ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 20 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Інструкційно – методична карта № 14 Інструкційно – методична карта № 16 Інструкційно – методична карта № 18 Поняття, предмет, методи конституційного права України. Поняття, предмет, методи конституційного права України Поняття конституціоналізму, основні положення теорії конституції Основні способи прийняття конституції Конституційний процес сучасної української держави Гарантії конституційного ладу України Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Набуття громадянства України Правовий режим іноземців та осіб без громадянства Народне волевиявлення та форми його здійснення Організація виборів Президента України. Функції та компетенція Президента України. Форми діяльності Президента України Склад Кабінету Міністрів України Центральні органи виконавчої влади в Україні Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні Склад і структура Верховної Ради України Функції та повноваження Верховної Ради України Форми діяльності Верховної Ради України Основні гарантії депутатської діяльності Система судів загальної юрисдикції Конституційно-правовий статус прокуратури Система місцевого самоврядування в Україні Функції й повноваження місцевого самоврядування Гарантії місцевого самоврядування Тема 4. Порядок складання позовних заяв у справах, що виникають з правочинів. Тема 9. Порядок складання позовних заяв з приводу захисту прав споживачів. Опитування з питань, необхідних для вироблення вмінь Розділ 6. Методичні рекомендації з виконання, Визначення і еволюція менеджменту Поняття організації. Формальні та неформальні організації Історія розвитку адміністративно-державного управління Проблеми теорії адміністративно-державного управління Дванадцять функцій менеджменту місцевих урядових органів Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації Стратегічний державний менеджмент Лінійні та штабні повноваження Прпнципи делегування повноважень Причини небажання керівників делегувати свої повноваження та причини уникання податкових повноважень підлеглими Функції адміністративних органів держави Схеми побудови організаційних структур управління Чинники, які впливають на проектування організації Елемент проектування організації Сучасна система адміністративно-державного управління, її структурні моделі Характеристики адміністративно-державного управління та сучасні тенденції його функціонування Мотивація як функція управління Найвизначніший у світі принцип менеджменту Brian організаційних систем контролю Характеристики процесу контролю Визначення конфлікту. Типологія конфліктів Причини виникнення конфліктів Поняття стресу, його основні причини Специфіка управлінських рішень в умовах стресовості Нові погляди на проблему управління стресами в державних організаціях Основні поняття та підходи теорій лідерства Системи лідерства за Р. Лайкертом Ситуаційна модель управління Ф. Фідлера Підхід «шлях - ціль» Мітчелла - Хауса Ситуативна теорія управління «життєвого ииклу» П. Хєрсі та К. Бленчарда Інші погляди на класифікацію стилів керівництва Розвиток неформальних організацій Управління неформальною організацією Зміст і види управлінських рішень Моделі та методи прийняття рішень 11.3.1. Метод наукових досліджень Впмоги по управлінських рішень Прийняття рішень в адміиістративно-державному управлінні Принципи загального управління якістю в державному секторі Програма У. Демінга. її застосування в сфері державного адміністрування Запровадження загального управління якістю Сучасний досвід адміністратпвно-державного управління в країнах Заходу Управління інноваційною діяльністю Американська школа адміністративно-державного управління Теорія адміністративно-державного управління у Великобританії Французька школа адміністративно-державного управління Теорія адміністративно-державного управління в Німеччині Державна служба в країнах з унітарним типом адміністративно-державного управління (Франиія, Великобританія) Тема 7. Організована злочинність Тема 8. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів Тема 21. Методика розслідування економічних злочинів. Тема 18. Методика розслідування проти життя та здоров’я особи Тема № 24. Договори з передання майна у власність. Тема № 25. Договори з передання майна у користування. Тема № 26. Договори з виконання робіт. Тема № 27. Договори з надання послуг. Тема № 33. Недоговірні зобов’язання, які виникають з неправомірних дій. Тема № 35. Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини. Тема № 38. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Ознайомитися з процедурою усиновлення дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування іноземцями та громадянами України, які проживають за межами України. Південноукраїнський правничий часопис: науковий журнал Тема 2. Джерела кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США Тема 8. Судовий розгляд у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії та США Береський Я.О., Гулкевич З.Т., Когутич І.І. ІV. 3’ясування вихідних даних та підготовка до огляду змодельованого (імітованого) місця події. ІV. Отримання від викладача вихідних даних, підготовка та проведення обшуку. ІV. Оформлення протоколу допиту після прослуховування фонограми показань. ІV. Організація навчального (ігрового) допиту підозрюваного за фабулою задачі № 4, з застосуванням звуко- або відеозапису, з наступним оформленням протоколу допиту. IV. Організація і проведення різних видів пред’явлення для впізнання. ІV. Організація і практичне виконання завдання щодо призначення різних видів судових експертиз. ІV. Обговорення вирішення домашнього завдання. IV. Підведення підсумків заняття. Предмет і методи політології. Політика Поняття політики. Політика як суспільне явище Предмет політології та її інструментарій Основні парадигми політичної науки Політична думка Стародавнього світу і Середньовіччя Основні поняття та категорії Особливості розвитку політичної науки Нового часу Сучасна зарубіжна політична думка Прадавніх часів до XVIII ст. Релігійно-політичні ідеї митрополіта Іларіона Формування політичних ідей в умовах Українська політична думка Нової доби Політичні концепції українських мислителів XX ст. Влада як соціальне явище. Політична влада Функціонування політичної влади. Соціальна стратифікація та особливості Сутність і структура етнонаціональних відносин Поняття та зміст етнонаціональної політики Особливості етнонаціональних відносин та Поняття демократії. Витоки, зміст та основні форми. Сучасних систем політичної демократії. Принципи і інститути демократії. Типологія політичних систем. Основні проблеми формування. Становлення та розвиток правової держави Партійна система в сучасній Україні Теми рефератів та контрольних робіт Авторитарних режимів у сучасні демократії Сутність політичної свідомості Форми функціонування політичної свідомості Політичні субкультуры і контркультури Генезис ідей політичного злітизму Класифікація політичного лідерства Шляхи і способи вирішення політичних конфліктів Виборчі системи: сутність і типологія Тема 2: Забезпечення виконання зобов’язання Тема 5: Договір купівлі – продажу Тема 7: Поставка. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Тема 15: Договір оренди державного та комунального майна Стаття 39. Конституційне подання Стаття 50. Засідання Конституційного Суду України Глава 8. РІШЕННЯ І ВИСНОВКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Стаття 75. Підстави для конституційного подання Практичні результати вивчення курсу Тема 1. Значення та місце філософії права у системі юридичних наук Рекомендовані теми для докладів та рефератів: Проблеми визначення об’єктів і предметів юридичних наук. Загальна характеристика та аналіз основних концепцій Тема 7. Функції держави і права. Тема 9. Джерела (форми права і проблеми правотворення (нормотворчісті) Тема 11. Проблеми формування належних форм правової поведінки Джерела (форми права і проблеми правотворення (нормотворчість) Динаміка зміни місця державно-правового механізму у політичній системі суспільства (2 години) Проблеми правозастосування, як специфічної форми правореалізації Проблеми їх подолання та усунення ІІ. Проблеми теорії держави і права МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тема 13. Батьківські права – почесний обов’язок. VІ. Порядок поточного і підсумкового контролю знань Національна академія наук України КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ТЕМА 4. ТРАСОЛОГІЯ ТА СУДОВА БАЛІСТИКА ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ ТЕМА 8. КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ ТА Доцент кафедри цивільного права І процесу Львівського національного Чи має тут місце порушення принципів нотаріального права при здійсненні такої нотаріальної дії? Чи є у діях нотаріуса порушення професійної етики чи обов’язків нотаріуса? Чи буде дійсним такий заповіт? Чи правомірні зауваження, вказані у довідці про результати перевірки нотаріуса? ТЕМА 5. СПАДКОВЕ ПРАВО У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ Дії нотаріуса. Які ще факти повинен перевірити нотаріус перед видачею свідоцтва? ДО ІІІ РОЗДІЛУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА» ДО ІV РОЗДІЛУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА» Що таке кримінологічне дослідження? Тема 35 Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років Law Faculty / 4 kurs- Public International Law Тема 5. Криміналістична трасологія (криміналістичне слідознавство) Додатково 10 балів додається за науково-дослідну роботу Тема 3. Причини злочинності. Причини і умови здійснення конкретного злочину Тема 6. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і хуліганства Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої і професіональної злочинності Поняття кримінології, предмет, методологія та система кримінології. Злочинність та її основні характеристики. Причини злочинності. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Попередження злочинності. Тема № 4 Кримінологічне вчення про особу злочинця. Тема № 7 Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх та молоді і її профілактика. ТЕРМІН ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ. До теми 2: ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ До теми 14: ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ . ТЕМА 6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ Тема 10. Об’єкти цивільних прав Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи Розділ ІV. Право інтелектуальної власності Тема 24. Право промислової власності Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ (2 години) Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система Багатозначний мовний вислів — це вислів, який може мати різні предметні і смислові значення. Логічний синтаксис — це розділ логічної семіотики, який вивчає відношення між мовними знаками в структурі логічної теорії. Основи побудови комутаційного обладнання Основні комутаційні прилади для аналогових та цифрових систем комутації (реле, інтегральні мікросхеми, мікропроцесори) Основи побудови телефонних мереж Функціональна схема побудови комутаційних блоків (АП, ГП, РП), керівних пристроїв (регістри, маркери), лінійні та абонентські пристрої Процеси встановлення з’єднань, схеми окремих пристроїв Квазіелектронна АТС типу «Квант» Побудова комутаційних блоків Потоки викликів (найпростіший потік, примітивний потік) Навантаження та характеристики якості обслуговування Підсумкові процесуальні акти Соціально-правовий досвід у галузі прокурорської діяльності, Засоби, способи, методи діяльності органів реєстрації (запису) актів громадянського стану Практика призначення і проведення експертиз. Засоби, способи, методи діяльності державної виконавчої служби Об'єкти практики оргггів дізнання Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження Шляхи переборення професійної деформації. Чинники активно-динамічного порядку Відношення до політичних явищ. Професійна таємниця (за сферою діяльності) Реконструктивний аспект діяльності судді господарського Засвідчувальний аспект діяльності судді господарського суду Обов'язковими внутрішньо-службовими діями нотаріуса, тісно пов'язаними з засвідчувальним аспектом його діяльності, Засвідчувальний аспект діяльності державного виконавця Професійна діяльність дізнавача характеризується такими аспектами. Засвідчувальний аспект діяльності оперуповноваженого Засвідчувальний аспект діяльності експерта-криміналіста Составные части: «порча» и «сглаз» Фразы, направленные на отпугивание. Часть III. ГИПНОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАВОДЯЩЕГО ПОРЧУ: СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПОНЕНТЫ ПОРЧИ Использование ненормативной лексики при наведении порчи ЧАСТЬ IV. ГИПНОТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЧИ Каналы восприятия и обработки информации ЧАСТЬ V. ОБСТАНОВКА, БЛИЗКАЯ К БОЕВОЙ: УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ Внешнее поведение наводящею порчу ЧАСТЬ VI. СНОВА ВЗГЛЯД НА МОДЕЛИ. МИР – ЭТО ОПИСАНИЕ МИРА ЧАСТЬ VII. КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ПОРЧИ? ЧАСТЬ VIII. Податливость и иммунитет Мистики, колдуны и экстрасенсы ЧАСТЬ IX. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ, ТЕХНИКИ, ПРИЕМЫ «ЦЫГАНСКОЕ ГАДАНИЕ» ПО РУКЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОРЧИ Оригинальные приемы снятия порчи Высший пилотаж (оригинальные приемы наведения порчи) ЧАСТЬ XII. ПОРЧА КАНЦЕЛЯРСКАЯ. ОРУЖИЕ – СЛОВО Можно ли наводить порчу через письмо? Предмет і завдання криміналістики Фіксація та вилучення слідів рук Механоскопія - криміналістичне Розділ III КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Окремі положення концепції звичаєвої криміналістичної тактики Відтворення обстановки та обставин події Судові експертизи та їх види ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення розслідування окремих видів і груп злочинів Організовані злочинні угруповання,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти