ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Прогнозування об’ємів пО1.6.Прогнозування об”ємів продажу товарів підприємства.

Необхідно зазначити, що точних методів визначення майбутнього об’єму продажу товарів не існує. В попередньому параграфі було встановлено ціну на одиницю продукції, при якій буде досягнуто максимального прибутку. Маючи залежність N = а * Ц + в (5) , можна отримати приблизне значення обсягу реалізації продукції у плановому році в натуральних одиницях.

 

N=-800*43,35+40000=5320

 

 

Планування використання ресурсів підприємства для забезпечення виконання виробничої програми

Планування виробничої програми підприємства

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає товарній номенклатурі, якості, вимогам плану продажу. Вона обґрунтовує завдання по введенню нових виробничих потужностей, потребу в матеріальних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті.

Виробнича програма складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральних показниках, плану виробництва у вартісному виразі.

План виробництва продукції в натуральному виразі приводить показники випуску продукції визначеної номенклатури, асортименту, якості в фізичних одиницях виміру (тонах, м2, м3, шт.).

План виробництва продукції у вартісному виразі містить наступні показники: реалізована продукція (валовий дохід); товарна продукція; валова продукція.

Реалізованою рахують продукцію, яка оплачена покупцем або збутовою організацією.

Плановий обсяг реалізованої продукції QРПЛ визначається за формулою:

, (13)

Qпл Р = (101473,68+26700+16700)=144873,68

де QПЛ – обсяг товарної продукції і-го виду в оптових цінах підприємства, див. формула (15);

∆QПзіПЛ – сальдо залишків готової продукції і-го виду на складі підприємства на початок і кінець планового періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 7;

∆QПвіПЛ – сальдо залишків готової продукції і-го виду, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець планового періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 8;

n – кількість видів товарної продукції.

Розрахуємо план випуску продукції в натуральних показниках в плановому році (QВіПЛ). Її величину приймаємо рівною на 10…15 % відсотків більшою за плановий обсяг реалізації продукції (N):

, (14);

QплВі = 5320*1,1=5852

де N – плановий обсяг продажу продукції в натуральних показниках, див. параграф 1.6.;

n – кількість видів товарної продукції (приймаємо 1).

Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових одиниць товару (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих, відправлених на склад готової продукції підприємства), призначених для капітального ремонту підрозділів підприємства власними силами, інструментів та оснасток власного виробництва.

Плановий обсяг товарної продукції розраховується за формулою:

, (15);

QплТі=(5852*43,35)+(5852 *43,35)*0,2= 101473,68

де QВіПЛ – план випуску і-го виду продукції в натуральних показниках, див. формула (14);

Ці – оптова ціна одиниці і-го виду продукції, див. формула (12);

n – кількість видів товарної продукції;

QП.Р.і – обсяг послуг та робіт промислового характеру, грн. Приймаємо рівним 20...25 % від плану випуску продукції у вартісних показниках (QВіПЛ * Ці);

m – кількість видів робіт промислового характеру.

Валова продукція включає вартість всієї виготовленої продукції і виконаних робіт чи послуг, в тому числі незавершеного будівництва. Вона оцінюється в порівняних цінах. Обсяг валової продукції розраховується за формулою:

QВАЛ=QТі+(QЗ.К-QЗ.П)+(QІ.К-QІ.П) (16);

 

Qвал = 101473,68+(1600-11700)+(6000-8700)= 88673,68

де QЗ.К., QЗ.П – залишки незавершеного виробництва у вартісному виразі на кінець і початок періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 9;

QІ.К., QІ.П. – залишки інструментів і оснастки власного виробництва на кінець і початок періоду, див. вихідні дані, табл. 1, № 10.

На основі приведених розрахунків складаються форми (див. табл.3, 4.):

 

 

Таблиця 3

План виробництва і реалізації продукції підприємства в натуральному виразі

Найменування продукції Кількість продукції в натуральному виразі Базисний період (на 5% менше за план)
очікуване виконання (факт) План в тому числі по кварталах
1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)292,6
1.1. Виробництво профілюючих видів продукції, всього 292,6   292,6   73,15   73,15   73,15   73,15   277,97
в тому числі: - експорт   29,26 7,31 7,31 7,31 7,31 27,8
- нова продукція   58,52 14,67 14,67 14,67 14,67 55,59
2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)5559,4
2.1. Готові вироби, всього в тому числі: - експорт - нова продукція 400,28 4447,5   444,75 444,75 1111,88 111,19 111,19 1111,88 111,19 111,19 1111,88 111,19 111,19 1111,88 127,908 127,908 4225,14   442,51 442,51
2.2. Продукція із давальницької сировини 500,35 555,94   138,99 38,99   138,99   138,99   528,14
2.3. Роботи промислового характеру і послуги на сторону 100,07 111,19   27,8   27,8   27,8   27,8   105,63
2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію 250,17 277,97     69,49     69,49     69,49     69,49     264,07
2.5. Інші види продукції 155,1 166,78 41,7 41,7 41,7 41,7 158,44
Всього 5266,8 5559,4
                   


 

Таблиця 4

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

Найменування продукції Кількість продукції в грошовому виразі
В цінах базисного року В цінах планового року в т. ч. по кварталах
1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)
1.1.Виробництво профілюючих видів продукції, всього в тому числі: - експорт - нова продукція 15221,05 1522,11 3044,21     12684,21 1268,42 82536,84 3171,05 317,11 634,21     3171,05 317,11 634,21 3171,05 317,11 634,21 3171,05 317,11 634,21
2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)
2.1. Готові вироби, всього в тому числі: - експорт - нова продукція 231359,04 28919,88 28919,88 192799,2 24099,9 24099,9 48199,8 6024,98 6024,98 48199,8 6024,98 6024,98 48199,8 6024,98 6024,98 481,99,8 6024,98 6024,98
2.2. Продукція із давальної сировини 28919,88 24099,9 6024,98 6024,98 6024,98 6024,98
2.3.Роботи промислового характеру і послуги на сторону 5783,98 4819,98
2.4. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію 14459,94 12049,95 3012,49 3012,49 3012,49 3012,49
2.5. Інші види продукції 8675,96 7229,97 1807,49 1807,49 1807,49 1807,49
Всього     304421,04 253684,2 6342,05 6342,05 6342,05 6342,05
               

 

При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах планового року” – дані з табл. 3, колонка “План” перемножуються на ціну (12).

При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

 

 

Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

, (17);

 

М С.Р. = 9330+1/12*(570*(12-1)+470*(12-2)+770*(12-3)+970*(12-4)+170*(12-5)+20*(12-6)+470*(12-7)+170(12-8)+420*(12-9)+320*(12-10)+270(12-11)+280*(12-12))=12010,83 од.

де МП – вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

∆Мі – приріст (“+”) або вибуття (“–”) виробничих потужностей в і-му місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і – номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) розраховується за формулою: (18);

Мк = 9330+(570+470+770+970+170+20+470+170+420+320+270-80)= 13870од.

 

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на _2003_рік

№ п/п Показник Фонд часу
працівника підприємства
1. Загальна кількість календарних днів
2. Кількість неробочих днів: в т. ч. святкових вихідних    
3. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)    
4. Невиходи на роботу, всього: - чергові і додаткові відпустки - відпустки по вагітності - виконання державних обов’язків - через хворобу - навчання - неявка з дозволу адміністрації - прогули - простої - - - - - -     -
5. Корисний ФРЧ

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти