ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?

Г) електромагнітний.

На скільки класів поділяються пожежонебезпечні?

Г) 4.

З яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

А) технічних

На скільки категорій поділяється приміщення за небезпекою електротравм?

В) 3;

 

БІЛЕТ № 13

Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

Б) колективний договір;

Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

А) 12;

Скільки разів на рік слід розгортати та згортати пожежні рукави, що приєднані до кранів?

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин?

В) ГОСТ ССБТ, санітарними нормами;

5.Роботи в газонебезпечних місцях (ємкостях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за: В) наряд-допуском;

При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

А) 2 і більше;

Від чого не залежить ступінь електромагнітних випромінювань на організм людини?

Г) сили струму.

На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини?

В) 3;

9.За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

В)

На яку відстань до місця замикання електрод роту на землю забороняється наближатися (м)?

Г) 8.

БІЛЕТ № 14

Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

А) скорочена назва нормативного акту;

Б) державний орган, що затвердив акт;

В) вид державного нормативного акту;

Г) рік затвердження акту.

2.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?

А) 10;

На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них?

Г) 4.

4.До речовин високотоксичних відносять речовини, в яких ГДК (мг/М3):

Б) 0.1 – 1.0;

5. Реєстрації в Держгіртехнагляду підлягають ліфти вантажопідйомністю більше (кг):

А) 100; Б) 160; В) 200; Г) 250.

6. Гранична норма при систематичному перенесені вантажів для жінок старше 18 років, кг:

Б) 7;

Чому дорівнює ГДК пилу, яка не містить SiO ?

А) 1; Б) 2; В) 6; Г) 10.

На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

Б) 2;

Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

Б) колективний договір;

10.Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

А) 12;

 

БІЛЕТ № 15

1.Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

В) державний нагляд;

2.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) більше 100 кВА (Ом)?

Г) 4.

Який час дії вуглекислотного вогнегасника (с)?

А) 10-15; Б) 15-25; В) 25-40; Г) 40-50.

Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

В) γ.

5.Балони із стисненими газами встановлюють від батареї опалення не ближче (м):

Б) 0.5;

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

Б) 16;

7.Фільтруючий протигаз не можна застосовувати при концентрації отруйних речовин в повітрі більше %:

Б) 0,5;

Скільки існує видів самозаймання?

В) 3;

Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

А) скорочена назва нормативного акту;

Б) державний орган, що затвердив акт;

В) вид державного нормативного акту;

Г) рік затвердження акту.

10.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?

А) 10;

БІЛЕТ № 16

При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?

А) 50;

2.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою більше 1000 В в мережах з заземленою нейтраллю? Не більше (Ом):

А) 0,5;

Яка максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі повинна бути до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?

А) 10; Б) 20; В) 30; Г) 40.

Який вид випромінювання має найбільш іонізуюче властивості?

А) α;

5.Балони із стисненими газами встановлюються від печей не ближче (м):

А) 5.0;

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-І (доби)?

В) 3;

7.Швидкість руху повітря в отворі витяжної шафи при роботі з ртуттю (м/с):

А) 0,1; Б) 0,2; В) 0,5; Г) 1,0.

На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення?

А) 5;

9.Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

В) державний нагляд;

10.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) більше 100 кВА (Ом)?

Г) 4.

 

БІЛЕТ № 17

1.Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

А) 0.5;

В які терміни контролюється опір захисного заземлення для цехових заземлюючих пристроїв (роки)?

А) 1;

Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

Г)державний інспектор Держгірпромнагляду.

Який прилад застосовується для вимірювання теплового опромінення?

А) термометр; Б) психрометр;

В) анемометр; Г) актинометр.

5.Вибух парового котла може статися при:

В) підвищенні рівня води вище обмурування;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти