ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Культура: 5 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Культура - 1148 статей..

Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання Правові, програмні та нормативні основи Мета системи фізичного виховання в Україні Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого Передумови і перспективи реформування національної ситеми фізичного виховання колярів Загальні поняття про техніку рухових дій Природні сили як засіб фізичного виховання. Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять Виховання в учнів творчого ставлення до занять Які особливості учнів для цього слід враховувати? Як відповідно до них треба діяти? Принцип міцності і прогресування Методичнi прийоми вправляння Методи вдосконалення та закріплення рухових дій Методи вдосконалення фізичних якостей Основи методики розвитку сили Інтенсивність навантаження – це кількість виконаної роботи за одиницю часу. Вона характеризує силу впливу конкретної вправи на організм. Фактори, що зумовлюють силові можливості людини Фактори, від яких залежить прояв гнучкості Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком Загальні основи методики вдосконалення спритності Без розумного і цілеспрямованого керівництва вчителя й активної, свідомої участі учня позитивного результату в процесі навчання досягнути не можна. Роль зворотного зв’язку в навчанні Тема: ДОДЕРЖАННЯ НОРМ сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфоепічна норма Запишіть подані слова та словосполучення згідно з правилами правопису Тема: ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НА МОРФОЛОГІЧНОМУ РІВНІ. Порушення норм, пов’язані з використання форм займенників та числівників Тема: Семантична й структурна організація Тексту Державна мова – мова професійного спілкування Функціональні стилі сучасної української літературної мови Комплексні практичні завдання Частина перша. Світ цивілізацій Глава перша. Нова ера світової політики Глава 1. Нова ера світової політики Глава 2. Історія і сьогоднішній день цивілізацій Глава 3. Універсальна цивілізація? Модернізація та весгернізація Глава 4. Занепад Заходу: могутність, культура і індігенізанія Глава 5. Економіка, демографія і цивілізації, що кидають виклик Глава 6. Культурна перебудова структури глобальної політики Глава 7. Стрижневі держави, концентричні кола і цивілізаційний порядок ЧАСТИНА 4. ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ Глава 9. Глобальна політика цивілізацій Глава 10. Від воєн перехідного періоду до воєн по лінії розлому Глава 11. Динаміка воєн по лініях розлому Глава 12. Захід, цивілізації і Цивілізація або Росія на геополітичній карті світу Тема «Предмет і завдання етики» охоплює специфіку й основний зміст етики, розкриває зміст основних термінів та понять цієї науки. Етика як філософська наука про мораль Етичні ідеї Стародавнього світу Етична думка Середньовіччя та Відродження Історія етичної думки в Україні Система моралі Давнього Сходу Розділ IV. Сутність, специфіка та функції моралі Головні соціальні функції моралі Структура моральної свідомості Справедливість, обов'язок і відповідальність Проблема морального вибору і свободи особистості Розділ VII. Мораль та інші форми суспільного життя Співвідношення права й моралі Моральні основи взаємодії культур Проблеми війни та миру крізь призму моралі Зміст і структура моральної культури особистості Формування особистості та її культури Етикет як морально-естетична культура спілкування Розділ XI. Моральна цінність товариськості, дружби, любові та шлюбно-сімейних стосунків Умови виникнення й призначення професійної етики Особливості професійної етики юристів Інтеграційні тенденції в сучасному світі PRIORITIES FOR PHONOLOGY IN THE PRONUNCIATION CLASS LINGUOCULTURAL CONCEPT through the prism of LANGUAGE, consciousness AND CULTURE Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ III. Закріплення вивченого матеріалу Механізми для здійснення ґендерної соціалізації Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки III. Мотивація навчальної діяльності Основні категорії соціальної стратифікації Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ Робота з Декларацією і Конституцією України Виконання практичних завдань Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична Причини міжнаціональних конфліктів III. Вивчення нового матеріалу I. Організаційний момент уроку І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ ОРІЄНИРІВ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ІІІ. Вікові особливості учнів Виховний простір розвитку особистості Програмно-методичне та інформаційне забезпечення ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ Визначення основних потреб туристів в історичній інформації Основні критерії туристичної характеристики економічного розвитку країни (регіону) Основні складові туристичної інфраструктури як об’єкт туристичного аналізу регіону Базові напрями туристичного вивчення форм суспільного існування: етносу, народності, нації Методика вивчення мови як компонента культури Методичні основи країнознавчого вивчення релігійного потенціалу в туризмі Роль мистецтва у формуванні туристичної характеристики регіону Розуміння мистецтва як емоційної та наукової категорії Використання народної творчості при формуванні туристичної характеристики регіону Історико-архітектурні пам’ятки Народні свята, фестивалі, масові заходи, атракції ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ТА САМОКОНТРОЛЮ СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Кафедра теорії і практики перекладу германських і романських мов Номінація 1. Переклад поетичного твору з англійської мови на українську, російську мови Тема 1. Одиниці мови (звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, ССЦ (текст) та їх стилістичні особливості. Голосні та приголосні звуки сучасної української літературної мови Синонімія складносурядних речень і дієприкметникових зворотів Синонімія складнопідрядних речень і дієприслівникових зворотів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти