ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

В)

Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

А) 12;

Скільки разів на рік слід розгортати та згортати пожежні рукави, що приєднані до кранів?

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

Г) 4.

10.Яка гранична норма піднімання і перенесення вантажів для чоловіків 18 років і старше (кг)?

Б) 50;

 

БІЛЕТ № 24

1.До речовин високотоксичних відносять речовини, в яких ГДК (мг/М3):

Б) 0.1 – 1.0;

2.Реєстрації в Держгіртехнагляду підлягають ліфти вантажопідйомністю більше (кг):

А) 100; Б) 160; В) 200; Г) 250.

3.Гранична норма при систематичному перенесені вантажів для жінокстарше 18 років, кг:

Б) 7;

4.Фільтруючий протигаз не можна застосовувати при концентрації отруйних речовин в повітрі більше %:

Б) 0,5;

На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

В) 3;

Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

Б) колективний договір;

7.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?

А) 10;

На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них?

Г) 4.

Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин?

В) ГОСТ ССБТ, санітарними нормами;

 

10.Роботи в газонебезпечних місцях (ємкостях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:;

В) наряд-допуском; .

 

 

БІЛЕТ № 25

Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

В) γ; .

2.Балони із стисненими газами встановлюють від батареї опалення не ближче (м):

В) 1.0;

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

Б) 16;

4.Швидкість руху повітря в отворі витяжної шафи при роботі з ртуттю (м/с):

А) 0,1; Б) 0,2 ;В) 0,5; Г) 1,0.

Скільки існує видів самозаймання?

В) 3;

Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

А) скорочена назва нормативного акту;

Б) державний орган, що затвердив акт;

В) вид державного нормативного акту;

Г) рік затвердження акту.

7.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000В при потужності генератора (трансформатора) більше 100 кВА (Ом)?

Г) 4.

Який час дії вуглекислотного вогнегасника (с)?

А) 10-15; Б) 15-25; В) 25-40; Г) 40-50.

9.До речовин високотоксичних відносять речовини, в яких ГДК (мг/М3):

Б) 0.1 – 1.0;

10.Реєстрації в Держгіртехнагляду підлягають ліфти вантажопідйомністю більше (кг):

А) 100; Б) 160; В) 200; Г) 250.

 

БІЛЕТ № 26

Який вид випромінювання має найбільш іонізуюче властивості?

А) α;

2.Балони із стисненими газами встановлюються від печей не ближче (м):

А) 5.0; Б) 0.5; В) 1.0; Г) 2.0.

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-І (доби)?

В) 3;

4.Для проведення груп небезпечних робіт всередині ємкості (колодязі каналізації) застосовують противогази:

А) фільтруючі; Б) респіратори;

В) кисневі; Г) шлангові.

На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення?

А) 5;

6.Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

В) державний нагляд;

7.Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою більше 1000 В в мережах з заземленою нейтраллю? Не більше (Ом):

А) 0,5;

Яка максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі повинна бути до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?

А) 10; Б) 20; В) 30; Г) 40.

Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

В) γ;

10.Балони із стисненими газами встановлюють від батареї опалення не ближче (м):

А) 0.1; Б) 0.5; В) 1.0; Г) 2.0.

 

БІЛЕТ № 27

Який прилад застосовується для вимірювання теплового опромінення?

А) термометр; Б) психрометр;

В) анемометр; Г) актинометр.

2.Вибух парового котла може статися при:

В) підвищенні рівня води вище обмурування;

З якою втратою працездатності нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню з складання акту Н-І (доби)?

А) 1;

Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

Б) сила струму;

5.Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

Г) 5.

При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?

А) 50;

В які терміни контролюється опір захисного заземлення для цехових заземлюючих пристроїв (роки)?

А) 1;

Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

Г)державний інспектор Держгірпромнагляду.

Який вид випромінювання має найбільш іонізуюче властивості?

А) α;

 

10.Балони із стисненими газами встановлюються від печей не ближче (м):

А) 5.0;

 

БІЛЕТ № 28

Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік

(в берах)?

Б) 0.5;

2.Допустимий рівень пожежної небезпеки дії людей не може перевищувати:

Б) 10-6 ;

Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

А) спеціаліст х охорони праці;

4.Чому дорівнює порогів фібраляційний струм за частотою 50 Гц (мА)?

В) 100;

На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з «Правилами будови електроустановок» (ПБЕ)?

Г) 4.

6.Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

А) 0.5;

Яка періодичність випробування діелектричних рукавичок (місяці)?

В) 6;

8.Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

Б) адміністративне;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти