ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Транспорт: 3 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Транспорт - 1784 статей..

Члени сімей посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, мають ті ж самі пільги, що й ці посадові особи. Країни, з якими Україною укладено угоди про вільну торгівлю Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує регулярне публікування даних митної статистики зовнішньої торгівлі. Стаття 306. Спеціальна митна статистика Формування статистики зовнішньоекономічних зв'язків України. В УКТЗЕД товари систематизовано за роздiлами, групами, товарними позицiями, товарними пiдпозицiями, найменування i цифрові коди яких унiфiковано з Гармонiзованою системою опису та кодування товарів. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється митними органами у порядку, що встановлюється Кабінетом Мiнiстрiв України. Порядок надання зразкiв товарiв та документацiї, строки i порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарiв визначаються Кабінетом Мiнiстрiв України. Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов’язку сплати мита та інших податків і зборів. Тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, - Стаття 333. Незупинення транспортного засобу Причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу - Стаття 338. Пошкодження або втрата митного забезпечення Тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів. Зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, - Інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником регіональної митниці. Протокол, а також вилучені товари, транспортні засоби та документи, зазначені в протоколі, передаються до митного органу, в зоні якого виявлено порушення митних правил. Стаття 364. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від інших правоохоронних органів Заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків. Місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, якщо особу встановлено) Справа про порушення митних правил розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи. Справа про порушення митних правил розглядається суддею одноособово. Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами обставини. Стаття 409. Обов'язковість законних розпоряджень та вимог посадових осіб митної служби України Посадові особи митних органів зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України. Самостійне навчання посадових осіб митної служби України. Перелік видів вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби України, визначається Кабінетом Міністрів України. Держава гарантує посадовим особам митної служби України соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення. Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби України з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть мати відомчий житловий фонд, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом. Закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» Робота та потужність електричне кола Намагнічуюча сила струму (МРС) Основні визначення, види електричних вимірювань, переваги Призначення, типи, застосування ДПС Апаратура пуску, керування та захисту Призначення, типи підсилювачів Приватний вищий навчальний заклад Загальні вимоги до виконання КР ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Складові частини пояснювальної записки ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Одним з основних чинників, що суттєво впливає на величину виробничої потужності є фонд робочого часу обладнання. Схема розташування дверей, сходових люків та ілюмінаторів. Кут заливання. Розрахунок впливу рідких вантажів. Розрахункові матеріали, пов'язані з перевіркою остійності, і зведені таблиці. ДІАГРАМА СТАТИЧНОЇ ОСТІЙНОСТІ СУДНА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Буксири, призначені для проведення морських буксирувань. Перевірка остійності в робочих умовах і при переходах. Діаграма статичної остійності. Остійність суховантажних і наливних суден. Розрахунок діаграм остійності. Остійність плавучого крана/кранового судна при переході. Остійність плавучого доку при зануренні або виринанні. ПЕРЕВІРКА ОСТІЙНОСТІ І РОЗРАХУНОК ОСАДОК Визначення перекидального моменту для суден транспортного і рибопромислового флоту Визначення перекидального моменту у неробочому стані. Тема: Зерно та зерноборошняні товари Тема: Круп’яні вироби. Оцінка якості крупів та борошна. Предмет і система судової медицини. Пошкодження від дії електричного току. Захворювання органів дихання Встановлення статевої зрілості осіб жіночої статі Висновок судово-медичного експерта. ТРАСУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Методи трасування автомобільних доріг Особливості руху автомобіля по кривій ТЕМА 1. Основні напрямки розвитку технічного Будова, принцип дії та правила експлуатації вагів настольних циферблатних та електронних. ТЕМА 3. Обладнання для розрахунків з покупцями Будова, принцип дії та правила експлуатації обладнання для нарізування гастрономічних продуктів, хліба. Будова, принцип дії та правила експлуатації автоматів для продажу рідинних товарів. Вимоги до торгових автоматів. Класифікація торгових меблів. Меблі для торгових залів магазинів. Інвентар для торгових залів магазинів. Особливості будови, експлуатації та технічного обслуговування окремих типів автомашин, призначених для перевезення товарів. Тенденції розвитку конструкції автомобіля на сучасному етапі. МЕХАНІЧНІ СТУПІНЧАСТІ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Особливості гальмування автопоїздів. Гальмові системи автопоїздів. Гальмова діаграма автопоїзда. Тенденції розвитку гальмових систем автомобіля на сучасному етапі. Паливна економічність автомобіля, її оцінні показники. Шляхи зменшення витрати палива. Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення. Плавність ходу автомобіля, вимірники плавності ходу. Прохідність автомобілів та автопоїздів. Вплив конструкції автомобіля на його прохідність. Колеса і шини. Маркування та основні оціночні параметри. ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВКИ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ Система живлення карбюраторного двигуна: призначення, основні функціональні елементи, принцип дії. Добровільні види авіаційного страхування. Страхування відповідальності технічного обслуговування повітряних суден. Страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів Страхування подорожуючих за кордон Як визначається розмір страхової виплати? Судна приймаються на страхування разом з машинами й обладнанням, а також з додатковим обладнанням, установленим на них. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ ВИДИ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН ВИДИ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Машина для внесения минеральных удобрений и посева семян сидератов МВУ-0,5А Призначення, класифікація та порівнювальний аналіз конструкцій сучасних механізмів фрикційних зчеплень з периферійним розташуванням пружин із діафрагмовими (тарільчастими) пружинами. Призначення, класифікація та порівнювальний аналіз конструкцій та експлуатаційні характеристики підсилювачів рульового керування сучасних автомобілів Основи конструкції та порівнювальний аналіз експлуатаційних властивостей гідравлічних гальмівних приводів сучасних автомобілів. Формула розрахунку потужності Допустимі осьові навантаження для автомобілів, автопоїздів і автобусів, кН Визначення кількості передач i передаточних чисел трансмісії автомобіля Побудова паливно-швидкiсної характеристики автомобіля ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ СИСТЕМИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ Накладки зчеплення фрикційні азбестові Рекомендовані значення модулів зуб’їв шестерень коробок передач Витяг з ОН 8027-86. Листові ресори для автомобілів. Розрахунок органів керування автомобілем Рульове керування. Кінематичні схеми і силові передавальні числа Кут повороту керованих коліс Загальна будова автомобіля, призначеня основних систем і механізмів. ТТХ та бойові властивості БТР. Газорозподільний механізм. Призначення, будова, принцип дії. ТТХ ЗІЛ 131 Система змащення. Призначення, будова, принцип роботи. ТТХ автомобіля Урал-375. Система електрообладнання. Призначення, загальна будова, принцип роботи елементів системи пуску двигуна. ТТХ автомобіля КамАЗ-5320. Заправні обсяги та рекомендовані експлуатаційні матеріали Порядок допуску особового складу у військовий парк частини та їх повернення у парк.ТТХ Урал 375. Рухомі засоби технічного обслуговування і ремонту машин. У Збройних Силах експлуатація машин організується командирами частин і здійснюється безпосередньо начальниками відповідних родів військ і служб. Особливості розташування та обладнання польового парку машин. Тактико-технічна характеристика та бойові можливості БМП Особливості будови силової передачі БТР, БМП. ТТХ автомобіля ГАЗ-66. Технiчпе обслуговування ходовоi частини автомобіля. ТТХ УРАЛ-375. І Н Ж Е Н Е Р Н А М Е Х А Н І К А Розподіл навантаження в часі та типові режими навантаження елементів машин Призначення механічних передач та їхня класифікація. Оцінка міцності деталей при простих деформаціях Визначення граничних напружень Загальні відомості та класифікація пасових передач Сили та напруження у вітках пасової передачі Розрахунок пасових передач на тягову здатність і довговічність Загальні відомості та класифікація ланцюгових передач Основні розрахункові параметри ланцюгових передач Критерії роботоздатності та розрахунок ланцюгових передач Основні параметри евольвентного зачеплення Коригування зубців циліндричних зубчастих передач Конструкції зубчастих коліс та їхнє виготовлення Види руйнування зубців та критерії розрахунку на міцність зубчастих передач Допустимі напруження у розрахунках зубчастих передач НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗУБЦІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВІДКРИТИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ Особливості розрахунків на міцність циліндричних передач Новікова Елементи розрахунку хвильових зубчастих передач Параметри черв'ячної передачі Проектний розрахунок черв'ячної передачі Розрахунок передач гвинт – гайка Розрахунок циліндричних фрикційних передач Розрахунок конічних фрикційних передач Загальні відомості. Конструкції та матеріали осей і валів Розрахункові схеми валів та осей. Критерії розрахунку Основні види шпонкових з'єднань та область їхнього застосування Розрахунок зубчастих з'єднань Розрахунок пресових з'єднань Монтаж, змащування та ущільнення підшипників кочення Навантаження на тіла кочення. Види руйнувань і критерії розрахунку підшипників кочення Розрахункове еквівалентне навантаження на підшипники кочення Конструкції та матеріали підшипників ковзання Основи розрахунку напрямних прямолінійного руху Самокеровані та комбіновані муфти Розрахунок зварних з'єднань на міцність Розрахунок таврових з'єднань. Кріпильні різьбові деталі, їхні конструкції та матеріали Елементи теорії гвинтової пари Розрахунок витків різьби на міцність Розрахунок групових болтових з'єднань Природно-кліматичні, технічні та економічні умови роботи дороги Аналіз даних про рух і прогноз вантажного режиму дороги ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ Вимоги до транспортно-експлуатаційного стану проїзної частини Природнокліматичні умови дороги Вимоги до геометричних розмірів дороги Методичні рекомендації до самостійної підготовки та Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Визначити податок на прибуток підприємств за ІІ квартал. Визначити єдиний податок та ПДВ, які воно повинно сплатити. Технічні умови роботи дороги Вимоги до міцності дорожнього одягу Вимоги до інженерно-транспортного обладнання дороги Банк тестових завдань на модуль №2 Регуляція ферментативних процесів Активні форми кисню і антиоксиданти Регуляція і порушення ліпідного обміну. Пероксидне окислення ліпідів. Специфічні шляхи обміну окремих амінокислот Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами Металообробні верстати токарної групи Металообробні верстати свердлильної та розточувальної груп Робота на ножицях, пилках та пресах Виконання робіт із застосуванням домкратів Спеціалізоване устаткування, пристрої Газове і центральне опалення Сутність та ознаки податків. Елементи податків. Класифікація податків. Назвіть надходження коштів, які не входять до складу звітного доходу платника податку на прибуток. Хто з перерахованих суб’єктів господарювання може перейти на сплату єдиного податку? Хто здійснює облік платників плати за землю, які проживають в сільській місцевості? Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України? Як визначається сума податку на прибуток , що підлягає сплаті до Державного бюджету України? В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга? ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТУП. ПРЕДМЕТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ Вплив адсорбційних шарів на змочування твердих поверхонь Визначення критичної концентрації міцелоутворення в розчинах ПАР ТЕМА 2. УТВОРЕННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ Визначення знаку заряду колоїдної частинки (капілярний аналіз) Визначення концентрації золю каніфолі Вивчення кінетики утворення золю сірки Визначення середнього розміру частинок золю нефелометричним методом Методика аналізу на седиментометрі Фігуровського Визначення молекулярної маси полімерів віскозиметричним способом Вплив нагрівання на в’язкість суспензії крохмалю Дослідження швидкості набухання желатини Визначення “часу життя” крапель на поверхні розділу масло-вода Проректор з науково-педагогічної роботи Підготовки бакалаврів з фінансів Тема 2.3. Порядок обчислення і сплати земельного податку Лекція 14. Порядок нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку (2 год.) Критерії оцінювання індивідуальних завдань В.А. Гесь, В.К. Кушпель, О.П. Марунич, Б.І. Сарахман Допустимі значення втрати повітря у вузлах ЦПГ і клапанного механізму І. загальний огляд системи мащення перед пуском ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8 Підготовка карбюратора і приладу до роботи Тиск і продуктивність паливних насосів карбюраторних двигунів Звіт до лабораторної роботи №12 Підготовка приладу до роботи Звіт до лабораторної роботи № 14 Напруга проскакування іскри на свічці запалювання першого циліндра. Видалення повітря з гідроприводу виключення зчеплення. Діагностування карданної передачі Контроль збалансування коліс і підготувальні операції Звіт до лабораторної роботи №30 MIHICTEPCTBО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ З сигналізації на залізницях України УМОВНО-ДОЗВОЛЯЮЧИЙ СИГНАЛ СВІТЛОФОРА ПОЗНАЧЕННЯ НЕДІЮЧИХ СВІТЛОФОРІВ ОГОРОДЖЕННЯ МІСЦЬ ПЕРЕШКОД ДЛЯ РУХУ ПОЇЗДІВ І МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТНА ПЕРЕГОНАХ ОГОРОДЖЕННЯ ПОЇЗДА ПРИ ВИМУШЕНІЙ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ VIII. СИГНАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ТА ЗНАКИ ПОКАЖЧИКИ «ОПУСТИ СТРУМОПРИЙМАЧА» IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ XII. СИГНАЛИ ТРИВОГИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О БИООКИСЛЕНИИ. СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ БИООКИСЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА-РАЗОБЩИТЕЛИ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ И ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЕ ПИРУВАТА Фізичний стан гіалоплазми регулює швидкість перебігу біохімічних процесів: чим вона густіша, тим повільніші хімічні реакції. Двомембранні органели клітини: мітохондрії та пластиди. Типи генетичних хвороб людини Відмінності від колоніальності Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого Кольорова металургія в Україні розвинуто недостатньо через брак власної сировини. Сільське господарство України Північно-Східний економічний район Карпатський економічний район АНАЛІЗ природних та антропогенних умов території Розрахунок балансу території і техніко-економічних показників Основні положення клітинної теорії
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти