ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Дослідити ефективність очистки повітря від пилу респіратором

Відповідно до одержаної концентрації пилу і ГДК на даний вид пилу вибрати необхідний тип респіратора (додаток, таблиці 2-4).

Вибраний респіратор встановити на конусній оправі пилової камери (рис.8.3). Зважити чистий фільтр і встановити в алонж Ввімкнути вентилятор пилової камери, аспіратор, секундомір Пропустити через респіратор і фільтр пробу протягом 5-10 хв. При цьому зафіксувати швидкість проходження повітря за ротаметром Вимкнути вентилятор, аспіратор, секундомір. Зняти і зважити фільтр.

Рис.8.3 Схема лабораторної установки для дослідження ефективності очищення повітря від пилу за допомогою респіратора:

1 - пил, 2 - вентилятор, 3 - пилова камера, 4 - респіратор, 5 - конусна оправа, 6 - ялонж, 7 - гумова трубка, 8 - аспіратор, 9 - пристрій для закріплення респіратора.

 

Визначити концентрацію пилу в повітрі за формулами (8.1, 8.2) Порівняти її значення з ГДК. Визначити ефективність очистки повітря даним респіратором за формулою:

Е = (С12)/С1-100%, (8.3)

де С1, С2 - відповідно концентрації пилу в камері до і після респіратора, мг/м3.

Одержані результати записати в табл.8.2. і зробити відповідний висновок.

Таблиця 8.2.

Параметри Без респіратора 3 респіратором типу
Маса фільтру до досліду, г    
Маса фільтру після досліду, г    
Маса пилу, Gn    
Bитрата пропущеного повпря, W, л/хв.    
Час пропускання повітря, τ, хв.    
Tемпература повітря, tn, oС.    
Атмосферний тиск, Ратм, Па, мм рт. ст.    
Об’єм пропущеного повітря, Vо, л    
Концентрація пилу, Сn, мг/м3    
ГДК, мг/м3    
Ефективність очистки, %    

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для контролю та самоконтролю

1. Вказати можливі причини пилоутворення.

2. Пояснити, від чого залежить вражаюча здатність пилу?

3. Що називається ГДК та які критерії покладені в основу визначення ГДК?

4. Пояснити методику визначення концентрації пилу масовим методом.

5. Для чого необхідно при розрахунку концентрації пилу в повітрі об'єм проби повітря приводити до нормальних умов?

6. Які прилади і обладнання необхідні для визначення концентрації пилу у виробничих умовах?

7. Які заходи використовуються для захисту від запиленості повітря?

8. Якими параметрами характеризується ефективність роботиреспіраторів?


ДОДАТОК

До лабораторної роботи № 8

Таблиця 1

Гранично допустимі концентрації пилу в повітрі робочої зони

№ п/п Найменування пилу ГДК, мг/м3 Клас небезпеки
1. Цемент, глина, апатит
2. Сода кальцинована
3. Амонію сульфат
4. Вапно
5. Азбест
6. Зерновий
7. Пил з вмістом SiO2 менше 2% (мучний, бавовняний, зерновий)    
8. Пил з вмістом SiO2 від 2 до 10%
9. Пил з вмістом SiO2 понад 10% (бавовняний, шерстяний, пуховий)    
10. Азбоцемент
11. Алмаз
12. Тальк, слюда, скляне волокно
13. Кремнійорганічні; а) кварц, кристобаліт, тридиліт, при вмісті в пилу понад 70% б) SiO2 кристалічна при вмісті в пилу 10-70% (граніт, слюда, шамот) в) вугільний пил            
14. Чугун

 

 

Таблиця2

Характеристика деяких ЗІЗОД

Назва, марка Речовини, від яких здійснюється захист Концен-трація речовин Ступінь захисту Маса, г Початковий опір при 30 л/хв, Па Обме-ження поля зору, %
На вході На виході
Протиаерозольні респіратори
ШБ-1 “Лепесток-200” Високо- і середньодисперсні аерозолі До 400 мг/м3
ШБ-1 “Лепесток-40” Високо- і середньодисперсні аерозолі До 400 мг/м3
ШБ-1 “Лепесток-5” Середньо- і грубодисперсні ерозолі До 400 мг/м3
“КАМА-200” Високо- і середньо-дисперсні аерозолі До 400 мг/м3
“КАМА-40” Середньо- і грубо-дисперсні аерозолі До 400 мг/м3
“У-2К” Середньо- і грубо-дисперсні аерозолі До 50 мг/м3
“РП-К” Середньо- і грубо-дисперсні аерозолі До 100 мг/м3
“Астра-2” Високо- і середньо- дисперсні аерозолі До 400 мг/м3
“Ф-62Ш” Високо- і середньо- дисперсні аерозолі До 400 мг/м3
“РПА-73” Полідисперсні аерозолі До 1000 мг/м3
“ПРШ-741” Полідисперсні аерозолі До 1000 мг/м3
Проотигазові ЗІЗОД
Респіратор РПГ-67 з патронами А, В, КД, Г Токсичні гази відповідно до марки патрону До 10 ГДК
Промисловий проти-газ МКО марок А, В, Г, КД, Е без аеро-зольних фільтрів Токсичні гази відповідно до марки коробки До 100 ГДК
Універсальні ЗІЗОД
Респіратор РУ-60М з патронами А, В, Г, КД Токсичні гази відповідно до марки патрону і аерозолі До 10 ГДК і до 100 мг/м3
Універса-льний респіратор “СНІЖОК-КУ-М“ Кислі гази і аерозолі До 15 ГДК і до 100 мг/м3
Універса-льний респіратор “Лепесток-1” Пари ртуті і аерозолі До 100 ГДК і до 400 мг/м3 2, 3
Промисло-вий проти-газ МКПФ марок А, В, Г, КД, С, Е з аерозоль-ним фільтром Токсичні гази відповідно до марки коробки і аерозолі До 100 ГДК і до 100 мг/м3 1, 2
Промисло-вий проти-газ БК ма-рок А, В, Г, КД, Е з ае-розольним фільтром Токсичні гази відповідно до марки коробки і аерозолі Понад 100 ГДК і до 200 мг/м3 1350-1500
Промисло-вий протигаз БКФ Токсичні гази відповідно до марки коробки і аерозолі Понад 100 ГДК і до 200 мг/м3

 

 

Таблиця 3

Призначення патронів до респіратора РУ-60 М

Найменування патронів Область захисту
А Органічні речовини: вуглеводні (бензол, бензин, уайтспірит, спирти, ефіри, аерозолі)
В Кислі гази: діоксид сірки, сірководень, хлор, хлористий водень, синильна кислота, аерозолі
КД Аміак, сірководень, їх суміші та аерозолі
Г Пари ртуті, ртутьорганічні сполуки, аерозолі

 

 

Таблиця 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти