ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Результати досліджень метеорологічних умов

 

№ п/п. ПОКАЗИ
Ртутного термометра, t,0C Термографа, t,0C Гігрометра, j, % Гігрографа, j, % Аспіраційного психрометра Баро-метра Барографа, гПа Анемометра
Температура, 0C Відносна вологість, % На початку поділок шкали, А1, В кінці поділок шкали, А2, Час досліду, с Число поділок за 1с (DА/ζ) Швидкість вітру, м/с
за сухим термометром за змоченим термометром за таблицею за графіком розрахована за формулою Па мм. рт. ст.
                                 
                                 
                                 
Середнє значення                                  
                                       

 

Висновок:

 

Питання для контролю та самоконтролю

 

1. Дати визначення атмосфери. Які гази входять в склад повітря?

2. Які прилади використовуються для вимірювання температури повітря, де і як вона вимірюється?

3. Які показники виводяться на метеостанціях на основі температури повітря?

4. Пояснити поняття “атмосферний тиск” і “нормальний атмосферний тиск”.

5. Які прилади використовуються для вимірювання атмосферного тиску і де їх встановлюють?

6. Що називаєься вологістю повітря і які основні параметри характеризують вологість повітря?Пояснити їх.

7. Які прилади використовуються для визначення відносної вологості повітря? Розкажіть методику її визначення за допомогою аспіраційного психрометра.

8. Дати визначення вітру, і пояснити шкалу вітрів. Як можна вказати його напрям?

9. Які прилади використовуються для вимірювання швидкості вітру, і де його вимірюють на метеостанціях? Розповісти методику вимірювання швидкості вітру за допомогою анемометрів АСО-3, МС-13.

10. Як утворюються циклони, антициклони і що вони собою представляють?

11. Як можна помітити наближення циклона?

12. Як виникають магнітні бурі і яку негативну дію вони чинять на організм людини?

13. Навести приклади живих провісників природних стихійних лих.


 

ДОДАТОК

До лабораторної роботи № 1

Таблиця 1 Психрометрична таблиця Різниця показів сухого та вологого термометрів, оС 10,0          
9,5        
9,0        
8,5        
8,0      
7,5  
7,0  
6,5  
6,0  
5,5  
5,0  
4,5  
4,0  
3,5  
3,0  
2,5  
2,0  
1,5  
1,0  
0,5  
 
Покази вологого термометра,оС
                                                                               

 

 

Рис.1. Психометричний графік

 


Таблиця 2

Тиск насиченої водяної пари

Температура, °С Тиск пари
мм. рт. ст. гПа
0 4,58 6,10
1 4,93 6,56
2 5,29 7,06
3 5,68 7,58
4 6,10 8,13
5 6,54 8,72
6 7,01 9,34
7 7,51 10,02
8 8,04 10,72
9 8,61 11,48
10 9,21 12,28
11 9,84 13,12
12 10,52 14,02
13 11,23 14,97
14 11,99 15,98
15 12,79 17,05
16 13,63 18,17
17 14,93 19,90
18 15,48 20,63
19 16,48 21,97
20 17,54 23,38
21 18,75 24,99
22 19,83 26,43
23 21,07 28,08
24 22,38 29,83
25 23,76 31,67
26 25,21 33,60
27 26,74 35,54
28 28,35 37,79
29 30,04 40,04
30 31,82 42,42
31 33,70 44,92
32 35,66 47,53

 

 

 


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Дослідження і оцінка радіоактивного забруднення об’єктів у навколишньому середовищі

Мета роботи: вивчити прилади, засвоїти методики вимірювання радіоактивного забруднення, заміряти радіоактивне забруднення різних об’єктів, проб продуктів харчування, порівняти їх з допустимими нормами і зробити відповідні висновки.

 

План самостійної роботи до вивчення і виконання роботи

 

1. Вивчити теоретичний матеріал теми.

2. Вивчити зовнішню будову дозиметра-радіометра АНРИ-01-02 “Сосна”, дозиметра “Белла”.

3. Засвоїти методики вимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання, густини потоку β-випромінювань із забруднених поверхонь, об’ємної активності радіонуклідів в речовинах

4. Дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю.

 

Теоретичні відомості

Радіоактивне забруднення в атмосфері – це наявність радіоактивних речовин в кількостях, які перевищують рівень природного вмісту на поверхні і в об’ємах, в тілі людини, в побуті і на виробництві, в навколишньому середовищі.

З курсів хімії і фізики відомо, що на початку таблиці Менделєєва знаходяться особливо “міцні” і найбільш поширені у Всесвіті елементи, в ядрах яких число протонів дорівнює числу нейтронів (це водень, гелій, вуглець). В кінці таблиці ядра сильно збагачені нейтронами: число нейтронів в важких ядрах перевищує число протонів більш ніж в 1,5 рази. Наприклад, в ядрі урану 23892U на 92 протони приходиться 238 – 92 = 146 нейтронів. Такі ядра (нукліди) нестабільні і самочинно розпадаються з виділенням енергії. При цьому їх атомний номер і масове число змінюються. Такий процес називається радіоактивністю, а самі елементи – радіоактивними. До них відносяться уран, торій, радій, калій та інші.

Так, з атома урану-238, в ядрі якого протони і нейтрони ледве утримуються разом силами зчеплень, час від часу виривається компактна група 3 4-х частин – двох протонів і двох нейтронів (α-частинка). Уран перетворюється в торій −234, з торію-234 один з нейтронів перетворюється в протон і вилітає неспарений електрон з атома (β-випромінювання) і утворюється протантиній-234 і т. п.

При кожному такому акті розпаду (самочинних перетворень) вивільняється енергія, яка і передається далі у вигляді випромінювання ядром частинки, яка складається з 2-х протонів і 2-х нейтронів, − це α-випромінювання; відрив електрона, як у випадку розпаду торію-234, − це β-випромінювання. Часто нестабільний нуклід виявляється настільки збудженим, що випромінювання не призводить до повного зняття збудження, тоді він викидає порцію чистої енергії (фотон світла), яка називається γ-випромінювання (γ-квантом).

Відомо, що альфа-випромінювання (a) представляє собою потік позитивно заряджених частинок (тобто двічі іонізованих ядер гелію – іонів Не++), які рухаються із швидкістю » 20 000 км/с. Вони мають дуже велику іонізуючу і малу проникну здатність. Пробіг a - частинок в повітрі не перевищує 11 см, а в м’яких тканинах він вимірюється мікронами. Наприклад, листок паперу вже затримує a-промені.

a - випромінювання не представляє небезпеки до того часу, поки радіоактивні елементи, які випромінюють a - частинки, не проникнуть всередину організму через відкриту рану, з їжею або з повітрям.

Бета-випромінювання (b) – це потік від’ємно заряджених частинок (електронів). Їх швидкість наближається до швидкості світла, тобто дорівнює 3×108 м/с. Іонізуюча здатність їх менша ніж a-частинок, а проникна здатність висока (проникають через шар алюмінію товщиною до 0,5 мм; в повітрі їх пробіг становить до декількох метрів, в тканини організму проникає на глибину 1-2 см). Вплив на організм людини цього випромінювання, і відповідно захист, залежить від енергії – частинки, що випромінюється. Для різних радіонуклідів вона є різною.

Гамма-випромінювання (g) – це потік фотонів з дуже малою довжиною хвилі і, отже, з дуже великою енергією. Іонізуюча здатність низька, а проникна – перевищує проникну здатність a-, b- променів і навіть рентгенівських (проникають через товщу свинцю в декілька сантиметрів). В повітрі проникає на сотні метрів, біологічні тканини проходить наскрізь. Отже, створюється так зване іонізуюче випромінювання, яке має здатність проникати через матеріали різної товщини, а також іонізувати повітря і живі клітини організмів.

Іонізація – це процес утворення іонів, тобто акт розділення електрично нейтрального атому на дві протилежно заряджені частини – позитивний іон і від’ємний електрон.

Процес утворення позитивного іона полягає у вириванні електрона з електронної оболонки нейтрального атома, для чого необхідно затратити деяку енергію, Електрон, вирваний з ядра в результаті іонізації, "прилипає" до нейтрального атома чи нейтральної молекули, утворюючи негативний іон. Іони, що виникли, зникають в результаті рекомбінації – процесу з’єднання негативних та позитивних іонів, в якому утворюються нейтральні атоми або молекули.

Отже, іонізуючим називається випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення іонів різних знаків.

Джерелом ІВ є природні та штучні радіоактивні речовини та елементи (уран, радій, цезій, стронцій та ін.). Джерела ІВ широко використовуються в атомній енергетиці, медицині (для діагностики та лікування).та в різних галузях промисловості (для дефектоскопії металів, контролю якості зварних з’єднань, боротьби з розрядами статичної електрики, пошуку корисних копалин та ін.)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти