ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем

Автоматизована інформаційна система управління організацією є взаємопов’язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації

відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації.

Як правило, це система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує комп’ю­терну інформаційну технологію, і персонал, який взаємодіє з комп’ютерами і телекомунікаціями.

Технологія роботи в комп’ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна для розуміння фахівцем некомп’ютерної галузі і може бути успішно використана для контролю процесів професійної діяльності та управління ними.

Призначена для автоматизації процесів збирання та пересилання інформації про об'єкт керування, її перероблення та видавання керівних дій на об'єкт керування (ДСТУ 2226-93); сукупність економіко-математичних методів, технічних засобів (ЕОМ, пристроїв відображення інформації, засобів зв'язку та інші) і організаційної структури, що забезпечують раціональне керування складними об'єктами і процесами.

АСУ дає змогу розв'язувати задачі перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання та використання ресурсів і інше. АСК належить до класу людино-машинних систем і складається з функціональної і забезпечувальної частин.

Функціональна частина включає систему моделей планово-економічних і управлінських задач, забезпечувальна частина — інформаційну і технічну бази, математичне забезпечення, економіко-організаційну базу та інше.

Інформаційна база АСУ — це розміщена на машинних носіях інформації сукупність всіх масивів даних, необхідних для автоматизації керування об'єктом або процесом.

Технічна база — комплекс технічних засобів збору, передачі, обробки, накопичення і видачі даних, а також пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єкти управління. Математичне (програмне) забезпечення АСК поділяється на системне і спеціальне. Перше включає операційні системи (ОС), призначені для управління роботою пристроїв обчислених машини, організації черговості виконання обчислених робіт, контролю й управління процесом обробки даних, а також для автоматизації роботи програмістів. За допомогою операційних систем здійснюється також звернення до ЕОМ з віддалених абонентських пунктів.

Спеціальне математичне забезпечення включає пакети прикладних програм, що здійснюють організацію й обробку даних з метою реалізації необхідних функцій управління в рамках певних економіко-математичних та організаційних моделей.

4. Основні критерії прийняття рішень в умовах ризику.

1) Критерій Баєса Лапласа – потрібно обрати ту стратегію, для якої середній очікуваний ефект найбільший, враховуючи інформацію про ймовірності ситуації

Вибрати ту стратегію, для якої математичне очікування ефекту найбільше

2) Критерій мінімізації дисперсії оцінок – вибирається та стратегія, для якої очікувані коливання прибутку найменші. Для кожної стратегії потрібно порахувати дисперсію, вибравши ту стратегію для якої дисперсія найменша

 

3) Критерій максимізації ймовірності розподілу оцінок

Для цього критерію потрібно вказати min прибуток гарантовано. Вибирається та стратегія для якої ймовірність отримати прибуток не менше гарантованого найбільша

 

4) Модальний критерій

У виборі стратегій ми розглядаємо 1 наймовірнісну ситуацію

Розвязок

1) . х=(x1, x2)

2) q=F(x)=10x10.25*x20.25

3) w=(0.3, 0.5)

4) p=2

5) x1≤ ½x2

 

D(x)=p*q-(w1x1+w2x2) => max

x1≤ ½x2

1) x1=0, x2=0, не можливо не справджується нерівність x1≤ ½x2

A\B B1 B2

 

B3

 

A1
A2

 

A3

 

 

2 ) x1=0, x2≠0

-0,3-α=0

-0,5+0,5α=0

0,5 x2=0

x2=0 не можливо, бо x2≠0

3) x1≠0, x2=0

-0,3-α=0

-0,5+0,5α=0

- x1=0

x2=0 не можливо, бо x1≠0

4) x1≠0, x2≠0

 

 

Можливо при α=0.

 

6.

 

- верхня ціна гри

- нижня ціна гри

Існує оптимальний розв’язок гри

- сідлова точка

 


Білет №10

1. Поняття невизначеності та її врахування в ігрових задачах прийняття рішень

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти