ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Транспорт: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Транспорт - 1784 статей..

Малоформатний кадровий аерофотоапарат А-39 Комплект А-54 і основні конструктивні особливості Підготовка до повторного вильоту і післяполітна підготовка Особливості кінематичної й електричної схем щілинних аерофотоапаратів Основні технічні дані АЩАФА-5 Взаємодія частин аерофотоапаратів й опис принципової електричної схеми Призначення і будова аерофотоприставок Принципова схема аерофотоприставки ФАРМ-2 Аерофотоапарати із застосуванням електронно-оптичних перетворювачів (АФА-ЕОП) Ферозондові аеромагнітометри ГІДРОАКУСТИЧНІ СТАНЦІЇ ПОВІТРЯНОЇ РОЗВІДКИ П'єзоелектричні перетворювачі Структурні схеми авіаційних гідроакустичних систем Особливості використання гідроакустичних систем Початкова швидкість кулі (гранати) та її практичне значення Призначення, бойові властивості, загальна будова та принцип дії автомата Розбирання і складання автомата Будова гранат, поводження з ними, догляд і збереження Не слід вибирати місце для стрільби поблизу окремих місцевих предметів, які виділяються, а також на гребенях висот. Прийоми та правила стрільби з пістолета Макарова Особовий склад, який не засвоїв правил та заходів безпеки, до стрільби та обслуговуванню стрільб не допускається. ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ Розділ 2 Охорона праці в професійної діяльності на автотранспортних підприємствах. Методичні вказівки до виконання задачі 1 Національний авіаційний університет Text 2. Types of electric current Text 3. Types of electric circuits Text 4. Systems of measurement Text 5. Measurement of Electric Current Text 1. Electricity Transmission Text 3. Energy in various contexts UNIT III. ALTERNATIVE ENERGY SOURCES Share of RES and biomass energy in different countries Text 6. Renewable Diesel Fuel UNIT IV. ENERGY MANAGEMENT AND AUDIT Text 2. Energy Management in Municipal Buildings Text 3. Energy Management System at Industrial Enterprise Text 1. Energy industry for the Вenefits of World Economy Text 2. Energy Development under Current Text 5. Electricity as a product for trade Text 6. Electricity Market Reform Text 1. Logistics Origin and Definition Text 2. Transportation and Logistics Text 3. Logistics Solutions for Energy Industry Text 4. Mineral and Fuel Energy Resources Text 5. Ukraine’s Gas Transmission System Technical Conditions and Anticorrosion Protection Text 10. Pipeline Inspection and Safety Text 1. Stored Energy and Batteries Text 4. Lviv Insulator Company Text 6. Increased Efficiency in Current Energy Use Kyiv HPS Role in the Economy and Ecology of the Region and State Text 11. Benefits of Reforms Text 13. Energy Market of Ukraine Text 15. Reducing Energy Consumption Text 18. Pipeline Construction Text 20. INOGATE Strategic Routes С. Хронічний рецидивуючий алкогольний панкреатит. А. Дискінезія жовчного міхура В. Холелітіаз. С. Хронічний панкреатит Перша медична допомога при пораненнях. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ. Перша медична допомога при тривалому здавлюванні кінцівок. Перша медична допомога потерпілим з гострими психічними порушеннями. Сутність та функції податків. Тема 2. Податок на додану вартість Дата виникнення податкового зобов’язання і кредиту Тарифні преференції та безмитне переміщення товарів Особливості оподаткування алкогольних напоїв Умовно-безмитне ввезення і вивезення Пільги та звільнення від оподаткування Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку Порядок набуття та скасування статусу платника податку Особливості застосування пільгового оподаткування Індексація нормативної грошової оцінки земель Об’єкт оподаткування збором і ставки Об’єкт оподаткування збором і ставки збору Плата за користування надрами Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати Платежі до фонду соціального захисту інвалідів. Мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2013 році для платників єдиного податку (грн) Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти Порядок придбання торгового патенту Податкова політика і інфляція. Безпека при експлуатації систем під тиском Посудини, що працюють під тиском СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ І МІСІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ Характеристика можливостей та загроз Створення умов для територіального розвитку, раціонального використання земельних ресурсів, розвитку ділової та інвестиційної активності Оперативна ціль A.1.2. Провести інвентаризацію землі, розмежування земель комунальної та державної власності з подальшим впровадженням геоінформаційної системи міста. В. ЧЕРНІВЦІ – КОМФОРТНЕ МІСТО Оперативна ціль В.1.2. Покращення транспортного забезпечення. Ключові індикатори розвитку туризму Оперативнана ціль С.2.2. Забезпечення транспортної доступності до м. Чернівців. ПРИДУНАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СУБРЕГІОНУ АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ (сильні і слабкі сторони) ТА ЗОВНІШНІХ (сприятливі можливості і загрози) ЧИННИКІВ SWOT- аналіз головних напрямків (критичних питань та головних галузей) С. Розвиток системи управління, інновацій та людських ресурсів Стратегічна ціль А.1. Підготувати продукт для інвестування Агенція субрегіонального розвитку / ФПП / ВУЗи економічної спеціалізації / «третій сектор» / управління і відділи економіки міськрад та РДА С.2.1. Створити спільний координаційний орган субрегіону (Рада субрегіону або Асоціація ОМС) Центри зайнятості / Головне управління праці та соціального захисту / Управління освіти і науки Е.3.3. Відродження авіаційних перевезень Місцеві ради та їх виконавчі органи / РДА / малий бізнес субрегіону / спілки підприємців Етапність реалізації сценаріїв Вимірювання основних параметрів електричного кола: напруги та сили струму. Розширення меж вимірювання приладів Цифрові вимірювальні прилади Вимірювання потужності та енергії в електричних колах змінного струму. Дослідження характеристик електричних джерел освітлення Аналіз та розрахунок нерозгалуженого кола однофазного струму Дослідження трифазного електричного кола змінного струму Дослідження роботи однофазного силового трансформатора Пуск та реверсування асинхронних електродвигунів Методичні рекомендації щодо виконання завдання Дослідження параметрів електричного кола при паралельному з’єднанні двох або більше генераторів змінного струму. Дослідження трифазного електричного кола змінного струму при з’єднанні споживачів зіркою та трикутником Дослідження напівпровідникових випрямлячів. Миколаївський державний аграрний університет РОБОТА НАД КУРСОВИМ ПРОЕКТОМ Охорона праці та техніка безпеки ВОДОПОСТАЧАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ВИБІР КАЛОРИФЕРА ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ Установки для доїння корів у доїльному залі Та характеристика об'єктів нерухомості Особливості віднесення матеріальних об'єктів до нерухомих Життєвим цикл об'єктів нерухомості Класифікації житлових об'єктів нерухомості Характеристика комерційних об'єктів нерухомості Суть земельної ділянки як об'єкта нерухомості Оцінка майна та майнових прав Види вартості об'єктів нерухомості Звіт про оцінку об'єктів нерухомості Методи оцінки вартості земельних ділянок Дохідний підхід до оцінки об'єктів нерухомості Призначення і принцип дії електричних машин Принцип дії та будова машини постійного струму Робота машини постійного струму в режимі двигуна Пуск та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів Однофазний асинхронний двигун Електричні машини малої потужності Інформаційні електричні мікромашини Рубильники, вимикачі та перемикачі Електромагнітні виконавчі пристрої Розподіл електричної енергії Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів Режими роботи електродвигунів та їхній вибір Розімкнуті системи керування електроприводами з двигунами змінного та постійного струму Замкнуті системи керування електроприводами Електрообладнання електричного транспорту Характеристики джерел живлення: зовнішньої характеристики джерела Використання електричної енергії в електрохімічному виробництві Дія електричного струму на організм людини Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УРАЇНИ Глава 16. Митні процедури на морському і річковому транспорті Глава 36. Спеціальна митна зона Глава 51. Тарифні пільги (тарифні преференції) Стаття 1. Визначення основних термінів і понять Стаття 4. Принципи митного регулювання Емблеми Державної митної служби України Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законами України, можуть створюватися митні пости. Положення про Центральну митну лабораторію та положення про митні лабораторії затверджуються наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Типова схема митної експертизи в Державній митній службі України Стаття 20. Організація митної варти Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок Державного бюджету України. Органи охорони державного кордону України та правоохоронні органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду. Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України. Глава 4. Інформування та консультування з питань митної справи Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію Проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до компетенції митних органів. Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним в установленому порядку. Стаття 41. Форми митного контролю Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та іншими законами України. Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Митне оформлення яких не закінчено. ІІ. Ідентифікація транспортних засобів Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів Такий контроль здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України. Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанту. Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники). Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються. Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі, визначаються договором зберігання. Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари і транспортні засоби, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 166 цього Кодексу. Міжнародних експрес-відправленнях. Стаття 111. Митні процедури на транспорті Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях Бути знищені під контролем митного органу. Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості. Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України. Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі. Стаття 135. Вимушена посадка У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень. Інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України. Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом Глава 20 Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі Інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України. Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії Вставити малюнки (наявні у твердих копіях) РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ Від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом. Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14). Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування Або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально обладнаних приміщеннях. Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу Для зберiгання товарiв у режимi митного складу використовуються спецiально обладнанi примiщення, резервуари, майданчики - митнi лiцензiйнi склади. Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі). Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації Стаття 231. Операцій щодо переробки товарів Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної Глава 40. Знищення або руйнування Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави. Порядок декларування товарів, що ввозяться в Україну Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Правоохоронними органами при здійсненні митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України Контроль правильності визначення митної вартості товарів проводиться митним органом, що здійснює митне оформлення товарів. Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів Відповідна частина прибутку від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи побічно йде на користь продавця. Стаття 268. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів Більша з двох альтернативних вартостей. Стаття 276. Мета визначення країни походження товару Критерії достатньої переробки для конкретних товарів і країн встановлюються та застосовуються з дотриманням вимог цього Кодексу в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання стосовно першої партії. Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюються законом. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, ввозять в Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому статтею 287 цього Кодексу.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти