ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 11 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Тема 5.1. Порядок здійснення банками розрахункових операцій Побудова і розвиток банківської системи України Порядок створення і державна реєстрація банків Відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі Комерційна основа банківських операцій Регулятивний капітал банку, його структура, функції В установах банків і проведення операцій за ними Порядок відкриття кореспондентських рахунків в установах банків Відкриття карткових рахунків ТЕМА. 2.3 ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб Строкові депозити фізичних осіб, Емісія банком цінних паперів власного боргу Правила документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків Із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог Доходів на поточні і карткові рахунки фізичних осіб Організація касової роботи в установах банків Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток Готівкові операції з платіжними картками Суть банківського кредиту, його форми, види, функції та принципи кредитування Організація банківської кредитної діяльності Порядок видавання кредиту суб'єктам господарювання Короткострокового кредиту на поточні потреби Револьверні кредити фізичних осіб Особливості іпотечного кредитування Ломбардний, консорціумний кредити Порядок надання і погашення кредитів шляхом врахування векселів Особливості кредитів під заставу векселів Пасивні кредитні операції з векселями -перезастава та переврахування векселів Первинна і повторні емісії банками акцій Управління інвестиційними портфелями Вкладення коштів банків у державні цінні папери Форми випуску цінних паперів і способи їх зберігання Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют. Види валютних операцій уповноважених банків Відкриття юридичними особами - резидентами, постійними представництвами, інвесторами-нерезидентами та іншими особами поточного, депозитного (вкладного) валютного рахунку Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в іноземній валюті Порядок відкриття пунктів обміну іноземної валюти Касові операції в іноземній валюті в уповноважених банках Види угод на валютних ринках Міжнародні розрахунки за відкритим рахунком і банківським переказом Порядок здійснення міжнародних інкасових розрахунків Кредитів в іноземній валюті від нерезидентів На переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом кредиту нерезидентові Яке із цих тверджень неправильне? Нетрадиційні операції банків із дорогоцінними металами Надання сейфів для зберігання цінностей Консультаційні та інформаційні послуги банків Розрахунок показників прибутковості банку Банківський нагляд, його повноваження та основні завдання Тема 1. Банки: їх функції та операції Класифікація банківських операцій Депозитні операції банків, їх класифікація Характеристика форм безготівкових розрахунків. Характеристика окремих форм безготівкових розрахунків. Форми забезпечення повернення банківських позичок. Права та обов'язки сторін договору лізингу. Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку. Загальна характеристика та види банківських послуг. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат. Сутність ПДВ. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації Поняття бази оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ Економічна суть, значення податку на прибуток. Платники податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок обчислення та строки сплати збору Організація обліку платників податків. Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій. Університет БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Тема 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ Тема 2. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА І ПОДАТКОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ Тема 4. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ Тема 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Тема 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Тема 9. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Тема 10. СПРОЩЕНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Тема 11. фіксований сільськогосподарський податок Тема 14. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТЕМА 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб. ТЕМА 11. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК. Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва Критерії оцінювання індивідуальної роботи Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) Етап другий – виконання практичного завдання Перелік алкогольної продукції Фінансово-господарські операції ВО «Крокус» Відомість особового обліку доходів Самойленко В.П. Відомість особового обліку доходів Смирнової І.Д. Показники діяльності підприємства Перелік транспортних засобів підприємства «Алеф» Тематика тез доповіді, наукової статті (7 семестр) Модуль 2. Види податків, зборів та неподаткових платежів Первинний облік води за показниками вимірюваних приладів на промисловому підприємстві «Добробут» Перелік питань до класної контрольної роботи Модуль 1. Система оподаткування та податкова робота в Україні Прямі та непрямі податки їх характеристика Соціальні податкові пільги з ПДФО Амортизація ОЗ,їх суть та види Елементи системи оподаткування Cутність податкової політики Універсальні та специфічні акцизи Суб’єкти об’єкти оподаткування Призначення фіксованого сільськогосподарського податку. Суб’єкти оподаткування. В який термін сплачується єдиний податок? Класифікація податкових перевірок Поняття податків, їх ознаки як ек. категорії, функції податків. Платники. об’єкт оподаткування мита. Доходи що не включаються до складу загального оподатковуваного доходу ТЕМА . СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ Функції державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) ТЕМА . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Порядок обчислення і сплати ПДВ. Порядок нарахування і сплати акцизного податку. Суть податку на прибуток, його елементи. Суть податку, суб’єкти і об’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування і сплати. Суть плати за землю. Елементи оподаткування. Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Базовий податковий період сплати акцизного податку становить В чому встановлені ставки акцизного податку? Який орган забезпечує здійснення митної політики України? До яких витрат слід включати витрати на утримання основних засобів загальновиробничого призначення? Тема № 11. Екологічний податок Що є об’єктом оподаткування рентною платою за нафту? В чому встановлені ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин? Організаційні основи оподаткування. Засади організації податкової системи в Україні Система податкових органів України Строки сплати акцизного податку Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Спрощена система оподаткування. Поняття податків у широкому та вузькому розумінні. Види податків та їх характеристика. Склад податкових правовідносин. Поняття та правове значення елементів податкового закону. Предмет, об’єкт та джерело податку. Способи (методи) визначення бази податку. Порядок та способи обчислення податку. Організаційно-правовий статус органів державної податкової служби. Правові основи організації та діяльності податкової міліції. Податкові агенти і збирачі податків. Права і обов’язки платників податків. Фінансово-правова відповідальність, фінансові санкції за порушення податкового законодавства. Поняття, види та порядок проведення податкових перевірок. Ставки прибуткового податку з громадян. Платники податку на прибуток. Ставка податку на прибуток. Порядок та строки його сплати. Особливості справляння податку на додану вартість при імпорті товарів, робіт, послуг. Загальна характеристика акцизного збору. Поняття та загальні засади правового регулювання ресурсно-екологічних обов’язкових платежів. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Види місцевих податків і зборів. Миколаївський інститут права Тема № 2 : Правове регулювання податку, платники податків та зборів. Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України Стаття 8. Види податків та зборів Стаття 102. Строки давності та їх застосування Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені Стаття 268. Туристичний збір Стаття 321. Порядок обчислення збору Стаття 19. Представники платника податків Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку Тема 7. Контроль оподаткування доходів фізичних осіб Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету (п.168.4.). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу Які документи повинні подати юридичні особи в органи державної податкової служби для взяття їх на облік за своїм місцезнаходженням (п. 4.2 р. IV Порядку №979)? Потрібно вираховати ПДФО з зарплати Тема 10. Контроль нарахування та сплати місцевих податків і зборів Тематика тез доповідей, наукових статей Лист ДПА України від 24.01.2011 р. N 1693/7/16-1417. ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Тема 1. Страхование как экономическая категория. Тема 2. Правовые основы страхования Тема 8. Добровольное страхование СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО СТРАХОВОМУ ПРАВУ Товариство з додатковою відповідальністю Особливості іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю Поширення норм спеціального законодавства Компанія з управління активами Органи, що здійснюють державне регулювання та контроль за фондовим ринком в Україні Функції та завдання бек-офісу Бухгалтерський облік бланків цінних паперів Основна ставка податку на прибуток підприємств Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства Систематичний і несистематичний ризики Оцінка акцій із дивідендами, що зростають постійними темпами Вартість дисконтної облігації Охарактеризуйте види та операції комерц. Банку Дайте характеристику торговельним банківським операціям Охарактеризуйте НБУ та його функції. Поняття та форми кримінально-правової відповідальності. Помилка в кримінальному праві. Поняття, види та кримінально-првове значення. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Привілейовані види умисного вбивства. Дисципліна для базового напрямку 6.030401 «Правознавство» Для спеціальностей 7.(8).03040101 «Правознавство» Індивідуальні домашні завдання. ІІ. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт Тема 11. Особливості доказуванні під час перегляду судових рішень. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Семінарське заняття - 2 год. Тема 3. Предмет, межі та суб’єкти кримінального процесуального доказування Тема 6. Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у кримінальному процесі. Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження Тема 1. Значення теорії кримінального процесуального доказування Тема 9. Особливості доказування під час досудового розслідування. Показання з чужих слів (Ст. 97 КПК) є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи. Тема 7. Слідчі дії як засоби збирання доказів у кримінальному процесі. Наказ Генерального прокурора України «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань» № 69 гн від 17.08. 2012 р. Го курсу денної форми навчання Визначення поняття кримінології як науки. Співвідношення кримінології з іншими науками. Природа та сутність злочинності. Принципи кримінально-виконавчого права. Наука та курс кримінального права. Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку Контроль за діяльністю органів та установ виконання покарань Стаття 127. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі Видання друге, перероблене і доповнене Зміст права інтелектуальної власності 380 Традиція приватного права в Україні. Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст. Акти цивільного законодавства України Зміст цивільного правовідношення Класифікація юридичних фактів Правоздатність фізичних осіб Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною Фізична особа як підприємець Поняття і ознаки юридичної особи Тому для того, шоб встановити причини і наслідки порушення запільних вимог до соціального утворення, яке може вважатися юридичною особою, необхідно встановити правову природу цієї категорії. ІІравосуб'єктність юридичної особи Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Об'єктами цивільних прав (правовідносин) можуть бути лише оборо- тоздатні речі. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів Самозахист цивільних прав та інтересів Варто звернути увагу на те, що згідно зі ст. 262 ЦК заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності. Тлумачення змісту правочину. Правочин, вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. Правочини з дефектами суб'єктного складу ІІравочини з дефектами змісту та порядку укладення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти