ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 25 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Тема 11. Управление многоквартирными домами Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги Что входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме? Тема: Основи виробничої санітарії. Тема: Навчання і перевірка знань з питань охорони праці. КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Тема 3: Державне регулювання торговельної діяльності в Україні Господарсько-правових дисциплін, к.ю.н. В.Н.Петрина Тема 6: Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі Тема 2: Правове регулювання торговельної діяльності Тема 4: Правове регулювання купівлі-продажу в торгівельній діяльності Организация налогового контроля за деятельностью плательщиков – организаций государственной формы собственности Направления совершенствования налогового контроля за деятельностью плательщиков – организаций государственной формы собственности в Республике Беларусь Расчет показателей модели при аппроксимации параболической зависимостью Стаття 12. Сфера застосування цього Закону Стаття 2. Законодавство про звернення громадян Тема: «Уполномоченный по правам человека в РФ» Тема 1. Теория прав человека Конституційне право громадян на звернення. Розгляд скарг громадян, терміни їх подання та вирішення. Підвідомчість звернень громадян органам прокуратури України. Запити, звернення та листи народних депутатів України, депутатів місцевих рад, особливості, строки розгляду та вирішення. Прокурор області приймає громадян та інших осіб за попереднім записом (але не в день прийому) за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками. Загальні вимоги до організації діяльності малих готелів, мотелів, пансіонатів. Порядок зупинення або припинення готельної діяльності. ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОНИЙ СУД МІСТА ОДЕСА АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Правочини (угоди), що підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. Загальні правила посвідченняугод. Посвідчення договору дарування майна. Посвідчення договір застави(іпотеки). Правочини за участю подружжя Тема №1: «Финансовая деятельность государства» Понятие и принципы бюджетного процесса. Государственное право России и зарубежных стран Какие монархии являются конституционными? Какие дуалистическими? Какие парламентарными? По государственному праву России. По государственному праву зарубежных стран МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Правительство Российской Федерации Для получения квалификации (степени) бакалавр И ВНУТРЕННЕГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ Тема: Международные договоры МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ Максимальное количество баллов – 40. ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРАВО Возникновение и развитие налогообложения. Понятие, предмет и метод налогового права. Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и сборах. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности Лица, содействующие налоговому администрированию Порядок проведения выездных налоговых проверок Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Глава 7. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії Глава 1. Основні правила посвідчення правочинів Глава 2. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна Глава 3. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування Глава 4. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей Глава 9. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна Глава 10. Видача свідоцтв про право на спадщину Глава 11. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя Глава 14. Видача свідоцтва виконавцю заповіту Глава 15. Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації Глава 16. Вчинення виконавчих написів Глава 17. Вчинення протестів векселів Глава 21. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів ВОПРОС2: Фармацыйная і цывілізацыйная тэорыі гістарычнага развіцця. ВОПРОС№4: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі, яго перыядызацыя і сацыяльна-эканамічныя асаблівасці. ВОПРОС12: . Культура Беларускiх зямель у IX-XIII ст.с ВОПРОС21: Гарадзельскі прывілей 1413 і яго палітычныя наступствы. ВОПРОС37: Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і спробы сацыяльна-палітычных рэформ у 60- 90-х гг. XVІІІ ст. І і ІІ падзелы Рэчы Паспалітай. ВОПРОС41: Беларусь у вайне 1812 г. ВОПРОС45: Буржуазныя рэформы 60-70 гг. ХІХ ст. ВОПРОС50: Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. ВОПРОС55: Савецка-польская вайна. Рыжскі мір. ВОПРОС65: Выхад БССР на міжнародную арэну. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у другой палове 40-х – 80-х гг. ХХ ст. І курсу денної форми навчання (2015 – 2016) поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України Кафедра давньої та нової історії України Тема 3. Державність на землях України в Литовсько-Польську добу (6 год.) Лекція 2. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян. Політично-правові інститути Київської Русі (IX-XIІ ст.). Галицько-Волинське князівство (XII-XIV ст.) Тема 4. Роль українського козацтва у національному відродженні в ХУІ - першій половині ХУІІ ст. (8 год.) Тема 6. Руїна та її вплив на державність України. (6 год.) Лекція 11. Державність на землях України між двома світовими війнами. Політико-правове становище Української РСР. Лекція 16. Розпад СРСР. Розбудова незалежної державності і становлення правової системи України в 1991 - 2013 рр. Отличие заработной платы от оплаты труда по гражданскому праву. Сыроватская Л. А. Трудовое право: Учебник. М., 2005. Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи Конституции РФ. Какое отношение имеет право вообще и административное право в частности к техническому и биологическому управлению? Назовите их характерные признаки и отличительные особенности. Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие нормативные правовые акты. Какие из указанных действий прокурора области являются предметом административно-правового регулирования? НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА. Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА Глава 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Правосубъектность - социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания. Глава 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Глава 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки. Условной называется сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права. Разумность - это осмысленность (рациональность), логичность и целесообразность поведения субъекта. Глава 11. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Глава 12. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Глава 14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ Глава 15. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой вещью. Глава 16. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА Глава 17. ЗАЩИТА ВЕЩНЫХ ПРАВ Глава 19. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ Глава 20. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ Глава 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА Раздел VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Глава 27. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ Глава 28. ОХРАНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ Тема № 5: Суб’єкти договірного регулювання відносин. Тема № 6: Особливості договірного регулювання в публічному праві Договірні відносини у діяльності лікаря-підприємця Абонемент на гарантоване ветеринарне обслуговування КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА УМОВАХ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Рекомендовано Учёным советом ПГУ им. С.Торайгырова Жилищные и жилищно-строительные кооперативы Предоставление жилого помещения в домах государственного жилищного фонда Ответственность за нарушение жилищного законодательства Использование жилища по нежилому назначению Какие права имеют участники кондоминиума по управлению общим имуществом? Входят ли нежилые помещения в жилых домах в жилищный фонд РК? Все це призвело до підриву економіки та соціального зубожіння. Процедура здійснення контролю. Стаття 1. Визначення основних термінів Стаття 14. Фінансування соціальних послуг Понятие, предмет и метод гражданского права. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Правоспособность и дееспособность ЮЛ . Органы ЮЛ . Способы реорганизации юридических лиц. Некоммерческие ЮЛ и их виды. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Понятие права соб-ти. Формы и виды права соб-ти по законодательству РБ . Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Поручительство и гарантия. Банковская гарантия. Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в условиях рыночной экономики. Понятие и функции гражданско-правовой ответ-ти. Правовая природа: взаимный, возмездный консенсуальный. Кримінальний кодекс України (інформаційні, комп’ютерні злочини) Тема 5 (лекція). Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі (з.з.з.) Суть, завдання, предмет, ґенеза і сучасний стан прокурорського нагляду під час виконання судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших примусових заходів. Місце і роль нагляду за виконанням судових рішень серед інших видів прокурорської діяльності Історія становлення прокурорського нагляду за виконанням судових рішень на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722 – 1917 роки). У разі, якщо особу було засуджено до позбавлення полі понад один рік, державний прокурор розпоряджався про відправлення засудженого до відповідної тюрми, про що повідомляв її адміністрації. Лекція 3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ Встановлення особи, перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб Загальні правила посвідчення угод Основні види нотаріальних дій та правила їх посвідчення Договори відчуження земельної ділянки Видача свідоцтва про право на спадщину Митно-тарифне регулювання в ЗЕД як інструмент економічної політики держави Класифікація товарів відповідно до УКТ ЗЕД Акцизний збір. Порядок нарахування та стягнення Лекція 6.2. Державна Служба Зайнятості ЛК 2. Поняття, види та принципи державної служби Види форм державного управління Правові акти державного управління Дія актів державного управління Адміністративний примус, його види Способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика Контроль з боку органів законодавчої влади Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів Прокурорський нагляд за законністю й дисципліною в державному управлінні Организационно-методический раздел Список рекомендуемых для работы источников и литературы Список источников и литературы Приемы сокращения библиографических ссылок (сносок) Книги, написанные большим авторским коллективом СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Базовые (обязательные) элементы структуры текста «ВВЕДЕНИЕ» Цель и задачи учебной практики Способы и формы проведения учебной практики Паспорт фонда оценочных средств по практике Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для проведения практики Направление: 40.03.01 Юриспруденция НИКИФОРОВА Е. А., ТИЩЕНКО С.В. Виды выборных органов в Российской Федерации и зарубежных странах Пропорциональная система и ее особенности Связанные и свободные списки. Преференциальное голосование. Выбор типа избирательной системы на выборах в Российской Федерации и за рубежом Систематизация норм избирательного права в советских конституциях и подходы действующей Конституции Российской Федерации Законодательство Российской Федерации о выборах Международные источники избирательного права Правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ по вопросам избирательного права Проблема соотношения права на предвыборную агитацию с правами на свободу слова, свободу выражения мнений, свободу массовой информации. О праве избирателей обжаловать итоги выборов Акты Центральной избирательной комиссии Принципы участия граждан в выборах Принципы организации и проведения выборов Избирательные цензы и ограничения избирательных прав Избирательные комиссии как субъекты избирательного процесса: правовой статус, порядок формирования, полномочия Этапы избирательного процесса Выдвижение и регистрация кандидатов Какое количество подписей необходимо? Голосование. Принципиальные изменения в избирательном процессе – порог явки, досрочное голосование, графа «против всех»: позиции законодателя Какие итоговые решения принимаются соответствующими избирательными комиссиями? Процесс организации выборов для российских граждан, проживающих за рубежом Судебный порядок защиты избирательных прав Конституционно-правовая защита избирательных прав Способы фальсификации можно разделить на две категории: 1.Общие способы фальсификации; 2.Способы фальсификации непосредственно на избирательных участках. Избирательные споры: понятие, виды, порядок разрешения. Список основных нормативных правовых актов, научной и учебной литературы Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом Статья 3-1. Порядок исчисления сроков, установленных налоговым законодательством Статья 12. Порядок установления, введения, изменения и прекращения действия местных налогов и сборов Статья 22. Обязанности плательщика Статья 24. Право на представительство в отношениях, регулируемых налоговым законодательством Статья 33. Место реализации работ, услуг, имущественных прав Статья 37. Исполнение налогового обязательства Статья 39. Исполнение налогового обязательства при реорганизации организации, зачет, возврат излишне уплаченной или излишне взысканной суммы налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 41. Налоговая база и налоговая ставка (ставки) Статья 46. Порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 48-5. Прекращение действия изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 53. Приостановление операций по счетам, электронным кошелькам в банке Статья 55. Взыскание налога, сбора (пошлины), пени Статья 60. Зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени Статья 61. Зачет, возврат излишне взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени, а также иных денежных средств Статья 63. Налоговая декларация (расчет) Статья 66. Порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговом органе Статья 68. Обязанности банков, других организаций и физических лиц по представлению сведений о плательщиках (иных обязанных лицах) Статья 70. Камеральная проверка Статья 78. Результаты проверки Статья 78-3. Наблюдение хронометражным методом Статья 81. Права налоговых органов и их должностных лиц Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Поводы к возбуждению УД – предусмотренные УЗ источники, из которых компетентные органы и лица узнают о готовящемся или совершенном преступлении. NB пп. 5-7 ст. 148 - разобрать порядок обжалования. Виды законодателем названы (гл. 21 – названия статей). Перечень их закрыт. Посмотреть, в каких НПА они опр.? Экспертиза и её виды. Назначение экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы. П. 2 ч.1 ст.439 – постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера Понятие и виды подсудности. Разрешение вопросов о подсудности. Постановление и провозглашение приговора – гл.39 КОВ: это абсурдно: если лицо незаконно привлечено к УО, то такой приговор справедлив, так как наказание применено правильно, а вопрос виновности – нет, но он не влияет на справедливость. Особенности производства у мирового судьи. Особенности назначения судебного разбирательства по делам, которые рассматриваются с участием присяжных заседателей. Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера. Тема 1. Система інтелектуальної власності Тема 4. Патентне право України Словник термінів і визначень МОДУЛЬ 1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ РОСІЇ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ І СТАНОВЛЕННЯ АБСОЛЮТИЗМУ МОДУЛЬ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ РОСІЇ ДОБИ РОЗКВІТУ АБСОЛЮТИЗМУ МОДУЛЬ 3. СТАНОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ НА ДЕРЖАВУ І ПРАВО В КИЇВСЬКІЙ РУСІ МОДУЛЬ 4. ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА В УКРАЇНІ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти