ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Створіть зведені таблиці і діаграми.

4.1. Створіть зведену таблицю, що виводить сумарні дані по найменуванню і результату операції, і відповідну діаграму.

Для створення зведеної таблиці:

- виберіть пункт меню „Данные”, підпункт „Сводная таблица”;

- на першому кроці майстра зведених таблиць і діаграм перемикач (селектор) „в списке или базе данных Microsoft Excel” групи „Создать таблицу на основе данных, находящихся” залишити активним;

- змінити активність в групі перемикачів (селекторів) „Вид создаваемого отчета” з „сводная таблица” на „сводная диаграмма (со сводной таблицей)”. Завдяки цьому ми зможемо відразу отримати і діаграму, і таблицю, без додаткових дій, хоча варіант роздільної побудови зведених таблиці і діаграми теж не складний і не потребує багато часу;

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на другому кроці майстра зведених таблиць і діаграм необхідно вказати діапазон, що містить вхідні дані, тобто побудовану вхідну таблицю з листа 1. У полі „Диапазон” натисніть на кнопку згортки , виберіть курсором миші діапазон B3:H23, тобто, усі дані вхідної таблиці, включно заголовки, але окрім номеру рядків з даними та окрім підсумковихі статистичних даних, потім натисніть на кнопку розгортки ;

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на третьому кроці майстра зведених таблиць і діаграм необхідно вказати за допомогою селектору, де буде розміщена зведена таблиця – на тому ж самому листі, де вхідна, або іншому існуючому листі та в чарунці з якою адресою, або, що більш зручно, на новому листі електронної таблиці. Для цього зробіть активним в групі селекторів „Поместить таблицу в” селектор „новый лист”, адресу чарунки в цьому випадку вказувати не потрібно, вона по умовчанню буде А1;

- далі на третьому кроці майстра необхідно розробити макет зведеної таблиці, за допомогою вікна, яке необхідно викликати, натиснувши на відповідну кнопку „Макет”;

-

 
 

враховуючи завдання, необхідно перетягнуть мітки стовпців (кнопки полів) „Найменування товару” та „Результат операції” в макет зведеної таблиці. А саме, будемо розміщувати кнопку поля „Найменування товару”, яке містить текстові дані, в заголовках рядків зведеної таблиці. Кнопку поля „Результат операції”, яке містить чисельні дані грошового формату і по якому може бути підрахована сума (що і потрібно зробити згідно завданню), перетягнемо і розмістимо в області даних зведеної таблиці (див. рис. 2.13). Дані – це та частина макету, що повинна бути заповнена обов’язково, бо саме в ній над даними виконується підсумкова операція (за умовчанням це сума). Інші три частини макету – рядок, стовпець, сторінка – заповнюються при необхідності і по вибору користувача (хоча б одно з них необхідно заповнити для інформативності зведених даних).

Рисунок 2.13 – Макет зведеної таблиці (зведення по найменуванню товару та результату операції)

Натисніть на кнопку „ОК”, потім на кнопку „Готово”.

В результаті в книзі електронної таблиці з’явилися два нових листа зі зведеними діаграмою і таблицею (див. рис. 2.14).


Рисунок 2.14 – Зведена діаграма і таблиця (зведення по найменуванню товару та результату операції, функція зведення - сума)

4.2. Створіть зведену таблицю, що виводить середнє значення даних по найменуванню, даті і результату операції, і відповідну діаграму.

Для створення другої зведеної таблиці:

- поверніться на лист 1 електронної таблиці (активізуйте лист 1 за допомогою ярлику „Лист 1”;

- виберіть пункт меню „Данные”, підпункт „Сводная таблица”;

- на першому кроці майстра зведених таблиць і діаграм селектор „в списке или базе данных Microsoft Excel” групи „Создать таблицу на основе данных, находящихся” залишити активним;

- в групі селекторів „Вид создаваемого отчета” на цей раз залишимо активним перемикач „сводная таблица” (не принципово, такий варіант обираємо лише для його засвоєння);

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на другому кроці майстра зведених таблиць і діаграм у полі „Диапазон” знову вкажіть діапазон B3:H23;

- натисніть на кнопку „Далее >”;

-
після цього майстер видасть інформаційне вікно (див. рис. 2.15), в якому натисніть на кнопку „Да”; це запитання майстра завжди виникає при побудові декількох зведених таблиць на основі тих самих вхідних даних і пропонує користувачу оптимізувати розмір файлу книги за рахунок створення взаємозалежних звітів (зведених таблиць). Це запитання не виникло б, якби ми на першому кроці майстра замість селектору „в списке или базе данных Microsoft Excel” групи „Создать таблицу на основе данных, находящихся” обрали селектор „в другой сводной таблице или сводной диаграмме”;

Рисунок 2.15 – Інформаційне вікно майстра зведених таблиць і діаграм

- натисніть на кнопку „Далее >”;

- на третьому кроці майстра зведених таблиць і діаграм зробіть активним в групі селекторів „Поместить таблицу в” селектор „новый лист”;

- враховуючи завдання, необхідно перетягнуть мітки стовпців (кнопки полів) „Найменування товару”, „Дата операції” та „Результат операції” в макет зведеної таблиці. А саме, будемо розміщувати кнопку поля „Найменування товару”, яке містить текстові дані, в заголовках рядків зведеної таблиці. Кнопку поля „Результат операції”, яке містить чисельні дані грошового формату і по якому можуть бути підраховані середні значення (потрібні згідно завданню), перетягнемо і розмістимо в області даних зведеної таблиці (див. рис. 2.16). Кнопку поля „Дата операції” можна розмістити як в області стовпця, так і в області сторінки. Якщо розмістити в області сторінки, буде створений так званий фільтр по полю дата, або поле зі списком, що може служити фільтром. За рахунок цього така таблиця буде більш компактною та зручною (дозволяє відображати в таблиці і відповідно діаграмі тільки значення

 
 

за потрібну дату);

Рисунок 2.16 - Макет зведеної таблиці (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції), вибір операції для обчислення

- для того, щоб змінити підсумкову операцію над даними (за замовченням це функція суми), зробіть подвійне клацання лівою кнопкою миші по кнопці поля в області даних „Сумма по полю Результат операції”. На екрані з’явиться діалогове вікно, в якому можна обрати підсумкову функцію з запропонованих майстром зведених таблиць і діаграм (див. рис. 2.16).

- оберіть операцію „Среднее”;

- натисніть на кнопку „ОК”, потім ще раз на кнопку „ОК”, потім на кнопку „Готово”. Отримаємо на новому листі зведену таблицю (див. рис. 2.17).


Для того, щоб отримати і зведену діаграму, викличте контекстне меню або скористайтеся панеллю інструментів „Сводная таблица”, та оберіть в цьому меню або на панелі команду (інструмент) „Сводная диаграмма”.

Рисунок 2.17 - Зведена таблиця (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції, функція зведення – середнє значення), побудова діаграми через контекстне меню або тематичну панель інструментів

Дивись отриману діаграму на рис. 2.18.

 

 
 

Рисунок 2.18 – Зведена діаграма (зведення по найменуванню товару, даті та результату операції, функція зведення – середнє значення)

Варіант побудови без фільтру по даті операції (в макеті дата операції розміщена в області заголовків стовпців, а не в області сторінки – фільтру) дивись на рис. 2.19.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти