ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 16 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Кооператив як підприємство колективної власності Суть і співвідношення різних видів господарських товариств Правовий статус акціонерного товариства Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю Правовий статус повного і командитного товариств Суб'єкти некомерційної господарської діяльності (неприбуткові організації) Поняття та види правового режиму майна суб'єктів господарювання Правовий режим окремих видів майна суб'єктів господарювання Право власності як основне речове право у сфері господарювання Особливості права господарського відання та оперативного управління Правовий режим майна у внутрішньогосподарських відносинах Основні способи захисту речових прав суб'єктів господарювання Поняття господарського зобов'язання Класифікація господарських зобов'язань Виникнення, зміна і припинення господарських зобов'язань Ціна як економічна категорія Державні органи, що здійснюють регулювання цін Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства Поняття економічної конкуренції Антиконкурентна поведінка у вигляді зловживання монопольним становищем Антиконкурентні узгоджені дії Поняття та прояви недобросовісної конкуренції Поняття господарсько-правової відповідальності Підстави господарсько-правової відповідальності Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Господарські санкції приватноправового характеру Договори фрахтування та транспортної експедиції Публічно-правові вимоги до транспортної діяльності та перевізника Капітальне будівництво і його нормативно-правове регулювання Правовий статус суб'єктів правовідносин з капітального будівництва Способи і стадії капітального будівництва Підряд у капітальному будівництві Поняття та правова природа фінансової діяльності суб'єктів господарювання Правовий режим фінансових послуг і державні обмеження у їх здійсненні Банківські операції та їх публічно-правові обмеження Правове забезпечення страхування у сфері господарювання Поняття грошей та грошових зобов'язань господарського характеру Особливості виникнення, зміни і припинення грошових зобов'язань господарського характеру Порядок відкриття і обслуговування банківського рахунка Правове регулювання безготівкових розрахунків Розділ 19 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державне регулювання ЗЕД. Тарифне і нетарифне регулювання, ліцензування і квотування Форма та зміст зовнішньоекономічних договорів Особливості розрахунків за контрактами у сфері ЗЕД і механізм контролю за надходженням валютного виторгу Санкції за порушення законодавства про ЗЕД Поняття, форми і суб'єкти інвестиційної діяльності Загальна характеристика інноваційної діяльності в Україні Окремі види спеціальних режимів господарювання Поняття правової роботи у сфері господарювання Зміст і види правової роботи суб'єкта господарювання Захист прав суб'єктів господарювання при здійсненні державними контролюючими органами перевірок їхньої діяльності Судовий і третейський (арбітражний) захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання Організація правової роботи щодо запобігання та усунення рейдерських захоплень підприємств ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Джерела господарського права. Патентування є спеціальною процедурою у сфері легалізації господарської діяльності. Поняття суб'єкта господарювання, його ознаки та види. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. Підприємства колективної власності. Правове становище повного і командитного господарських товариств. Поняття та види правового режиму майна суб'єктів господарювання. Поняття майна в сфері господарювання та джерела його формування. Понятие договора. Классификация договоров в сфере хозяйствования. Прекращения договорных обязательств. Поняття та зміст договору найму (оренди). Поняття та загальна характеристика договору про виконання робіт. Особливості договору побутового підряду. Загальна характеристика договору про надання послуг. Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин. Договір простого товариства. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування. Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання судових рішень. Предмет і метод господарського процесуального права Принципи господарського судочинства Джерела господарського процесуального права Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі України Правовий статус судді господарського суду Підвідомчість і підсудність справ господарським судам Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій Учасники господарського процесу Тести до змістовного модуля 1 Тести до змістовного модуля 2 Тести до змістовного модуля 3 Тести до змістовного модуля 4 Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України. Назвіть нормативно- правові акти з питань антимонопольного-конкурентного законодавства. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею Стаття 52. Некомерційне господарювання Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу Стаття 124. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств Стаття 159. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати Виробник повинен не пізніш як за п’ятнадцять днів до Стаття 287. Оренда державного та комунального майна Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є Суб’єкт підприємництва має право відкривати рахунки для Загальні умови та порядок здійснення факторингових Стаття 407. Засади концесійної діяльності Господарський кодекс України Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра цивільного та господарського права Правовий статус господарського суду. Судді господарського суду, суддя Верховного Суду України. Право на звернення до господарського суду Господарське процесуальне право (предмет, метод регулювання, система, джерела, правовідносини). Підвідомчість справ господарським судам. Склад судового процесу і суду Сторони в господарському процесі. Участь у господарському процесі інших осіб. Поняття і види судових витрат Поняття і види процесуальних строків Позовна форма захисту в господарському процесі Порядок подання позову і наслідки його порушення Поняття і значення стадії судового розгляду. Поняття і види судових актів господарських судів. Сутність і значення апеляційного оскарження. Сутність касаційного оскарження. Тема 16. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами Загальні умови виконання судових рішень. Сторони, суб'єкти банкрутства, арбітражний керуючий. Третейські суди: поняття і значення. Тема 20. Вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем Про засади запобігання і протидії корупції Стаття 31. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції Про Державну інспекцію сільського господарства України Політологія як наука. Предмет політології. Роль політики в політичному житті суспільства. Політичне життя суспільства. Політика як наука і мистецтво. Політична свідомість і політична культура. Розвиток політичної думки в Україні Політичні концепції українських мислителів 20-го сторіччя Український націонал-комунізм Державна влада і концепція розподілу влади. Політичні партії та партійні системи. Идеи Говарда о гуманизации наказания Принципы законодательства по Бентаму Первые статистические исследования преступности (А. Герри, А. Кетле) Основы радикального направления в криминологии Антропологический подход к изучению преступника Признаки прирожденного преступника Критика ломброзианства современниками Значение исследований Ломброзо Позитивное направление науки о преступлении. Рождение криминологии Преступность как вырождение социального организма (А. Принс) Уголовная политика (Франц фон Лист) Основы концепции контроля преступности Концепции конституционной предрасположенности к преступлению Значение фрейдизма для криминологии Социобиологическая теория деструктивности Причины злокачественной агрессии Криминологическое развитие концепции аномии Теория дифференциальной ассоциации Роль судебных органов в воздействии на преступность Социальное реформирование в США Достижения науки на службе полиции Виктимологическое направление воздействия на преступность в США Вооруженная самозащита от преступников в США Гражданская инициатива в воздействии на преступность Участие всех здоровых сил американского общества в воздействии на преступность Новые концепции в канадской криминологии Японский опыт воздействия на преступность Китайская система воздействия на преступность Особенности систем воздействия на преступность в иных государствах Азиатско-тихоокеанского региона Международный опыт противодействия организованной преступности Особая общественная опасность организованной преступности Несоответствие фундаментальных принципов развития преступности и правоохранительной системы Сферы деятельности функционеров организованной преступности Вимоги щодо оформлення звіту про проходження практики Скласти накази про прийняття на роботу, надання відпустки, звільнення з роботи за власним бажанням працівника або за вчинення працівником дисциплінарного проступку. Про стягнення заборгованості Стаття 51. Пленарні засідання Конституційного Суду України Стаття 61. Рішення Конституційного Суду України Стаття 71. Направлення конституційних подань КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ Тема 2. Злочинність як предмет кримінологічного дослідження Тема 4. Кримінологічне вивчення особи злочинця Тема 11. Профілактика «фонових» явищ злочинності та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Перелік рекомендованих підручників, Схема нарахування балів з дисципліни Кодекс адміністративного судочинства України Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті Стаття 157. Закриття провадження у справі Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів Стаття 35. Вручення повістки Стаття 45. Складення протоколу Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі Стаття 187. Вимоги до заяви про апеляційне оскарження та до апеляційної скарги Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень — без змін Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання Розділ І Основні засади господарської діяльності. Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій. Стаття 1. Предмет регулювання До господарських відносин, що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства України, застосовуються правила цього Кодексу. Глава 2 Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики Зовнішньоекономічна політика, спрямована на регулювання державою відносин суб'єктів господарювання з іноземними суб'єктами господарювання та захист національного ринку і вітчизняного товаровиробника. Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються цим Кодексом та іншими законами. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами. Стаття 21. Об'єднання підприємців Процедура визнання банкрутом застосовується щодо державних підприємств з урахуванням вимог, зазначених у главі 23 цього Кодексу. Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування Умови та порядок обмеження конкуренції встановлюються законом відповідно до цього Кодексу. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно від того, де вчинено такі дії. Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкурент Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках і ринках цінних таперів. Самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього. Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Створення суб'єктів господарювання здійснюється з додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону. Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власника. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу і уповноважених ним органів. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти підприємства. Стаття 72. Законодавство про підприємства Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва. Інші особливості діяльності акціонерних товариств визначаються цим Кодексом, законом про господарські товариства, іншими законами. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/ас: пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності. Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і майнові права за рішенням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законом. Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодеком та іншими законами. Стаття114. Фермерське господарство І Орендоване підприємство може бути визнано банкрутом в порядку, встановленомузаконом. Стаття 117. Іноземне підприємство Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання. Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств Спори, що виникають між учасниками об'єднання, вирішуються в порядку, передбаченому статутом об'єднання, або в судовому порядку відповідно до закону. Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів. Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами. Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів. Державні та комунальні підприємства можуть бути об'єднані за рішенням власника (уповноваженого ним органу) у державні (комунальні) господарські об'єднання, передбачені цим Кодексом.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти