ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Культура: 3 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Культура - 1148 статей..

Роль творчості шевченка у встановленні укр. Культури Структура і зміст КУРСОВОЇ роботи Завдання, методи та організація дослідження Середнє квадратичне відхилення Теорії походження суспільства Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки Види і функції соціальних інститутів Соціологічне прогнозування явищ і подій: методологічні основи передбачення майбутнього Місце соціології в системі наук Сутність культури суспільства Сучасне українське суспільство: соціально-класова структура, її поляризація. Принципи соціальної мобільності Вимоги до категорії соціології Соціальна нерівність і її види Особливість протосоціологічного знання, його основні форми. Соціальна структура та типи особистості СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи Захист і підтримка православної церкви Виступала самостійною військово-політичною силою Вкажіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь: Коли розпочалася Друга світова війна? Вкажіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь: Коли наступив корінний перелом у Другій світовій війні? УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ Тема № 11. Україна незалежна. Тема 2. Етногенез українського народу Тема 6. Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперії. Національне відродження (кін. XVIIІ – поч. ХХ ст.). Тема 9. Україна в другій світовій війні Художньо-естетичний розвиток (малювання) Орієнтовна циклограма спостережень у групі 5-го року життя Орієнтовна циклограма ігрової діяльності у групі 5-го року життя Художньо-естетичний розвиток (ліплення) ХV. УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Політика радянської влади в Україні 1919 р. Відновлення радянської влади в Україні Внутрішнє і зовнішнє становище України після революції Західноукраїнські землі у складі Польщі Закарпаття у складі Чехословаччини Основні події завершального етапу Великої Вітчизняної війни в Україні (1944 - 1945рр.) Розгортання десталінізації та її підсумки Культура і духовне життя в Україні (1956-1964рр.) ХХІV. УКРАЇНА У ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАГОСТРЕННЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 року МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Відбувається внаслідок підвищення температури, танення снігу і нагромадження талих вод у знижених місцях мікрорельєфу. Такі рослини нерідко випадають навіть при подальшому зникненні води. Бобові однорічні — озиму (мохнату) вику, сераделу, люпин, буркун, із злакових — біловус, мітлицю звичайну та ін. Тонконоги, мітлиця біла і звичайна Меляса, барда, пивна дробина, залишкові пивні дріжджі Злакових культурах, коренеплодах, бульбоплодах, баштанних, а також зерні злакових - ячменю, кукурудзи, вівса, сорго. Суходоли надмірного зволоження Розміщені у соснових лісах на вододілах із піщаними ґрунтами, мають рН 3-4,5, низьку зольність. Тут ростуть сфагнові мохи, журавлина, багно звичайне, карликова сосна. Малопридатні для створення луків Років на осушених торфовищах Ширина прогону на 100 корів - 25 м завширшки Оптимальна густота кущів картоплі при вирощуванні в зоні Полісся на продовольчі цілі, тис/га З перерахованих характеристик виберіть правильні для коріандру Які з перелічених способів використовують для виведення насіння зернових культур із стану спокою? В якій послідовності змінюється вологість грунту після поливу: За методом Алпатьєвих С.М. і А.М. сумарне водоспоживання с.-г. культури визначається по виразу: Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи Основна література до змістового модуля 2. Лекція 1. Українство в Лютневій революції 1917 року та в боротьбі за відродження державності – 4 години. Як підручник для підготовки бакалаврів Відношення кормових рослин до вологи Відношення кормових рослин до світла Поділ рослин за способом живлення І сої від добрива (дослідне поле Уманського ДАУ) Суміші рослин кількох родин чи видів або того й іншого є Біологічні особливості кормових культур Коренева система кормових рослин Поділ рослин за будовою кореневих систем, Поділ кормових рослин за тривалістю життя Сучасні методи оцінки кормів Протеїнова, жирова, вуглеводна, вітамінна і мінеральна ПРИНЦИПИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ При вирощуванні різних кормових культур у Лісостепу Послідовність програмування врожайності сільськогоспо- Моделювання урожайності за рівняннями множинної ре- Визначення рівня програмування врожайності кормових і Організаційно-господарські та економічні основи Розміщення посівів кормових культур у системі землеко- Кормова площа фермерських господарств, які мають не- Динаміка нагромадження сухої речовини і протеїну в су- Оцінка продуктивності кормових культур Регулювання умов вегетації механічним обробітком ґрун- Поєднання (комбінування) технологічних прийомів при І безпідстилкового гною, продуктів механічної Сівозмінах при різному насиченні проміжними культурами Агротехнічні заходи боротьби з ерозією ґрунту Хімічна меліорація кормової площі Екологічні основи кормової площі Кормовиробництво на місцевості Конвеєрне виробництво кормів Загальні принципи складання системи зеленого конвеєра. Виробництва кормів у системі зеленого конвеєра Зеленого конвеєра у СТОВ півдня Лісостепу з площею орних земель Сировинний конвеєр трав’яних концентратів Гідропонний метод виробництва зелених кормів Прецизійні (точні) технології в кормовиробництві НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНІ КОРМОВІ УГІДДЯ УКРАЇНИ. Вплив випалювання на рослинність сіножатей і пасовищ. Культуртехнічні роботи на пасовищах і сіножатях Використання для зрошення природних угідь рідкого Догляд за дерниною і травостоєм на луках Поліпшення лісових і влаштування Система докорінного поліпшення природних Них груп при висіванні в травосумішках на пасовищах, сіножатях у Догляд за травами на другий рік після сівби і в наступні СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНИХ Основи раціонального використання пасовищ Залежно від урожаю зеленої маси і вмісту бобових у травостої Особливості спасування трави різними видами тварин. Пасовища для інших видів поголів’я і птиці У прифермській кормовій сівозміні с. Подібна Маньківського району Ц/га сухої або 400 ц/га зеленої маси злаково-бобового Незрошувані багаторічні пасовища Використання природних, створення КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОЛЬОВОГО Розміщення посівів культур зеленого і сировинного конвеє- Схеми кормових спеціалізованих сівозмін у різних зонах. Агроекономічна і біоенергетична оцінка Система основного обробітку ґрунту в кормових сівозмі- Зрошення в кормових сівозмінах ВИКОРИСТАННЯ КАР’ЄРНИХ ВИРОБОК Кормових і зернофуражних культур У ПОЛЬОВОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ Технологія вирощування багаторічних трав Догляд за травами першого, другого і наступних років Зрідження трав і прийоми збільшення густоти травостою. Економічна ефективність і технологічна схема Коротка морфологічна, біологічна і господарська харак- Основні прийоми підвищення продуктивності однорічних Трав і зернофуражних культур укісного використання Коротка морфобіологічна, екологічна і господарська ха- ОДНОРІЧНІ КОРМОВІ КУЛЬТУРИ РІЗНИХ РОДИН Капустяних порівняно з іншими кормовими культурами У системі кормового конвеєра Технологія вирощування в одновидових і змішаних посі- Гібридів і сортів кукурудзи в разі сівби на зелений корм у кілька На силос (у лісостепових районах) НЕТРАДИЦІЙНІ БАГАТОРІЧНІ СИЛОСНІ І співвідношення у них компонентів Торічних, не повинно бути видів у рецесивному (полеглому, Дзи з високобілковими компонентами в умовах південної частини КОРЕНЕПЛОДИ, БУЛЬБОПЛОДИ І БАШТАННІ Буряків за енергозберігаючою екологічно доцільною технологією ПРОМІЖНІ ПОСІВИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР Агрокліматичний потенціал вирощування проміжних Якість кормів із проміжних посівів. Добір культур Вирощування кормових культур Значення в системі кормовиробництва Змішані і сумісні посіви зернокормових культур Фізіологічні і господарські основи заготівлі сіна Голодний обмін і автоліз, втрати корму внаслідок цих Організація заготівлі силосу Приготування білково-вітамінного концентрату із зелених Створення і використання культурних пасовищ Біологічні особливості культури і можливості реєстрованих сортів. Фенологія обраного для вирощування сорту в заданих умовах Розміщення культури в сівозміні Розрахунок густоти стояння рослин та оптимальних норм висіву насіння Житомирський національний агроекологічний університет України Характеристика ґрунту, на якому вирощується кукурудза Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні Програмування врожайності за ресурсами вологи Розміщення культури у сівозміні Догляд за посівами і засоби захисту від бур’янів, хвороб і шкідників Розділ 5. Заходи по охороні навколишнього середовища Вибір ділянки під насадження. Визначають число посадкових місць для помологічних сортів. Розрахунки потреби в гербіцидах Особливості тритикале озимого Метеорологічна характеристика Солонянського району Характеристика рекомендованих до посіву сортів ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Характеристика основних видів бур’янів і заходи боротьби з ними Схеми коротко-ротаційних сівозмін для фермерських формувань Особливості відбору крапкових проб із насіння яке зберігається в мішках Відмінні ознаки хлібів першої та другої групи У світі із бульбоплідних рослин вирощують картоплю, бабат, або солодку картоплю, маніок, ямс, таро, топінамбур, або земляну грушу. Основні Морфологічні й біологічні особливості олійних культур Структура та зміст курсової роботи Ботанічна характеристика та морфобіологічні особливості культури Економічна ефективність вирощування культури До проведення навчальної практики Відбирання проб качанів кукурудзи Визначення структури качанів кукурудзи ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Завдання № 3. Вивчення різних типів плодових утворень яблуні й вишні Ключ для визначення плодово-ягідних рослин за насінням Завдання № 1. Садовий інструмент і його використання Завдання № 1. Схема вирощування й способи формування щепленого саджанця Гель І.М. Практикум із плодівництва / І.М. Гель. – Львів, 2012. 192с. Систематика плодових культур Назвіть види, що належать до родини Rosaceae. Тест з морфології плодових культур Насіння і підщепи плодових культур Агротехніка вирощування садивного матеріалу Сорти плодових і ягідних культур Закладання плодових насаджень Особливості обрізування плодових дерев Сучасні штучні плескаті крони Система утримання ґрунту, яку застосовують у плодоносному саду: ділянка рівна, 500 мм опадів за рік, відсутнє зрошення? Основні етапи вирощування саджанців винограду в комплексах для щеплення Зелені операції на винограднику Агротехніка закладання і вирощування винограду Скільки родів налічує родина виноградових? Комбайн МПШ-1. Призначений для механізованого збору плодів шипшини та чорної смородини. Оптимальна густота рослин картоплі при вирощуванні на продовольчі цілі, тис/га Де утворюється волокно у рослин бавовника Вкажіть, який агрозахід здійснюють для отримання дружніх сходів? Які з наведених культур за пристосуванням до перенесення пилку належать до анемофільних? Посівна одиниця насіння цукрових буряків становить Вкажіть українську назву проса Р.m. effusum? Укажіть, яка культура відноситься до родини Cannabinaceae ? Загальна характеристика зернових злакових культур Морфологічна будова органів зернових злаків Відміни хлібів першої та другої групи Морфологічні особливості вівса Визначення схожості та енергії проростання насіння Ботанічна характеристика кукурудзи Морфологічні ознаки найпоширеніших підвидів кукурудзи Типи запилення квіток гречки Методика визначення біологічної врожайності та її структури у зернових колосових культур Методика визначення біологічної врожайності та її структури у проса Визначення стану озимих культур у зимовий період Загальна характеристика зернобобових Характерні морфологічні ознаки посівного та польового гороху БУЛЬБОПЛІДНІ ТА КОРЕНЕПЛІДНІ КУЛЬТУРИ Визначення груп сортів буряків за забарвленням проростків Визначення видів, підвидів та груп різновидностей соняшнику Укажіть, яка культура відноситься до родини Cannabinaceae Агрохімічні властивості грунтів. Агрохімічні моделі родючості грунтів. Азотні добрива, їх значення, перетворення в грунтах та особливості їх застосування. Бактеріальтні препарати. Класифікація, властивості та особливості застосування. Повторне використання елементів живлення рослинами для синтезу нових органічних речовин. Елементи (N, Р, К, Са, Мg, S), які містяться в рослинах і ґрунтах від кількох цілих до сотих часток відсотка в перерахунку на суху речовину. Це повторне використання фосфору рослиною. Для всіх прийомів застосування. Для коригування доз азоту під час підживлення. Мета: розширювати знання дітей про українські свята, звичаї та обряди; виховувати любов до українських традицій, належність до культури та історії українського народу. Мультфільм - казка про Святого Миколая Затверджено на засіданні кафедри української філософії та культури Ідеологізація культурного життя. Курс на «зближення і злиття націй». Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні Музичне мистецтво, живопис, театр, архітектура Зустріч В.Сосюри з шахтарями МОВНА СИТУАЦІЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Фітопатогенні нематоди і заходи боротьби з ними Нектрієвий некроз листяних порід Кореневі та комлеві гнилі деревних порід (коренева губка, опеньок осінній) Стовбурні гнилі листяних порід (дубова, березова губка, несправжній, справжній, сірчано-жовтий та осиковий трутовик) Типи, види та функції політичної культури. Типологія політичної культури Культура Стародавнього світу. Культура Середніх століть. Країни Західної Європи в епоху Середньовіччя. Культура скіфо - сарматського періоду. Мистецтво і архітектура українців княжої доби Архітектура та мистецтво Галицько-Волинського князівства Графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво. Особливості національного стилю в образотворчому мистецтві та архітектурі.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти