ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 15 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Поняття і завдання криміналістичної тактики, її джерела та співвідношення з кримінальним процесом Тактика і технологія проведення слідчих дій Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми Тактика огляду трупа на місці його знаходження Поняття і завдання обшуку, його види та учасники Тактика проведення обшуку у приміщеннях, на відкритій місцевості. Підготовка, тактичні і психологічні прийоми Поняття, форми і завдання слідчого експерименту Поняття, завдання, види і об’єкти пред’явлення для впізнання. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів. Підготовка, призначення і проведення судових експертиз. Оцінка висновку експерта. Завдання судових експертиз, їх значення і класифікація. Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи. Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи. Задачі та компетенція вибухово-технічної експертизи. Поняття методики розслідування, її завдання і принципи розробки. Криміналістична класифікація і характеристика вбивств. Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрямки розслідування вбивств. Сучасні можливості встановлення особи невідомого потерпілого по трупу. Початковий етап розслідування вбивств в ситуації раптового зникнення певної особи. Особливості розслідування вбивств на замовлення. Особливості розслідування вбивств на сексуальному підґрунті. Предмет і методи політичної науки. Концепції влади в сучасній політичній науці. Політичні режими : сутність, ознаки та типи Політичний процес: суть і структура Структура та види політичних еліт, їх функції. Сучасні концепції еліти. Еліта та демократія. Правовий статус суб’єктів господарювання Види та організаційно-правові форми підприємств Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи Порядок набуття громадянином статусу підприємця Кредитні спілки у сфері господарювання Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища Право власності - основне речове право у сфері господарювання Господарської сфери суспільного життя Види господарської діяльності Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання Господарське право як галузь правової науки Додаткова література до розділу І Роздіп 2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДНРСЬКИХ ПРПВОВІДНОСИН Поняття підприємства та його основні ознаки Форми господарських товариств Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання Місцеве самоврядування в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-Юрінком Інтер.- 2002.-№ 10-403 с Майно у сфері господарювання Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності Поняття та ознаки господарського договору Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів Забезпечення належного виконання господарських договорів Договори на користування чужим майном Інші права відповідно до умов договору лізингу та нормативно-правових актів. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг Розділ 5 ВІДПОВІДППЬНІСТЬ В ГОСПОДПРСЬКИН Види господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції Правові засади державного регулювання економічної конкуренції Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства Реформа конкурентного права ЕС // Конкуренция,- 2003.- № З,- С. 56-58. Сторони у справі про банкрутство Стадії провадження у справі про банкрутство Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство Господарський кодекс України (глава 23 «Визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом» - статті 209-215). Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин Поняття, ознаки та види бірж Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майново-організаційних відносин. їх предметом є специфічний товар - проектна і будівельна продукція, що Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва Поняття інновацій та інноваційної діяльності Система законодавства про інноваційну діяльність Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності Поняття та види фінансової діяльності Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами За українським законодавством , Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічний договір Законодавство про режим іноземного інвестувння Поняття та види іноземних інвестицій Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування Форми здійснення іноземних інвестицій Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони Правовий режим концесійної діяльності Інші види спеціальних режимів господарювання Перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. Ха 77 р // Урядовий кур'єр.- 2003.- Ха 42 (05.03.2003). Теория и практика торговли на фондовом рынке: Учеб. курс лекц.- М.: Интернет-трейдинг, 2004- 296 с. Поняття загальні засади, значення зобов’язань для сучасного товарообороту Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні Виконання господарських зобов’язань. Виконання господарських зобов’язань у яких беруть участь кілька суб’єктів. Засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань Припинення господарських зобов’язань Недійсність господарського зобов’язання. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя Та управління господарською сферою країни Відмежування господарських відносин Господарське право як навчальна дисципліна Основи правового статусу суб'єктів господарювання Право приватно-колективної власності Види господарських зобов'язань Функції господарського договору Договори на реалізацію майна Договір підряду на капітальне будівництво Поняття та види транспортних договорів Договір на перевезення вантажів Розділ 2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДНРСЬКИХ ПРВВОВІДНОСИН Класифікація господарських товариств Особисте селянське господарство Стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10.-С. 101-104. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки Розділ 4 ГОСПОДПРСЬКЇ ЗОБОВ'ЯЗПННЯ Припинення господарських зобов'язань Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт Відповідальність в господарських правовідносинах Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство Цивільний кодекс України (ст. 18, ч. З ст. 110). Особливості правового становища фондової біржі Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності Поняття і види капітального будівництва Система актів законодавства про комерційну концесію Зовнішньоекономічної діяльності Системе нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони ГЛАВА 1. Поняття предмет і джерела господарського Господарська діяльність: поняття та види Підприємництво як спосіб господарської діяльності Поняття, предмет, принципи і метод господарського права Поняття і система господарського законодавства Господарське право як галузь правової науки і як навчальна дисципліна Регулювання підприємницької діяльності як засіб підтримки підприємництва Дерегулювання підприємницької діяльності Фінансування заходів державної підтримки підприємництва Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин Громадяни підприємці як суб’єкти господарських правовідносин Поняття та види організаційно – правових форм підприємства Поняття і види господарських товариств Поняття та види кооперативів Господарські організації – органи господарського керівництва Загальні умови створення господарських організацій Правове значення і порядок державної реєстрації Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Державна реєстрація змін до установчих документів Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Процедура одержання ліцензії Патентування підприємницької діяльності Поняття і способи припинення діяльності суб’єкта господарювання Поняття, суб’єкти і підстави банкрутства Судові процедури, які застосовуються до боржника Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання Загальні положення про право власності та інші речові права суб’єктів господарювання Склад та правовий режим майна підприємства Правовий режим майна господарських товариств Правовий режим майна кооперативів Поняття і головні засади приватизації Об’єкти і суб’єкти приватизаційних правовідносин Порядок та способи приватизації Договірні відносини у процесі приватизації Поняття, підстави виникнення та види господарських зобов’язань Виконання господарських зобов’язань Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань Поняття і підстави припинення господарських зобов’язань Поняття, ознаки і функції господарського договору Способи укладання господарських договорів Виконання господарських договорів Поняття, підстави та функції господарсько – правової відповідальності Класифікація господарсько – правових санкцій Предмет господарського права Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікаційні ознаки Види господарських товариств Тема 3. Майнова основа господарювання Правове регулювання інноваційної діяльності Офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 424 с. Тема 3. Правове регулювання корпоративних відносин. Тема 4. Інші види організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. Тема 7. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Тема 10. Правові засади захисту економічної конкуренції. Тема 3. Правове регулювання ринків фінансових послуг. Тема 5. Правове регулювання страхової діяльності Тема 8. Правові засади державного регулювання Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності Поняття та зміст підприємництва Умови здійснення підприємництва Предмет регулювання господарського права Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства Проблеми вдосконалення господарського законодавства Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права Організаційно-правові форми підприємств Припинення діяльності підприємства Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства Майно та майнові права в акціонерному товаристві Управління акціонерним товариством Розділ VII Правове становище інших господарських товариств Поняття та форми власності в економіці України. Право власності Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору Поняття відповідальності в господарському праві Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства Провадження у справах про банкрутство Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Поняття договору оренди. Об'єкти оренди Порядок укладення договору оренди Правове регулювання лізингових операцій в Україні Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію Договірні відносини приватизації Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту Правове становище транспортних організацій Транспортні господарські договори Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види Поняття та види кредиту. Кредитний договір Порядок відкриття рахунків у банках Порядок та форми розрахунків у господарському обороті Функції, права та обов'язки біржі Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність Правове становище учасників страхової діяльності Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання Вирішення спорів арбітражним судом Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Лекція 7. Тема 5. Поняття господарського права. Семінарське заняття 6. Тема 8. Правове становище господарських товариств (2 год.) Лекція 13. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год. Семінарське заняття 11. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.) Лекція 23. Т. 15/1. Окремі види господарських договорів (2 год.) Лекція 25. Тема 16/1. Господарсько-правова відповідальність (2 год.) Лекція 27. Т. 17/1. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.) Лекція 28. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство (2 год.) Семінарське заняття 18. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.) Лекція 36. Т. 25/1. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.) Лекція 39. Т. 27/1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2 год.) Резнікова Вікторія Вікторівна Організація та управління господарською діяльністю. Розділ 1 ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І НАУКА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Ідейно-історичні передумови виділення господарського права в самостійну галузь права Предмет господарсько-правового регулювання Метод правового регулювання, принципи та інші системоутворювальні елементи господарського права Співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України Методологія тлумачення господарсько - правових актів Поняття державного регулювання господарської діяльності Поняття методів, засобів і форм державного регулювання економіки Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності Державне регулювання економіки в зарубіжних країнах Державна реєстрація суб'єктів господарювання Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання Дозвільна система у сфері господарської діяльності Ліцензування і патентування господарської діяльності Поняття і види суб'єктів господарського права Підприємство як основний господарюючий суб'єкт Установчі документи суб'єктів господарювання Державні та комунальні унітарні підприємства. Казенні підприємства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти