ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

А) електромагнітне поле;

3.Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

Г) 5.

При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?

А) 50; Б) 20; В) 30; Г) 40.

Яка періодичність випробування діелектричних рукавичок (місяці)?

В) 6;

Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

Г)державний інспектор Держгірпромнагляду.

Який вид випромінювання має найбільш іонізуюче властивості?

А) α; Б) β; В) γ; Г) нейтронне.

8.Вибух парового котла може статися при:

А) переповнення котла водою;

Б) пониження рівня води нижче обмурування;

В) підвищенні рівня води вище обмурування;

Г) зупинці одного водяного насосу.

З якою втратою працездатності нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню з складання акту Н-І (доби)?

А) 1;

10.Швидкість руху повітря в отворі витяжної шафи при роботі з ртуттю (м/с):

А) 0,1; Б) 0,2; В) 0,5; Г) 1,0.

 

БІЛЕТ № 8

За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

А) Н-І;

Чому дорівнює порогів фібраляційний струм за частотою 50 Гц (мА)?

В) 100; .

На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з «Правилами будови електроустановок» (ПБЕ)?

Г) 4.

4.Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

А) 0.5;

5.Посудини, що працюють під тиском (цистерни, бочки), місткістю V 25л, робочим тиском Р 0,07 МПа підлягають реєстрації і перебувають під контролем органів Держгіртехнагляду, якщо в них Р-V більше:

Б) 20;

Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

Б) адміністративне;

Який прилад застосовується для вимірювання теплового опромінення?

А) термометр; Б) психрометр;

В) анемометр; Г) актинометр.

8.Допустимий рівень пожежної небезпеки дії людей не може перевищувати:

Б) 10-6 ;

Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

А) спеціаліст охорони праці

10.Для проведення груп небезпечних робіт всередині ємкості (колодязі каналізації) застосовують противогази:

А) фільтруючі; Б) респіратори;

В) кисневі; Г) шлангові.

 

БІЛЕТ № 9

Протягом скількох робочих днів проводяться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

В) 10;

Чому в середньому дорівнює опір тіла людини (Ом)?

А) 1000;

Які вибухонебезпечні зони утворюють газо-пароповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

А) 0,1;

Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника (м)?

Г) 4,5.

При якому тиску більше робочого проводиться гідравлічне випробування посудин, ємкості, резервуарів, цистерн, бочок (крім литих)?

В) 1.25;

Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

А) вступний;

Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік (в берах)?

Г) 5.0.

Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

В) 3; .

За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

А) Н-І;

Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

А) електромагнітне поле;

БІЛЕТ № 10

З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівників від нещасного випадку на виробництві?

Б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

Чому в середньому дорівнює опір тіла людини (Ом)?

А) 1000;

Які вибухонебезпечні зони утворюють пило повітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

Б) 20, 21, 22;

Яке найменше допустиме значення об’єму виробничого приміщення на одного робітника (м3)?

А) 15;

В який колір маркується балон з ацетиленом?

А) білий;

Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

А) спеціаліст х охорони праці; .

Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини (у відсотках)?

Б) 40-60;

Скільки існує стадій горіння?

В) 3;

Протягом скількох робочих днів проводяться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

В) 10;

Чому дорівнює порогів фібраляційний струм за частотою 50 Гц (мА)?

В) 100; .

 

БІЛЕТ № 11

З яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

А) технічних

На скільки категорій поділяється приміщення за небезпекою електротравм?

В) 3;

На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю?

Г) 8.

На скільки груп поділяються небезпечні та шкідливі фактори?

Г) 4.

Рівень звукового тиску верстата складає 85 дБ А. Визначте сумарний рівень шуму 10 верстатів (дБ А).

А) 35; Б) 90; В) 95; Г) 100.

При якій найменший температурі спрацьовує спринклерна головка (Со)?

В) 72;

Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

Г) дозу опромінення.

Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху?

Б) 1м/с;

9. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівників від нещасного випадку на виробництві

Б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

Чому в середньому дорівнює опір тіла людини (Ом)?

А) 1000;

 

БІЛЕТ № 12

1.За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

В)

На яку відстань до місця замикання електрод роту на землю забороняється наближатися (м)?

Г) 8.

3.Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м):

А) 1;

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

Г) 4.

5.Яка гранична норма піднімання і перенесення вантажів для чоловіків 18 років і старше (кг)?

Б) 50;

Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

А) вступний;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти