ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Психологія: 8 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Психологія - 2338 статей..

Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. Стимулювання процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент). Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент). Діяльність учителя й учня у різних видах навчання. Класифікація закономірностей навчання. Система дидактичних принципів. З історії форм організації навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання. Урок - основна форма організації навчання. Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Тема 12. Засоби навчання. Тема 12. Засоби навчання. 1. Поняття про засоби навчання. Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Оцінювання результатів навчання. Процес виховання як система. Мета і завдання гуманістичного виховання. Механізми становлення особистості. Закономірності і принципи гуманістичного виховання. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури. Виховання розумової культури. Розвиток дитячого колективу. Методи формування свідомості особистості. Тема 18. Технологія виховання. Тема 18. Технологія виховання. 1. Поняття про технологію виховання. Тема 19. Діагностика вихованості. Тема 19. Діагностика вихованості. 1. Діагностика і вимірювання вихованості. Тема 20. Родинне та суспільне виховання. Тема 20. Родинне та суспільне виховання. 1. Сім'я як специфічна педагогічна система. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді. Поняття про управління, менеджмент, внутрішкільне управління, педагогічний менеджмент. Державне управління системою загальної середньої освіти. Функції внутрішкільного управління. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація. Семінарське заняття з педагогіки Класики педагогіки про методи навчання. Класифікація методів навчання їх характеристика. Сутність і види інтерактивних методів навчання. Ігрова діяльність як ме тод навчання Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток Основні функції та компоненти процесу навчання Оптимізація процесу навчання Сутність, функції педагогічної комунікації Основні засоби невербальної комунікації Пам'ятки педагогічної думки Київської Русі Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя Педагогічна думка епохи Реформації Основні теорії європейської освіти нового часу Соціальних послуг, умови та порядок їх надання Структурними підрозділами територіального центру Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки Кафедра практичної психології Взаємозв’язок клінічної психології з іншими науками Етика в клінічній психології Відчуття як симптому психосоматичних розладів Типологічні групи та хронічні неінфекційні Локалізація симптомів хронічних неінфекційних захворювань у типологічних групах Захворювань в онтогенетичній розгортці Суб’єктивна виразність болю при розладах типу хронічні Суб’єктивна виразність болю та тривалість біологічного циклу життя індивіда Патопсихологічного дослідження Поведінкові синдроми, які пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами. Соматогенні порушення психіки Деменція при нейросіфілісі (F 02.9) Неврози (невротичні розлади) Реактивні та постстресові психози Основні клінічні форми прихованої депресії Узагальнення та практичні поради практичному психологу Узагальнення та практичні поради Психози похилого і старечого віку, які призводять до слабоумства ПСИХОЛОГІЯ АНОМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Узагальнення та поради практичному психологу Алкогольні психози (F 1х. 5) Токсикоманії (F 15 – F 19 ) і наркомани (F 11- F 14) Основи психологічного впливу ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ТА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Особенности родителей из «неблагополучных» семей Диагностические критерии алкогольной зависимости Желание заботиться о других, спасать других Стандарт надання соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом ІІ. Види та зміст соціальних послуг III. Умови та порядок надання соціальних послуг IІI. Умови та порядок надання соціальних послуг IІІ. Умови та порядок надання соціальних послуг Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет і основні категорії педагогіки Напрями, течії зарубіжної педагогіки Методи науково-педагогічного дослідження Процес розвитку і формування особистості Вплив середовища на розвиток і формування особистості Діяльність як чинник розвитку особистості Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості Зарубіжна педагогіка про мету виховання Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти Зміст освіти зарубіжної школи Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності Методи контролю і самоконтролю у навчанні Висуненням гіпотез і організацією їх дослідження. Поняття про форми організації навчання Ягільницької СЗШ Тернопільської обл. Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі Зарубіжна практика контролю успішності Проблема навчання обдарованих дітей Неуспішність учнів і шляхи ЇЇ подолання Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи Характеристика принципів виховання Формування наукового світогляду Статеве виховання і підготовка до сімейного життя Профорієнтаційна робота в школі Поняття методу та прийому виховання МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ Орієнтовна програма вивчення учнівського колективу ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ Позашкільні навчально-виховні заклади Органи учнівського самоврядування Види й методи роботи з батьками учнів Церква і виховання підростаючого покоління Дитячі та юнацькі організації Органи освіти: їх функції та структура Керівництво навчально-виховною роботою школи Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя Поняття передового педагогічного досвіду Виховання у первісному суспільстві Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження та Реформації Розвиток педагогічної теорії і практики в працях інших видатних педагогів Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця XIX — XX ст. Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII --XIX ст. ПОНЯТТЯ ПРО МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ Завдання та мета реабілітації. Види медичної допомоги і їх методологічні відмінності Рівні і принципи побудови реабілітаційного процесу Діагностична складова процесу реабілітації ВЗГЛЯД НА СОЗНАНИЕ СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ РАДИКАЛЬНОГО КОГНИТИВИЗМА ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПСИХОЛОГИКИ СОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ МОГУЩЕСТВО КОГНИТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ЕГО ПРЕДЕЛЫ Обсуждение статьи О.В. Науменко КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГИПНОТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ Обсуждение статьи С.Ф. Сергеева Выявление влияния способа восприятия двойственных изображений на порог обнаружения стимула. Обсуждение статьи В.Ю. Карпинской Обсуждение статьи А.Ю. Агафонова ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЯ ОСОЗНАВАЕМОГО И НЕОСОЗНАННОГО Обсуждение статьи Н.А. Ивановой СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЗАДАЧАХ НАУЧЕНИЯ, ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ НЕ ОСОЗНАВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ Обсуждение статьи Н.В. Морошкиной Обсуждение статьи М.Г. Филипповой Обсуждение статьи В.А. Гершкович Обсуждение статьи Я.А. Ледовой Обсуждение статьи В.Л. Волохонского, Обсуждение статьи Е.Ю. Воскресенской Обсуждение статьи М.Б. Кувалдиной Обсуждение статьи В.Л. Волохонского Анализ и обсуждение результатов Обсуждение статьи Е.Н. Ивановой Making decisions in solving complicated cognitive tasks The Generation effect and the aftereffect mechanism Тема 1.1. «Теоретичні основи управління в діяльності підрозділів ДСНС України» Поняття управління, його сутність, види та зміст. Організаційна структура центрального апарату МНС України та підлеглих підрозділів на сьогоднішній день має наступний вигляд. Тема 1.3. «Природа управлінських рішень» Поняття цілей, їх класифікація. Декомпозиція цілей. Побудова дерева цілей та методи обґрунтування цілей. Тема 3.1. «Функції управління в органах і підрозділах ДСНС України» Контроль як функція управління. Основні поняття принципів управляння та основний зміст принципів управління. Розподіл обов'язків і відповідальності, визначення функціональних обов’язків. Організаційно-розпорядчі методи управління. Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи. Схеми побудови організаційних структур управління. Поняття управлінських рішень, їх класифікація та прийняття управлінських рішень. Тема 6.2. «Основні етапи розробки управлінських рішень в органах та підрозділах ДСНС України» Розробка сценаріїв розвитку ситуації. Аналіз результатів розвитку ситуації після управлінських впливів. Основні принципи стратегічного управління. Особливості ситуаційного підходу в управлінні. Основні етапи ситуаційного аналізу. Розробка управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Особливості створення і функціонування систем управління Особливості режимів функціонування системи ЦЗ. Сутність і відносини лідерства. Вплив і влада, баланс влади. Керівництво і лідерство у формальній і неформальній організації. Тема 10. «Кадри управління в ДСНС» Вимоги до особистості керівника, модель керівника. Комплектування керівних кадрів, кадровий резерв. Наукова організація праці в ДСНС: завдання та основні напрямки впровадження. Покрашення організації та обслуговування робочих місць. Наукова організація управлінської праці (НОУП). Поняття та типи кадрової політики організації. Організація роботи з кадрами в органах і підрозділах ДСНС. Практичне заняття № 1.Вступ до педагогічної професії Аналіз педагогічних ситуацій Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів Публічний захист досвіду роботи вчителя-майстра (за матеріалами педагогічної літератури) Психологія управління як наука. Її об'єкт і предмет Підготовка до проведення службової наради та ділових переговорів. Психологія застосування маніпулятивних прийомів. Особистість с асертивною поведінкою. Тактика використання чуток у діловому спілкуванні Дворянство як міф про краще життя (за комедією Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля») (2 год.) Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів (за романтичною повістю Михайла Старицького «Оборона Буші») (1 год. ) Тема: Особливість тематики та поетики Максима Рильського ( 1 год. ) Петухова Татьяна Владимировна Анализ рабочей документации и кабинета психолога. Знакомство с историей развития ребенка. Конспект коррекционно– развивающего занятия Песня Е. Гомоновой « Край родной» Игры и упражнения на развитие мышления. Подборка стихов и потешек о режимных моментах Игры и упражнения для снятия страхов Как надо вести себя родителям маленьким лгунишкой Скласти поради вихователю щодо формування мотиваційної готовності дитини до навчання в школі. Скласти психологічну характеристику на дитину старшого дошкільного віку. Запропонувати способи попередження дитячих страхів у дітей раннього віку. Вправи та ігри на розвиток пам’яті Десять «золотих правил» для батьків Методичні рекомендації для вчителів з дисципліни «Теорія соціальної роботи» Это даже больше — это целый Космос. Давайте разберем, как же действуют эти фильтры, что мешают или помогают нам воспринимать этот Реальный Мир. Вплив психофізіологічних особливостей водія на його поведінку Ознаки психофізіологічної втоми водія і способи її подолання Культура обслуговування пасажирів, замовників транспортних засобів ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕТИКО-ХУДОЖНІХ ЗМІН НА ЗЛАМІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ ДОМІНАНТИ НОВЕЛІСТИЧНОГО СТИЛЮ М.КОЦЮБИНСЬКОГО ДРАМА-ФЕЄРІЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» Освобождение от созависимости Характеристики созависимости КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МОДЕЛИ Как распознать созависимые и здоровые послания Отделение: критическая задача противозависимости Проигрывание взаимоотношений взрослых людей Новый 12-шаговый процесс выздоровления ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН СОЗАВИСИМОСТИ КАК ПОНЯТЬ ПРИЧИНЫ СОЗАВИСИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СОЗАВИСИМОСТИ Я ВСТРЕТИЛ ВРАГА —ЭТО БЫЛ Я САМ Близость начинается с любви к самому себе КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕНАВИСТИ К СЕБЕ ПАССИВНОСТЬ: ИСКУСНАЯ ИГРА СОЗАВИСИМОСТИ Область Б: Искусство принимать себя Когда конфликт дает результат Способы управления чувствами, присущие созависимому человеку Этапы развития созависимости Ключевые слова Значение ключевых слов Часть тела Инцест и сексуальные злоупотребления КАК СФОРМИРОВАТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ Средства для работы с партнером Путешествие к взаимозависимости Методи порівняльної етнопсихології (спостереження, експеримент, метод аналізу етнічних стереотипів, кроскультурний аналіз асоціацій, шкала соціальної дистанції). Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. Етика ділового спілкування»як навчальна дисципліна та її завдання. Правила вербального етикету. Ціль програми: корегування міжособистісних стосунків на стадії адаптації п’ятикласників до нових умов навчання, та встановлення установки на успішне навчання. Вправа «Нетрадиційне привітання»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти