ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Економічна інформатика

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни

 

Частина

 

для студентів спеціальності

6.050108 «Маркетинг»,

денної і заочної форм навчання

Донецьк - 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

К. О. Маковейчук

Економічна інформатика

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни

 

Частина

 

для студентів спеціальності

6.050108 «Маркетинг»,

денної і заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і

технологій управління

Протокол № 18 від 10.06.2010 р.

 

Схвалено Навчально-методичною

радою ДонНУЕТ імені Михайла

Туган-Барановського

Протокол № від

 

Донецьк - 2010

ББК 65.39я73

М16

УДК [33:004.9](076.5)

Рецензенти:

Професор, к.е.н. Баширов І. Х.

Доцент, к.е.н. Палагута К. О.

М16 Маковейчук К. О. Економічна інформатика: метод. вказ. та завд. до викон. лаб. робіт з дисц. (1 частина) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Каф. ІСТУ; К. О. Маковейчук. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. - 70 с.

 

Методичні вказівки призначені для вивчення студентами спеціальності 6.050108 «Маркетинг» дисципліни «Економічна інформатика». Містять методичні вказівки до виконання комплексу лабораторних робіт зі змістовного модулю дисципліни, індивідуальні завдання з лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота містить тематику, ціль, задачі, теоретичні пояснення до виконання задач.

Дані методичні вказівки відповідають цілі і задачам дисципліни «Економічна інформатика», рекомендуються для лабораторних, індивідуальних і самостійних занять студентам денної і заочної форм навчання.

 

 

ББК 65.39я73

Ó Маковейчук К. О.

Ó Донецький національний університет економіки і

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010


ЗМІСТ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 „Вивчення форматів, списків, чисельних рядів та принципу графічного аналізу даних в табличному процесорі MS Excel” ……..
Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 1 …………………….
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 „Використання формул і функцій MS Excel для аналізу даних” …..
Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 2 …………………….
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 „Реалізація математичних моделей лінійного програмування для пошуку оптимальних рішень засобами MS Excel” …………………..
Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 3 …………………….

РІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТАБЛИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1

Тема: Вивчення форматів, списків, чисельних рядів та принципу графічного аналізу даних в табличному процесорі MS Excel

Ціль: освоїти принцип заповнення електронної таблиці, графічний аналіз даних та прогнозування на його основі

Задачі:

1) навчитися створювати та зберігати електронну таблицю, вивчити принцип заповнення списків та чисельних рядів;

2) навчитися будувати діаграму типу „графік”;

Навчитися робити прогноз за допомогою трендових моделей.

Хід роботи

 

Створіть нову електронну таблицю.

1.1. Запустіть табличний процесор MS Excel. Для цього виберіть послідовно підпункти головного меню Windows: Пуск®Программы®Microsoft Office®Microsoft Excel. За замовченням відкриється порожня електронна таблиця, як правило, з 3-ьох листів, на основі шаблону Personal, під тимчасовою назвою Книга 1. Шаблони в MS Excel мають розширення xlt, а таблиці, що створюються на їхній основі, xls. Будь-яка електронна таблиця, в свою чергу, при необхідності може бути збережена як шаблон і бути основою для майбутніх таблиць.

1.2. У вікні, що з'явилося:

- в чарунку з адресою A1 введіть текст „Виробництво вугілля готового, тис. т., по місяцях 2008, 2009 і 2010 років”;

- в чарунку з адресою A3 введіть текст „Рік”;

- в чарунку з адресою B3 введіть текст „Січень”;

- для того, щоб скористуватися вбудованим списком місяців і ввести решту місяців автоматично, шляхом автозаповнення, наведіть курсор миші на правий нижній кут чарунки с адресою B3 (див. рис. 1.1) та, коли вигляд курсору зміниться, протягніть його вправо по рядку до появи тексту „Грудень” у чарунці з адресою M3; майте на увазі, якщо список місяців на українській мові не вбудований, можна або скористатися його російською версією, або набрати список на листі MS Excel та зробити імпорт списку у вікні „Параметри” відповідного підпункту меню „Сервіс”;

Рисунок 1.1 – Автозаповнення списків на основі текстових послідовностей, вбудованих або імпортованих в MS Excel

- в чарунку з адресою A4 введіть число (рік) „2008”;

- для того, щоб скористуватися заповненням ряду чисел згідно арифметичній прогресії з шагом (за замовченням) „1” і ввести решту років автоматично, шляхом автозаповнення, наведіть курсор миші на правий нижній кут чарунки с адресою A4. Коли вигляд курсору зміниться, натисніть праву кнопку миші та протягніть його вниз по стовпцю до чарунки з адресою A6. У контекстному меню, що з’явиться, оберіть підпункт „Заполнить” (див. рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Фрагмент контекстного меню для автозаповнення ряду чисел згідно арифметичній прогресії з шагом (за замовченням) „1”

1.3. В отриману на листі таблицю введіть числові статистичні дані[1](див. таблицю 1.1).

Таблиця 1.1 – Статистичні дані з виробництва вугілля готового

Рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
   

1.4. Оберіть для введеної таблиці один з визначених форматів MS Excel.Для цього виділіть діапазон чарунок A3:M6, викличте пункт основного меню „Формат”, підпункт „Автоформат …” та оберіть формат, що здається вам раціональним для оформлення введених даних. Наприклад, автоформат під назвою „Список 1”.

 
 

1.5. Відцентруйте назву таблиці, визначте її формат. Для цього виділіть діапазон чарунок A1:M1, натисніть кнопку панелі інструментів „Объединить и поместить в центре” (див. рис. 1.3).

 
 

Рисунок 1.3 – Фрагмент панелі інструментів „Форматирование” з кнопкою „Объединить и поместить в центре”

У результаті повинна вийти таблиця на листі MS Excel (див. рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Електронна таблиця з даними для опрацювання

1.6. Збережіть створену електронну таблицю, при збереженні назвіть її на свій розсуд, наприклад, своїм прізвищем.Розширення xls буде додано автоматично, якщо ви не оберете інший тип.Не слід давати таблиці ім’я
Книга 1, бо це стандартне ім’я за шаблоном і кожен наступний користувач може записати свою таблицю під цим самим ім’ям замість вашої. Окрім того, ім’я файлового об’єкту повинно бути інформативним.

При збереженні електронної таблиці в файл як у єдиний об’єкт будуть записані всі її листі, не залежно від їхньої кількості та змісту.

2. Побудуйте діаграми типу „графік”. Тип діаграми повинен бути адекватним меті аналізу даних, в даному прикладі тип „графік” дає можливість, по-перше, зробити порівняльний аналіз, по-друге, зробити графічний прогноз.

Рисунок 1.5 – Перший крок майстру побудови діаграми

Рисунок 1.9 – Діалогове вікно зміни шкали осі ординат

- клацніть на кнопці „OK”, щоб зміни вступили в силу.

Результат побудови порівняльної діаграми – графіків представлені на рис. 1.10.

 
 

Рисунок 1.10 – Результат побудови порівняльної діаграми – графіків

Рисунок 1.13 – Діалогове вікно вибору типу лінії тренду та параметрів

Поліноміальний тип обраний, тому що графік „2010” має типовий для поліномів вигляд (дані поперемінно зростають і понижуються) і найбільш близька його апроксимація ймовірно буде саме за допомогою цієї лінії тренду. Ступінь „6” обрано, тому що графік „2010” містить 5 екстремумів (мінімумів та максимумів), а поліном n-го ступеню може описати кількість екстремумів, що дорівнює n – 1.

- оберіть вкладку „Параметры” – за її допомогою можна задати додаткові параметри, що впливають на відображення кривої, яка виконує апроксимацію;

- за допомогою лічильника введіть прогноз „вперед на:” – „2” періоди, тобто місяці листопад та грудень;

- зробіть активним прапорець „показывать уравнение на диаграмме” – це дасть можливість отримати рівняння поліному, що описує прогнозну криву;

- зробіть активним прапорець „поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)”. За допомогою коефіцієнта детермінації R2 оцінюється ступінь близькості апроксимації вхідних даних обраною функцією. Якщо є декілька варіантів типів апроксимуючих функцій, які підходять, та немає яких-небудь теоретичних міркувань, можна обрати функцію з найбільшим коефіцієнтом детермінації (таким, що стримиться до 1). При оцінці точності (достовірності) апроксимації та прогнозу говорять, що вона достатньо висока, якщо R2 близький до 1. Або що прогноз зроблений з достовірністю R2. Прогнозні значення за листопад та грудень можна визначити, спроектувавши відповідні точки на ось значень Y. Для листопада це приблизно 7000, а для грудня 14000, з достовірністю R2 = 0.73. Достовірність досить низька (менше 0.9), тому, ймовірно, необхідно шукати інші методи прогнозу.


Натисніть кнопку „ОК”. Отриману діаграму разом з кривою апроксимації див. на рис. 1.14.

Рисунок 1.14 – Діаграма – графіки разом з лінією тренду (прогнозною)

Зробити графічний аналіз.

Хід роботи

 

Рисунок 2.1 – Назви таблиці та стовпців згідно завданню

Виконайте необхідне форматування введеного тексту:

- виділіть діапазон чарунок A3:H3, викличте пункт основного меню „Формат”, підпункт „Ячейки”;

- в діалоговому вікні, що відкриється, активізуйте вкладку „Выравнивание”;

- у розділі елементів управління „Выравнивание” в полі зі списком „по горизонтали” оберіть значення „по центру”, аналогічно зробіть в полі зі списком „по вертикали”;

- у розділі елементів управління „Отображение” активізуйте прапорець „переносить по словам”;

- натисніть кнопку „ОК”.

Також для тексту виберіть гарнітуру шрифту, розмір, зображення (напівжирний, підкреслений, колір тощо), при необхідності скоректуйте ширину стовпців, об’єднайте та помістіть у центрі відносно таблиці її назву. Виберіть для заповнених чарунок границі.

1.2. Введіть за допомогою аріфметичної прогресії дані стовпця „№ п/п” (послідовність чисел від 1 до 20) наступним чином:

- введіть в чарунку з адресою A4 число 1;

- наведіть курсор миші на правий нижній кут чарунки с адресою A4. Коли вигляд курсору зміниться, натисніть праву кнопку миші та протягніть його вниз по стовпцю до чарунки з адресою A23. У контекстному меню, що з’явиться, оберіть підпункт „Заполнить”.

1.3. Введіть 5 найменувань товарів (умовних) в чарунки B4:B8. Повторіть їх назви в хаотичному порядку ще 15 разів в чарунках B9:B23, користуючись при цьому можливостями автозаповнення та автопідстановки.

1.4. Введіть будь-яку дату згідно з правилами синтаксису дат у чарунку з адресою C4. Потім наведіть курсор миші на правий нижній кут чарунки с адресою C4. Коли вигляд курсору зміниться, натисніть праву кнопку миші та протягніть його вниз по стовпцю до чарунки з адресою C8. У контекстному меню, що з’явиться, оберіть підпункт „Копировать” (див. рис. 2.2).

Аналогічні дії виконайте для чотирьох інших дат в чарунках з адресами C9:C13, C14:C18, C19:C23.

 
 

1.5. Введіть у чарунку з адресою D4 вид операції з товаром – „Надходження”. В іншу таку чарунку, наприклад, D5, введіть вид операції з товаром – „Відвантаження”.

Рисунок 2.2 – Заповнення дат шляхом копіювання

Вид операції необхідно визначити в кожному рядку для кожного товару.

В прикладі, що розглядається, передбачено, що товар або надходить на склад від постачальників (операція „Надходження”), або відвантажується зі складу у магазин чи оптовим покупцям (операція „Відвантаження”).

Швидке введення тексту, який вже було введено на даному листі електронної таблиці, можливо завдяки інструменту MS Excel „автопідстановка”. Він заключається у тому, що після введення 1-4 букв текстового фрагменту табличний процесор сам підставляє текст, що повторюється, і достатньо лише дати свою згоду на підстановку, натиснувши клавішу „Enter” (див. рис. 2.3).

1.6. Введіть у чарунки E4:E23 будь-які цілі числа (в діапазоні від 10 до 1000), що будуть позначати кількість товару на складі, що надійшов або був відвантажений в поточну дату (що позначена в рядку товару). Для введення чисел зручно користуватися альтернативною цифровою клавіатурою.

 
 

Рисунок 2.3 – Заповнення виду операції шляхом автопідстановки

Формат визначати не треба, для цілих чисел MS Excel визначить його автоматично.

1.7. Визначить грошовий формат (рублі, гривні, євро, долари – оберіть самостійно через діалогові вікна для налагодження формату) для чарунок F4:F23. В прикладі це грошовий формат з позначенням валюти – гривня.

Після визначення формату введіть ціни (умовні, але в реальному для товарів даного виду діапазоні) всіх одиниць товару в чарунки F4:F23. Дрібна частина також легко вводиться за допомогою альтернативної цифрової клавіатури, також на ній розташована клавіша для розділу цілої та дрібної частини числа чи грошей – крапка або кома, залежіть від настроювання регіональних стандартів.

Виберіть для тексту таблиці параметри шрифту, фону, границі.

В результаті введення усіх умовних даних отримаємо таблицю з вхідними даними, розташовану на листі 1 (див. рис. 2.4).

 

 
 

Рисунок 2.4 – Заповнена даними вхідна частина таблиці

Рисунок 2.8 – Підготування підписів для підсумку і статистики

3.2. Введіть формулу для підрахування сумарного результату операцій:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою H24;

-

 
 

натисніть на кнопку „Автосумма” (без виклику списку) на панелі інструментів „Стандартная” (див. рис. 2.9);

Рисунок 2.9 – Введення функції суми для обчислення підсумкового результату операції

- натисніть клавішу Enter.

Функція „СУММ”, якою ви скористалися викликом з панелі інструментів, належіть до категорії функцій MS Excel „Математические” і могла також бути вставленою шляхом виклику майстра функцій. Але розглянутий варіант дозволяє швидко скористатися найчастіше використовуваними функціями без виклику майстра та проходження його кроків. Діапазон аргументів визначається при цьому автоматично, що також прискорює процес, і запропонований програмою діапазон потрібно лише підтвердити натисненням клавіші Enter.

3.3. Введіть формулу для підрахування середньої кількості товарів:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою E25;

- натисніть на кнопку зі списком „Автосумма” на панелі інструментів„Стандартная”. У списку, що відкриється (див. рис. 2.5), оберіть варіант „Среднее”;

- натисніть клавішу Enter.

3.4. Введіть формулу для підрахування максимальної кількості товарів:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою E26;

- натисніть на кнопку зі списком „Автосумма” на панелі інструментів„Стандартная”. У списку, що відкриється (див. рис. 2.5), оберіть варіант „Максимум”;

- виділіть необхідний діапазон E4:E23(діапазон аргументів не суміжний з чарункою функції, тому не може бути визначений автоматично);

- натисніть клавішу Enter.

Функція „МАКС”, якою ви скористалися викликом з панелі інструментів, належіть до категорії функцій MS Excel „Статистические”.

3.5. Введіть формулу для підрахування мінімальної кількості товарів:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою E27;

- натисніть на кнопку зі списком „Автосумма” на панелі інструментів„Стандартная”. У списку, що відкриється (див. рис. 2.5), оберіть варіант „Минимум”;

- виділіть необхідний діапазон E4:E23;

- натисніть клавішу Enter.

Функція „МИН”, якою ви скористалися викликом з панелі інструментів, також належіть до категорії функцій MS Excel „Статистические”.

3.6. Введіть формулу для підрахування кількості випадків здійснення операцій з товарами:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою G28;

- натисніть на кнопку зі списком „Автосумма” на панелі інструментів„Стандартная”. У списку, що відкриється (див. рис. 2.5), оберіть варіант „Число”;

- виділіть необхідний діапазон G4:G23;

- натисніть клавішу Enter.

Функція „СЧЁТ”, якою ви скористалися викликом з панелі інструментів, також належіть до категорії функцій MS Excel „Статистические”.

3.7. Введіть формулу для підрахування кількості випадків операції надходження товарів:

- розмістіть курсор у чарунці з адресою H28;

- натисніть на кнопку зі списком „Автосумма” на панелі інструментів„Стандартная”. У списку, що відкриється (див. рис. 2.5), оберіть варіант „Другие функции”;

- на першому кроці майстру функцій у полі зі списком „Категория” виберіть категорію „Статистические”, потім у списку виберіть функцію „СЧЁТЕСЛИ” (див. рис. 2.10). Натисніть на кнопку „ОК”;

- на другому кроці майстра функцій (див. рис. 2.11) в полі аргументу „Диапазон” виділіть необхідний діапазон H4:H23;

- в полі аргументу „Критерий” введіть за допомогою клавіатури вираження „>0”;

- натисніть на кнопку „ОК”.

Функція „СЧЁТЕСЛИ”, якою ви скористалися, також належіть до категорії функцій MS Excel „Статистические”.

 
 

Рисунок 2.10 –
 
 

Вибір функції „СЧЁТЕСЛИ” на першому кроці майстру функцій

Рисунок 2.11 - Введення аргументів функції „СЧЁТЕСЛИ” на другому кроці майстру функцій

3.8. Шляхом автозаповнення введіть формули для підрахування середнього, максимального та мінімального значень по стовпцям „Ціна однієї одиниці”, „Сума” та „Результат операції”:

- виділіть діапазон чарунок з адресами E25:E27;

- наведіть курсор миші на правий нижній кут виділеного діапазону;

- коли вигляд курсору зміниться, натисніть ліву кнопку миші та протягніть його вправо по рядку до стовпця з заголовком H включно.

Для того, щоб статистичні значення в стовпцях теж мали грошовий формат, знову використайте інструмент „Формат по образцу”:

- виберіть курсором миші чарунку з адресою H24;

- натисніть на кнопку панелі інструментів „Форматирование”;

- виберіть курсором миші діапазон чарунок з адресами F25:H27.

При необхідності розтягніть стовпці до оптимальної ширини.

Виберіть для підсумкових і статистичних значень таблиці параметри шрифту, фону, границі.

 
 

В результаті введення усіх формул отримаємо таблицю з вхідними та розрахованими даними, розташовану на листі 1 (див. рис. 2.12).

Рисунок 2.12 – Результат введення формул та форматування

Рисунок 2.13 – Макет зведеної таблиці (зведення по найменуванню товару та результату операції)

Натисніть на кнопку „ОК”, потім на кнопку „Готово”.

В результаті в книзі електронної таблиці з’явилися два нових листа зі зведеними діаграмою і таблицею (див. рис. 2.14).


Рисунок 2.14 – Зведена діаграма і таблиця (зведення по найменуванню товару та результату операції, функція зведення - сума)

4.2. Створіть зведену таблицю, що виводить середнє значення даних по найменуванню, даті і результату операції, і відповідну діаграму.

Для створення другої зведеної таблиці:

- поверніться на лист 1 електронної таблиці (активізуйте лист 1 за допомогою ярлику „Лист 1”;

- виберіть пункт меню „Данные”, підпункт „Сводная таблица”;

- на першому кроці майстра зведених таблиць і діаграм селектор „в списке или базе данных Microsoft Excel” групи „Создать таблицу на основе данных, находящихся” залишити активним;

- в групі селекторів „Вид создаваемого отчета” на цей раз залишимо активним перемикач „сводная таблица” (не принципово, такий варіант обираємо лише для його засвоєння);

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на другому кроці майстра зведених таблиць і діаграм у полі „Диапазон” знову вкажіть діапазон B3:H23;

- натисніть на кнопку „Далее >”;

-
після цього майстер видасть інформаційне вікно (див. рис. 2.15), в якому натисніть на кнопку „Да”; це запитання майстра завжди виникає при побудові декількох зведених таблиць на основі тих самих вхідних даних і пропонує користувачу оптимізувати розмір файлу книги за рахунок створення взаємозалежних звітів (зведених таблиць). Це запитання не виникло б, якби ми на першому кроці майстра замість селектору „в списке или базе данных Microsoft Excel” групи „Создать таблицу на основе данных, находящихся” обрали селектор „в другой сводной таблице или сводной диаграмме”;

Рисунок 2.15 – Інформаційне вікно майстра зведених таблиць і діаграм

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на третьому кроці майстра зведених таблиць і діаграм зробіть активним в групі селекторів „Поместить таблицу в” селектор „новый лист”;

- враховуючи завдання, необхідно перетягнуть мітки стовпців (кнопки полів) „Найменування товару”, „Дата операції” та „Результат операції” в макет зведеної таблиці. А саме, будемо розміщувати кнопку поля „Найменування товару”, яке містить текстові дані, в заголовках рядків зведеної таблиці. Кнопку поля „Результат операції”, яке містить чисельні дані грошового формату і по якому можуть бути підраховані середні значення (потрібні згідно завданню), перетягнемо і розмістимо в області даних зведеної таблиці (див. рис. 2.16). Кнопку поля „Дата операції” можна розмістити як в області стовпця, так і в області сторінки. Якщо розмістити в області сторінки, буде створений так званий фільтр по полю дата, або поле зі списком, що може служити фільтром. За рахунок цього така таблиця буде більш компактною та зручною (дозволяє відображати в таблиці і відповідно діаграмі тільки значення

 
 

за потрібну дату);

Рисунок 2.16 - Макет зведеної таблиці (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції), вибір операції для обчислення

- для того, щоб змінити підсумкову операцію над даними (за замовченням це функція суми), зробіть подвійне клацання лівою кнопкою миші по кнопці поля в області даних „Сумма по полю Результат операції”. На екрані з’явиться діалогове вікно, в якому можна обрати підсумкову функцію з запропонованих майстром зведених таблиць і діаграм (див. рис. 2.16).

- оберіть операцію „Среднее”;

- натисніть на кнопку „ОК”, потім ще раз на кнопку „ОК”, потім на кнопку „Готово”. Отримаємо на новому листі зведену таблицю (див. рис. 2.17).


Для того, щоб отримати і зведену діаграму, викличте контекстне меню або скористайтеся панеллю інструментів „Сводная таблица”, та оберіть в цьому меню або на панелі команду (інструмент) „Сводная диаграмма”.

Рисунок 2.17 - Зведена таблиця (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції, функція зведення – середнє значення), побудова діаграми через контекстне меню або тематичну панель інструментів

Дивись отриману діаграму на рис. 2.18.

 

 
 

Рисунок 2.18 – Зведена діаграма (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції, функція зведення – середнє значення)

Варіант побудови без фільтру по даті операції (в макеті дата операції розміщена в області заголовків стовпців, а не в області сторінки – фільтру) дивись на рис. 2.19.

 

Рисунок 2.20 - Кругова діаграма

5.2. Побудуйте гістограму (або інший порівняльний тип діаграми):

- виділіть діапазон для гістограми B3:E23;G3:G23 (необхідно під час виділення не суміжного стовпця тримати натиснутою клавішу Ctrl);

- викличте майстер діаграм;

- на першому кроці майстра діаграм оберіть тип діаграми – „Гистограмма”, нажмите кнопку „Просмотр результата”; потім аналогічні дії виконайте, обравши тип діаграми – „Кольцевая”. Тому що обрані для порівняння дані мають різний порядок (102 та 103) та різний формат – числовий та грошовий, спробуємо обрати тип діаграми серед нестандартних (вкладка „Нестандартные”). Найбільш підходить тип „График | гистограмма 2 оси”, що являє собою класичну змішану гістограму, де перша ось для гістограм, друга – для графіків;

- натисніть на кнопку „Далее >”; уточнювати дані не треба, пропустіть другий крок майстра діаграм і знову натисніть на кнопку „Далее >”;

- на третьому кроці майстра діаграм на вкладці „Легенда” активізуйте перемикач розміщення легенди „внизу”; натисніть на кнопку „Далее >”;

- на четвертому кроці майстра діаграм активізуйте перемикач розміщення діаграми на листі „отдельном”, введіть у поле для імені листа діаграми текст „Смешанная гистограмма”;

- натисніть на кнопку „Готово” і отримайте на новому листі змішану діаграму. Після зміни гарнітури шрифту на Times New Roman, зменшення розміру шрифту по осі абсцис до 8 пт дивись отриману діаграму на рис. 2.21. Вона відноситься до порівняльних типів діаграм.


Рисунок 2.21 – Змішана гістограма


Таблиця 2.1 - Варіанти завдань для побудови зведених таблиць

 

 

 

№ вар Побудувати зведені таблиці
1. по найменуванню і сумі по даті і кількості
2. по підприємствах і вартості послуг по підприємствах, даті заявки, одиниці вимірювання і обсягу реклами
3. по найменуванню і сумі по найменуванню, даті і сумі торгової знижки
4. по району і вартості операції по району, даті операції і прибутку агентства
 
по найменуванню і сумі по найменуванню даті і сумі
6. по найменуванню і сумі по даті і кількості
7. по підприємствах і вартості послуг по підприємствах, даті заявки, виду друку
 
по найменуванню і результату операції по найменуванню, даті і результату операції
9. по поверху і прибутку по поверху, даті операції і прибутку
10. по найменуванню і сумі по даті і кількості
11. по замовнику і вартості по замовнику, даті операції і вартості
12. по найменуванню і сумі по даті і кількості

 


Хід роботи

 

Рисунок 3.3 - Вигляд діалогового вікна “Поиск решения” зі введеними адресами цільового рівняння та іксів

Додайте перше обмеження. Натисніть на кнопку «Добавить», в діалоговому вікні, що з'явилося, введіть посилання на рівняння кормових одиниць, знак >= виберіть з поля із списком, і також введіть константу – 0 (див. рис. 3.4).

Натисніть на кнопку «Добавить».

Знов з'явиться таке ж вікно для введення наступного обмеження.

Введіть і натисніть «Добавить».

Таким же чином вводимо ще 2 обмеження.

 
 

Також потрібні обмеження просто на сіно і силос, без рівнянь, самі ікси, які, по-перше, менше або рівні відповідно 50 і 85, а також більше або рівні 0 (не негативні).

Додайте їх. В останньому обмеженні натисніть «ОК», а не «Добавить».

Рисунок 3.4 – Додавання обмежень у вікні “Поиск решения”

2.4. Знаходження рішення.

Отже, у вікні “Поиск решения” натисніть на кнопку „Выполнить” (див. рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Вікно “Поиск решения” підготоване для запуску пошуку на виконання

 
 

В результаті отримано шукане рішення – ікси В1 і В2 знайдені і заповнені, рівняння відповідно до них заповнені порахованими результатами, можна зберегти знайдений результат (див. рис. 3.6).

 

Рисунок 3.6 – Результати пошуку

 
 

рішення

В отриманій моделі можна змінювати коефіцієнти і параметри і одержувати нові варіанти добового раціону відгодовування.

 


Варіант № 4

Найменування ковбас Свинина Яловичина Сало Часник Сіль Кишка Прибуток з одиниці продукції
Краківська 0,3 0,35 0,2 0,01 0,015 0,015 22,75
Сервелат 0,45 0,3 0,18 0,02 0,02 0,010 19,80
Московська 0,2 0,5 0,1 0,015 0,017 0,008 26,10
Полтавська 0,53 0,275 0,150 0,01 0,014 0,012 20,30
Докторська 0,22 0,685 0,005 0,015 0,02
Любительська 0,2 0,65 0,1 0,009 0,016 0,022 19,50
Запас  

 

 

Варіант № 5

Вид упаковки Картон гофрова­ний Картон пресова­ний Піноп­ласт Пінопро­пілен Папір обгорту­вальний Прибуток з одиниці продукції
Упаковка № 1 1,2 0,5 0,8 0,8
Упаковка № 2 3,5 0,4 3,1 4,8
Упаковка № 3 0,8 0,2 1,5
Упаковка № 4 2,1 1,1 0,3
Упаковка № 5 2,9 1,4 0,5 0,2 3,0
Запас  

 

 

Варіант № 6

Найменування сорту мороженого Вершки Молоко згущене Молоко сухе Какао Шоколад Цукор Прибуток з одиниці продукції
Вершкове 0,2 0,05 0,03 0,03 3,8
Вершкове з наповнювачем 0,25 0,04 0,03 0,025 3,2
Пломбір в шоколаді 0,15 0,03 0,04 0,03 0,03 3,4
Ескімо 0,22 0,02 0,025 0,035 0,02 4,0
Чебурашка 0,18 0,015 0,035 0,025 0,035 4,1
Запас  

 

 

Варіант № 7

 

Розпис посуду Червоний Зелений Жовтий Фіолетовий Золотий Чорний Прибуток з одиниці продукції
Узор №1 0,3 0,6 0,1 0,5 0,2 1,8
Узор №2 0,4 0,1 0,8 0,2 0,2 00,15 1,7
Узор №3 0,4 0,3 0,7 0,3 0,25 1,65
Узор №4 0,6 0,4 0,1 0,4 0,3 1,3
Узор №5 0,3 0,2 0,2 0,5 2,0
Запас  

 

 

Варіант № 8

 

Найменування виробу Підошва чоловіча Підошва жіноча Шкіра обробна Шкіра підкладкова Устілки Прибуток з одиниці продукції
Чоботи чоловічі 0,3 0,1
Чоботи жін. 0,6 0,4
Напівбот. чол. 0,2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти