ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Реєстрація звернень в державні органи управління Структура та обсяг документообігу на підприємстві. Організація процесу руху документів. Реєстрації вхідних документів Складання номенклатури справ та їх формування МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ Відомості, що становлять державну таємницю Про надання допуску до державної таємниці Обліку документів та видань з грифом Справ та видань, що видаються з грифом «Для службового користування» Інформаційні технології - оптимізація менеджменту Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів до розділу 12. СТАТТЯ 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Кількісний склад та призначення. СТАТТЯ 11. ПРАВО ПІДПИСУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА Формування справ і підготовка їх до передачі в архів ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ Тема 1. Система архівних установ України Тема 2. Організація роботи архівів Тема 3. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи Тема 4. Формування Національного архівного фонду Тема 5. Організація архівних документів Тема 7. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. – перша половина XVII ст.) Тема 8. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.) Тема 9. Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Тема 10. Архіви України XIX – початку XX ст. Тема 11. Архіви та архівна справа доби української революції Тема 12. Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті (1920-1930) Тема 13. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1980) Тема 14. Розвиток архівної справи в незалежній Україні Модуль ІV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ Тема 17. Довідковий апарат до архівних документів Тема 18. Забезпечення збереженості архівних документів Тема 19. Інформатизація архівної справи в Україні Тема 20. Науково-дослідна та методична робота архівних установ Тема 21. Використання архівної інформації Вибір теми контрольної роботи ІІ. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ІІІ. Постанови Верховної Ради України Правила видання документів і пам'яток (1990-2000) Уривок форми паспорта архівної установи на 01.01. І. Титульний аркуш книги обліку надходжень документів на постійне зберігання ІІ. Можливість усунення деяких пошкоджень реставраційною обробкою Черкаський художньо-технічний коледж II. Оформлення текстової частини дипломного проекту. Вимоги до структурних елементів пояснювальної записки дипломного проекту. Рекомендації щодо виправлення креслень На тему: Проект встановлення прибережної захисної СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Тема 1. Великомасштабне топографічне знімання. Тема 11. Розробка проекту із землеустрою, щодо вилучення (викупу і відведення) земель для державних та громадських потреб. Міністерство освіти і науки СПОРТУ України Тема: Право власності на документи НАФ Забезпечення збереженості документів під час зберігання. Тема. Організація документів НАФ Тема. Порядок віднесення юридичних осіб до списків Тема. Система архівної науково-технічної інформації Впровадження результатів науково-дослідної роботи РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ VІІІ. Вимоги до змісту і оформлення щоденника з практики Перелік питань, які виносяться на модуль Ідеалізм як концептуальний підхід. Основні філософські категорії. Діалектика як концептуальний підхід. Основні філософські категорії. Узагальнення. Абстрагування. Ціннісний (аксіологічний) підхід Прийоми емпіричного рівня пізнання. Формалізація – прийом пізнання за допомогою якого ми відволікаємось від конкретного змісту явища, що досліджується і обєднуємо знання про природу цих явищ, надаємо форми Аксіоматичний та гіпотетико-дедуктивний метод пізнання. Історичні, психологічні, політологічні та інші загально-наукові методи пізнання . Порівняльно-правовий метод та засоби дослідження. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці. Види об’єктивних причини виникнення нещасних випадків. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Обов’язки роботодавця щодо організації пожежної безпеки на виробництві. Створення служби охорони праці Стаття 1. Визначення понять і термінів Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Формування національної системи захисту інформації в період відродження української національної державності (1917-1921 рр.). Формування національної системи захисту інформації в 1991-2005 рр. Стан та перспективи розвитку системи захисту інформації в Україні на сучасному етапі. Поняття та засоби електронного цифрового підпису. Поняття та порядок надання допуску та доступу до державної таємниці. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу ІЗОД Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері обігу ІЗОД Основні положення міжурядових угод про взаємний захист інформації Структура навчальної дисципліни «Трудове право» Тема 4. Класифікація джерел трудового права України (2 год.) Тема 17.Матеріальна відповідальність в трудовому законодавстві Тема 18. Захист трудових прав працівників в судовому порядку (7 год.) ПРО НЕПІДПРИЄМНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Стаття 4. Засади діяльності непідприємницьких організацій Стаття 21 Формування статутного капіталу фонду Стаття 35. Права непідприємницьких організацій Тоталітаризм та тоталітарна ідеологія Глобалізація та державний суверенітет Поняття політичної свідомості. Місце політичної свідомості у системі суспільної свідомості. Політико-правова думка Стародавнього Сходу. Поняття влади. Різні підходи до аналізу феномену влади. Поняття закону. Конституція. Закон і право. Причини та наслідки розвалу біполярної системи Основні види державного устрою. Поняття політичного режиму. Класифікація політичних режимів. Концепція природних, невідчужених прав і свобод у класичному лібералізмі. Вчення Гегеля про державу та громадянське суспільство Юридична наука: поняття, система. Об’єкт та предмет правового дослідження Метафізика як концептуальний підхід. Основні філософські категорії Основні форми наукового пізнання. Соціологічні методи та засоби пізнання Кафедра теорії та історії держави і права ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Методологічні засади системного та синергетичного підходів Обгрунтування вибору ніші ринку для майбутньої комерційної діяльності Характеристика суб’єктів комерційної діяльності, які працюють на ринку «Тютюнових виробів» товарів. Формування асортименту товарів для підприємства та організація товаропостачання даного підприємства Порядок укладання комерційної угоди. Візит Прем’єр-міністра України до інституцій ЄС та Королівства Бельгія За інформацією Представництва ЄС в Україні Тема 1. Предмет, система і основні поняття Тема 9. Верховний Суд України (10 год.) Класифікація методів криміналістики та їх види Криміналістична профілактика злочинів Криміналістичне прогнозування Види та методи судово-оперативної фотозйомки Судово-дослідницька фотографія Поняття трасології та її значення Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи Сліди знарядь злому та інструментів Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів Можливості судово-балістичної експертизи Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження Ідентифікаційні ознаки письма Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет) Види криміналістичних обліків Поняття і предмет криміналістичної тактики Джерела і функції тактичних прийомів Психологічні основи використання тактичних прийомів Вчення про криміналістичну версію Пізнавальна сутність огляду місця події Фіксація результатів огляду місця події Викриття неправди в показаннях Тактика очної ставки. Перехресний допит Ситуаційна зумовленість тактики обшуку Особливості перевірки показань на місці Сутність методики розслідування злочинів Криміналістична характеристика злочинів Криміналістичне вчення про розкриття злочинів Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів Особливості розслідування деяких видів убивств Криміналістична характеристика зґвалтувань Криміналістична характеристика розкрадань Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті Криміналістична характеристика контрабанди Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва Криміналістична характеристика крадіжок Криміналістична характеристика шахрайства Криміналістична характеристика вимагань Глава 34. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Поняття цивільного права і цивільних правовідносин. Правове регулювання власності в Україні. Захист права власності Представництво і довіреність Клас 2015/2016 навчальний рік Визначте, у якому джерелі містяться правові норми Розтлумачте речення і наведіть приклади Визначте, які соціальні норми є правилами об'єднань людей Визначте зайве в складі правовідносин Поняття та ознаки адмініст. правопорушення. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи 14-18р Поняття та ознаки юридичної особи, її правосуб’єктність. Поняття, види та форми правочинів у цивільному праві. Поняття колек. трудових спорів і порядок їх вир. Правове становище сільськогосп. підприємств. Обставини, що виключають злочинність діяння. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність. Злочини у сфері господарської діяльності. О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. Ф. Іванов, П. М. Опанасенко, В. Г. Пшеничний, В. Г. Сюраечик ТЕМА 6. Статистика в кримінологічних дослідженнях ТЕМА 9. Рівень (коефіцієнти) злочинності ТЕМА 11. Основні риси злочинності XXI ст. в Україні Як суб'єкти запобігання злочинам ТЕМА 64. Кримінологічна характеристика злочинності в армії ТЕМА 67. Запобігання злочинам в армії ТЕМА 70. Причини та умови необережних злочинів ТЕМА 79. Запобігання злочинності неповнолітніх ТЕМА 84. Причини та умови корисливих злочинів у аграрному секторі економіки України ТЕМА 85. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України Розділ І. Поняття, предмет і система кримінології Методологія кримінологічної науки Розділ IV. Детермінація злочинності Суспільної небезпечності, а винній в ньому особі — властивість суспільної небезпечності, в зв'язку з чим вона і притягається до відповідальності, передбаченої кримінальним законом. Причини і умови окремого (одиничного) злочину Поняття попередження злочинності та класифікація попереджувальних заходів Розділ VII. Попередження злочинності Кримінологічне прогнозування Насильницька злочинність проти життя і здоров'я особи ; та її попередження Криміногенні явища і процеси, які детермінують насильницькі злочини проти життя і здоров'я особи Попередження насильницької злочинності проти життя і здоров'я особи Розділ ; Хуліганство та його попередження Фактори, причини та умови хуліганства , . .,. Поняття, ознаки і види економічної злочинності І Розділ XI. Економічна злочинність та їі попередження ІРозділ XI. Економічна злочинність та її попередження Попередження економічної злочинності Криміногенні фактори злочинності у місцях позбавлення волі Розділ XIII. Організована злочинність та її попередження Основні криміногенні причини та умови і організованої злочинності Кримінологія. Особлива частина Попередження злочинності неповнолітніх Попередження злочинів у сфері службової діяльності Причини та умови рецидивної злочинності Поняття і визначення професійної злочинності Розділ XVIII. Професійна злочинність та ЇЇ попередження Попередження професійної злочинності Злочини, вчинені з необережності, та їх попередження Профілактики злочинності на 2001-2005 роки V. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини VII. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму IX. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху Розділ II. ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Формувань з охорони громадського порядку і державного кордону Критерії оцінки змістового модуля № 2 Кримінально-виконавче право у системі права України Взаємозв'язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права Наука кримінально-виконавчого права України Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна Поняття, мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства Структура закону про порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань Принципи кримінально-виконавчого законодавства Норми та джерела кримінально-виконавчого законодавства Кримінально-виконавчі правовідносини та їх елементи Режим та засоби його забезпечення Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі Залучення засуджених до праці Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання Поняття правового статусу засуджених Зміст правового статусу засуджених Правовий статус осіб, засуджених до окремих видів покарань Теми рефератів (Максимальна оцінка —3 бали) ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ Співпраця органів та установ виконання покарань з іншими державними та недержавними організаціями Персонал органів та установ виконання покарань Практичне заняття — 6 год. (екскурсія). Система, критерії класифікації покарань, не пов'язаних з позбавленням волі Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Загальна характеристика виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Порядок і умови виконання покарань у виді довічного позбавлення волі Загальна характеристика виконання та відбування покарань у виховних колоніях Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх Пенітенціарні системи зарубіжних країн Виконання покарань у зарубіжних країнах В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти