ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРОЕКТУ

 

Курсовий проект розробляється на основі матеріалів виробничих практик, або по матеріалах самостійної роботи та досліджень студента, узгоджених з керівником проекту.

Кафедра організовує консультації згідно графіка та надає можливість використання обчислювальної техніки для виконання проекту. Хід виконання курсового проекту контролюється керівником згідно календарного плану.

Оформлений курсовий проект підлягає нормоконтролю, здається керівнику на перевірку і після виправлення вказаних недоліків та помилок допускається до захисту. Захист КП відбувається перед комісією, затвердженою на засіданні кафедри (не менше двох викладачів) та студентською аудиторією з числа бажаючих.

Студент протягом 5-7 хвилин здійснює доповідь, яка включає: постановку задачі, обґрунтування прийнятих рішень, захист отриманих результатів, виділення особливостей проекту та перспективи використання результатів проектування, а також повинен відповісти на поставлені запитання комісії.

Оцінка курсового проекту з дисципліни “Автоматизація проектування комп’ютерних систем” проводиться згідно таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Шкала оцінювання знань в ІФНТУНГ

Національна Університетська (в балах) ECTS Визначення ECTS Наказ МОіНУ №48 від 23.01.2004р.
Відмінно 90-100 А Відмінно 90-100
Добре 82-89 В Дуже добре 75-89
75-81 С Добре
Задовільно 67-74 D Задовільно 60-74
60-66 E Достатньо
Незадовільно 35-59 FX Незадовільно 35-59
0-34 F Незадовільно 0-34

Причиною зниження оцінки курсового проекту може бути невиконання календарного плану.


Завдання на курсовий проект

1 Розробити функціональну схему і принцип роботи пристрою відповідно до варіанту (табл. 5.1).

2 Розробити принципову схем пристрою в САПР (Р-CAD).

2.1 Побудувати принципову схему пристрою згідно варіанту завдання в Schematic Editor.

2.2 Створити бібліотеки нових компонентів (графіка символів, графіка корпусів, таблиці опису виводів, тощо).

2.3 Навести перелік елементів і опис роботи принципової схеми.

3 Розробити друковану плату пристрою в САПР (Р-CAD).

3.1 Розробити монтажне креслення друкованої плати пристрою.

3.2 Створити командний файл (Do file) програми трасування SPECCTRA з коментарями.

3.3 Розробити друковану плату.

4 Здійснити моделювання та оптимізацію елементів схеми.

 

Таблиця 5.1 – Завдання на курсовий проект

Схема пристрою

 

Продовження табл. 5.1

 

 

Продовження табл. 5.1

Продовження табл. 5.1

 

Продовження табл. 5.1

 

 

Продовження табл. 5.1

Продовження табл. 5.1

Продовження табл. 5.1

 

Продовження табл. 5.1

 

Продовження табл. 5.1

 

Продовження табл. 5.1

Приклад курсового проекту

Розробка функціональної схеми та принцип роботи пристрою

Імпульсне джерело живлення з вхідним діапазоном вхідних напруг 90 – 250 В і виходом 30 В та 1.07 А побудоване на мікросхемі PKS606Y. Це джерело призначене для використання, де необхідне живлення імпульсного навантаження (принтери, аудіо підсилювачі).

Функціональна схема пристрою зображена на рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Структурна схема

– Основними елементами схеми є: контролер PeakSwitch; імпульсний трансформатор; зворотній зв’зок.

Опис імпульсного джерела живлення 32W

Характеристики:

– вхідний діапазон напруг 90 - 265 V;

– вихідна напруга 30V, сила струму 1.07 А;

– пікова сила струму – 2.7 А

Опис роботи

1) Вхідна фільтрація електромагнітних перешкод.

Компоненти С1, С2, С3, С10, С17, С19, R15 і L1, L2 - є фільтром диференціальних і синфазних перешкод

2) Первинна частина.

Компоненти D5, C7, R5, R6 - забезпечують стеження за рівнем живлячої напруги, надаючи мікросхемі U1 можливість опрацьовувати спади напруги…

3) Вторинна частина.

Напруга, отримана з вторинної обмотки, випрямляється і фільтрується елементами D8 і С12…

4) Зворотний зв'язок.

Діоди D9 і Vr2 разом зі світлодіодом в U2 встановлюють рівень вихідної напруги…

5) Вихідний захист.

Компоненти Q1, Q2, R9...R11, R14, C13, C16 і VR3 використовуються для джерела живлення в умовах перевищення вхідної напруги або вихідного струму...

6.2 розробка принципової схеми сапр (p-cad)

Одним з основних моментів проектування імпульсного джерела живлення є створення принципової схеми, яке включає декілька важливих етапів:

- створення нової бібліотеки;

- створення символу елемента;

- створення шаблона елемента;

- створення готового компонента;

- створення принципової схеми зі створених компонентів;

- перевірка створеної схеми на наявність помилок;

- генерація списку з’єднань.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти