ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні методи кількісної оцінки економічного ризику

Існують такі основні методи кількісного аналізу ризику:

• статистичний метод;

• метод аналогій;

• метод експертних оцінок;

• метод побудови дерева рішень;

• комбінований метод.

Статистичний метод – найпоширеніший метод в оцінюванні економічного ризику. Він застосовується за наявності статистичних даних щодо досліджуваного об’єкта. Кількісні оцінки отримуються за допомогою методів математичної статистики. Суть статистичного методу полягає в тому, що вивчається статистика прибутків і втрат, які існують на окресленому або аналогічному виробництві, встановлюється величина та частота отримання деякого економічного результату і складається найімовірніший прогноз на майбутнє. Метод аналогій використовує дані про наслідки впливу несприятливих факторів ризику на інші аналогічні або близькі проекти. Метод експертних оцінок використовують за відсутності статистичних даних, які необхідні для розрахунку

відповідних кількісних показників або за відсутності аналогічних проектів. Для вибору проекту проводиться обробка думок кваліфікованих досвідчених спеціалістів – експертів (інвестиційних,

страхових, фінансових менеджерів або аналітиків об’єкта ризику). Сильною стороною цього методу є те, що експерти можуть надійно розв’язувати складні проблеми, базуючись на неповних, неточних і навіть суперечливих даних. Виділяють три типи експертного оцінювання:

• відкрите обговорення поставлених питань з наступним відкритим або закритим голосуванням;

• вільне висловлювання без обговорення і голосування;

• закрите обговорення з наступним закритим голосуванням або заповненням анкет експертного опитування. Метод побудови дерева рішень полягає у тому, що в процесі підготовки рішення виділяють різні його варіанти, які можуть бути прийняті. На практиці можна застосувати і комбінований метод, тобто застосувати статистичний метод, метод експертних оцінок і метод

аналогій.

Етапи побудови економіко-математичних моделей

Сутність математичного моделювання полягає в заміні вихідного об’єкта його «образом» — математичною моделлю — і подальшим вивченням (дослідженням) моделі на підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп’ютерних програм.

· Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. Необхідно:сформувати сутність проблеми, вивчити структуру об'єкта, дослідити взаємозв'язки між його елементами, із зовнішнім середовищем, сформулбвати гіпотези, що пояснюють поводження і розвиток об'єкта;

· Побудова математичної моделі. Вираження моделі у вигляді конкретних математичних залежностей (функцій, рівнянь, нерівностей, матриць);

· Математичний аналіз моделі - метою цього етапу є з’ясування загальних властивостей моделі. Тут часто застосовують математичні прийоми дослідження.;

· Підготовка вихідної інформації. Використовуються методи теорії ймовірностей, математичної статистики, економічної статистики для агрегування (групування за певною ознакою), групування, оцінювання вірогідності і т.д.

· Чисельне моделювання. Розробка алгоритмів чисельного розв'язання задачі, підготовка комп'ютерних програм та безпосереднє виконання розрахунків;

· Аналіз чисельних результатів та їх застосування. З'ясовується питання щодо правильності й повноти результатів, а також можливість їх практичного використання, досліджуются можливі напрямки подальшого вдосконалення моделей.

Найчастіше необхідність повернення до попередніх етапів моделювання виникає під час підготовки вихідної інформації (етап 4). Може виявитися, що необхідна інформація відсутня чи затрати на її підготовку занадто великі. Тоді доводиться повертатися до постановки задачі та її формалізації, змінюючи їх так, щоб пристосуватися до наявної інформації.

Основні види бізнес-процесів підприємства

Бізнес-процес - будь-яка діяльність або група діяльностей, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача.

Існують три види бізнес-процесів:

4) Процеси управління - бізнес-процеси, які управляють функціонуванням системи. Прикладом керуючого процесу може служити Корпоративне управління та Стратегічний менеджмент.

5) Основні - бізнес-процеси, які складають основний бізнес компанії і створюють основний потік доходів. Прикладами операційних бізнес-процесів є Постачання, Виробництво, Маркетинг та Збут.

6) Забезпечувальні - бізнес-процеси, які обслуговують основний бізнес. Наприклад, Бухгалтерський облік, Кадрове забезпечення , Інформаційне забезпечення.

Бізнес-процес починається з попиту споживача і закінчується його задоволенням.

 

Основні етапи впровадження інформаційної системи

Роботи з введення в дію ІС згідно з ГОСТ 34.601–90 поділяються на такі етапи:

1. Підготовка об’єкта автоматизації до введення ІС в дію.

1.1. Організаційна підготовка об’єкта до введення ІС в дію. При цьому складається графік підготовчих робіт з впровадження і план-графік проведення робіт з впровадження, а також визначається склад приймальної комісії.

1.2. Реалізація проектних рішень з організаційної структури ІС:

· розробка остаточного документообігу;

· уточнення остаточного графіка здачі документів;

· оформлення, погодження і затвердження документів, які підтверджують завершення підготовки об’єкта до введення ІС в експлуатацію;

· виготовлення бланків первинних документів;

· завершення перевірки програм та інструкцій.

1.3. Забезпечення підрозділів об’єкта управління інструктивно-методичними матеріалами.

1.4. Упровадження класифікаторів:

· створення нормативно-довідкових баз даних;

· розмноження класифікаторів.

2. Підготовка персоналу, що передбачає його навчання і перевірку здатності забезпечувати функціонування ІС:

· консультації, наради, семінари з навчання користувачів;

· підготовка керівних робітників до впровадження ІС;

· перевірка засвоєння користувачами інструкцій і технології роботи в ІС.

3. Комплектація ІС виробами, які постачаються. Забезпечується отримання комплектуючих виробів серійного та одиничного виробництва, матеріалів і монтажних виробів. Провадиться вхідний контроль їх якості.

4. Будівельно-монтажні роботи:

· виконання робіт з будівництва спеціалізованих будівель для розміщення технічних засобів і персоналу ІС;

· спорудження кабельних каналів;

· виконання робіт з монтажу технічних засобів і ліній зв’язку;

· випробування змонтованих технічних засобів;

· здача технічних засобів для проведення пуско-налагоджуваль­них робіт.

5. Пуско-налагоджувальні роботи:

· автономне налагодження технічних і програмних засобів;

· завантаження інформації в базу даних і перевірка системи її експлуатації;

· комплексне налагодження всіх засобів системи.

6. Проведення попередніх випробувань:

· випробування ІС на роботоздатність і відповідність технічному завданню на основі програми й методики попередніх випробувань;

· усунення недоліків і внесення змін у документацію на ІС, у тому числі експлуатаційну, згідно з протоколом випробувань;

· оформлення акта про прийом ІС у дослідну експлуатацію.

7. Дослідна експлуатація:

· проведення дослідної експлуатації ІС;

· аналіз результатів дослідної експлуатації ІС;

· доопрацювання (в разі потреби) програмного забезпечення ІС;

· додаткове налагодження (в разі потреби) технічних засобів ІС;

· оформлення акта про завершення дослідної експлуатації.

8. Проведення приймальних випробувань:

· випробування на відповідність технічному завданню на основі програми і методики приймальних випробувань;

· аналіз результатів випробування та усунення недоліків, виявлених під час випробувань;

· оформлення акта про передачу ІС у постійну експлуатацію.

5.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти