ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Психологія: 5 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Психологія - 2338 статей..

ВИХОВНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ Огляд виставки вишивок, аплікацій, малюнків учнів класу. Методологічні основи дидактики Стадійність розвитку колетиву Управління та керівництво школою Особливості внутрішньо шкільного контролю. Основні форми методичної роботи в школі Передовий педагогічний досвід. Методика його вивчення Особистість учнів, розвиток, виховання та формування особистості Закономірності та принципи виховання. Принципи національного виховання Сутність методу і прийому виховання Засоби фізичного виховання дітей Загартування повітрям і сонцем. Формування світоглядних позицій і розумовий розвиток школярів Соціальний розвиток особистості школяра Виховні функції класного організатора та соціального педагога Умови ефективності економічного виховання. Спільна виховна діяльність сімї, школи і громадськості Різні підходи до навчання і їх характеристика Форми організації навчання. Урок в сучасній школі Взаємозв'язок типу і структури уроку Фактори розвитку та формування особистості Розвиток особистості як педагогічна проблема Соціалізація і становлення особистості. Професіонально – педагогічна культура вчителя Предмет і завдання педагогіки вищої школи Кафедра психології та педагогіки Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Предмет, завдання, основні категорії педагогіки. Роль вітчизняних педагогів у розвитку пед.науки. Педагогіка поч..шк.у системі пед..дисциплін. Система освіти і виховання в україні, її структура, принципи побудови. Характеристика основних навчально-виховних закладів системи освіти. Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) Принцип виховуючого характеру навчання. Наочні методи навчання, їх характеристика. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів. Проблемне та програмоване навчання у початкових класах. Самостійна робота учнів. Домашня навчальна робота молодших школярів. Керівництво навчально-виховною роботою у початкових класах загальноосвітньої школи, у сільській малокомплектній школі, у школах-інтернатах. Організація діяльності ГПД. Управління і керівництво школою. Сучасні вимоги до особистості керівника. Впровадження передового педагогічного досвіду. Форми керівництва позакласним читанням в молодших класах. Нова філософія виховання. Принципи виховання. Етнізація виховного процесу як важливий принцип національного виховання. Педагогіка народознавства у сучасній методиці виховної роботи з молодшими школярами. Методи корекції дитячої поведінки та діяльності: педагогічні функції і специфіка застосування в початковій школі Поняття про учнівський колектив: ознаки, структура, органи управління. Зв'язки та відносини у колективі поняття про учнівський колектив: ознаки, структура, органи управління. Відносини у колективі. Формування основ наукового та народного світогляду Розумове виховання учнів. Особливості розумового виховання молодших школярів. Розумове виховання. Особливості розумового виховання молодших школярів. Естетичне виховання та його роль у формуванні особистості. Фактори естетичного розвитку дитини. Завдання, форми і методи організації естетико-виховної роботи у початковій школі. Нові напрямки виховання у світлі нагальних потреб суспільства: екологічне, статеве, правове виховання школярів. Форми і методи організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами. Гурткова робота у початковій школі. Особливості виховання учнів у ГПД. Роль сімї у вихованні дітей. Організація життя молодших школярів у сімї. Українська етнопедагогіка про роль сімї. Педагогічна майстерність учителя-вихователя. Класифікація методів виховання Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження Основні педагогічні категорії Міжпредметні зв'язки педагогіки Психолого-педагогічний експеримент Метод узагальнених незалежних характеристик Перші стадії раннього дитинства Індивідуальні особливості учнів Основні закономірності та принципи виховання Громадянське вихованняГромадянське виховання Методи, прийоми і засоби вихованняМетоди, прийоми і засоби виховання Створення виховуючих ситуацій Позакласна виховна роботаПозакласна виховна робота Колектив і його види Колектив і його види Поняття «педагогічно занедбані діти» Поняття «педагогічно занедбані діти» Сім'я як соціально-педагогічне середовище Сім'я як соціально-педагогічне середовище Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток Загальна характеристика змісту освіти Загальна характеристика змісту освіти Основні функції та компоненти процесу навчання Основні функції та компоненти процесу навчання Закономірності навчання Закономірності навчання Методи навчання та їх класифікація Методи навчання та їх класифікація Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів Організаційні форми навчання Організаційні форми навчання Семінарські заняття Семінарські заняття Сутність, функції, види контролю Сутність, функції, види контролю Обдарованість: суть, види, принципи Обдарованість: суть, види, принципи Принципи управління освітою Принципи управління освітою Особливості управлінської діяльності в сучасній школі Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя Інновації в освіті Інновації в освіті Основні риси, функції сучасного вчителя Основні риси, функції сучасного вчителя Сутність, функції педагогічної комунікації Сутність, функції педагогічної комунікації Складові невербальної комунікації Складові невербальної комунікації Мовне спілкування як факт комунікації Мовне спілкування як факт комунікації Особливості, функції педагогічного спілкування Особливості, функції педагогічного спілкування Взаємозв'язок між членами колективу в спільній діяльності Взаємозв'язок між членами колективу в спільній діяльності Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків Конфлікт у педагогічній взаємодії Конфлікт у педагогічній взаємодії Навчання та виховання у Київській Русі Боротьба католицтва та православ'я в Україні на ниві освіти Видатні діячі української освіти XVI—XVIII ст. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст. Видатні діячі української освіти XX ст. Філософсько-педагогічна думка в античних суспільствах Загальний стан науки, культури та освіти у середні віки Освітні ідеї реформаторського руху Видатні діячі епохи буржуазних революцій в Європі Педагоги-класики кінця XVIII—XIX ст. Теорія «громадського виховання» і «трудової школи» ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Система, мета і зміст вищої освіти в Україні. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача. Сутність і класифікація форм організації навчання. Інші організаційні форми навчання (професійний тренінг, його етапи). А . Методи навчання. Типологія методів навчання. Принципи модульної технології. Дистанційні технології навчання. Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Організація тестового контролю Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес. Професійне самовиховання педагога. Педагогічний контакт як досягнення взаєморозуміння, спільних поглядів і взаємодії у вирішенні педагогічних завдань. Рольові позиції педагога у контакті. Егоршин А.П.Управление персоналом. – Нижний. Новгород.: НИМБ, 1999. Консерватизм. Неоконсерватизм. Лібералізм та неолібералізм. Релігійно-клерикальні концепції суспільного розвитку Проблеми формування і функціонування політичної влади в Україні Політика і глобальні проблеми сучасності. Політика та міжнародні відносини. Система судово-експертних установ в Україні Сутність та процедура прослуховування переговорів. Підготовка до огляду місця події. Поняття та види зразків для порівняльного дослідження Оцінка та використання висновку експерта. Підготовка до допиту. Зміст тактики допиту. Встановлення психологічного контакту. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного. Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН Причини порушень психофізичного розвитку Діти з порушеннями (вадами) психофізичного розвитку Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками Заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України Особливості методики корекціиного навчання різних категорій дітей з психофізичними вадами Шедагогічні умови реалізації індивідуального підходу S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ Деякі особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями Логопедична допомога в системі охорони здоров'я Модуль П. Психалот-педшюгрша характеристика допей з порушеннями психофізичного T. Сутність, етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи Причини порушень слухової функції Типологія школи відповідно до зниження слуху Допомога дітям раннього й дошкільного віку Особливості корекційної роботи у навчанні дітей з вадами зорової функції Х. 9 — поведінкові відхилення не визначені. Глибокий ступінь розумової відсталості (ідіотія) Навчання, виховання і трудова підготовка дітей з помірним ступенем розумової відсталості Характеристика різних видів порушень емоційно-вольової сфери Корекція асинхронного дисгармонійного розвитку інтрапунітивного типу Корекція викривлення переважно емоційно-афективного розвитку Порівняння акцентуаци та психопатії Педагогічна корекція важковиховуваності Психологічна інтервенція девіантної поведінки Викривлення переважно емоційно-афективного розвитку Опитувальник: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ настрій, увага, поведінка, взаємини з іншими людьми? Полковник служби цивільного захисту РІВНІ ПСИХІКИ. ПСИХІЧНІ ПРОЯВИ ТА ПОВЕДІНКОВІ АКТИ ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЬНИХ СТОРІН ТА ОБМЕЖЕНЬ БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДО ОПИТУВАЛЬНИКА Характеристика прояву кожної особистісної якості Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання Вікові й індивідуальні особливості дітей Методологія педагогічного дослідження Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст. Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст. Дошкільні заклади в системі національної освіти Програми виховання і навчання дітей Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти Дошкільна освіта за кордоном Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку Фізичний розвиток і фізичне виховання Система сенсорного виховання Моральний розвиток і моральне виховання Розвиток теорії морального виховання дітей Моральне виховання у трудовій діяльності Виховання вольової поведінки Ознайомлення дітей з працею дорослих Форми організації трудової діяльності дітей Естетичний розвиток і естетичне виховання Розвиток теорії естетичного виховання Засоби та методи естетичного виховання Єдність і взаємозв'язок завдань виховання дошкільників Особливості навчання дітей дошкільного віку Зміст навчання дітей дошкільного віку Особливості методів навчання Форми організації навчання дітей дошкільного віку Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу Особливості сімейного виховання дошкільників Педагогічна культура батьків Адаптація до шкільного навчання Київський національний економічний університет Політична думка епохи Відродження Політична думка в Україні кінця ХIХ – початку ХХ століть Людина як суб'єкт і об'єкт політики Легітимність влади. Основні типи легітимності Політична система суспільства: сутність, структура, функції та типи ТРИ СПОСОБА РАБОТЫ ПО 12 ШАГАМ Мы признали, что мы были бессильными перед алкоголем. Но среднее АА может – и часто так и случается – стать ловушкой. Большинство из нас считает, что осознание некой Силы, более могущественной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Более религиозно настроенные члены АА называют его “Осознанием Бога”. Ознаки психологічно здорового учителя у контексті його професійної діяльності..61 На сьогодні наша служба має своє обличчя, свій характер і свою неповторність. Секрет ховається в тих основах, на яких будується робота. Це три принципи, які лежать в основі нашої праці – МНС. ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СФЕРІ ЗДОРОВ'Я Саме психологічне здоров’я, як складова частина психічного є необхідною передумовою збереження здоров’я не тільки фізичного, але й соціального. Методи врегулювання конфліктів і запобігання їм РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ САМОАНАЛІЗУ З МЕТОЮ САМООЗДОРОВЛЕННЯ Як припинити дану форму життя ідентичності при житті і забезпечити при цьому формування нового Я-образу, у якому буде ресурс для переживання, як норми буття? Це завдання із завдань для психолога. Щоб придумати захист від смерті, потрібно до смерті злякатися за своє життя. Батькам, учителям уже давно слід взяти цей метод на озброєння, що приведе до уникнення багатьох конфліктних ситуацій та до гармонізації стосунків між поколіннями. Більшість людей, що мають суїцидальні наміри, вагаються між бажанням жити і бажанням померти. Звертання за допомогою до фахівців говорить про цю амбівалентність і надію знайти інший вихід. У процесі консультування фахівцю важливо з'ясувати не стільки те, що саме сказала дитина, скільки - що вона при цьому почуває. Виберіть один із трьох запропонованих варіантів відповідей. Педагогічний і життєвий досвід. Ідентифікуйте точно те, чому ви заздрите. Група людей чи робоча группа, чи команда, чи конкурентоспроможна команда? Що стосується рольової структури команди, позиції та функцій лідера можна визначити основні особливості команд, порівняно зі «звичайними» робочими групами. Слід зауважити, що з метою визначення сутності й ознак конкурентоздатної особистості авторами було проведено спеціальне дослідження. В результаті виявлені якості конкурентоздатної особистості. Цікавитися, вивчати підлеглих. У житті немає нічого більш цікавого, ніж людина. Усі люди різні, і кожна людина більш за все цінує повагу до себе. Шкода, що багато людей думають лише про гроші. Вони стійко тримають в голові долар наче це єдина цінність. Багатство окремих осіб викладає заздрість у інших людей. Звідси випливає, якщо ми самі створюємо свій світ, отже ми самі і можемо його змінити. Ціннісно-смисловий рівень регуляції психофізичного стану (вплив на думки, зміна світогляду). Попри те, що спека завдає значно більшої шкоди здоров’ю, ніж холод, в Україні і далі не бажають системно готуватися до спекотного літа. Дев'ять типів інтелекту, або основні положення теорії Говарда Гарднера Окремі аспекти негативного впливу комп'ютера на людину Ось ще деякі принципи раціонального використання часу: Сам соціально-психологічний клімат буває трьох рівнів: позитивний (здоровий, сприятливий), нейтральний, негативний (нездоровий, несприятливий). Неспроможність розвивати креативність, як основу для самореалізації і адаптації у соціумі. Без чого не можна спекти хліб? В наш час треба перевіряти екзаменом чи готовий випускник до життя у соціальному середовищі, в сім’ї, до комунікації. Допоможемо своїй дитині самоорганізувати себе та своє робоче місце Але все це має бути цікавою, захоплюючою грою, а не важкою необхідністю. Автор наукової роботи, який прагне справити враження на слухачів і переконати аудиторію, повинен знати основні складові техніки публічного виступу. Комбінація технік спонукання-схвалення (до класу і до окремого учня) Клас: Існує право учня, щоб інші не втручалися у його справи, якщо вони не шкодять йому і оточуючим. Чи використовуєте ви це право? Література кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. П’єса «Наталка Полтавка» (1819) Оповідання «Максим Гримач» (1857) Трагікомедія «Мартин Боруля» (1886) Методичні рекомендації до курсу Напрям підготовки 6.030102 Психологія V. етап самоаналізу, групової рефлексії та саморозвитку Історія становлення психології праці. Професійний розвиток особистості Обов’язкова програма виконання завдання Модуль 3. Психологія професійної діяльності Інформаційні процеси на виробництві Понятие «основной дефект» и «вторичный дефект». Определение и критерии умственной отсталости. Особенности эмоционально-волевой сферы личности и деятельности детей с РДА. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме. Основные категории специальной психологии Тема 1. Предмет, функції й завдання етики викладача вищої школи Історичні аспекти розвитку педагогічної етики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти