ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Створення нової бібліотеки у Library Executive

Запускаємо програму Library Executive. Створимо нову колекцію бібліотек. Для цього клікнемо лівою клавішею мишки на полі Source Browser та виберемо пункт New library set. Створимо нову бібліотеку та додамо її до колекції бібліотек. Це показано на рис. 6.2.

Рисунок 6.2 – Створення нової колекції бібліотек

Створення нового символа у Symbol Editor

У випадку коли елемента не має у одній із стандартних бібліотек його потрібно створити власноруч. Для цього призначений Symbol Editor. Вікно програми Symbol Editor зображено на рис. 6.3

Рисунок 6.3 – Вікно програми Symbol Editor

Створення нового шаблона у Pattern Editor

Після створення символу елементу не можна його використовувати для побудови схем. Спочатку потрібно створити для нього шаблон. Для цього використовують програму Pattern Editor. Вікно цієї програми зображено на рис 6.4.

Рисунок 6.4 – Вікно програми Pattern Editor

Створення нового компонента у Library Executive

Для номального використання готового компоненту потрібно прикріпити до його символа створений шаблон. Для цього використовують програму Library Executive.

У бібліотеці у розділі Components вибираємо потрібний символ і клацаємо на ньому. З’являється вікно де ми вибураємо шаблон: Select Pattern. У вікні Pis View проставляємо відповідні параметри. Ця процедура зображена на рис. 6.5…

Рисунок 6.5 – Створення компонента

 

Створення принципової схеми у Schematic Editor

Для створення принципової схеми використовують Schematic Editor. Вигляд вікна програми зображений на рис. 6.6.

Рисунок 6.6 – Вікно програми Schematic Editor

 

Розробка друкованої плати у сапр

Для розробки друкованої плати використовують редактор друкованих плат PCB програми P-CAD. Також для трасування використовують програму Specctra. Вікно програми PCB зображено на рис. 6.7.

Рисунок 6.7 – Вікно PCB

Заватаження списку з’єднань

Для завантаження списку з’єднань необхідно виконати наступну команду: Utils > Load Netlist. Вказуємо шлях до списку з’єднань та назву (Netlist Filename) і тиснемо OK. Після виконання операцій одержимо рис. 6.8…

Рисунок 6.8 – завантажений список з’єднань у PCB

Створення командного файлу (Do file) програми трасування Specctra та задання атрибутів згідно індивідуального завдання

Для створення командного файлу (Do file) потрібно виконати наступні команди: Route > Autorouters… Вибираємо програму трасування Specctra…

Задання параметрів трасування у Net Class

Для задання ширини сигнальних та силових трас необхідно натиснути копку Net Classes. Додамо 2 класи: POWER та SYLOVI. Для обох класів задамо ширину трас. Для цього потрібно вибрати клас, натиснути на кнопку Edit.

Тиснемо на кнопку Add…У колонці All Attributes вибираємо Net, у колонці Name вибираємо Width, у колонці Value записуємо 1.6 (згідно завдання)

Аналогічно виконуємо для класу SYLOVI. Параметр Width записуємо рівним 0.8 Після виконання вищеперелічених операцій тиснемо кнопку Start…

 

 

Структурно-параметрична оптимізація джерела живлення за допомогою програми pi-expert

Запустимо програму PIExpert (рис. 6.9). Виконаємо File > New, та встановимо потрібні параметри. Вибирем напругу Universal та тиснем кнопку Далі. Задаємо вихідну напругу та силу струму.

Рисунок 6.9 – Вікно програми Specctra

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Основна література

1 Стеклов В.К. Проектування телекомунікаційних мереж: Підруч. для студ. вищ. Навч. Закл. За напрямком “Телекомунікації” [Текст] / Стеклов В.К., Беркман Л.Н.; за ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.

2 Бродин В.Б. Системы на микроконтролерах И БИС програмируемой логики [Текст] / Бродин В.Б., Калинин А.В. – М.: Издательство ЭКОМ, 2002. – 400 с.

3 В.Б. Стешенко. ПЛИС фирмы Altera: проектирование устройств обработки сигналов [Текст] / В.Б. Стешенко. – М.: ДОДЕКА, 2001.

4 А.П. Антонов. Язык описанияцифровых устройств АlteraHDL [Текст] / А.П. Антонов. – М.: РадиоСофт, 2001.

5 Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в системе P‑CAD 2001. Учебное пособие для практических занятий [Текст] / Лопаткин А.В. – Нжний Новгород, НГТУ, 2002. – 178 с.

6 Разевиг В.Д. Проектирование печатных плат в P‑CAD 2001 [Текст] / Разевиг В.Д. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 560 с.

7 Стешенко А.Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] / Стешенко А.Б. - СПб.: Питер, 2003. – 604 с.

8 Дьяконов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный справочник [Текст] / Дьяконов В., Круглов В. - СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

9 Дьяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник [Текст] / Дьяконов В. - СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

10 Дьяконов В. MATLAB 6: Учебный курс [Текст] / Дьяконов В. - СПб.: Питер, 2002.

11 Дьяконов В. Математические пакеты расширения MATLAB [Текст] / Дьяконов В., Круглов В. - СПб.: Питер, 2001.

12 Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6â Основы применения [Текст] / Дьяконов В., Круглов В. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 800 с. – (Серия «Библиотека профессионала».)

13 Ратынский М.В. Основы сотовой связи [Текст] / Ратынский М.В.; под ред. Д.Б.Зимина. - М.: Радио и связь, 2000. - 248 с.

Додаткова література

 

1 Шниер Митчелл. Толковый словарь компьютерных технологий: Пер. с англ. [Текст] / Митчелл Шниер – К.: Издательство «ДиаСофт», 2000. – 720 с.

2 Прокис Джон. Цифровая связь. Пер. с англ. [Текст] / Прокис Джон.; под ред. Д.Д. Кловского. – М.: Радио и связь. 2000. – 800 с.

3 Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации [Текст] / Муттер В.М. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1990. – 288 с.

4 Баранов Л.А. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления [Текст] / Баранов Л.А. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 304 с.

5 Хоровиц П. Искуство схемотехники. Пер. с англ. [Текст] / Хоровиц П., Хилл У. – Изд шестое. М.: Мир, 2001. – 704 с.

6 Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа. – М.: ДОДЭКА, 1996. – 384 с. - Выпуск 1.

7 Интегральные микросхемы: Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. - М.: ДОДЭКА, 2000. – 608 с. - Издание 2-е.

8 Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер с англ. [Текст] / Фолкенберри Л. – М.: Мир, 1985. – 572 с.

9 А. Дж. Пейтон. Аналоговая электроника на операционных усилителях [Текст] / А. Дж. Пейтон, В. Волш. – М.: БИНОМ, 1994. – 352 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти