ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття та властивості функції попиту на товари. Еластичність попиту

Функція попиту-оптимальний набір товарів, який максимізує функцію корисності і залежить від бюджету споживача( І )і цін на товари (р).Тобто, х**(І,р).Визначає для І і р кіл-сть товару, яка б була оптимальна для споживача, яку вигідніше придбати при умовах ринку. -функція граничної вартості грошей.ВЛАСТИВОСТІ:L(х,λ)=U(X)- λ((p,x)-I)→макс.***Якщо λ=0, то бюджетне обмеження не впливає на оптимальну корисність(грошей багата, немає граничної вартості грошей),якщо ***λ>0-бюджнт малий, від грошей залежить оптимальна корисність.При зміні бюджету споживача на (І+∆І), попит теж зміниться: ∆х**(І+∆І,р)-х*(І,р).Товар:1) ∆І>0, то і ∆х*>0(при рості бюджету і попит зростає: товар цінний).2) ∆І>0, тоді ∆х*<0(товар вже не купується, якщо бюджет росте: товар малоцінний).

Отже, для першої умови, для цінного товару: (попит росте з ростом бюджету), а для другої умови(малоцінний товар): (попит зменшується з ростом бюджету). Це похідні показують швидкість росту функції при рості аргументу.

Цю швидкість вирішили вимірювати в %-ому відношенні і так виникло поняття „еластичність”: це і є еластичність попиту на товар. Еластичність на відміну від похідної не має метрики(розмірності).Еластичність показує в скільки раз(на скільки %) збільшився попит, якщо бюджет збіл. На 1%. Якщо бюджет збільш., то і попит теж зріс. Для лінійної функції корисності еласт.завжди =1.Аналогічно, можна знайти еласт.попиту за цінами на товар,р: .Існує парадокс Гіффена стосовно товарів: існують товари, коли з зростанням цін росте і попит на них (перед кризою закуповують товари, не дивлячись на високі ціни.)

Поняття та етапи побудови і дослідження імітаційних моделей

У процесі створення та машинної реалізації математичних імітаційних моделей здійснюють такі (узагальнені) етапи:

· побудова концептуальної моделі;

· побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи;

· створення комп’ютерної програми;

· машинні експерименти з моделлю системи.

Побудова концептуальної моделі складається з таких кроків:

· постановка задачі моделювання;

· визначення вимог щодо первісної інформації та способів її отримання;

· формування гіпотез і припущень;

· визначення параметрів та змінних моделі;

· обґрунтування вибору показників і критеріїв ефективності системи;

· складання змістовного опису моделі.

У здійсненні постановки задачі моделювання економічних об’єктів і процесів використовується чітке формулювання цілей і задач дослідження реальної системи, обґрунтовується необхідність імітаційного (комп’ютерного) моделювання, обирається методика методика розв’язування задачі з урахуванням наявних ресурсів, визначаються необхідність і можливість декомпозиції задачі на окремі взаємопов’язані підзадачі тощо.

При зборі необхідної вихідної інформації треба звертати увагу на те, що, власне, від якості вихідної інформації про об’єкт дослідження і моделювання залежить як адекватність моделі, так і достовірність результатів моделювання.

Гіпотези при побудові моделі системи слугують для заповнення «прогалин» щодо розуміння та формалізації задачі. Припущення дають можливість провести необхідні спрощення моделі на підставі раціональних гіпотез. У процесі роботи з моделлю системи, як правило, можливим є багаторазове повернення до цього етапу залежно від отриманих результатів моделювання і нової інформації (розуміння) про об’єкт.

Під час визначення параметрів і змінних складається перелік вихідних і керуючих змінних, а також зовнішніх (екзогенних) і внутрішніх (ендогенних) параметрів системи.

Обрані показники і критерії ефективності системи повинні відображати мету (цілі) функціонування системи і являти собою функції змінних і параметрів системи.

Розроблення концептуальної моделі завершується складанням змістовного опису, котрий використовується як основний документ, що характеризує результати опрацювання концептуальної постановки задачі (розуміння її всіма суб’єктами, зацікавленими у результатах дослідження).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти