ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


I. Вивчити призначення і зовнішню будову дозиметра-радіометра АНРИ-01-02 “Сосна”.

За допомогою приладу можна виміряти:

− потужність експозиційної дози γ – випромінювання;

− густину потоку β – випромінювання із забруднених поверхонь;

− оцінити об’ємну активність радіонуклідів в речовинах.

Діапазон вимірювання потужності:

− еквівалентної дози γ – випромінювання від 0,1 до 99,99 мкЗв ∕ г (для цього покази приладу необхідно помножити на коефіцієнт 10).

Діапазон вимірювання густини потоку β – випромінювання із забруднених поверхонь від 10 до 500 част ∕ см2 хв.

Діапазон оцінки об’ємної активності розчинів (за ізотопом 137Сs): 10-7− 10-6 Кл∕л ; 3,7 ∙ 103 – 3,7 ∙ 104Бк∕л;

Час вимірювання – (20 5) с.

 

 

Рис. Зовнішній вигляд і розташування органів управління дозиметра-радіометра АНРИ-01-02 "Сосна"

1− цифрове рідкокристалічне табло;

2 – гніздо розйому для підключення виносного блоку детектування;

3 – заглушка;

4 – перемикач режимів роботи;

5 – кнопка контролю працездатності приладу;

6 – вимикач живлення;

7 – кнопка "пуск" ∕ "стоп"; вимкнення

8 – кришка відсіку елемента живлення.

1. Вимірювання потужності експозиційної дози γ – випромінювання.

1. Перевірити, чи закрита задня кришка.

2. Перевести перемикач режиму роботи в положення "МД" (крайнє ліве положення).

3. Ввімкнути прилад вимикачем живлення і натиснути кнопку "пуск" ∕ "стоп". При цьому на цифровому табло повинні з’явитись точки після кожного розряду (0.0.0.0.) і початись відлік імпульсів.

4. Через 20 с вимірювання закінчаться, що буде супроводжуватись звуковим сигналом, а на табло зафіксується число із однією точкою, наприклад (0.012). Це число відповідає потужності експозиційної дози γ – випромінювання в мР ∕ г.

5. Для одержання стабільних значень потужності експозиційної дози необхідно виконати 3-5 вимірів і обчислити середнє арифметичне значення.

6. Якщо прилад після переповнення чотирьох розрядів індикатора продовжує відлік імпульсів з нуля, необхідно негайно покинути заражену зону і повідомити в відповідні державні органи.

2. Вимірювання густини потоку β – випромінювання із забруднених поверхонь.

1. Перевірити, чи закрита задня кришка.

2. Перевести перемикач режиму роботи в положення "МД" і ввімкнути прилад.

3. Піднести прилад площиною задньої кришки до досліджуваної поверхні на віддаль 0,5-1 см. і натиснути кнопку "пуск" ∕ "стоп". Виконати виміри і записати покази приладу (Nγ).

4. Відкрити задню кришку приладу.

5. Виконати виміри аналогічно п.3. Записати покази приладу (Nγ).

6. Закрити задню кришку, вимкнути прилад.

7. Густину потоку β – випромінювання з поверхні розрахувати за формулою:

q = Ks(Nγ− Nγ), част ∕см2хв, (2.5)

де Nγ – покази приладу із закритою задньою кришкою без врахування точки на табло, імпульсів;

Nγ– покази приладу із відкритою задньою кришкою без врахування точки на табло, імпульсів;

Ks – коефіцієнт відліку приладу, част ∕см2хв∙імпульс (Ks = 0,5).

3. Вимірювання об’ємної (питомої) активності радіонуклідів в пробах речовин.

1. Заповнити вимиту, суху кювету до відмітки "рівень" чистою питною водою.

2. Відкрити задню кришку приладу і встановити його на кювету. Перемикач встановити в положення "Т", ввімкнути прилад.

3. Підготовити годинник або секундомір.

4. Зафіксувати час початку вимірювання і натиснути кнопку "пуск" ∕ "стоп". Через t1 = 10 хв, натиснути повторно кнопку "пуск" ∕ "стоп". Записати покази приладу (Nф).

5. Якщо покази приладу будуть більше 1500 імпульсів, необхідно провести дезактивацію кювети (промити в розчині прального порошку і витерти насухо).

6. Заповнити кювету речовиною, що досліджується, до відмітки "рівень". Тверді речовини необхідно подрібнити і покласти в кювету густим шаром.

7. Встановити прилад на кювету і виконати вимірювання аналогічно п. 2-4. Записати покази приладу (Nф+n).

8. Вимкнути прилад, зняти його з кювети і закрити задню кришку.

9. Об’ємну активність радіонуклідів розрахувати за формулою:

(2.6)

 

де Nф – покази приладу при вимірювання з кюветою, заповненою водою, імпульс;

Nф+ n – покази приладу при вимірюванні з досліджуваною речовиною, імпульс;

t1 – час вимірювання з кюветою, заповненою водою, хв; (t1 = 10 хв);

t2 – час вимірювання з досліджуваною речовиною, хв; ( t2 = 10 хв або 30 хв);

Кn − коефіцієнт; його величина для проб, що містять ізотопи 137Cs, становить 8∙ 10-9 Ки∙хв ∕ л ∙ імпульс.

Для роз рахунку об’ємної активності в Бк ∕ л значення Кn = 3 ∙ 102 Бк ∙ хв ∕ л ∙ імпульс.

10. Якщо одержимо в результаті вимірювань і розрахунків величину меншу ніж 2∙10-7 Ки ∕ л, необхідно повторити вимірювання, збільшити час вимірювання до t2 = 30 хв і зробити розрахунки.

11. Якщо в результаті вимірювань і розрахунків одержано величину меншу ніж 10-7 Ки ∕ л (3,7∙103 Бк ∕ л), то можна рахувати, що А < 10-7 Ки ∕ л (3,7∙103 Бк ∕ л).

Приклад 1. Визначити густину потоку β – випромінювань із забрудненої поверхні.

Розв’язок.

1. Покази на табло із закритою задньою кришкою – 0,045.

2. Покази на табло з відкритою задньою кришкою – 0, 125

3. Коефіцієнт Ks = 0,5.

4. За формулою (2.5) виконуємо розрахунок

q = 0,5(125−45) = 40 част ∕ см2хв.

Прилад 2. Визначити об’ємну (питому) радіоактивність проби грибів.

Розв’язок.

1. Покази на табло із чистою водою, яка знаходиться в кюветі – 0872.

2. Покази на табло при вимірюванні проби – 1910.

3. Час вимірювання t1 = t2 = 10 хв

4. Коефіцієнт Ks = 8∙ 10-9

5. За формулою (2.6) виконуємо розрахунок

 

 

(2.7)


Таблиця 2.2

Результати досліджень потужності експозиційної дози γ – випромінювання

№ п∕п Об’єкт Кількість вимірів Потужність експозиційної дози γ – випромінювання, мР∕год γ – фон, мР∕год Нормоване значення мР∕год
  середнє значення      
  середнє значення      

 

Висновок:

Таблиця 2

Результати досліджень густини потоку β – випромінювання

№ п∕п Об’єкт Кількість вимірів Покази приладів із закритою кришкою,Nγ, імпульси Покази приладів із відкритою кришкою, Nγ+β, імпульси Коефіцієнт відліку приладу,Кs, част ∕ см2хв∙імпульси Густина потоку β – випромінювання, q, част ∕ см2хв
  середнє значення        
  середнє значення        

 

Висновок:


Таблиця 2.4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти