ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Психологія: 3 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Психологія - 2338 статей..

Засоби словотворення у французькій мові Обставини місця, часу і інші зазвичай слідують за дієсловом, якщо вони не відокремлені. Змістовий модуль 2. Нормативна граматика Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру Завідувач кафедри психології управління Проведення лекційного заняття з навчальної Тактильна чутливість. Дотик. Навчання мов-посередників інших тварин ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК Догляд за волоссям: миття, розчісування. Туалет носа, очищення носових ходів. Техніка виконання внутрішньошкірної ін’єкції. Дослідження артеріального пульсу на променевій артерії. Постановка банок (вакуум-терапія) Застосування газовивідної трубки Катетеризація сечового міхура чоловіка м’яким гумовим катетером Клізма лікувальна (введення лікарського засобу в пряму кишку) Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Samples of Stylistic Analysis Мовленнєві ситуації з англійської мови The characteristic of the lexical level of stylistics VVI. Література для підготовки до іспиту. ПРИРОДА ЛЮДИНИ. ОСОБИСТІСТЬ В ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЇ Соціологічна структура особистості Статусно рольова теорія особистості та її сутність. Агенти соціалізації та їх характеристика Форми соціалізації та їх характеристика Соціалізація і соціальна адаптація як фактори формування особистості Соціальна адаптація є принципово новим рівнем та новою формою адаптаційних живих систем, специфічний характер якої полягає, перш за все, в спрямованій активності самих суб’єктів діяльності Спеціальні дошкільні установи для дітей з порушенями психічно-фізичного розвитку Організація корекційно-педагогічної роботи, що здійснюється в дошкільному освітньому (коррекционном) установі для дітей розумово відсталих Формування елементів трудової діяльності. Здоровий мікроклімат у сім’ї, його тональність і загальна спрямованість. Особенности речевого онтогенеза детей младшего дошкольного возраста Особенности дизонтогенеза речевого и психического развития детей младшего школьного возраста За законами України цей вік означується від 14 до 35 років. Молодь або активна, або аполітична. Зазвичай радикально-налаштована. Легко-підбурбванна. Продажна, наивная, доверчивая. Обічно критична к власти. Форм – зарегестрированніе со статутом, неформ – незарег, или подпольніе. Поняття молодіжної субкультури Академії педагогічних наук України, ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ПСИХІКУ ТВАРИН Яоаділ 2. Історія вчень про психіку тварин Яззді/І.2. Історія вчень про психіку тварин Предмет зоопсихологічної науки Розділ 3. Предмет і методи зоопсихології ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВЛАСТИВОСТІ ТВАРИН ВаЛЬНу МІСІЮ СТрІМКО, у ВИСОКОМУ темпі, в страшенній напрузі, одразу збурюючи Розділ 8. Комунікаційні засоби тварин Розділ 9. Елементарне мислення тварин Постійно наскакував на нього, гриз йому вуха, ганявся за ним повсюди. Навіть Завершуючи тему розділу, ще раз повернемося до здатності тварин перед- СПИСОК ЦИТОВАНИХ ВИДАНЬ ТА ПРИМІТКИ Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС Бібліографічний список до теми Характеристика ураження людей світловим випромінюванням Бібліографічний список до семінарського заняття Теми індивідуальних науково-дослідних завдань ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ З ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1.1 Основні поняття та визначення небезпеки Інженерний метод визначення ризику Експертний метод визначення ризику Соціологічний метод визначення ризику Системний аналіз безпеки життєдіяльності Характеристика життєдіяльності людини у системі А – період втягування у роботу, Б - період високої працездатності, В – період втоми. Психічні властивості оператора Людина - як одиниця органічного світу. Структурна організація організму Організм людини в сучасних умовах. Фактори ризику, що зменшують тривалість життя людини Навколишнє середовище та його складові Б - панель управління(вид збоку) З Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори Температура навколишнього середовища 3.2.1.1 Тепловий баланс людини Захист людини від теплового випромінювання Тиск навколишнього середовища З.З.З Хімічні фактори безпеки Електромагнітні поля та випромінювання Надзвичайні ситуації техногенного характеру Апарат управління безпекою життєдіяльності Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Загальні основи безпеки життєдіяльності. Тема 1. “Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек”. Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Основні законодавчі та нормативно-правові акти НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Біосфера Землі й життєдіяльність людини Показники токсичності шкідливих речовин Поняття про надзвичайні ситуації і їх класифікація Особливості надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру та їх наслідків Умовне позначення зон забруднення після аварії на АЕС і показники потужностей доз випромінювання на їх межах Розміри зон зараження на сліді радіоактивної хмари наземного вибуху Механізми й наслідки впливу іонізуючих випромінювань на організм людини Загальні механізми токсичної дії отруйних речовин і принципи терапії отруєнь Коефіцієнти перерахунку потужності доз випромінювання після аварії на АЕС (ядерному вибуху) Коефіцієнти ослаблення дії радіації для деяких укриттів Методи й засоби виявлення та виміру іонізуючих випромінювань, небезпечних хімічних і отруйних речовин Технічні характеристики дозиметрів Загальна характеристика фільтруючо-поглинаючої коробки промислового призначення Система забезпечення безпеки й захисту населення Методологические основы деятельности практического психолога Предметная специфика психологических знаний Теоретические положения, характеризующие позитивистскую (объектно-ориентированную) и личностно-ориентированную (субъектную) парадигмы развития личности Методологические основы психодиагностической деятельности психолога в свете позитивистской парадигмы развития личности Теоретические основы психокоррекционной деятельности практического психолога Психокоррекционная и развивающая деятельность практического психолога ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВАД ТА ЗАХВОРЮВАНЬ З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА ТА ДИТИНИ Затримка психічного розвитку ІНШІ ВИДИ ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ'Я Специфічні види порушень здатності до навчання Церебральний параліч (дитячий церебральний параліч - ДЦП) Епілепсія та інші види нападів Визначити психологічну готовність дітей до шкільного навчання навчання Мотиваційно-вольова готовність Обґрунтування проблеми дослідження Соціально-педагогічний паспорт Схема аналізу виховного заходу Методичні рекомендації до курсу «Дитяча література» Методичні рекомендації до вивчення розділу 1.1. Сутність і специфіка творчої діяльності, механізми її організації Портрет творчої особистості педагога Тема: «Місце і роль сюжетно-рольової гри у творчому розвитку дітей старшого дошкільного віку» Класифікація дитячого фольклору Тема 2.3. Дитяча література ХІХ ст. Тема 2.4. Література для дітей кінця 19 – початку 20 ст. Тема 2.5. Література для дітей кінця 19 – початку 20 ст. Тема 2.6. Світ дитинства в українській прозі ІІ половини ХХ ст. Тема 2.7. Поетична творчість ІІ половини ХХ ст. у дитячому читанні Предмет і задачі медичної психології. Теоретичні і методологічні основи медичної психології. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного. Методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, цілеспрямована психологічна бесіда. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Визначення психічного здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини. Критерії здоров’я ВООЗ. Основні властивості темпераменту Інтелект Здібності. Природа здібностей Акцентуації особистості. Типологія та класифікації акцентуацій, особистості по К. Леонгарду, М.С. Лічко. Рівні внутрішньої картини хвороби Основні типи відношення до хвороби Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес: інфантилізм, олігофренія, деменція Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, депресії, емоційна лабільність. Свідомість, самосвідомість, їх рівні. Критерії непорушеної свідомості. Стани свідомості у хворого: при стомленості, сонливості, афективно-звужений стан. Основні вимоги до особистості медичного працівника Основи спілкування з колегами Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі. Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» та «ідеальна медична сестра». Патерналізм, «інформована згода» та їх роль в діагностичному процесі. Психосоматичний підхід в медичній психології і медицині Захисні механізми особистості Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки Психологічні реакції онкологічних хворих Психологія вагітних та при гінекологічних захворюваннях Розділ VIII. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії Особливості суїцидальної поведінки соматично хворих Розділ IX. Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії Гіпнотерапія або гіпносугестивна психотерапія Психотерапія в соматичній медицині та в роботі лікаря загальної практики. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти Комунікація - ключовий елемент Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психо-фізичного розвитку Визначення й обґрунтування курикулуму в інклюзії на підставі існуючих Державних стандартів та нормативно- правових документів, які забезпечують навчальний процес в освітньому закладі Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму Підготовка та вимоги до підписання ІНП Встановлений рівнів і термінів виконання об'єктів Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень Процедури проведення інтерв'ю Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів Взаємозв'язок диференційованого викладання та оцінювання Сьомий стовп: необхідне навчання і ресурси Тести інтелекту: що вони собою являють і цілі їх проведення Оперативна короткочасна пам'ять Оцінювання для навчання (ОДН) Взаємооцінювання та самооцінювання Приклад. Знання, вміння та навички, визначені для теми «сортування», яка вивчається цього тижня за програмою курсу математики Оцінювання на основі теорії множинного інтелекту Гарднера Оцінювання на основі несистематичної інформації Роль консультаційно-педагогічної групи в підготовці ІНП Приклад: Довготермінові цілі для Джеремі Інклюзивні стратегії та матеріали Диференційоване викладання та універсальний дизайн Очікувані результати навчання Завдання і зміст цільового проекту Графік внутрішньошкільного контролю на рік Алгоритм виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу Роботи школи на 2012/2013 навчальний рік Примірне положення про раду загальноосвітнього Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом Тест «Формування позитивної групової мотивації» Діагностична анкета для визначення стану методичної підготовки вчителя Анкета для самооцінювання вчителем власної діяльності Чинники впливу на інноваційний процес Методичний і психологічний супровід інноваційної діяльності Рекомендацiї щодо пiдготовки до тренінгу Арт-терапія в соціальній сфері Форми арт-терапевтичної роботи Арт-терапевтичний кабінет і його оснащення Методика обговорення дитячих малюнків Вайолет Оклендер Корекція страхів методами арт-терапії Арт-терапія в роботі з правопорушниками Електротравматизм в Україні. Особливості електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Види та причини електричних травм. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом Під час святкування першого дзвоника учень 1-го класу упав непритомний. Які положення йому необхідно надати? Фельдшер ФАПу взяла у пацієнтки К. кров з вени на ВІЛ-інфекцію. Яку кількість сиворотки, протягом якого часу вона направить в спеціалізовану лабораторію? До фельдшера на ФАП звернувся пацієнт з болями за грудиною інтенсивного пекучого, стискаючого характеру. Який варіант дій медичного працівника ви вважаєте найбільш правильним в даній ситуації? Недостатність в їжі якої речовини приводить до захворювання ендемічним зобом? А допомогою якого методу визначають функціональну здатність нирок? Яке ускладнення виникло у хворого? Концепція стратегічного управління: сутність, структура, особливості та механізм здійснення. Основні етапи стратегічного управління. Організаційна культура в системі стратегічного управління. Моделі організаційної культури. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління. Критерії для оцінки диверсифікації. Загальноконкурентні стратегії за М.Портером. Основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності підприємства: цілі, принципи та види. Піраміда результативності МакНейра Модифікована матриця BCG. Критерії, матриця стратегічного оточення BCG та основні стратегічні альтернативи. Люди душевно здоровы от рождения Структурный и транзактный анализ Колдуны, людоеды и проклятия Диагностика в транзактном анализе Сценарии: от трагических до банальных Родительские запреты и предписания Законы экономии поглаживаний Предписания и запреты, формирующие безрадостность Треугольник спасения в нуклеарной семье Соревнование: банальный сценарий неравенства Структурный анализ мужской роли Матушка Хаббард, или Женщина на службе семьи Наиболее распространенные мужские сценарии Игра в спасение в отношениях Как не вступать в игру «Спасение» Взаимное согласие предполагает взаимные усилия Отмена экономии поглаживаний Теплые, а не Искусственные Пушистики Принимать во внимание «паранойяльные» мысли клиента Освобождение мужчины и женщины Клінічний протокол з акушерської та гінекологічної допомоги Використання шкали категорій на практиці СТАНИ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ОБЕРЕЖНОСТІ АЛГОРИТМ ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ЛАКТАЦІЙНОЇ АМЕНОРЕЇ Метод базальної температури тіла КОНТРАЦЕПЦІЯ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ Травма (перфорація матки або травми шийки матки, стінок піхви) Об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів Сторін не вважає предмет конфлікту значущим для себе. Психологія спілкування у діяльності Об'єкт вивчення психології — жива істота як носій певних психологічних особливостей та якостей. Методи психологічного впливу на особистість. Конфліктні емоційні стани виникають в умовах впливу на особистість подразників, що заважають нормальній реалізації фізичних і психічних функцій. Злочинні групи неповнолітніх і молоді Злочинні групи рецидивістів та раніше засуджених Чи повної відсутності соціального та індивідуального контролю. Не вживаються заходи щодо переорієнтації уваги Відтворення обстановки і обставин події
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти