ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Психологія: 9 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Психологія - 2338 статей..

Ціль: Корекція міжособистісних стосунків та усвідомлення власних потреб саморозуміння Бесіда: «Що означає наполегливість?» Теоретичні та експериментальні дослідження в ЛОГОПЕДІЇ Фонологічна складова мовленнєвої діяльності Лексична складова мовленнєвої діяльності Граматична складова мовленнєвої діяльності Влияние интеллектуальной недостаточности на языковое развитие умственно отсталых школьников Особливості словотворення у дітей Виявлення характеру смислових зв’язків між словами Проба І (перцептивний рівень). До проблеми відновлення мовленнєвої та рухової діяльності у дітей з постопераційною афазією Формування фонемного розпізнавання Формування слухових функцій та операцій Передумови формування орфографічної навички у дітей дошкільного віку з НЗНМ Способи перевірки роботи вчителя V етап. Висновки і рекомендації ІV. Узгодження результатів контролю Самооцінка вчителем власної педагогічної діяльності V. Керівництво навчально-виховною роботою закладів освіти. Контроль. Схема управління регіональною системою освіти Для дослідження у сфері дошкільної педагогіки важливо використовувати методи, які допомагають одержати якомога більше нових різнобічних даних про розвиток і виховання дитини. Сенсорне виховання — система педагогічних впливів, спрямованих на формування способів чуттєвого пізнання, вдосконалення відчуттів і сприймань. Емоційно – вольова готовність Форма організації навчання — спільна навчальна діяльність педагога і дітей, що здійснюється в певному порядку і встановленому режимі. Програми виховання і навчання дітей. Структура і зміст. ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛИЧНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КЛИМАТА. СОЗДАНИЕ ОБОЮДНОГО ДОВЕРИЯ НАВЫКИ ПОДДЕРЖАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОНТАКТА ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ТЕХНИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТРЕВОЖНЫХ КЛИЕНТОВ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫХ И АГРЕССИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОБСЕССИВНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЕЙ И СУИЦИДНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ УТРАТЫ ОСОБЕННОСТИ БЕСЕДЫ С УМИРАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ Десять заповедей, или Что говорил Бог Моисею на горе Синай Не будь Кощеем Бессмертным — держи свою душу при себе. Общение человеку необходимо как кислород, но все остальное он должен добыть в одиночестве. Не предлагай своих услуг. Жди, когда тебя об этом попросят. Выполняй просьбу другого, когда сделал свои дела. В формальной группе — руководитель, в неформальной — лидер, в толпе — вождь. Власть руководителя определяется инструкцией, власть лидера и вождя абсолютна. Начинай с подарков (а не со взятки). Я дарю книги. Разговаривать потом становится легче. Если мужчина может выпить пол-литра водки и не опьянеть, не исключено, что он алкоголик. Хуже всего, когда к тебе относятся никак. Результаты, полученные с нарушением ЗАКОНОВ общения, нестойки, хотя достигаешь их быстро. Многие родители живут согласно следующему девизу: «Я все сделаю для своего ребенка, чтобы он стал счастливым, при условии, если он останется несчастным». Почему женщины любят алкоголиков Если женщина во время вечеринки охотно и умело помогает хозяйке, то, скорее всего, она неплохая хозяйка и не любит сплетничать. Лучше всего объединяет души и тела общее дело. Тогда не страшно, если работаешь в разных местах. Не всякий великий человек известен, не всякий известный человек велик. О соотношении зависти, злорадства, счастья и не счастья. Наркоманическая (компульсивная) любовь Молча терпи свой удел — в пользу молчанье тебе. Как расстаться с человеком, который удерживает тебя возле себя силой Как я отвадил сына от нежелательной сексуальной партнерши Предвосхищающие реакции горя Взгляд «изнутри» человека «со стороны» (первые впечатления психотерапевта, ставшего преподавателем лицея) Миф 2 Ребенок до рождения, находясь в утробе матери, не подвержен психическим травмам, живет как в раю, и воспитывать его еще не надо Миф 8 «Все мужчины — бабники» Идеи принципа сперматозоида в Ветхом завете Премудрость Иисуса, сына Сирахова Идеи принципа сперматозоида в Евангелии от Матфея Размышляй о смерти. Нам нужно научиться размышлять о смерти. Кто научился смерти, тот перестал быть рабом». Идеи принципа сперматозоида у Шопенгауэра Идеи принципа сперматозоида у Ницше Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребенком». Вiдтворення абревiатур у перекладi Роль перекладу в розвитку мови Настоящее будущее. Оно случилось. Оно уже здесь Болеет. Наняли няню, она приходит первый раз. ВЫ УДИВИТЕСЬ, НАСКОЛЬКО ВАШЕ «ВЧЕРА» СОЗДАЕТ ИХ «ЗАВТРА» Особенно трудно в нашей стране стать настоящим мужчиной Не менее трудно вырасти в нашей стране настоящей женщиной Что поможет вырастить из своих детей настоящих мужчину и женщину Вырваться из магического треугольника Здоровое чувство власти, или Почему некоторые так не любят Тиранов Отец Всевышний, почему Ты ко многим людям как отчим? Что поможет вам лучше понять своих детей Господи, когда моя мама будет нормально есть и станет здорова? И когда мамина мама не будет проклинать папиного папу, а папина мама перестанет желать нам смерти? Сделай, чтоб мама и папа помирились. Валя, 8 лет. Родители сидят на диване, обнявшись. НЕМНОГО О РОДИТЕЛЯХ, РЕШИВШИХСЯ НАТО, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ СО СВОИМ ПРОШЛЫМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ Структура та склад навчальних груп зі І місяцями навчання для проведення занять на 2015-2016 навчальний рік З начальницьким складом структурних підрозділів Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на 2015-2016 навчальний рік (за напрямками діяльності) Проведення занять із службової підготовки Цели и задачи психологического консультирования Условия результативности психологического консультирования Кого можно считать квалифицированным психологом-консультантом. Что для этого необходимо знать и уметь делать Сравнительные особенности поведения во время консультации хорошего и плохого психолога-консультанта Как подготовиться к психологическому консультированию Процедуры психологического консультирования Встреча клиента в психологической консультации Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, способы их устранения Когда в консультировании рекомендуется применять психологические тесты Тесты когнитивных процессов восприятия, внимания, воображения, речи и общих интеллектуальных способностей ГЛАВА IX ТЕСТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРАКТИКЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО И КОММУНИКАТИВНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Тесты темперамента и характера Тесты мотивов и потребностей Типичные случаи (ситуации) психологического консультирования Советы по развитию мнемических способностей Пути решения проблем развития коммуникативных способностей Развитие специальных способностей клиента Советы по вопросам, связанным с темпераментом Консультирование по потребностно-мотивационным проблемам Неумение высказывать комплименты и правильно реагировать на них Неумение точно воспринимать и оценивать социальные роли людей Неудачи в управлении эмоциями в деловой жизни Неудачи в поддержании и сохранении своей работоспособности Неудачи в конкуренции с другими людьми Отсутствие взаимных симпатий в личных человеческих отношениях Наличие антипатий в общении клиента с людьми Неспособность клиента быть лидером Неумение клиента предупреждать и разрешать межличностные конфликты Взаимоотношения между супругами в сложившейся семье Взаимоотношения супругов с их родителями Взаимоотношения родителей с детьми-дошкольниками Психолого-педагогическое консультирование родителей младших школьников Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста Консультирование родителей юношей и девушек Неудачи в изменении эмоций и чувств Неудачи в коррекции недостатков темперамента и характера Неудачи в избавлении от комплексов Неудачи в установлении хороших личных взаимоотношений с людьми Психогенные нарушения пищеварения Изменчивость настроения клиента Эмоциональные расстройства (аффекты, стрессы) Руководство личными отношениями людей Руководство деловыми отношениями людей Неумение обращаться к людям с просьбами и правильно реагировать на просьбы Причины недостаточной результативности психологического консультирования Тема 1. Введение в психологическое консультирование Психологического консультирования Межличностного психологического консультирования СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ Отношение клиента к тому, что он слышит или говорит, а также к психологу-консультанту ТЕМА 1. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ (ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ЛОГОПЕДІЇ) З історії розвитку логопедичної допомоги дітям Дидактична та психотерапевтична корекція Ринолалія (від грец. rhinos – ніс, лат. lalia – мовлення) – порушення тембру голосу та звуковимовляння, які зумовлені анатомо-фізіологічними дефектами мовного апарата. ТЕМА 3. ПСИХОГЕННІ, НЕВРОЗОПОДІБНІ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ. ПРИКЛАДИ (за М. І. Буяновим) Соціальна установка особистості, її формування і зміна. Ефекти міжособистісного сприйняття. Міжгрупова взаємодія та її феномени. Місце психології управління в системі наукового знання. Поняття ЮП як науки,об’єкт та предмет, її головні напрямки ЮП Поняття судово-психологічної експертизи. Асоціативний експеримент в етнопсихології Біологічне і соціальне в злочинності неповнолітніх Розвиток гуманістичних напрямків у психології особистості Поняття свободи, механізм втечі від свободи, позитивна свобода у гуманістичному психоаналізі Е.Фромма Загальна характеристика екзистенційної психології. Екзистенціальний аналіз Л. Бінсвангера та М.Босса. Розкрити поняття феноменології та основні завдання феноменологічної психології. Психологічна характеристика внутрішньо особистісного конфлікту. Поняття про міжгрупові конфлікти та особливості їх виникнення. Педагогычны конфлікти: основні причини виникнення, особливості попередження і розв'язання. Мета, завдання, специфічні особливості та види психологічного консультування і психотерапії. Підходи до розуміння психіки за Фрейдом. Трансактний аналіз Е. Берна: структурно-функціональний аналіз, аналіз взаємодій, аналіз психологічних ігор, сценарний аналіз. Функції переговорного процесу. Етапи проведення переговорів. Індивідуальний стиль спілкування Психологічні проблеми сімейного виховання Психологічні механізми впливу батьків на дітей Поняття віку та вікова періодизація. Особливості розвитку дитини в період новонародженості. Криза новонародженості. Новоутворення критичного періоду та критерії кінця кризи новонародженості. Комплекс пожвавлення. Розвиток предметно-маніпулятивної діяльності в ранньому дитинстві Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність та основні новоутворення розвитку дитини молодшого шкільного віку. Інтимне міжособистісне спілкування – провідний вид діяльності. Період пізньої дорослості називають періодом старіння, або геронтогенезом. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку. Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання. Програмування та проблемне навчання. Методи програмованого навчання. Основні методичні засоби програмованого навчання. Психологічна допомога дітям дошкільного віку. Структура та основні напрямки профорієнтації Поняття професійної придатності та її складові Основні герменевтичні процедури :розуміння, інтерпретація, тлумачення. Ціннісно- смислова свідомість особистості як предмет психологічної герменевтики Практичні заняття з дисципліни «Спеціальна психологія» ТЕМА. Загальні проблеми спеціальної психології. ТЕМА. Психологія дітей зі складними порушеннями розвитку Сумський державний педагогічний університет Модуль ІІ. Основні напрямки діяльності практичного психолога в системі соціальної роботи Тема 3. Психологічне забезпечення соціальної роботи Тема 5. Практична психологія в системі соціальної роботи як професійна діяльність Тема 6. Проблеми професійної культури та самодопомога в діяльності практичних психологів в соціальній роботі Тема 9. Завдання та основні проблеми психологічної практики в системі освіти Тема 10. Специфіка психологічної роботи з сім'ями Тема 11. Психологічна профілактика станів, ситуацій та поведінки ризику ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ Буденне і наукове розуміння комунікації Види, рівні та форми комунікаційної діяльності Спілкування як соціально-психологічна і комунікаційна категорія Гра як творча комунікаційна дія Правда і брехня в комунікаційній діяльності Інформаційна модель індивідуальної пам'яті Структура соціальної пам'яті суспільства Суперечності суспільного пізнання Різновиди комунікаційних каналів Соціально-мовленнєві функції Система документної комунікації в XX столітті Цензура як знаряддя комунікаційного насильства Функції електронної комунікації Глобальна комунікаційна система Інтернет Дерево комунікаційних каналів ТЕМА 5. ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Мануфактурна неокультурная книжність Індустріальна неокультурная книжність Мультимедійна комунікаційна культура Об'єкт і предмет семіотики соціальної комунікації Комунікаційні знаки та їх класифікація Ефект «інформаційних окулярів» Соціальна інформатика III (90-і рр.) Визначення та типологія комунікаційних потреб Особистісні комунікаційні потреби Громадські комунікаційні потреби Походження та види соціально-комунікаційних служб, систем, інститутів Соціально-комунікаційні права і свободи Соціальні комунікації в контексті становлення громадянського суспільства в Україні Соціальні комунікації як чинник глобалізації в незалежній Україні Тоталітарна схема управління соціально-комунікаційними інститутами Система соціально-комунікаційних наук Особливості парадигми вивчення комунікації на сучасному рівні Концепції соціальних комунікацій Основні напрями вивчення соціальної комунікації: зарубіжний та вітчизняний досвід ТИПИ ТА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ Структура особистості за З.Фрейдом Фізіологічні ( органічні) потреби Навіть міцно засвоєні і значущі для особистості знання далеко не завжди переходять у переконання. Засвоєні людиною соціальні норми часто існують як Установки – це результат поспішних і недостатньо обгрунтованих висновків із деяких фактів особистого досвіду, або результат некритичного засвоєння стереотипів мислення – стандартизованих суджень. Перша медична допомога при захворюваннях, травмах Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику. Системний аналіз чинників безпеки праці Особливості діяльності людини-оператора Надійність дій людини-оператора Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій Схильність до ризику та обережність Психологічний склад українського народу БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА Й У ПОБУТІ Профілактика несприятливого впливу мікроклімату Особливості вибухів нейтронної зброї Надзвичайні ситуації, викликані Долікарська допомога потерпілому. Способи штучного дихання. Долікарська допомога при різних Долікарська допомога при шоку Переломі кісток передплеччя нижньої щелеп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти