ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 5 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Відмови надати зразки для експертизи Про надання доступу до матеріалів про отримання копій обвинувального акта, цивільного позову та реєстру матеріалів досудового розслідування Про судоустрій і статус суддів Розділ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ Стаття 75. Звернення кандидата на посаду судді безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 94. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 116. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду Стаття 148. Територіальні управління Державної судової адміністрації України Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ XIII. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Своєчасно, тобто протягом розумного строку. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Стаття 6. Право на судовий захист Обов'язковість судових рішень. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті,що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду Стаття 14. Обов'язковість судових рішень Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді Спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ Ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному порядку здійснюється колегією у складі не менше п'яти суддів. При наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді. З'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку дише представникові. Розписку про одержання повістки (повістка у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Стаття 48, Адміністративна процесуальна правосуб'єктність Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. В інших випадках, встановлених законом. Стаття 51. Права та обов'язки сторін Стаття 52, Заміна неналежної сторони Як законні представники діють також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками Оплата доручення та порядок розрахунків Якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Стаття 63. Секретар судового засідання Стаття 64. Судовий розпорядник Інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, без їхньої згоди. Користуватися іншими правами, встановленими Законом України «Про судову експертизу». Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань. Суд може збирати докази з власної ініціативи. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно доказувати. Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників Письмовими доказами є документи (зокрема електронні документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять у собі відомості про обставини, які мають значення для справи. Стаття 81. Призначення судової експертизи Стаття 82. Висновок експерта Стаття 84. Комплексна експертиза Зв'язок доказів у їх сукупності. Та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи. Або відстрочено доухвалення судового рішення у справі. Скарги, відмови у відкриттіпровадження у справі, а Правової допомоги,передбачених законом. Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду Кабінетом Міністрів України. Змінює розподіл судових витрат. Стаття 95. Розподіл витрат при відмові позивача від адміністративного позову Стаття 98. Рішення щодо судових витрат Подію, яка повинна неминуче настати. Додаток.Рекомендації ради Європи в галузі адміністративного судочинства та адміністративного права Рекомендація № К(84) 15 Комітету Міністрів державам-членам стосовно публічно-правової відповідальності за причинену шкоду Рекомендація №(87) 16 КМ д-ч стосовно адміністративних процедур,які впливають на права великої кількості осіб Роз'яснення стосовно принципів Рекомендація №R (89)8 КМ д-ч стосовно тимчасового судового захисту в адміністративних справах ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів— Розділ І ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства. Стаття 6. Загальні принципи господарювання ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності Застосування стандартів чи їх окремих положень є обов'язковим для:суб'єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в нормативно-правових Вимагати від суб'єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом. Порядок утворення та засади діяльності організацій та об'єднань роботодавціввизначаються законом. Стаття 28. Природні монополії Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно відтого, де вчинено такі дії. Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентно-го законодавства Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов'язаних знедобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках і ринках ціннихпаперів. Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності Стаття 48. Державна підтримка підприємництва Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповіднодо вимог цього Кодексу. Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно дозакону. Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання затверджується Кабінетом Міністрів України. Кох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта. Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання. Стаття 64. Організаційна структура підприємства Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства,виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового ко- лекти-ву і уповноважених ним органів. Підприємство має право реалізовувати самостійно всю продукцію, яка не увійшлав державне замовлення або державне завдання, на території України і за її межами, якщо інше не передбачено законом. Стаття 70. Об'єднання підприємств Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства абоказенні підприємства. Держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Найменування казенного підприємства повинно містити слова «казенне підприємство». Порядок розподілу та використання прибутку казенного підприємства визначається його статутом відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів Українивідповідно до закону. Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом. Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникливідповідно до установчого договору. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо змісту установчих документівгосподарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державноїреєстрації. Стаття 85. Власність господарського товариства Стаття 87. Фонди господарського товариства Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству,в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства. Ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру. Порядок і майнові наслідки припинення членства у виробничому кооперативі визначаються цим Кодексом та статутом кооперативу. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/абопропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності. Стаття 101. Управління виробничим кооперативом Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності спостережної ради встановлюються статутом кооперативу. Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом та іншими законами. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю селянських (фермерських) господарств, регулюються, цим Кодексом, а також законом про селянське (фермерське)господарство, іншими законами. Гл а в а 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання. Стаття 137. Право оперативного управління Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність підприєм- Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції відповідно до закону. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з дня реєстрації цьогомайна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом. У процесі приватизації державного (комунального) підприємства права працівників підприємства, що приватизується, гарантуються законом. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для використанняабо придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом. Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності Порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і юридичнимособам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним,лісовим та іншим спеціальним законодавством. ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оці-нюється разом з іншим майном цього суб'єкта. Право на випуск акцій та облігацій підприємства виникає у суб'єкта господарювання з дня реєстрації цього випуску у відповідному органі державної влади. У результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання. Здійснює організаційно-управлінські повноваження на підставі доручення, підписаного іншими учасниками. Суб'єкт господарювання, який безпідставно ухиляється від виконання публічногозобов'язання, повинен відшкодувати другій стороні завдані цим збитки в порядку, ви- Ізначеному законом. Стаття 180. Істотні умови господарського договору Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів Держава в особі Кабінету Міністрів України виступає гарантом за зобов'язаннямидержавних замовників. Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття 191. Державні та комунальні ціни Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобов'язання, на вимогу зобов'язаної сторони повинна видати письмове посвідчення виконання зобов'язання повністю або його частини. Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання Господарське зобов'язання припиняється у разі поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі. Зобов'язання виникає знову, якщо це поєднання припиняється. Вимагають від одержувача товару (послуги) сплати непропорційно великого розміру санкцій у разі відмови його від договору і не встановлюють аналогічної санкції для виконавця. У разі визнання недійсним зобов'язання з інших підстав кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повер- Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності Стаття 220. Прострочення боржника Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарськихзобов'язань стягуються судом у доход держави. Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у частині першій цієїстатті, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього Кодексу. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин визначаються розділом VII цього Кодексу. Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання У договорі контрактації можуть бути передбачені також інші санкції за невиконанняабо неналежне виконання зобов'язань відповідно до вимог цього Кодексу. У разі якщо абонент має власне енергоджерело і відпускає енергію в мережі енергопостачальника, допускаються розрахунки за сальдо взаємно одержаної енергії. Стаття 277. Правила користування енергією Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставідержавного замовлення, має відповідати цьому замовленню. Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущеніз вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок. Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт Стаття 345. Кредитні операції банків Купівлю-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок. Інформація щодо введення режиму ліцензування або квотування публікується вофіційних виданнях у порядку, встановленому законом. Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України Порядок здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвиткувстановлюється законом. Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV Коментар до статті 1. Завдання Кримінального кодексу Коментар до статті 2. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі Коментар до статті 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі Коментар до статті 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України Коментар до статті 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України Коментар до статті 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину Коментар до статті 11. Поняття злочину Коментар до статті 12. Класифікація злочинів Коментар до статті 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині Коментар до статті 19. Осудність Коментар до статті 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність Коментар до статті 24. Умисел і його види Коментар до статті 25. Необережність та її види Коментар до статті 26. Поняття співучасті Коментар до статті 27. Види співучасників Коментар до статті 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією Коментар до статті 29. Кримінальна відповідальність співучасників Коментар до статті 36. Необхідна оборона Коментар до статті 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 50. Поняття покарання та його мета Коментар до статті 53. Штраф Коментар до статті 58. Службове обмеження для військовослужбовців Коментар до статті 66. Обставини, які пом'якшують покарання Коментар до статті 67. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 88. Правові наслідки судимості Коментар до статті 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Коментар до статті 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру Коментар до статті 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру Коментар до статті 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Коментар до статті 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Коментар до статті 111. Державна зрада Коментар до статті 112. Посягання на державного чи громадського діяча Коментар до статті 113. Диверсія Коментар до статті 114. Шпигунство Коментар до статті 115. Умисне вбивство Коментар до статті 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження Коментар до статті 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби Коментар до статті 134. Незаконне проведення аборту Коментар до статті 135. Залишення в небезпеці Коментар до статті 142. Незаконне проведення дослідів над людиною Коментар до статті 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Коментар до статті 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини Коментар до статті 152. Згвалтування Коментар до статті 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права Коментар до статті 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів Коментар до статті 160. Порушення законодавства про референдум Коментар до статті 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії Коментар до статті 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій Коментар до статті 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат Коментар до статті 176. Порушення авторського права і суміжних прав Коментар до статті 186. Грабіж Коментар до статті 187. Розбій Коментар до статті 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання Коментар до статті 189. Вимагання Коментар до статті 190. Шахрайство Коментар до статті 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Коментар до статті 194. Умисне знищення або пошкодження майна Коментар до статті 198. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 201. Контрабанда Коментар до статті 202. Порушення порядку зайняття господарської та банківською діяльністю Коментар до статті 203. Зайняття забороненими видами господарської діяльності Коментар до статті 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Коментар до статті 205. Фіктивне підприємництво Коментар до статті 206. Протидія законній господарській діяльності Коментар до статті 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти