ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 14 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Глава 5. Про злочини проти свободи висловів Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України. Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту Стаття 11. Органи управління освітою Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад Організація навчально-виховного процесу Учасники навчально-виховного процесу Судового розгляду кримінальних справ щодо них. В. Обмежене строками, встановленими законодавством Встановлення змін в документі Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики Поняття, завдання та принципи слідчого огляду місця події Поняття, значення, види і завдання допиту Основні концепції розуміння предмета криміналістики. Ознаки предмета криміналістики. Роль криміналістики в розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень. Перший етап цього періоду - зародження елементів криміналістичних знань (з давніх часів - до кінця XVII ст.). Сучасні точки зору вчених-криміналістів щодо системи криміналістики. Окремі криміналістичні теорії. Види криміналістичної техніки та їх характеристика. Стадії проведення слідчих дій. Завдання, принципи та джерела криміналістичної методики як розділу науки криміналістики. Попередній договір, договір на користь третьої особи Поняття, види, сторони та зміст комерційної концесії. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утриманні. Загальна характеристика закону про туризм Розділ І. Теоретичні засади дослідження кримінального права Завдання кримінального права України Кримінальне право в системі права України Поняття системи кримінального права Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ Кримінологія як наука і її предмет Кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права Поняття методики кримінологічного дослідження Соціологічні методи кримінологічного дослідження Етапи статистичного дослідження у кримінології Тема 5. ЗЛОЧИННІСТЬ І ЇЇ ПОКАЗНИКИ ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ПРОГРАМА Національна, політична культура юриста Кафедра КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ дисциплін Підготовка пред’явлення для впізнання. Пред'явлення для впізнання живої особи Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів Злочини у сфері обслуговування споживачів Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку Види злочинів у сфері службової діяльності Зловживання владою або службовим становищем Поняття, предмет і система кримінології Методи, методика, процедури наукового дослідження Предмет кримінального права. Кримінальне право і суміжні галузі права. Злочин і злочинність. Поняття, причини і умови, показники злочинності. Закінчений злочин.Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне значення правильності його встановлення. Поняття виконавця злочину. Посередник виконання злочину. Поняття співучасті до злочині. Значення інститутук співучасті. Причинний зв’язок між злочинними діяннями і злочинними наслідками. Діяння пов’язанні з ризиком. Умови і правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Громадські роботи, як вид кримінально покарання. Поняття і критерії неосудності. Стаття 96. Примусове лікування Основні напрямки (школи) науки кримінального права. Тема 7.2. використання ознак зовнішності людини при розслідуванні злочинів Тема 17. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування ТЕМА 13. ТАКТИКА обшуку і тимчасового доступу до речей і документів ОРГАНІЗАЦІЙНІ та ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ Предмет і структура криміналістики. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак людини. Основні етапи формування версій та особливості їх перевірки. Фіксація результатів місця події. Використання спеціальних знань при призначенні експертиз у процесі розслідування злочинів. Методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Вирішіть справу. Який твір визнається службовим? Чи мала право гр. Огризко укладати авторський договір із СП «Консум»? Вирішіть справу. Чи правомірні дії театру? Чи має право гр-н О. претендувати на одержання винагороди? Яке рішення повинен винести суд? Дайте юридичну оцінку діям нотаріуса. Вирішіть справу. Тема 9. Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання) Рекомендований перелік питань до заліку з дисципліни «Сучасні проблеми господарського права» Тема 4 (лекція). Договірна форма інвестування (2 год.) Тема 8 (лекція). Інвестування на фондовому ринку (2 год.) АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Про рецепцію права щодо адмініетративного права Поняття державного управління Поняття «державне регулювання» і «державне управління» Галузеві особливості методу. Поняття та класифікація принципів адміністративного права Зміст науки адміністративного права Комплекс наук про управління Сутність і призначення порівняльного правознавства Основні вимоги порівняльного аналізу в адміністративному правознавстві Структура адміністративно-правової норми Публічно-правові риси адміністративного права Зміст Адміністративного кодексу РОЗДІЛIV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Іноземці та особи без громадянства Види взаємозв'язків у системі органів виконавчої влади Організація і діяльність місцевих державних адміністрацій Адміністративно-правовий статус окремих державних органів Компетенція органів виконавчої влади Вимоги, що ставляться до правових актів управління Поняття адміністративного договору та особливості його застосування Правове регулювання державної служби Класифікація посад державних службовців Місце і роль контролю у державному управлінні Контроль через Рахункову палату Оскарження у сфері діяльності податкових органів Оскарження у сфері діяльності митних органів Заходи адміністративної відповідальності. Заходи припинення загального призначення Заходи припинення спеціального призначення Форми вини суб'єкта адміністративного проступку Перелік адміністративних стягнень Накладення адміністративних стягнень Матеріальна відповідальність в адміністративному праві Презумпція правомірності правової позиції громадянина Зміст адміністративно- процесуального статусу Президента України В. ЛИТВИН Тема 20. Державне управління у сфері внутрішніх справ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА адміністративного права України (для заліку) Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Адміністративне право України Поняття управлінської діяльності. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян. Поняття адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні. Суб’єкти адміністративного процесу. Організація державного управління у сфері підприємництва. Закордонні органи Міністерства закордонних справ: структура, завдання та повноваження. Адміністративно-правовий статус Міністерства закордонних справ України. Кафедра конституційного та адміністративного права ЛЕКЦІЯ 3. Вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні. ЛЕКЦІЯ 6. Трансформація територіального устрою та системи місцевого самоврядування. Поняття адміністративного права, його предмет, метод та система. Суб'єктом адміністративного правопорушення визнається фізична особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. Це діяльність суб’єкта у організуючому впливі на об’єкт управління. У прийнятті загально обов’язкових приписів, Що належить до правової форми форми управлінської діяльності? Здатність суб’єкта мати права, і обов’язки. Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство» ТЕМА № 4. Провадження в суді першої інстанції. ТЕМА № 8. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві. ТЕМА.2.Організація адміністративного судочинства ТЕМА.3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. ТЕМА.4.Провадження в суді першої інстанції. ТЕМА.5.Учасники адміністративного судочинства Практичне заняття №1 (2 год.) ТЕМА.7. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ. ТЕМА.8.Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві. Індивідуальні навчально-дослідні завдання Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни Тема 1. Поняття адміністративного процесу. Тема 2. Провадження за зверненнями громадян Адміністративно-процесуальне право Герасименко Євген Станіславович Види адміністративних процедур Легалізація об'єднань громадян. Поняття, предмет і завдання криміналістики Друга група закономірностей включає три види зв'язків Методологічні основи криміналістики Об'єкти криміналістичної ідентифікації Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки та технологи Комплекти криміналістичної та оперативної техніки Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел Методи виявлення, фіксації і попереднього дослідження речових джерел інформації- методи спольової» криміналістики Поняття і значення судової фотографії, кінематографії, звукозапису і відеозапису Поняття судово-дослідницької фотографії Фотографування одягу та взуття Фотографування слідів ніг людини, взуття і коліс транспортних засобів Криміналістична характеристика слідів рук Поняття і предмет дослідження судової балістики Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація Основні відомості про ручну вогнепальну зброю і боєприпаси до неї Ідентифікаційні судово-балістичні експертизи Неідентифікаційні судово-балістичні експертизи Дослідження бойових властивостей Поняття, завдання і види техніко-криміналістичного дослідження документів Поняття і криміналістична характеристика паперових грошей Поняття та криміналістична характеристика пластикових карток Основні способи шахрайства з використанням пластикових карток Основні способи підробки пластикових карток Профілактика шахрайства з використанням пластикових платіжних засобів Поняття і наукові основи судового почеркознавства Криміналістична характеристика і методика діагностики татуювання Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в криміналістиці Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації Криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини Поняття і класифікація слідчих ситуацій Поняття, завдання і зміст організації розслідування Координація і взаємодія - важливе завдання організаційної функції управління в слідчій тактиці Й оперативними підрозділами в процесі розкриття і розслідування злочинів Взаємодія при здійсненні профілактичних заходів Поняття і класифікація тактичних прийомів Поняття і види тактичних комбінацій Поняття, елементи і основні засади проведення тактичних операцій Наукові основи підготовки до проведення обшуку Тактичні основи підготовки до проведення допиту Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту Сучасний стан і перспективи розвитку судової експертизи в Україні Структура і загальні принципи криміналістичної методики Основні типові елементи криміналістичної характеристики злочинів Функції криміналістичної характеристики злочинів Поняття, умови та загальні положення методики розкриття та розслідування злочинів «по свіжих слідах» Розслідування злочинів «по свіжих слідах» У процесі розслідування злочинів «по свіжих слідах» Крадіжка державного або громадського майна При розслідуванні злочинів «по свіжих слідах» Криміналістична класифікація злочинів, учинених проти життя, здоров'я, волі, честі і гідності особи Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів у сфері економіки Загальні положення економіко-правового аналізу Економіко-правовий аналіз первинних бухгалтерських документів Громадського порядку та моральності і здоров'я населення Сучасних інформаційних технологій Криміналістична класифікація злочинів у галузі інформаційних технологій Загальні характерні риси комп'ютерного злочинця Криміналістична характеристика жертви комп'ютерного злочину Як доказ у процесі доказування Аналіз поняття «злочинність» та «організована злочинність» Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями І приховання злочинів учасниками організованих злочинних утворень Протидія розслідуванню злочинів Поняття і сутність злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми Основні види терористичних актів: історія і сьогодення Першочергові і невідкладні слідчі дії Глава 8. Судова фотографія, кінематографія, звукозапис, відеозапис та Поняття, об’єкти, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання. Види криміналістичних моделей Поняття і завдання криміналістичної діагностики Поняття і напрямки криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення Об’єкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій Сліди людини: види, методи і прийоми виявлення, фіксації і вилучення. Шляхи використання в доказуванні по справі Сліди рук. Типи папілярних візерунків і їх окремі ознаки Криміналістична класифікація слідів ніг людини і їх доказове значення Холодна зброя: поняття, слідчий огляд, напрями дослідження Поняття і завдання криміналістичного документознавства Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів Змістовні і авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця Мікрооб’єкти: поняття, значення, виявлення, дослідження Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти