ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 7 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення Порядок ухвалення судових рішень, їх форма Проголошення судового рішення Звільнення обвинуваченого з-під варти Право на апеляційне оскарження Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження Заперечення на апеляційну скаргу Межі перегляду судом апеляційної інстанції Письмове апеляційне провадження Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону Неправильне застосування закону України про кримінальну ідповідальність Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру Ініціювання та укладення угоди Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості Загальний порядок судового провадження на підставі угоди Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу Інформування державних та інших органів чи службових осіб Інформація, що містить державну таємницю Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав Неможливість перейняття кримінального провадження Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав Виконання вироку суду іноземної держави Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ Предмет та суб'єкти цивільного права Загальні принципи (засади) та інші джерела природного цивільного права Джерела позитивного цивільного права Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Поняття права на захист цивільних прав та інтересів та способи захисту Місце проживання і цивільна правоздатність Цивільна дієздатність та її диференціація Визнання фізичної особи безвісно відсутньою Оголошення фізичної особи такою, що померла Управління майном фізичної особи-підприємця Призначення опікуна або піклувальника Поняття та класифікація юридичних осіб Цивільна правоздатність юридичної особи Управління товариством та установою Принципи цивільної відповідальності Недійсність окремих видів правочинів Коло дій, які може вчиняти представник Відмова представника від вчинення дій, передбачених довіреністю Початок і закінчення перебігу строку Початок, зупинення і переривання перебігу позовної давності Наслідки спливу позовної давності Захист особистого немайнового права Право на охорону здоров'я та медичну допомогу Право на сім'ю та інші особисті права, що забезпечують природне Існування фізичної особи Інші особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Суб'єкти, об'єкти і зміст права власності Право приватної власності фізичних Визначення моменту виникнення права власності Примусове припинення права власності Поняття права власності на землю (земельну ділянку) Правові відносини при експлуатації багатоквартирного жилого будинку Особливості витребування майна у добросовісного набувача, які викликані особливостями майна Характерні ознаки речових прав Суб'єкти фактичного володіння Зміст права користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення Виникнення та припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови Поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності Суб'єкти права інтелектуальної власності Зміст права інтелектуальної власності Строк чинності прав інтелектуальної власності Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності Зміст суб'єктивного авторського права Суб'єкти наукових відкриттів Та авторів промислових зразків Обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки Зміст договору про передачу права власності на топографію ІМС Порядок оформлення раціоналізаторської пропозиції Поняття та пріоритет сорту рослин, породи тварин Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин Майнові права Інтелектуальної власності на комерційне найменування Порядок подачі та оформлення заявки на торговельну марку Права володільця комерційної таємниці Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання Суб'єкти виконання зобов'язання Предмет виконання зобов'язання Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання Характеристика підстав припинення зобов'язання, що за юридичною природою є правочинами Характеристика підстав припинення зобов'язань, що за юридичною природою не є правочинами Підстави і умови цивільно-правової відповідальності Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання Договір і правові акти органів державної влади. Вирішення персддоговірних спорів Контрактація сільськогосподарської продукції Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу Права та обов'язки сторін за договором дарування Підстави та правові наслідки розірвання договору дарування Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти Правові наслідки смерті набувача або припинення Найм будівлі або іншої капітальної споруди Поняття і форма договору найму житла Підстави і правові наслідки припинення договору позички Загальні положення про підряд Загальні положення щодо договорів на виконання Відповідальність виконавця за порушення договору Характерні ознаки договору перевезення вантажу Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення Поняття договору транспортного експедирування Загальні положення про зберігання Зберігання на товарному складі Поняття, істотні умови, укладення договору страхування Обов'язки сторін за договором страхування Припинення та недійсність договору страхування Загальна характеристика договору доручення Поняття договору управління майном, його істотні умови та форма Предмет договору управління майном Суб'єкти договору управління майном Зміст договору управління майном Припинення договору управління майном Поняття, предмет та сторони договору факторингу Зміст факторингового зобов'язання та його виконання Загальні положення про розрахунки Розрахунки із застосуванням платіжних доручень Розрахунки за інкасовими дорученнями Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Договір про створення аудіовізуального твору Авторський договір про видання твору своїм коштом Види ліцензій на об'єкти промислової власності Права і обов'язки сторін договору комерційної концесії Зміна та припинення договору комерційної концесії Класифікація зобов'язань за спільною діяльністю та підстави їх виникнення Поняття та юридична характеристика договору простого товариства Зміст договорів простого товариства Припинення договору про спільну діяльність Суб'єкти зобов'язань, пов'язаних з вчиненням дійу майнових інтересах іншої особи без її доручення Умови виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози Підстави цивільно-правової відповідальності за завдання недоговірної шкоди Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки Перехід прав і обов'язків спадкодавця до спадкоємців Права і обов'язки спадкодавця, які не переходять у спадщину Особливості спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки Відшкодування витрат на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця Заповідальний відказ та інші форми зобов'язання спадкоємців Посвідчення заповіту при свідках Черги спадкоємців за законом Спадкування за правом представлення Право на відмову від прийняття спадщини Поділ спадщини між спадкоємцями Пред'явлення кредиторами спадкодавця вимог до спадкоємців Одержання свідоцтва про право на спадщину Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та скасування свідоцтва Розірвання спадкового договору Правила поведінки громадян на залізничному транспорті Інструкція про порядок приймання товарів за якістю Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу, Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України. Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України Злочином є передбачене цим Кодексом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільне небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільне небезпечні наслідки і бажала їх настання. Стаття 32. Повторність злочинів Стаття 33. Сукупність злочинів Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин. Стаття 39. Крайня необхідність Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу. Штраф — це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу. Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Стаття 56. Громадські роботи Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65—67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів Остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком. Особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Законом про амністію може бути передбачено заміну засудженому покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням. Особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116—118 цього Кодексу, — Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, — Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність Стаття 141. Порушення прав пацієнта Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я — Карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, — Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. Караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за обман покупців чи замовників, — Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, — Караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу — Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна Стаття 288. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми — ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, — Караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Та сама дія, вчинена повторно, — Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства, — Карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю — Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом — Караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Стаття 362. Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем Караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти