічній мові Паскаль. Програмування розгалужених процесів Оператор циклу з передумовою WHILE Програмування циклічних процесів Програмування з використанням процедур і функцій Тема 8. Системи обробки табличної інформації.. Установлення інтервалу критеріїв Виведіть рядки з назвами філіалів, які в березні мали обсяги продажу більші, ніж 200 000 і менші, ніж 600000. Установлення параметрів діаграми(крок 3 із 4). Створення бази даних. Установка ключового поля. Збереження структури таблиці. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути. Основні структурні елементи HTML Створіть новий веб-документ. Основні складові інформаційної безпеки. Об'єктно-орієнтований підхід та інформаційна безпека Вікна, види вікон. Елементи віконного інтерфейсу Windows. Основні команди головного меню та запуск програм у операційній системі Windows ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Put the questions to the underlined words. Translate the following sentences, paying attention to the tense-form in Passive. Elements of the electric circuit Theory and practice in the modern world TOPIC: STATES OF MATTER AND ITS MOLECULAR AND ATOMIC Group up the following synonyms TOPIC: INDUSTRIAL CENTERS AND PORTS OF GREAT BRITAIN Prepare the brief report on the topic: “My Favourite Modern Wonder”. Explain your choice. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. На каналі зв'язку (TV, радіо) Поняття інформаційної сфери, інформаційного простору. Суб'єкти діяльності в інформаційному просторі Особливості формування та сучасний стан національного інформаційного простору України. Загрози в сфері конфіденційності, авторських прав та прав людини Засоби протидії загрозам в мережі Інтернет. Організації Інтернет-спільноти Правила користування мережею Інтернет. Нетікет. Інтернет-цензура. Види інформації, які підлягають цензуруванню. КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА: КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ. СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ УРЯДОВОЇ МОДЕЛІ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ КРИТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА Сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні. Передумови розширення масштабів кіберзлочинності. Заходи протидії кіберзлочинності та тероризму. Історія розвитку ЕОМ за кордоном Історія розвитку ЕОМ в Україні. Основні пристрої комп 'ютера ОС Windows 98/ХР. Робочий стіл. Робота з вікнами, мишкою. Робота з програмою Windows Explorer (провідник) Правила введена та редагування тексту. Щоб перейти до наступного кроку натискають на кнопку ДАЛІ, а щоб повернутися назад НАЗАД. US ARMY INTELLIGENCE ANALISIS ANALYSIS OF COMPETING HYPOTHESES Step 5 – Draw Tentative Conclusions Step 8 – Identify Milestones ІX. Змістовий модуль «Компанія. Інформація про галузевий під розподіл» Andy goes to school every morning. Робота над повторенням граматичного матеріалу. Ex. 4. Answer the following questions. Тема: Стан та перспективи розвитку галузі. Ex. 3. Open the brackets using Future Indefinite or Future Perfect. Робота над граматичним матеріалом. Revision. Тема: Роль вивчення іноземних мов у формуванні особистості майбутнього фахівця. Основные критерии для оценивания плаката Основные критерии оценивания реферата Номер и тема занятия: № 18. Операционная система MS Windows. Графический интерфейс пользователя. Поняття та види криміналістичних документів, їх реквізити. Призначення техніко-криміналістичної експертизи документів Львівський коледж Державного університету телекомунікацій Навчальна практика (для отримання робочої професії) Процес завантаження комп'ютера з OS Windows XP Тема. Засоби комп'ютерних інформаційних систем Типи мікросхем BIOS та їх розташування Аналіз ідентифікаційного рядка BIOS Оновлення AwardBIOS в діалоговому режимі Типи пам’яті. Порядок контролю парності і логічної організації памїяті. Коди корекції помилок. Задачі адміністрування комп’ютерних мереж. Виконання команд в фоновому режимі. Команди sort, uniq, join, cut, paste, split Робота на базі сокетів з стандартними протоколами Компоненти мікропроцесорної техніки Адресація до констант пам'яті програм НАПІВПРОВІДНИКОВІ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ Структура запам’ятовувальних пристроїв Блоки виведення сигналів збігу PFCP: Phase and Frequency Correct PWM – ШІМ із симетрією по фазі і періоду. Переривання від таймерів-лічильників Cli ; Заборона переривань (щоб вони не завадили виконати процедуру) Курс «Основы робототехники». Занятие 12 Одеська державна академія холоду Використайте іменники у присвійному відмінку множини. Вставте займенники: some, any, somebody, anybody, something, anything Замініть подані у дужках прикметники на правильний варіант із ряду запропонованих. Вкажіть чи являється виділене жирним шрифтом слово прикметником або прислівником Утворіть речення за поданими зразками. Поставте дієслова у відповідній формі Continuous Active. Утворіть речення за поданими зразками, вживаючи Perfect Continuous Active. Перекладіть речення українською мовою. Виберіть правильний переклад наступних речень, звертаючи увагу на умовний спосіб. Визначте функції інфінітиву. Перекладіть речення на українську мову. B. З’єднайте пари речень, починаючи зі слів, що дані Утворіть прислівники за допомогою суфіксу -ly. Перекладіть їх. English-Ukrainian Vocabulary ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В КОМП'ЮТЕРНОМУ КЛАСІ Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Налаштування параметрів сканування ПРОБЛЕМИ, ЗВ'ЯЗАНІ З БЛОКАМИ ЖИВЛЕННЯ Афінні перетворення точок у просторі Перетворення ліній та площин у просторі Проектування тривимірних об’єктів Кривина, закручування кривої та формули Френе Дослідження гладкості кривої Геометричні властивості поліномів Бернштейна Апроксимація на основі B-сплайнів Головні принципи раціональних кривих РОЗДІЛ 3. ОПИС І ПОБУДОВА ПОВЕРХОНЬ Друга квадратична форма поверхні Властивості ділянок бікубічних В-сплайнповерхонь Алгоритм Сазерленда - Ходгмана Основний коментар Додатковий коментар Тіло файла з будь-яким виразом Побудова графіків. Команди Plot, Plot3 Function blin(x1,y1,x2,y2,colour) Проекції тривимірного простору в Острый диффузный гломерулонефрит Инструментальные методы исследования Острая почечная недостаточность Инструментальные исследования Geographic information system Match the words, translate the collocations into Ukrainian and use them in your own sentences. Fill in the gaps using the words from the text. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ Приклад програми, що використовує файлові системні виклики Ієрархічні каталогові системи Зв'язний список за допомогою таблиці в пам'яті Організація дискового простору Несуперечність файлової системи Файлові системи з журнальною структурою LFS Мал. 6. 32. Приклад збереження довгого імені файлу в системі Windows 98. Мал. 6.34. І-вузол файлової системи UNIX V7. ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ Обов’язкові вимоги до персоналу, що працюють на ПК. Структура управління відділом його задачі
1 | 2 | 3 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти