ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 24 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Автору твору, а і його спадкоємцям. Воно зберігає чинність проїм і ом чинності самого авторського права, а набуває Я після першого відчуження гвору, ідійснеиого автором. Виконавцями можуть бути громадяни України іноземні і ромадяни і особи без і ромадянсі ва кеза іежно від віку. Захист авторського права і суміжних прав Винахіднику належить право авторства, яке с невід'ємним Розділ 5 Право на одержання патенту Подання заявки. Пріоритет винаходу Фракція, Швейцарія та Швеція, Використанням винаходу (корінної модем) визнаються Невиключна або проста ліцензія. Предметом ліцензійного договору не можу п. буш права на використання об'єкта Інтелектуальної класності, які на мемені За клопотанням зацікавленої особи, направленим до судових ор Розділ 8. Передача права на використання винаходу ЧИННИКІВ ОСНОВНИМИ ( Придбання І осиоі пня переДОВИХ ТЄХНО Суб'єкти права на знаки для товарів і послуг Додаткові матеріали вважаються гакимя, що змінюють суть Сули розглядають також інші спори, пов'язані з охороною права на знак для товарів і послуг. Інваліди, учні га вихованці навчально-виховних закладів, Поняття та значення дисципліни праці Статути та положення про дисципліну Дисциплінарна відповідальність Умови настання матеріальної відповідальності Види матеріальної відповідальності працівників Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, уповноваженого ним органу перед працівником Глава 7. Местное самоуправление в Кемеровской области Под вещным правом принято понимать Тема 16. Право собственности граждан. Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности Тема 20. Ограниченные вещные права. Тема 22. Понятие и виды обязательств. Тема 25. Прекращение обязательств. В случае ненадлежащего исполнения обязательства Тема 32. Договор аренды (имущественный наем) Тема 33. Наем жилого помещения Тема 39. Расчетные и кредитные обязательства. Тема 47. Договор простого товарищества Тема 51, 52. Авторское право. Авторские договоры Статья 1323. Права изготовителя фонограммы Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец Актуальні проблеми кваліфікації закінченого злочину. Актуальні проблеми кваліфікації дій учасників організованої групи чи злочинної організації. Оборона здійснюється від суспільно небезпечного посягання. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти власності. Актуальні проблеми кваліфікації крадіжки, грабежу та розбою як злочинів проти власності. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 261 КК). Актуальні проблеми кваліфікації хуліганства. Актуальні проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем і перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та суміжних злочинів. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК). Актуальні проблеми кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою і суміжних злочинів. Судебная система Российской Федерации Структура судебной системы РФ (схемы смотри ниже) Этап – 1993 - 2013 гг. – процесс совершенствования норма материального и процессуального права Тема 1. Понятие коммерческого (предпринимательского) права Правовой статус коммерческой организации как субъекта предпринимательской деятельности Создание, реорганизация и ликвидация коммерческой организации Особенности правового положения хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственного партнерства, производственного кооператива и унитарных предприятий Общая характеристика правового режима имущества предпринимателей Правовой режим отдельных видов имущества предпринимателей Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками все договоры делятся на взаимные и односторонние. Перемена лиц на стороне кредитора. Перемена лиц на стороне должника. Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств Раздел 2. Отдельные виды обязательств в коммерческой (предпринимательской) деятельности Договор продажи недвижимости Договор аренды транспортного средства. Тема 9. Правовое регулирование работ и услуг в коммерческой (предпринимательской) деятельности Договор строительного подряда Расчеты платежным поручениям ЧОУ ВПО Институт экономики, управления и права (г. Казань) Издательство «Таглимат» ИЭУиП II. Материалы юридической практики Программное и информационное обеспечение Нормативные правовые акты и иные источники Иностранный язык в сфере юриспруденции Тема 14. Роль государства в рыночной экономике Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Электронные ресурсы удаленного доступа: Темы контрольных работ по Психологии Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р) Темы контрольных работ по Информационной безопасности Темы контрольных работ по курсу Translate the sentences paying attention to the Continuous Tenses (Active and Passive) Die fatale Liebe einer Vollzugsbeamtin КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Мастер-класс №13 «Как управлять своим домом без ЖЭКа?» Кто может быть управителем вашего дома? Создание инициативной группы Государственная регистрация ОСМД как юридического лица Модуль 3 «Проблеми застосування правових норм» (ЗМ-3) ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ Підсумкова атестація. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу. Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання Основні форми підготовки наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації: аспірантура і докторантура. Поняття наукового ступеня та вченого звання. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ По специальности 030912 (40.02.01) Право и организация социального обеспечения Технологии сбора и анализа информации по теме Защита выпускной квалификационной работы Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 030912 (40.02.01) Право и организация социального обеспечения ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ. ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВОПРОС 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ВОПРОС 2.НОРМА ПРАВА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВОПРОС 7. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА ВОПРОС 14. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ВОПРОС 19. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Вопрос 22.Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение Вопрос 32. Материальная ответственность сторон трудовых отношений Вопрос 34. Административная ответственность ВОПРОС 40. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ВОПРОС 42. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. Статья 77. Выход участника из полного товарищества Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности Тема 5. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской деятельностью. Тема 7. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.) КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА Порядок передачи оборудования НОУ СПО Байкальский техникум права и предпринимательства Комплексная программа по прохождению практики Производственная практика в органах прокуратуры. Производственная практика на государственных и коммерческих предприятиях. Юриспруденция эпохи принципата Период домината (абсолютной монархии) Характеристика составных частей Свода Юстиниана. Особые средства преторской защиты Статус свободы (status libertatis) Статус гражданства (status civitatis) Семейный статус (status familiae) Вещи потребляемые и непотребляемые Поссессорная (владельческая) защита. Интердикты, направленные на удержание владения (interdicta retinendae possessionis). Ограничения права собственности. Добросовестность или недобросовестность ответчика определяют и порядок расчетов между ними в случае виндикации. Mashtest7Преторская (бонитарная) собственность. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности Производные способы приобретения права собственности. Отдельные виды прав на чужие вещи в римском праве. Обязательства с множественностью субъектов на стороне должника или на стороне кредитора Существенные элементы сделки Modus (наказ, целевое назначение) Opentest85.3. Конверсия юридических сделок Литтеральные (письменные) контракты Договор купли-продажи (emptio-venditio) Договор найма вещей (locatio-conductio rerum) Договор найма услуг (locatio-conductio operarum) Договор товарищества (societas) Оценочный договор (contractus aestimatorius) Прекращение обязательства помимо исполнения Отцовская власть, положение подвластных лиц Последствии принятия наследства Подназначение (субституция) наследника. Приобретение наследственных отказов. Наследование по закону (ab intestato) Предмет и метод семейного права. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. Признание брачного договора недействительным Ответственность супругов по обязательствам. Установление происхождение детей. Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей ребенка в книге записей рождения. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. Лишение родительских прав: основания и порядок. Восстановление в родительских правах. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. Соглашение об уплате алиментов. Изменения установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты. Прекращение алиментных обязательств. Понятия, условия и порядок усыновления (удочерения). Отмена усыновления (удочерения). Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления опеки и попечительства. Права детей, находящихся над опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Права и обязанности приемных родителей. Права ребенка (детей), переданного в приемную семью на воспитание. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений родителей и детей с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Виды конституционно-правовых норм Понятие,сущность и юридические свойства Конституции РФ Способы и порядок принятия и изменения Конституции РФ. Экономические основы конституционного строя РФ. Понятие и принципы гражданства РФ. Правовое регулирование российского гражданства. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика правового статуса. Становление и развитие России как федеративного государства. Состав субъектов РФ, их статус и общая характеристика. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе РФ. Административно-территориальное устройство субъектов РФ:понятие ,принципы и порядок изменения. Порядок организации и проведения выборов в РФ .Стадии избирательного процесса : общая характеристика. Порядок проведения голосования ,подсчёта голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Место Президента РФ в системе органов государственной власти. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Контроль за деятельностью Президента РФ. Правительство РФ: состав ,порядок формирования, срок полномочий. Отставка Правительства РФ. Компетенция Правительства РФ. Конституционный Суд РФ: состав, организация деятельности ,компетенция, акты. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. Правовые акты органов государственной власти субъектов РФ. Тема 3. Страхування життя та пенсій Особливості страхування життя в Україні Питома вага видатків на фінансування ризиків у собівартості продукції і послуг основних галузей народного господарства Німеччини Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, — ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 1. Суверенитет в отношении воздушного пространства Российской Федерации Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов Статья 52. Понятие авиационного персонала Статья 84. Обеспечение авиационной безопасности Статья 88. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей Статья 108. Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки пассажира Статья 115. Договор на выполнение авиационных работ Квалифицированные виды убийства, выделенные по объективным признакам (пп. «а»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Его отграничение от покушения на убийство и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Его отграничение от убийства. Соотношение изнасилования с насильственными действиями сексуального характера (ст. 132) Вопрос 55. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. Соотношение со специальными видами мошенничества ( 159.1-159.6) ?????????????????????????? Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) Данное деяние считается оконченным с момента совершения указанных действий (взрыва, поджога, иных действий). Состав формальный. Субъект – общий, физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Т.е. дать взятку может любое лицо. Понятие финансов и их функции Понятие консолидированного бюджета, его виды и особенности Виды расходов и распределение расходов между бюджетами Принципы бюджетного процесса Кассовое исполнение бюджетов Понятие доходов государства, их виды Налоги с юридических лиц. Общая характеристика Налог на доходы физических лиц Долговые обязательства Российской Федерации могут быть выражены в следующих пяти формах. Иностранные банки, их филиалы и представительства Субъекты и объекты валютных отношений УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Тема 1. Поняття і правові ознаки комерційної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю підприємства. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві Мета та засоби захисту інформації з обмеженим доступом. Зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці. Договір про нерозголошення. Цивільно-правова відповідальність за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Для бакалавров очной и заочной формы обучения Тема 1. Понятие жилищного права. Принципы жилищного права. Жилищное законодательство РФ: понятие, структура, основные черты. Тема 5. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Тема 8.Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. С какой категорией лиц заключается договор социального найма? Тема 9. Права собственника жилого помещения. Член семьи собственника жилого помещения: понятие и правовой статус. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Тема 10. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти