ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовний зміст курсового проекту

Вступ

1. Стратегічний аналіз умов діяльності організації.

1.1. Загальна характеристика організації - представника

1.2. Аналіз очікувань зацікавлених груп.

1.3. Аналіз зовнішнього середовища організації.

1.4. Аналіз стану організації.

2. Розвиток стратегії організації.

2.1. Обґрунтування стратегічного бачення, місії і системи цілей організації.

2.2. Розвиток загальної корпоративної (ділової) стратегії організації.

2.3. Побудова ділової (конкурентної) стратегії організації.

3. Управління процесом реалізації нової стратегії організації

3.1.Створення організації, здатної реалізувати нову стратегією.

3.2.Розвиток управління організацією для успішної реалізації стратегії.

3.3.Керівництво процесом реалізації нової стратегії та корпоративна культура.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Розвиток корпоративної стратегії здійснюється лише для багатопрофільних підприємств.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Процес виконання курсового проекту доцільно розбити на такі етапи:

- ознайомлення із суттю та змістом курсового проекту;

- вибір організації-представника й збір необхідних вихідних даних;

- підбір і попереднє ознайомлення з літературою до курсового проекту;

- поетапне виконання окремих розділів курсового проекту;

- остаточне оформлення курсового проекту і передача його на кафедру для перевірки;

- захист курсового проекту.

Виконання курсового проекту рекомендується здійснювати за таким календарним планом (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Календарний план виконання курсового проекту

Етапи виконання курсового проекту Трудом-ть, % Тижні семестру чи дводенки місяця
етапу Підсум ково
Ознайомлення із суттю і змістом курсового проекту                                                            
Збір вихідних даних       –                                                  
Підбір і попереднє озна- йомлення з літературою                                                          
Виконання курсового проекту:                                        
Стратегічний аналіз умов діяльності організації                                                          
Формування стратегії організації                                                      
Розвиток управління реалізацією стратегії                                                            
Оформлення курсового проекту                                                            
Захист курсового проекту                                                        
Виконання проекту   -   -  
Завершеність роботи   -   -  

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СУТТЮ ТА ЗМІСТОМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Завдання на курсовий проект студенти повинні отримати на початку восьмого семестру, на одному з перших практичних занять із дисципліни "Стратегічний менеджмент". Після одержання завдання необхідно ознайомитись із суттю і змістом курсового проекту за цими методичними рекомендаціями, а також остаточно розв’язати питання вибору організації-представника, на матеріалах якої передбачається виконання проекту. Як правило, така організація має бути середніх розмірів, але за погодженням із керівником курсової роботи, як виняток, за основу можна брати мале чи велике підприємство. Критерієм вибору організації - представника можуть бути наявність і доступність вихідної інформації для курсового проекту.

Після вибору організації й попереднього ознайомлення з цими методичними рекомендаціями зміст курсового проекту слід погодити з викладачем і отримати вказівки щодо збору вихідних даних. Бажано також підготувати й погодити з керівником план курсового проекту, зокрема, зміст його другого і третього розділів.

ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Для виконання курсового проекту необхідно зібрати загальні відомості про організацію-представника: її повну назву, форму власності, місце знаходження, напрями діяльності, режим роботи, кількість працюючих, основні показники діяльності за три останні роки, документи бухгалтерської та статистичної звітності, відомості про конкурентів, постачальників, споживачів, можливості та загрози з боку зовнішнього середовища, існуючу систему управління, сильні та слабкі сторони організації тощо. Цю інформацію можна отримати з установчих і звітних документів підприємства, а також шляхом опитування спеціалістів. На збір попередньої інформації про підприємство відводиться два тижні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти