ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 21 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Розслідування кримінальних справ Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 286 КК України Закон України ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (короткий словник) Окрема методика досудового слідства кримінальної справи про пев- Фізіолого-психологічний механізм розпізнавання впізнаючим об'єктів Предмет, завдання, система і методи криміналістики та її зв'язок з ін- ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ Концепція походження держави. Держава і громадянське суспільство Типологія політичних партій і партійних систем. Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування Екзаменаційні тести з дисципліни «Криміналістика» В чому втілюється криміналістичний прогноз при розслідувані злочину? Який з перерахованих нижче об'єктів є тим, що ідентифікується? Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 17 Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 15 Невиїзні (камеральні) перевірки. Національний банк України як суб’єкт здійснення фінансового контролю Аудитори та аудиторські фірми як суб’єкти здійснення фінансового контролю Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України ІІІ читання проекту закону про Державний бюджет України Порядок закриття рахунків після закінчення Фінансування за типом боргового зобов'язання – за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту. У балансі Державного казначейства України відкритий відповідний єдиний казначейський рахунок. Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення. Захищені статті видатків бюджету. Об'єкти справляння державного мита Про патентування деяких видів підприємницької діяльності Платником ПДВ є будь-яка особа, яка: Операції, що звільнені від оподаткування Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна Порядок сплати та зарахування податку Банки і банківська діяльність Правове регулювання банківського рахунку Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація Джерела конституційного права Украши як галузі національного права Історія становлення і розвитку Конституції Основні способи розробки і прийняття Конституції Види конституції, їх структура та особливості Загальні засади — форма вираження основ конституційного ладу України Статус людини і громадянина як інститут конституційного права Конституційно-правовий статус громадянина України Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина Прав і свобод людини в Україні В Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади Конституційні загальні засади Поняття, система та види органів державної влади Передбачених Конституцією України Установча функція Верховної Ради України Комітети Верховної Ради України четвертого скликання Повноваження Верховної Ради України Законодавча функція Верховної Ради України Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду Поняття виконавчої влади і система її органів Його склад, основні функції та повноваження Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Місцеві державні адміністрації Організація здійснення правосуддя в Україні Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у трьох .примірниках. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України Поняття місцевого самоврядування та його особливості Мета викладання навчальної дисципліни Тема 5. Форми та види права власності. Семінарських занять – 2 год. Поняття науки цивільного права Обмеження цивільної дієздатності Оголошення фізичної особи померлою Поняття та ознаки юридичної особи Господарські товариства 5.5.1. Поняття господарського товариства Поняття об'єкта цивільного права Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи Правові наслідки порушення форми правочину Форми і види цивільно-правової відповідальності Момент виникнення права власності за договором Сервітути. Емфітевзис. Суперфіцій Поняття спадкування. Спадщина Заповідальний відказ. Заповідальне покладання Обов'язкова частка у спадщині Поняття та засоби захисту права власності Поняття та суб'єкти права інтелектуальної власності Захист авторських та суміжних прав Припинення зобов'язань за волею сторін Припинення зобов'язань за обставин, що не залежать від волі сторін Зміна та розірвання договору Обов'язки сторін за договором купівлі-продажу Купівля-продаж житлових будинків (квартир) Припинення договору найму. Доля поліпшень Загальна характеристика договору найму житлового приміщення Права наймача житлового приміщення Комерційний акт. Акти загальної форми Страховий випадок. Страховий ризик Підстави звільнення страховика від виплати страхової суми чи відшкодування Загальна характеристика договору комісії Поняття зобов'язань із заподіяння шкоди Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду Глава 2. Наука цивільного права Метод цивільно-правового регулювання. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Представництво без повноважень. Умовні угоди. Відкладальні та скасувальні умови. Призупинення перебігу строку позовної давності. Відмінність зобов'язальних відносин від речових. Види забезпечення виконання зобов'язань. Випадки зменшення розміру цивільно-правової відповідальності. Оренда (майновий найм). Безоплатне користування майном. Зобов’язання по страхуванню. Загальні принципи цивільного законодавства Право власності, його форми, види та захист. ТЕМА 17. Спадкування за законом ТЕМА 12. Цивільно-правова відповідальність. ТЕМА 2. Джерела цивільного права. Поняття та система цивільного законодавства ТЕМА 6. Види юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб ТЕМА 8. Правочини як підстава виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин. ТЕМА 11. Представництво та довіреність. ТЕМА 14. Захист права власності. Володіння і інші речові права ТЕМА 18. Спадкування за заповітом ТЕМА 9. Особисті немайнові права фізичної особи. ТЕМА 15. Право інтелектуальної власності. Зобов»язальне правовідношення Правові наслідки порушення зобов»язання. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Загальні та відмінні риси договорів про оплптне виконання робіт. Види таких договорів. Позика. Кредит. Банківський вклад. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Загальні положення про порядок та об»єм відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди завданої особами, що не досягли повноліття. Субєкти спадкових правовідносин. Поняття сім»ї, родинності ( кровної спорідненості), свояцтва та шлюбу. Стаття 28. Ім'я фізичної особи Стаття 49. Акти цивільного стану Про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства Неустойка, її значення і види. Відмінність договору поставки від договору купівлі-продажу Договір найму житлового приміщення Договори на виконання робіт (усі види договорів підряду) Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи Навчальної дисципліни «Цивільне право України» Цивільне право в системі галузей права. Наука цивільного права. Цивільне право зарубіжних країн з дисципліни «Цивільне право України» Цивільні правовідносини – це: Види спільної сумісної власності: Види неустойок в залежності від правових підстав: Стаття 438. Особисті немайнові права автора Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами. Поняття, зміст та особливості цивільних правовідносин. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. Пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Правові наслідки шлюбу. Поняття та випадки припинення шлюбу. Право подружжя на спільне майно. Шлюбний контракт: поняття, зміст, порядок укладення. Поняття та предмет регулювання цивільного права Держава та ін.. учасники цивільних правовідносин Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. право власності в об’єктивному і суб’єктивному. Тема 11. Представництво (8 год.) Тема 29. Права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників (10 год.) Лекція 3. Поняття та система цивільного законодавства (2 год.) Утворення та припинення діяльності юридичних осіб ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (12 год.) Лекція 26. Право державної власності (2 год.) Захист права власності та інших речових прав Лекція 32. Авторське право (2 год.) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів До виключної компетенції загальних зборів учасників Стаття 195. Групи та види цінних паперів Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права Стаття 296. Право на використання імені Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна Стаття 346. Підстави припинення права власності Стаття 376. Самочинне будівництво Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння Стаття 406. Припинення сервітуту Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Стаття 532. Місце виконання зобов’язання Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну вимогу Стаття 633. Публічний договір Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору Стаття 702. Продаж товару за зразками Стаття 737. Форма і розмір ренти Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду) Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм Стаття 850. Сприяння замовника Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт Стаття 905. Строк договору про надання послуг Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару Стаття 1106. Наслідки несплати чека Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати Стаття 1220. Відкриття спадщини Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини Тема 15. провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи до розгляду Тема 2: Принципи цивільного процесуального права Тема 3: Цивільні процесуальні відносини та їх суб’єкти Тема 4: Сторони в цивільному процесі Тема 5: Треті особи в цивільному процесі ТЕМА 6. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ ТЕМА 9. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ Тема 10. Судові витрати. Заходи процесуального примусу Тема 11. Доказування і докази Тема 13. наказне провадження Тема 14. пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду Тема 18. Заочний розгляд справи Тема 20.Апеляційне провадження ТЕма 21. Касаційне провадження Тема 22. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ Тема 1.3. Цивільні процесуальні правовідносини Тема 2.2. Треті особи в цивільному процесі, судові виклики і повідомлення Тема 2.4. Участь у процесі прокурора, органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Тема 2.7. Процесуальні строки Тема 3.3 Порушення цивільних справ у суді, позов, поняття і суть позовного провадження Тема 3.5. Судовий розгляд справ Тема 4.3. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки Стаття 58. Належність доказів Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження Стаття 207. Залишення заяви без розгляду Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили Стаття 234. Окреме провадження Глава 3 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ Стаття 253. Підготовка справи до розгляду Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду Глава 10 РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї Стаття 324. Право касаційного оскарження Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Судова фотографія, поняття і види. Папілярні узори, їх властивості, типи та види. Криміналістичне дослідження письма. Генотипоскопічний аналіз у кримінальному судочинстві.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти