ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК МОДЕЛЬ ВИМОГ ДО ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА-МИТЦЯ

СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК МОДЕЛЬ ВИМОГ ДО ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА-МИТЦЯ

Не може управляти іншими той, хто не в змозі управляти самим собою.

Англійське прислів'я

ПЛАН

Мета і функції персонального менеджменту.

Час керівника – найважливіший ресурс.

Модель якостей сучасного митця-менеджера

МЕТА І ФУНКЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

Засвоєння розділу "Персональний менеджмент" сприятиме підвищенню професійної культури майбутніх хореографів, режисерів, акторів, керівники музичних колективів у сфері особистої самоорганізації. Оволодіння матеріалом важливе, оскільки абсолютно очевидно, що якщо людина буде не в змозі добре управляти власним життям і власними справами, то важко сподіватися, що вона зможе ефективно управляти іншими людьми.

Що ж таке персональний менеджмент або, іншими словами, самоменеджмент? Існує декілька точок зору на суть цього поняття – дехто розглядає його як теоретичну науку, дехто як індивідуальну технологію використання робочого часу, тобто практичний бік процесу управління. Нас цікавить прикладний, практичний аспект питання – персональний менеджмент як цілеспрямоване і послідовне застосування апробованих наукою і практикою методів і прийомів менеджменту в повсякденній життєдіяльності для того, щоб якнайкраще використати свій час і власні здібності, свідомо управляти ходом свого життя, уміло долати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті.

Лаконічніше, персональний менеджмент (самоменеджмент) – це цілеспрямоване і послідовне використання практичних методів менеджменту в повсякденній діяльності для того, щоб оптимально і з сенсом використати свій час.

Співзвучно із цим визначенням предмету персонального менеджменту: самоменеджмент – це саморозвиток індивіда-менеджера або особиста тектологія (організаційна наука управління самим собою).

Основна мета персонального менеджменту полягає в тому, щоб якнайкраще використати власні можливості, свідомо управляти прогресом свого життя (уміти самовизначатися), легше долати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті. Йдеться про те, щоб ситуація, в якій робочі завдання, що зумовлені зовнішніми обставинами, перетворити в ситуацію доцільних і здійсненних завдань.

Процес самоменеджменту може бути представлений як свого роду "коло правил", що наочно демонструє зв'язки між окремими функціями самоменеджменту.

Мал. 1. Модель зв'язку функцій самоменеджменту

У зовнішньому колі цієї моделі визначені наступні п'ять функцій:

1 - постановка мети. Аналіз і формування особистих цілей;

2 - планування. Розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності;

3 - ухвалення рішень. Ухвалення рішень у майбутніх справах;

4 - реалізація і організація. Складання розпорядку дня і організація особистого трудового процесу в цілях реалізації поставлених завдань;

5 - контроль. Самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби – коригування цілей).

У внутрішньому колі розташована шоста, додаткова функція:

6 - інформація і комунікація. Навколо цієї функції певною мірою "обертаються" інші функції, оскільки комунікації як обмін інформацією потрібні на всіх етапах процесу самоменеджменту.

Окремі функції не слідують послідовно одна за одною, як це представлено в цій моделі, а різноманітно переплітаються.

Помилки багатьох, навіть досвідчених менеджерів, які недооцінюють самоменеджмент, полягає в тому, що вони віддають перевагу:

§ правильно робити справи, замість того щоб робити правильні справи;

§ вирішувати проблеми, замість того щоб створювати творчі альтернативи;

§ зберігати ресурси, замість того щоб оптимізувати їх використання;

§ виконувати обов’язки, замість того щоб домагатися результатів;

§ знижувати витрати, замість того щоб підвищувати прибуток.

Розумна самоорганізація дозволить менеджерові отримати наступні переваги:

1. Виконувати роботи з меншими витратами.

2. Краще організувати свою особисту працю.

3. Отримувати більш високі результати праці.

4. Бути менше завантаженим роботою.

5. Менше допускати помилок при виконанні своїх функцій.

6. Отримувати задоволеність від роботи.

7. Допускати менше поспіху, зменшуючи стресові перевантаження.

8. Підвищувати свою кваліфікацію.

9. Досягати професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом.

Що таке персональний менеджмент?

а.Це цілеспрямоване і послідовне використання практичних методів менеджменту в повсякденній діяльності для того, щоб оптимально і з сенсом використати свій час.

б.Сукупність сучасних засобів, методів, форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення ефективності і збільшення прибутку.

в.Управлінській процес, націлений на виявлення, передбачення та задоволення потреб клієнта на вигідних для компанії умовах.

Яке з тверджень істинне?

а.Система безладної організації праці в колективі при виробництві товарів або послуг призводить до дезорганізації праці самого керівника.

б.Система безладного використання робочого часу нерідко виходить від самого керівника і повертається до нього у вигляді необхідності безперервно витрачати час на рішення невідкладних проблем.

Яке з тверджень істинне?

а.В управлінні самим собою потрібні уміння планувати, організовувати, делегувати, стимулювати, координувати і контролювати, що не завжди необхідно при керівництві іншими людьми.

б.В управлінні самим собою потрібні уміння планувати, організовувати, мотивувати і контролювати, що не завжди необхідно при керівництві іншими людьми.

в.В управлінні самим собою потрібні ті ж уміння, що і в керівництві іншими людьми, тобто планувати, організовувати, делегувати, стимулювати, координувати і контролювати.

Що повинен уміти менеджер?

а.Аналізувати ефективність використання свого часу і знаходити резерви його оптимізації, планувати особисту роботу, організовувати своє робоче місце, готувати ділові листи, працювати з інформацією, користуватися записником, тренувати пам'ять, розмовляти по телефону, підготуватися і добитися успіху у відрядженні, виступати публічно, взаємодіяти з секретарем, управляти своїм емоційно-вольовим потенціалом, формулювати життєві цілі, приймати рішення, знаходити та отримувати хорошу роботу, організовувати ефективну презентацію, оцінювати ефективність організації особистої праці.

б.Аналізувати ефективність використання свого часу і знаходити резерви його оптимізації, планувати особисту роботу, працювати з інформацією, користуватися записником, розмовляти по телефону, формулювати життєві цілі, приймати рішення, оцінювати ефективність організації особистої праці.

в.Застосовувати чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства та авторського права; чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості; теорію і практику режисури та акторської майстерності; методологію творчого процесу; сучасний і класичний репертуар та принципи його формування; основи методології і організації навчально-виховного процесу; основи економіки, організації праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК МОДЕЛЬ ВИМОГ ДО ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА-МИТЦЯ

Не може управляти іншими той, хто не в змозі управляти самим собою.

Англійське прислів'я

ПЛАН

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти