ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Технології: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Технології - 1430 статей..

Коэффициенты весомости и методы их оценки. Методы экспертной оценки уровня качества продукции. Ранговые оценки: способы получения и статистической обработки. ЖЦП. Принципы составления описания ситуации оценивания. Методы экспертной оценки уровня качества продукции. Біологічні властивості кукурудзи Технологія вирощування кукурудзи та особливості вирощування гібридів фірми «Піонер» Розділ 4. Результати досліджень Розділ 5. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно залежно від виду гібриду Охорона праці при виконанні агротехнічного прийому (сівбі) Розділ 7. Охорона навколишнього середовища Приведіть визначення електричної схеми ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗДІЛ 1.БОТАНІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСКА КУЛЬТУРИ Варіювання морфологічних і господарських ознак кукурудзи Температурний режим, режим вологості та інші особливості сорту «Лелека МВ» Способи передпосівного обробітку грунту МЕТА І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Визначення фактичної та потенційної продуктивності насаджень ПРОЕКТУВАННЯ РУБОК ФОРМУВАННЯ Визначення щорічного розміру санітарних рубок Місце знаходження лісництва. Короткий аналіз природних економічних умов ведення лісового Розрахунок можливих надходжень від реалізації продукції Тема: Технологія вирощування плодових овочевих культур родини Пасльонових Орієнтовні строки висаджування розсади помідора Тема 1. Біологія бджолиної сім’ї Морфологічні ознаки матки, робочої бджоли і трутня Тема 4. Розмноження і розвиток бджолиних маток, бджіл, трутнів Рахунок одержання плідних бджолиних маток Тема 9. Організація пасіки і складання кормового балансу Тема 11. Технологія виробництва та визначення якості воску Тема 13. Технологія виробництва і визначення якості прополісу По написанию курсовой работы Классификация показателей качества Определение коэффициентов весомости. Модель оценки уровня качества продукции. Расчет средневзвешенного арифметического показателя. Расчет среднего взвешенного геометрического показателя. Методичні вказівки з виконання курсового проекту Вимоги до змісту курсового проекту Основні характеристики продуктивності тварин Розробка технологічного процесу на дільниці холостих і поросних свиноматок Розрахунок потреби спеціалізованого господарства у ремонтному молодняку Основні параметри дільниці дорощування Загальні витрати в свинарстві Беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції свинарства Кафедра технології виробництва ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ Визначення кроку ритму виробництва Із переліку промірів свиней виберіть ті, що беруть мірною палкою Основними методами при визначенні вгодованості свиней Приведіть у відповідність походження імпортних порід свиней З переліку промірів зазначте той, який зображений на контурі Із наведених ознак до забійних якостей свиней відносяться Промислове схрещування в свинарстві використовують для До відтворних якостей свиноматок відносять наступні показники ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ З наведених порід свиней до першої групи згідно класифікації за напрямком і рівнем продуктивності при бонітуванні відносяться Приведіть у відповідність показники середньої кількості опоросів від свиноматки за рік відповідним типам свинарських підприємств До жирних кондицій відгодовують молодняк свиней наступної Для підсисних свиноматок оптимальною температурою повітря в приміщеннях Зазначте для кожного із наведених термінів добору його ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Розділ 1 Походження, екстер'єр і продуктивність свиней НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ Рубки головного користування Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією Черговість проведення рубок догляду Інші рубки формування та оздоровлення лісів Вибіркова система рубок головного користування Доповнити визначення та вставити пропущені слова Квалиметрия систем, процессов и продукции ЛАБОЛАТОРНІ РОБОТИ ПО ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Вивчити сутність технологічного процесу формовки, і вибрати її спосіб. ФОРМУВАЛЬНІ І СТЕРЖНЕВІ СУМІШІ ВИБИВКА, ОБРУБКА І ОЧИСТКА ВИЛИВКА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ Визначення міцності на стиск Опишіть види дефектів кристалічної будови та їх вплив на властивості металів. Деталі котельного автомата (кулачкові вали, шестерні) виготовляють зі сталі 20. Опишіть властивості та склад цієї сталі. Які способи підвищення її поверхневої твердості Ви можете запропонувати? Коли виникає хімічна корозія? Назвіть методи захисту металів від цього виду корозії. Основні види електрохімічного захисту. Катодний захист зовнішнім струмом. Творчий проект: «Лялька мотанка -народна іграшка». Вироби-аналоги та їх аналіз. Основні поняття архітектурної світлотехніки Освітлення приміщень виробничих і складських будинків Хімічні властивості: розчинність, кислотостійкість, лугостійкість, токсичність, корозійна стійкість, біокорозія. Технологічні властивості матеріалів: формувальність, подрібнюваність, розпилюваність, пробійність, полірувальність, технологічність. Природний і синтетичний каучук. Хімічний склад. Формула. Сировина для виготовлення. Гума. Склад гуми. Класифікація гуми. Вода. Застосування. Твердість води. Основні процеси водо підготовки: фізичні, хімічні, фізико-хімічні. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВІРКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВТОРИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ АВТОМАТИЧНІ УРІВНОВАЖЕНІ МОСТИ Послідовність обробки результатів вимірів. Тема 7. Технології обробки земельно-кадастрової інформації Технології створення моделей просторових об’єктів Теоретические аспекты информационных технологий. Теория сигналов и спектральный анализ Дискретизация и квантование. Адаптивная дискретизация, разностная и дельта-модуляция. Сжатие динамического диапазона. Сжатие графических изображений Сравнение и анализ основных методов разделения каналов Разделение каналов на основе псевдослучайных последовательностей Тема уроку: Поняття про внутрішню будову металів та сплавів. Тема уроку: Основи виробництва сталі. Класифікація, маркування сталей. Як впливає збільшення концентрації цинку на міцність і пластичність латуней? Новітні технології викладання фахових дисциплін Розкрийте особливості методики навчання читати В.Едігея. Розробіть фрагмент уроку з читання за методикою В.Едігея та розкрийте особливості даної методики. Особливості диференційованого навчання в початковій школі. Диференційовані завдання під час закріплення вивченого матеріалу з математики та проаналізуйте доцільність такої роботи. Особливості роботи за програмою «Крок за кроком» Характеристика поняття «проблемна ситуація» Третій етап — осмислення (рефлексія). Особливості роботи вчителя за технологією УДО. ТЕХНОЛОГІЇ ЭЛЕКТРОПЛАВКИ СТАЛІ Варіанти технології електроплавки сталі Робота ДСП зі спіненими шлаками Подача вуглецевих матеріалів у ДСП Застосування паливно-кисневих пальників Вакуумування сталі в струмені Установка ківш-піч (LF) – (АКОС) Технологічні особливості обробки сталі в ковші-печі Вибір потужності трансформатора установки АКОС-ківш-піч Усереднення температури і складу сталі в ковші Збільшення питомої потужності трансформатора і удосконалення електричного режиму плавки Установки для безшлакового випуску сталі з ДСП Застосування альтернативних джерел тепла Дугова сталеплавильна піч, обладнана системою «Данарк» ДСП з шахтним підігрівом брухту Вибір потужності мережних трансформаторів для живлення дугових електросталеплавильних печей Порівняння технологічних і економічних показників роботи дугових печей різної конструкції Національний університет харчових технологій Інформаційні технології в інженерних розрахунках Рішення СЛАР за правилом Крамера. Теорема збіжності методу простої ітерацїї Визначення параметрів квадратичної емпіричної залежності. Приклад виконання лабораторної роботи. Реалізація метода Рунге-Кутта в середовищі ЕТ Excel. Повне найменування системи та її умовне позначення Шифр теми або шифр (номер) договору Вимоги до ергономіки та технічної естетики Матеріали для відбитків і моделей Пластмаси світлової полімеризації (фотополімери). Формувальні матеріали, Флюси, кислоти і луги Абразивні та додаткові матеріали Клінічні стоматологічні матеріали Вступ. Зміст предмету «Матеріалознавство» Основні властивості металевих і неметалевих матеріалів. Міцність неметалевих матеріалів Діаграма стану залізо - вуглець Продукти доменного виробництва. Перетворення, що відбуваються у сталях під час нагрівання Конструкційні леговані сталі Надтверді інструментальні матеріали Сплави алюмінію. Склад, структура, властивості, Обладнання для прокатування заготовок Автоматизація зварювального виробництва Загальні відомості про пластмаси Формування деталей з полімерів у в'язкорідкому стані ПКМ з порошкоподібним зміцнювачем Основні відомості про деревину Властивості бетонної суміші і бетону Характеристика организационно-технических условий перевалки груза Определение линейных и весовых характеристик груза Техническое обеспечение технологической схемы Оценка научно-технического уровня разработанной технологии грузоперевалки. Лапенко Г. О., Падалка В. В., Горбенко О. В., Ляшенко С. В. Технологічні середовища харчових виробництв Загальні поняття про матеріалознавство Механізм та закони кристалізації металів Методи дослідження металів: структурні і фізичні Розділ 9. Кольорові метали і сплави на їх основі Розділ 10. Пластмаси й їх класифікація, властивість і галузь застосування Синтетичні еластоміри, каучук, гума Фізичні і механічні властивості деревини Неметалеві матеріали в переробній промисловості ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ МЕТАЛІВ МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАСТМАС Матеріалознавство. Дайте визначення. Пояснити взаємозв’язок між будовою, кристалічною структурою матеріалу і його властивостями. Наведіть приклади. Матеріалознавство. Структура та будова матеріалів. Макроструктура, мікроструктура. Тонка структура, пориста структура. Дати визначення. Формування тонкої структури матеріалів. Методи дослідження. Пори. Розміри і форма пор. Наведіть приклади взаємозв’язку між пористістю матеріалу і його властивостями. Основні властивості матеріалів: густина, пластичність, деформація. Види деформації: пружна, еластична, пластична. Теплопровідність, теплоємність, теплостійкість, термічне розширення, морозостійкість. Приклади композиційної побудови матеріалів будівельного призначенняна основі бітумних і дьогтьових в'яжучих. Фізико-хімічні методи оцінки складу структури та властивостей будівельних матеріалів. Механічні властивості будівельних матеріалів: твердість, міцність, пружність, пластичність, крихкість. Промислові та побутові стічні води. Якими речовинами забрудненні стічні води. Охарактеризуйте способи очистки стічних вод. Першими чотирма класами є гідрокарбонатний, сульфатний, хлоридний та нітратний. Опыт применения отходов металлургии, топливной промышленности и энергетики Опыт применения отходов химико-технологических производств и переработки древесины Загальні правила з техніки безпеки Оформлення звіту про лабораторну роботу Основні відомості про структуру сталей у зрівноваженому стані Основні відомості про структуру чавунів Основні відомості про структури кольорових металів і сплавів Устаткування, інструменти, матеріали ВиЗНАЧЕННЯ критичних точок сталі Основні відомості про відпускання сталі ЛИТТЯ В ОДНОРАЗОВІ ПІЩАНО-ГЛИНИСТІ ФОРМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄнТІВ Холодне та гаряче прокатування металів ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ЇХ ОБСЯГ Методика навчання природознавства МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА – ПЕДАГОГІЧНА НАУКА. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА Тривалість роботи за комп’ютером учнів у початковій школі МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА Глухівський державний педагогічний університет Розділ І. ДЕРЕВИННІ МАТЕРІАЛИ ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ПОРІД ДЕРЕВИНИ Ваговий метод визначення вологості Механічні властивості деревини. ДІАГРАМА СТАНУ СПЛАВУ, КОМПОНЕНТИ ЯКОГО УТВОРЮЮТЬ МЕХАНІЧНУ СУМІШ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ДІАГРАМА СТАНУ СПЛАВУ, КОМПОНЕНТИ ЯКОГО УТВОРЮЮТЬ СТІЙКУ ХІМІЧНУ СПОЛУКУ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ДІАГРАМА СТАНУ ЗАЛІЗО–ЦЕМЕНТІТ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ Визначення твердості за Брінеллем Визначення твердості за Роквеллом Визначення твердості за методом Віккерса Результати вимірювання твердості загартованих Результати експерименту по визначенню ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ Результати вимірювань твердості зразків дюралюмінію З одного фізичного стану в другий ОПИС ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ УСТАТКУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ УСТАНОВКА ПО ВИВЧЕННЮ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛАСТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗВІТ ПРО РОБОТУ (див. роботу №1) Тематика навчальних проектів до змістового модуля 6 ДЗ “Луганський національний університет Тема: Технології соціального передбачення та прогнозування Тема: Технологія консультування та соціального посередництва Тема: Технології зв’язку з громадськістю. Тема: Медичні та психологічні методи в соціальній роботі Тема 22. Типологія проблемних груп клієнтів. Специфіка соціальної роботи соціального працівника з різними проблемними групами. Доповнення до лекції «Електрохімічні процеси» П'ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Історія виникнення інтерактивних методик Навчання як систематичне дослідження Роль вчителя у підготовці та проведенні дискусії Тренінг партнерського спілкування Рекомендація: виконується у парах. Як називається комплекс робіт щодо підтримання роботоздатності та справності машин при їх використанні, зберіганні і транспортуванні? При якому способі організації технічного обслуговування машин засоби ТО переміщуються до об’єктів, на місця їх роботи? Чим здійснюється діагностування фільтра тонкої очистки палива? Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування. Система композиційних закономірностей, прийомів і засобів Основні принципи художнього конструювання Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності. І. Попередній аналіз та складання технічного завдання. Первые боги людей: Ануннаки, Нефилимы, Элохим Высокие светловолосые гуманоиды ЦРУ и Управление национальной безопасности Секретные проекты и их краткая характеристика Нападки в национальном масштабе Тайная война против кораблей Предполагаемый конечный результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти