ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. Оцінка інноваційної діяльності

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що в Україні, з урахуванням ринкових перетворень, статистика інновацій починається лише з 1994 року (рис. 5.2). Виділяють наступні групи показників, які використовувалися у вітчизняній та зарубіжній практиці і характе­ри­зують інноваційну активність організації, її конкурентоспроможність: витратні групи показників; групи, що характеризують динаміку ін­но­ваційного процесу; структурні та група показників за оновлюваністю (рис. 5.1).


Рис. 5.1. Основні показники інноваційної діяльності організацій


Рис. 5.2. Державна статистична звітність з оцінки науки та інноваційної діяльності в Україні

Разом з цим слід зазначити, що результат інноваційної діяльності залежить від вірно сформульованої цілі як вектора розвитку та обраної стратегії. В сучасній науці існує перелік ознак добре сформульованої цілі та правила її побудови.

Важливо не залишати без уваги показник, який використовують для інтегрованої оцінки інноваційної діяльності підприємства. Він розглядає в сукупності інноваційний потенціал, тобто ступінь здат­ності підприємства до реалізації інноваційного проекту, програми і втілення інновацій та інноваційний клімат – стан зовнішнього сере­до­вища організації, який сприяє або навпаки, перешкоджає досягненню інноваційної діяльності (рис. 5.3–5.5).

Інноваційна позиція підприємства


Рис. 5.3. Інноваційна ціль як основа управління нововведеннями

 


Рис. 5.4. Сутність інноваційної позиції підприємства

 


Рис. 5.5. Схеми аналізу і оцінки інноваційного потенціалу організації

Ключові слова: інноваційна позиція підприємства, інноваційний потенціал, інноваційний клімат, показники оцінки інноваційної діяль­ності, показник інноваційності ТАТ.

Семінарське заняття 6

Питання для обговорення

1. Показники інноваційної діяльності та форми статистичної звіт­ності.

2. Інноваційні цілі як основа управління інноваціями.

3. Поняття інноваційного потенціалу та підходи до його оцінки.

4. Інноваційний клімат та його характеристика.

Питання для самостійного вивчення

1. Інформаційне забезпечення і статистика інновацій.

2. Міжнародні стандарти щодо статистики науки та інновацій.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наведених нижче.

1. Керівництво ОСЛО.

2. Статистика інновацій в Україні.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Вам як фахівцю, якого призначили на посаду інноваційного мене­джера, необхідно визначитися з динамікою інноваційного процесу. Які критерії та показники ви використаєте для цього?

Література: 20, с. 104–122; 32, с. 99–101; 51, с. 552–558.

Тести

Тест 1.

Визначте, коли в світі починається статистика інновацій:

1) 1967;

2) 1989;

3) 1995;

4) 1994.

Тест 2.

Хто став ініціатором організації статистики інновацій:

1) організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

2) НАТО;

3) ЮНІДО;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 3.

Коли починається статистика інновацій на Україні:

1) 1991 р.;

2) 1994 р.;

3) 1956 р.;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Назвіть групи показників, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці і характеризують інноваційну активність орга­ні­зації:

1) витратні;

2) показники, що характеризують динаміку інноваційного процесу;

3) за оновленістю;

4) структурні.

Тест 5.

Назвіть параметри дерева цілей:

1) коефіцієнт відносної важливості підцілі;

2) коефіцієнт взаємної корисності;

3) коефіцієнт ліквідності;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

Дайте визначення інноваційного потенціалу організації:

1) це ступінь керованості організації;

2) це ступінь її здатності до виконання завдань, які забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі;

3) міра здатності до реалізації інноваційного процесу або програм інноваційних перетворень і втілення інновацій.

4) це інтегральна позиція підприємства.

Тест 7.

Виберіть підхід до оцінки інноваційного потенціалу:

1) уречевлений;

2) детальний підхід;

3) діагностичний;

4) програмно-цільовий.

Тест 8.

Дайте визначення інноваційного клімату:

1) це стан зовнішнього середовища організації, який сприяє або, навпаки, перешкоджає досягненню інноваційної цілі;

2) це міра здатності до реалізації інноваційного проекту;

3) позиція підприємства в ринковому середовищі;

4) усі відповіді правильні.

Тест 9.

Дайте визначення інноваційної позиції підприємства:

1) це інтегральний розгляд інноваційного потенціалу та інновацій­ного клімату за допомогою різних матриць;

2) це міра здатності до реалізації інноваційного проекту;

3) позиція підприємства в ринковому середовищі;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 10.

Який вираз характеризує інноваційну позицію підприємства:

1)

2)

3)

4) усі відповіді правильні.

Модуль 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти