ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема №4. Журналістика і її основні функції

Продовжіть речення: «Вчення про функції і принципи періодичної преси, радіо, телебачення – це…» журналістика *наука «журналістика» гласність засоби масової інформації
Продовжіть думку : «Точність і повнота інформації – це її…» новизна *достовірність доступність своєчасність
Які існують критерії оцінки інформації? новизна, достовірність, доступність доступність, своєчасність, відповідність запитам споживача достовірність, доступність, відповідність запитам споживача *новизна, достовірність, доступність, своєчасність й відповідність запитам споживача
Продовжіть визначення: «Використовує для спілкування з аудиторією радіомовлення як технічний засіб зв’язку…» *радіожурналістика тележурналістка газетна журналістика фотожурналістика
Продовжіть думку: «До тексту газет і звуку радіо додає рухоме зображення…» радіожурналістика *тележурналістка газетна журналістика фотожурналістика
Яке слово чи словосполучення потрібно вставити замість трьох крапок «…складається з безлічі мінливих думок, вони інтегруються з таких, що панують у сус­пільстві та протистоять їм і за змістом, і по окремих вікових, статевих прошарках суспільства, і по регіонах»? *масова свідомість громадська думка чутки факти
Продовжіть речення: «Право на вільний виступ у пресі має…» *будь-який громадянин України громадянин України, що досяг 16-річного віку громадяни, що є членами політичних партій журналісти
Які поняття можуть бути зараховані до суспільно-значимої інформації? *власне факти, установлення зв’язків між відомими фактами, оцінки, думки й сумніви власне факти, оцінки, думки, сумніви власне факти, установлення зв’язків між відомими фактами установлення зв’язків між відомими фактами, оцінки, думки, сумніви
Продовжіть речення: «Соціально призначена інформація – це…» *повідомлення про події, що за своєю суттю призначені для «широкого оповіщення» рядові події, що оцінені журналістом як показові, повчальні, типові і тому взяті ним до висвітлення перед широкою аудиторією якісна сторона СЗІ, що показує можливий соціальний інтерес у ході подальшого розвитку подій технічні засоби передавання інформації від комуніканта до комуніката
Продовжіть речення: «Соціально запитана інформація – це…» повідомлення про події, що за своєю суттю призначені для широкого оповіщення *рядові події, що оцінені журналістом як показові, повчальні, типові і тому взяті ним до «висвітлення» перед широкою аудиторією якісна сторона СЗІ, що показує можливий соціальний інтерес у ході подальшого розвитку подій технічні засоби передавання інформації від комуніканта до комуніката
Продовжіть думку: «Соціально перспективна інформація – це…» повідомлення про події, що за своєю суттю призначені для широкого оповіщення рядові події, що оцінені журналістом як показові, повчальні, типові і тому взяті ним до висвітлення перед широкою аудиторією *якісна сторона СЗІ, що показує можливий соціальний інтерес в ході подальшого розвитку подій технічні засоби передавання інформації від комуніканта до комуніката
Продовжіть визначення: «Інформаційний простір України – це…» аудиторію усередині територіальних кордонів країни аудиторію за її межами, що споживає масову інформацію певної країні *аудиторія тери­торії нашої держави, але може містити в собі й діаспору в Росії, Білорусі, інших країнах СНД, а також у США, Канаді, Німеччині, Аргентині та ін., на яку спрямована робота українських ЗМІ наявні можливості ведення масово-інформаційної діяльності – і практика її здійснення
Продовжіть твердження: «Журналістика, організовуючи на своїх сторінках обговорення важливих соціальних проблем, виконує функцію…» інформаційну *формування громадської думки організаційну пропагандистську
Яку функцію виконує журналістика, поширюючи суспільно-значиму інформацію? *інформаційну формування громадської думки організаційну пропагандистську
Яка функція виявляється в тому, що суспільство само організовується й структурується завдяки журналістиці? інформаційна пропагандистська *організаторська виховна
Яка функція реалізує виховання у людей високої політичної культури і сучасного економічного мислення? інформаційна функція пропагандистська функція організаторська функція *виховна функція
Як називається функція, зумовлена настійною необхідністю дохідливого роз’яснення практичних і теоретичних проблем становлення правової, демократичної держави, ідей національного відродження, питань ментальності українського народу та ін.? інформаційна функція *пропагандистська функція організаторська функція виховна функція
Продовжіть думку: «Викриття ЗМІ різноманітних інсинуацій, випадків інформаційної експансії виконує…» інформаційна функція *контропагандистська функція організаторська функція виховна функція
Яка функція реалізує передачу культурних здобутків, зразків, цінностей та норм буття, котрі є гідними та можливими для людини? Виховна *соціалізації кореляції обслуговування
Яка з функцій служить виразником потреб і надій народних мас? інформаційна функція *функція артикуляції організаторська функція виховна функція
Продовжіть думку: «Реалізується в публікаціях, де йдеться про негативні явища в житті суспільс­тва, ніби дає аудиторії повчальні уроки з подій: висвітлює і досліджує застійні явища…» інформаційна функція *функція критики й контролю організаторська функція виховна функція
Завдяки якій функції відбувається взаємодія між редакцією будь-якого ЗМІ та його аудиторією в процесі погодження різних думок та точок зору? *функції кореляції функції критики та контролю організаторській функції виховній функції
Завдяки якій функції споживачі інформації отримують практичну допомогу, корисні поради для свого буденного життя? *обслуговування кореляції критики та контролю розважання
Якою функцією реалізується задоволення потреб в розвагах, відпочинку та розрядці? Обслуговування кореляції критики та контролю *розважання
Продовжіть речення: «Популяризація товарів, видовищ, послуг тощо або поширення відомостей про кого- чи що-небудь з метою підвищення їхнього авторитету, привернення суспільної уваги реалізується в ЗМІ за допомогою…» функції обслуговування *функції реклами функції критики виховної функції
Продовжіть визначення: «Уміння писати для народу, оволодіння формами, жанрами і методами роботи в газеті, на радіо і телебаченні – це…» *мистецтво в журналістиці наука журналістика сенсаційність у журналістиці журналістська творчість
Продовжіть визначення: «Учення про функції і принципи періодичної преси, радіо і телебачення – це…» мистецтво у журналістиці *наука «журналістика» сенсаційність у журналістиці журналістська творчість
Продовжіть думку: «Журналістика як наука має дві найважливіші складові. Це –…» *історія журналістики й теорія журналістики вступ до журналістики і редагування видань теорія журналістики та основи журналістики вступ до журналістики та журналістська майстерність
Продовжіть речення: «Наука про процес розвитку масово-інформаційної діяльності від зародження до наших днів – це…» *історія журналістики теорія журналістики основи журналістики вступ до журналістики
Продовжіть твердження: «Наука про суть і специфіку журналістики, її місце в структурі суспільства і суспільної свідомості, її функції і засади, природу журналістської творчості, методи журналістики та її жанрологічні проблеми, шляхи аналізу окремих явищ та журналістського процесу в цілому – це…» історія журналістики *теорія журналістики основи журналістики вступ до журналістики
Продовжіть твердження: «Об’єктом журналістики є…» *уся дійсність, без будь-яких обмежень чи винятків, уточнень й застережень соціально актуалізована дійсність, тобто такі напрямки життєдіяльності людини, у яких вона реалізує себе як суспільна істота зібрання сухих, умоглядних положень, хитромудрих понять і навмисне вигаданих термінів Що є предметом журналістики?
уся дійсність, без будь-яких обмежень чи винятків, уточнень чи застережень *соціально актуалізована дійсність, тобто такі напрямки життєдіяльності людини, в яких вона реалізує себе як суспільна істота зібрання сухих, умоглядних положень, хитромудрих понять і навмисне вигаданих термінів Продовжіть твердження: «Журналістика – це…» форма громадської та літературної діяльності по збиранню, обробці та поширенню інформації через канали масової комунікації
періодичні видання в цілому, а останнім часом і всі засоби масової інформації, включаючи електроннінаукова дисципліна, що вивчає різноманітні проблеми даного фаху *усі варіанти відповідей правильні У якій ролі виступає журналіст під час інтерв’ю? пихолога Комунікатора
педагога *психолога й комунікатора Які здібності повинен виявити журналіст, збираючи інформацію? менеджера *актора
педагога письменника Продовжіть думку: «Відкриваючи людям шлях до нових знань, навчаючи їх жити, журналіст здійснює функції…» менеджера Актора
*педагога письменника Продовжіть речення: «Коли до журналістів звертається пересічний громадянин у скрутні моменти свого життя, шукаючи поради і підтримки, журналістові доводиться здійснювати…» *лікарські функції Режисерські
функції письменника функції актора Продовжіть речення: «Маркетуючи номер газети чи журналу, готуючи до виходу в ефір радіо- чи телепередачу, журналіст виступає в ролі…» актора Психолога
письменника *режисера Продовжіть речення: «Створюючи навколо себе інформаційної мережі, шукаючи шляхи доступу до джерел інформації журналіст виступає в ролі…» актора Психолога
письменника *організатора Продовжіть речення: «Безперервно створюючи тексти, журналіст виступає в ролі…» актора Психолога
*письменника організатора Продовжіть речення: «Складений соціологами портрет середньостатистичного журналіста такий…» *зрілий чоловік, що має вищу освіту молода жінка, що має середню освіту
юнаки, що навчаються у ВНЗ літня людина (чоловік або жінка) з університетською освітою Продовжіть думку: «Для того, щоб бути гарним журналістом необхідно мати…» загальну ерудицію широкий світогляд
потяг до універсальності, всебічності *усі перераховані варіанти Унаслідок чого виникли професія журналіста, і відповідне термінологічне поняття? історичного розвитку журналістики появи нових технічних засобів фіксації і поширення соціально значущої інформації
формування журналістики як бізнесу *історичного розвитку журналістики та появи нових технічних засобів фіксації й поширення соціально значущої інформації Продовжіть думку: «Професійний портрет журналіста формується у сфері…» *навчання Виховання
освіти розвитку Продовжіть думку: «Соціальний портрет журналіста формується у сфері…» навчання *виховання
освіти розвитку Продовжіть думку: «Розглядаючи журналіста в суспільній комунікативній системі, треба розрізняти…» *професійний й соціальний портрети журналіста ідеальний і соціально-психологічний портрети журналіста
соціально-політичний і соціально-психологічний портрети журналіста інша відповідь      

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти